13 doden ze werden uit de pickup geslingerd.

  lowy.cremers.senior@gmail.com

Zo juist door een onzer lezers Henkie RijdSnel. gemaild aan onze redactie 

Dertien mensen, de meeste studenten, werden gedood toen een pick-up omdraaide terwijl hij zondag van rijstrook in de Thaise hoofdstad probeerde te veranderen, zei de politie.


Grafische CCTV-beelden laten zien dat passagiers op de rug uit het voertuig worden geslingerd op de weg in de buitenwijken van Bangkok.
“Twaalf mensen stierven onmiddellijk en een later stierf in het ziekenhuis,” vertelde politieagent Samran Chaytao aan AFP, eraan toevoegend dat negen van hen studenten van middelbare leeftijd waren die mechanische opleiding voor een lokaal bedrijf volgden.

In totaal zaten 18 mensen in de truck, die afkomstig was van een avondje uit met studenten en bedrijfsfunctionarissen die het einde van hun training vierden, zei Samran.
Twee van de vijf overlevenden hadden zware verwondingen.
Dodelijke ongevallen komen vaak voor in Thailand, dat regelmatig bovenaan de lijst van de meest dodelijke wegen ter wereld staat, met snelheidsovertredingen, rijden onder invloed en een zwakke wetshandhaving.

Hoewel veel van de slachtoffers motorrijders zijn, halen busongevallen met groepen toeristen en arbeidsmigranten vaak de krantenkoppen.

Bier op ransoen op een tanker. Beer on ransom on a tanker.

  The best Udonthani – Community for everyone

Even scrollen en u ziet onze Engelse site.
3000 volgers.eigen youtube kanaal
Thaise lowy fb

lowy.cremers.senior@gmail.com

Ze kunnen niet meer

om ons heen

 

Een bijdrage van Hugo Pannekoek     Haarlem

Zit ik in het boek  met de titel dat is het leven van Lowy Cremers te bladeren 

valt me een hoofdstuk erg op.

De dood van zijn oma  die 2 keer dood ging.

Het zat zo.

Lowy voer op een olie tanker van de shell.Lowy rechts.

Nu was er op een tanker  ivb met risico van brandgevaar de stelregel  dat de bemanning  slechts 3 biertjes per dag  mochten kopen.

Want  ja dronken zeelui op een tanker  zouden wel eens een gevaar kunnen betekenen.

Lowy had die spel regels  al diverse malen mee gemaakt.

Maar als er een telegram aan boord kwam dat er bvb een naast familielid was komen te overlijden dan golden er  andere  spelregels.

De kapitein  gaf dan toestemming om het verdiet te compenseren  en iemand van wie een familielid was overleden mocht die dag 1 volle doos bier  kopen 24 stuks om zijn verdriet te compenseren.

Wat had die slimme Lowy nu tijdens zijn verlof gedaan?

 

Hij  zei tegen een bevriende kroegbaas in Eindhoven tijdens zijn verlof,kan jij over 2 maanden  een telegram sturen naar onze boot dat plotseling mijn oma is overleden.

De kroegbaas die het verhaal begreep  zei oke dat doe ik wel voor je.

Op een dag  Lowy was met de tanker op volle zee op weg naar Cuba havanna ,kwam er een bericht per telegram binnen dat de oma van Lowy  gestorven was.

Hij moest bij de ouwe komen  die gaf hem toestemming om  een volle doos  bier te mogen kopen bij de hofmeester.

Dat was dus om zijn verdriet te compenseren .

 

Die doos bier werd in de avond na gedane arbeid door Lowy en zijn maten  gretig verorberd.

Toen voeren ze verder en kwamen na 14 dagen op Cuba aan.

Daar was op dat moment nog Babtista  de grote man  , het was dus  nog net voor dat Fidel Castro  het roer over nam.

Op de reis  ongeveer 4 maanden later   ging  de oma van Lowy  echt dood en kwam er een bericht in vorm van een telegram  dat zijn Oma die in Duitsland woonde  aan een hartstilstand op 81 jarige leeftijd was overleden.

Nu  Lowy moest  onmiddelijke bij de kapitein op het matje  komen om uit te leggen  waarom zijn oma  2 keer dood  was gegaan.

IPV  een extra doos bier kreeg  Lowy een flinke uitbrander van zijn kapitein.              

Maar de rest van de bemanning kon er hartelijk om lachen .

 

Lowy had geluk dat hij geen gage straf kreeg voor  dat geintje omdat hij een harde en goede werker was, werd het met een ripremande afgehandeld.

Wil u het hele boek lezen stuur een email en u heeft het per email direct in uw bus.

 

Hugo Pannekoek   Haarlem

onze sponsors

resort                                                                       swimmingpool                                       fishingpool

 

beste restaurant udonthani              Goldfilling  juwelier

 

  lowy.cremers.senior@gmail.com

U kan en mag reageren.Indien een andere weblog  uw reactie weigerd te plaatsen

stuur het ons toe wij plaatsen het direct

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  Inglish

The best Udonthani – Community for everyone

I’m reading  in the book with the title that is browsing the life of Lowy Cremers
a chapter strikes me.
The death of his grandmother who died twice.

It was like that.

Lowy feed on a shell.Lowy oil tanker right.
Now, on a tanker due to the risk of fire, the rule was that the crew could only buy 3 beers a day.
Because yes, sailors on a tanker might well be a danger.

Lowy had already experienced the game rules several times.
But if a telegram came on board that, for example, a close relative had died, then different rules applied.
The captain then gave permission to compensate the loss and someone whose family member had died was allowed to buy 1 full box of beer that day, 24 pieces to compensate for his grief.
What had that smart Lowy done during his leave?

 

He told a friend of the bar in Eindhoven during his leave, you can send a telegram to our boat in 2 months that my grandmother has suddenly died.
The pub owner who understood the story said okay I’ll do that for you.
One day Lowy was on the way to Cuba with the tanker on the high seas, a message arrived by telegram that Lowy’s grandmother had died.

He had to get to the old man who gave him permission to buy a full box of beer from the steward.
So that was to compensate for his grief

That box of beer was eagerly eaten by Lowy and his mates in the evening after work.
Then they sailed on and arrived in Cuba after 14 days.
At that time Babtista was the big man, so it was just before Fidel Castro took the helm.

On the journey about 4 months later, Lowy’s grandmother really died

and a message came in the form of a telegram that his grandmother living in Germany had died of a cardiac arrest at the age of 81

 

Now Lowy had to get to the captain on the mat immediately to explain why his grandmother had died twice.
IPV an extra box of beer gave Lowy a hefty scolding from his captain.
But the rest of the crew laughed heartily about it

  lowy.cremers.senior@gmail.com

 

.

 

jonge man dood geëlektrocuteerd door game stekker van zijn telefoon. young man electrocuted by game plug of his phone.

  The best Udonthani – Community for everyone

Even scrollen en u ziet onze Engelse site.
3000 volgers.eigen youtube kanaal
Thaise lowy fb

      lowy.cremers.senior@gmail.com

Ze kunnen niet meer om ons heen

Geplaatst  door een onzer lezers  Annie van Balkem Bangkok.

 

Politie die ouders waarschuwt na Chaiyaphum-jeugd geëlektrocuteerd

Thailand kijkt niet zo nauw als het om veiligheid gaat.

 

Je ziet soms hoge bouw werken waar metselaars  met slippers aan zonder helm zonder beschermde reling werken.

Stekkers in Thailand zijn soms levensgevaarlijk en van zeer slechte kwaliteit.

 

De politie werd naar een huis in het district Nong Bua Daeng in Chaiyaphum geroepen nadat een oom zijn 18-jarige neef dood in bed aantrof.

 

Suthee was blijkbaar geëlektrocuteerd tijdens het spelen van games op zijn telefoon.

 

De oplader was aangesloten en de hand van het slachtoffer was over de stekker gedrapeerd.

 

De oom zei dat hij een geluid had gehoord, maar dacht dat het zijn neef was die plezier had in het spelen van games zoals hij altijd deed.

 

Pol Maj Withoon Phaphonngam waarschuwde ouders om hun kinderen te vertellen over de gevaren van spelen terwijl apparaten zijn aangesloten.litie werd naar een huis in het district Nong Bua Daeng in Chaiyaphum geroepen nadat een oom zijn 18-jarige neef dood in bed aantrof.

 

Suthee was blijkbaar geëlektrocuteerd tijdens het spelen van games op zijn telefoon.

De oplader was aangesloten en de hand van het slachtoffer was over de stekker gedrapeerd.

 

De oom zei dat hij een geluid had gehoord, maar dacht dat het zijn neef was die plezier had in het spelen van games zoals hij altijd deed.

 

Pol Maj Withoon Phaphonngam waarschuwde ouders om hun kinderen te vertellen over de gevaren van spelen terwijl apparaten zijn aangesloten.oto: Dagelijks nieuws

 

De politie werd naar een huis in het district Nong Bua Daeng in Chaiyaphum geroepen nadat een oom zijn 18-jarige neef dood in bed aantrof.

 

Het is een waarschuwing voor alle buitenlanders.Kijk goed uit  voor  stekkers en electra in Thailand.

onze sponsors

 

Iedereen kan en mag vrijblijvend reageren op onze artikelen.

Wij registreren niks.

Bij ons geen nieuwsbrieven.

 

Wij zijn eigenaar/beheerder/redacteur/moderator/poortwachter.

Bij ons is iedereen welkom ook mensen die om onduidelijke redenen op een andere

blog zijn geweigerd.

Stuur uw reactie aan ons     lowy.cremers.senior@gmail.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

  The best Udonthani – Community for everyone

 u ziet onze English  site.

 

English.

Police warning parents electrocuted after Chaiyaphum childhood
Thailand does not look so closely when it comes to safety.
You sometimes see tall buildings where masons with slippers on without a helmet work without a protected railing.
Plugs in Thailand are sometimes life-threatening and of very poor quality.

The police were called to a house in the Nong Bua Daeng district in Chaiyaphum after an uncle found his 18-year-old cousin dead in bed.
Suthee was apparently electrocuted while playing games on his phone.
The charger was connected and the victim’s hand was draped over the plug.

The uncle said he had heard a sound, but thought it was his cousin who enjoyed playing games like he always did.
Pol Maj Withoon Phaphonngam warned parents to tell their children about the dangers of playing while devices are connected. Litie was called to a house in Nong Bua Daeng District in Chaiyaphum after an uncle found his 18-year-old cousin dead in bed.

Suthee was apparently electrocuted while playing games on his phone.
The charger was connected and the victim’s hand was draped over the plug.

The uncle said he had heard a sound, but thought it was his cousin who enjoyed playing games like he always did.
Pol Maj Withoon Phaphonngam warned parents to tell their children about the dangers of playing while devices are connected.oto: Daily news

The police were called to a house in the Nong Bua Daeng district in Chaiyaphum after an uncle found his 18-year-old cousin dead in bed.
It is a warning for all foreigners. Watch out for plugs and electricity in Thailand.

 

Editors
Dear English-speaking readers, please comment,
how you think we now publish in English
lowy.cremers.senior@gmail.com

Our Sponsors

  lowy.cremers.senior@gmail.com

 

 

 

Oud en ziek worden in Thailand is geen probleem voor een farang. Getting old and sick in Thailand is no problem for a farang.

The best Udonthani – Community for everyone

Even scrollen en u ziet onze Engelse site.
3000 volgers.eigen youtube kanaal
Thaise lowy fb

  lowy.cremers.senior@gmail.com

 

Ze kunnen niet meer om ons heen

Oud en ziek worden geen probleem in Thailand ,mits je het tijdig  voor dat  je iets overkomt regelt.

Het is al met al veel goedkoper en beter dan in NL  plukmekaal land.

Als je gehuwd bent en altijd  je vrouw gerespecteerd hebt  gaat het verzorgen  van zelfs als je ziek bent.

Dan kan zij voor je zorgen.

Maar als je ouder dan 65 bent en alleen er voor staat is het nog steeds goedkoper  en beter  te regelen dan in Nederland.

Wat  kan je het beste doen als je oud bent en je denkt ik heb over enkele jaren hulp nodig die me compleet verzorgd.

Neem dan contact op met een Thaise vrijgezelle vrouw  die zijn er legio in Thailand.

Dan maak je de afspraak dat je haar gratis een kamer terbeschikking steld en gratis eten ,dus kost en inwoning.

Dan geef je die vrouw er zijn  gepensioneerde verpleegsters bij de vleet in Thailand 10.000 thb netto per maand.

Dan laat je haar de boodschappen voor je doen  je verzorgen wassen etc etc.

Dan zit je zonder etens kosten op een plaatje  van amper 400 euro pm.

Daar krijg je in NL  totaal geen hulp voor.

Je zit hier in een vreemd maar voor ons Farlangs goedkoop land.

Laat je verzorgen door die vrouw geef haar een inkomen van netto 10.000 pm.

Ons is bekend  van een Duitse meneer die had ook zo een vrouw  die hem verzorgde   van top tot teen voor dat bedrag.

De man heeft 14 jaar lang  die vrouw als verzorgster in huis gehad.

Het ging prima ,maar uiteindelijk is de man op 83 jarige leeftijd  overleden.

Indien er mensen zijn die oud zijn en denken ik red het niet alleen  laat het ons weten we hebben momenteel 2 vrouwen die  gaarne een taak als verzorgster op zich willen nemen.

even mailen en het komt goed.

Met dank aan onze sponsors

Reageren kan mag zelfs anoniem .Bent u door een weblog geweigerd stuur  ons uw bericht wij plaatsen het voor u direct.

We registreren niks en hebben geen niets zeggende nieuwsbrief waar we u lastig mee vallen.

  Lowy.Cremers.senior@gmail.com

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

      The best Udonthani – Community for everyone

Englis for our readers.

Old and sick do not become a problem in Thailand, as long as you arrange it in time for something to happen to you.
All in all it is much cheaper and better arranged than in the Netherlands.
If you are married and have always respected your wife, taking care of it even when you are sick.

But if you are older than 65 and are on your own, it is still cheaper and easier to arrange than in the Netherlands.
What is the best thing to do when you are old and you think I will need help in a few years that will take care of me completely.
Then contact a single Thai woman who are countless in Thailand.

Then you make the agreement that you provide her with a room free of charge and free food, so board and lodging.
Then you give that woman there are retired nurses in Thailand 10,000 thb net per month.
Then let her do the shopping for you, take care of washing, etc.

Then you are on a plate of barely 400 euros per month without any food costs.
You don’t get any help for that in the Netherlands.

You are here in a strange but for us Farlangs cheap country.
Have yourself taken care of by that woman give her an income of net 10,000 pm.

We are known from a German gentleman who also had such a woman who looked after him from head to toe for that amount.
The man has had that woman as a caretaker for 14 years.

It went fine, but in the end the man died at the age of 83.
If there are people who are old and I think it will not be okay just let us know we currently have 2 women who would like to take on a job as caretaker.
just mail and it will be fine.

lowy.cremers.senior@gmail.com

Eenzame harten,nieuwe rubriek op deze weblog. lonely hearts wanted on this weblog.

The best Udonthani – Community for everyone

Even scrollen en u ziet onze Engelse site.

3000 volgers.eigen youtube kanaal

Thaise lowy fb

  lowy.cremers.senior@gmail.com

Ze kunnen niet meer

om ons heen!!!

 

Eenzame harten  nieuwe rubriek voor vrouwen en mannen die zich eenzaam voelen.

Een bijdrage van de redactie .

Om dat er steeds meer mensen zich eenzaam voelen  heeft de redactie  besloten  om er een artikel aan te wijden  dat soms tot een oplossing kan komen.

Er zijn mensen die zich verlaten voelen,die zich eenzaam voelen ,maar die wel een nieuwe partner zoeken.

Nu zijn er  honderden datings sites ,de meesten vragen of  geld voor bemiddeling of ze hebben veel fake foto,s op hun site staan .

Wij gaan dit geheel anders aanpakken.

Bent u die eenzame vrouw of man die gaarne in contact wil komen met een partner dan is dit misschien de oplossing.

U meld zich bij ons aan via speciaal email adres udonthanicityweblog@gmail.com

U geeft uw  wensen daar op  uw leeftijd uw geslacht en wat u zoekt.

Dan gaan wij voor u geheel gratis opzoek naar iemand die zich net als u  ook eenzaam voeld.

Dat kan in Nederland zijn of in Thailand.

 

 

Na dat we wat meer van u weten stuurd u ons via email een foto van u zelf  op.

Wij plaatsen die dan in onze rubriek eenzame harten.En  dan kunnen mensen via onze weblog en de rubriek eenzame harten  een  bericht terug verwachten wat de mogelijkheden zouden kunnen zijn.

Bent u een man en zoekt u een thaise vrouw in Thailand.

Bent u een vrouw en zoekt u een mannelijke partner?

 

 

Laat ons uw wensen weten zo dat we misschien ook u kunnen helpen aan een partner.

Alles is gratis. Wij registreren niets van u en uiteindelijk hopen we dat u via ons een goede partner vind.

De rubriek is voor mannen en vrouwen  minimaal 18 jaar.

 

 

Heeft u intresse  laat het ons weten en dan gaan we voor u op zoek naar een partner.

Weduwe/gescheiden/of verlaten door man of vrouw  iedereen kan zich aanmelden.

Een email aan onze redactie  met vermelding  eenzame harten  is voldoende.

onze sponsors

iedereen kan en mag reageren ,zelfs anoniem ook als een andere weblog u weigerde.

  lowy.cremers.senior@gmail.com

udonthanicityweblog@gmail.com.

 

======================================================

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

   The best Udonthani – Community for everyone

www.udonthanicityweblog.nl

Specialy for English readers!!!!!   lowy.cremers.senior@gmail.com

lonely hearts wanted

There are people who feel abandoned, who feel lonely, but who are looking for a new partner.
Now there are hundreds of dating sites, most ask or money for mediation or they have a lot of fake photos on their site.
We will approach this completely differently.

 

If you are that lonely woman or man who wants to get in touch with a partner, this might be the solution.
You register with us via special email address udonthanicityweblog@gmail.com
You give your wishes there at your age, your gender and what you are looking for.

 

Then we will look for you completely free of charge for someone who feels lonely just like you.
That can be in the Netherlands or in Thailand.
After we know more about you, you send us a photo of yourself via email.

 

We then place it in our lonely hearts section. And then people can expect a message back through our weblog and the lonely hearts section about what the possibilities could be.
Are you a man and are you looking for a Thai woman in Thailand?
Are you a woman and looking for a male partner?
Let us know your wishes so that we may also be able to help you with a partner

Our sponsors

                                   Resort   swimmingpool          fishing pool           best restaurant    Gold plated shop.

Editors
Dear English-speaking readers, please comment,
how you think we now publish in English

  lowy.cremers.senior@gmail.com

Man heeft sex met dood meisje in Thailand.

  The best Udonthani – Community for everyone

kunt u nu ook in het Engels zien even naar beneden scrollen.
Scrol omlaag en zie al onze verhalen!!!!
lowy.cremers.senior@gmail.com

Ze kunnen niet meer
om ons heen!!!!!

3000 volgers eigen YouTube kanaal.

Een bijdrage van onze misdaad verslaggever AlCapone  Udonthani.

De politie arresteerde vanmorgen Rachadech Wongthabutr, het mannelijke model in het midden van een smerig verhaal dat het koninkrijk heeft geklonken, en beschuldigde hem van seksueel misbruik van de vrouw die dood in zijn flatlobby was gevonden.
Rachadech werd om ongeveer vijf uur ’s ochtends gearresteerd nadat het Thonburi-strafhof een bevel op drie aanklachten had goedgekeurd, waaronder valse gevangenisstraf en seksuele mishandeling, zei politiecommissaris Sutthipong Wongpin op een woensdagochtend politiebriefing. Hij zei dat de 25-jarige man volhoudt dat hij niets verkeerd heeft gedaan.

Bewijsmateriaal vrijgegeven door de politie suggereert dat Rachadech minstens zes uur met het levenloze lichaam van Thitim “Bell” Noraphanpiphat doorbracht, inclusief de tijd die hij haar in zijn kamer had. Onder druk van journalisten om details van de beschuldiging van seksuele aanval vast te stellen, zei Sutthipong dat bewijsmateriaal haar ondersteunde, maar niet in details ging.

Te midden van beschuldigingen dat de gastheren die Thitim inhuurden op de dag van haar dood haar en mogelijk andere vrouwen misbruikten, zei Sutthipong dat er meer arrestaties zouden kunnen komen als iemand anders een rol zou spelen in de dood van de vrouw, algemeen bekend als Lunlabelle

 

Op dit moment arresteren we [Rachadech]. … We onderzoeken ook anderen die aanwezig zijn op het feest in het district Bang Bua Thong om te zien of iemand anders wettelijk aansprakelijk kan worden gesteld voor de dood van Lunlabelle, “zei Sutthipong.

 

Thitim, een populair promotiemodel dat bekend staat als een mooie, werd dood gevonden in de vroege uren van 17 september in de lobby van het condominium van Rachadech. Hij ontkende wangedrag en zei dat hij haar mee naar huis had genomen van het feest, waar ze allebei waren aangenomen om te entertainen, omdat ze te dronken was om hem te vertellen waar ze woonde.

Op dinsdag kondigde de politie aan dat ze op 16 september tussen 15.00 en 19.00 uur was overleden, wat betekent dat ze al minstens zes uur overleden was voordat Rachadech haar lichaam in zijn lobby achterliet.

Met dank aan onze sponsors

Beste restaurant   swimmingpoool         Fishing pool        Beste restaurant   Gold foor your  jewels.   088979002

Reageren mag iedereen via   lowy.cremers.senior@gmail.com

 

===========================================================================================================

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

  The best Udonthani – Community for everyone

For our English readers.  lowy.cremers.senior@gmail.com

Police this morning arrested Rachadech Wongthabutr, the male model at the center of a sordid tale that’s riveted the kingdom, and charged him with sexually assaulting the woman found dead in his condo lobby.
Rachadech was arrested at about 5am after the Thonburi Criminal Court approved a warrant on three charges including false imprisonment and sexual assault, metro police chief Sutthipong Wongpin said at a Wednesday morning police briefing. He said the 25-year-old man maintains he did nothing wrong.

Evidence released by the police suggests Rachadech spent at least six hours with the lifeless body of Thitim “Bell” Noraphanpiphat, including the time he had her in his room. Pressed by reporters to pin down details of the sexual assault allegation, Sutthipong said that evidence supported her being assaulted but did not go into details.

Amid accusations that the hosts who hired Thitim on the day of her death abused her and possibly other women, Sutthipong said that more arrests may be coming if anyone else is found to have played a role in the death of the woman, widely known as Lunlabelle.

 

“Right now we are arresting [Rachadech]. … We are also investigating others present at the party in Bang Bua Thong district to see if anyone else can be held legally responsible for Lunlabelle’s death,” Sutthipong said.

 

Thitim, a popular promotional model known as a pretty, was found dead in the wee hours of Sept. 17 in the lobby of Rachadech’s condominium. He denied any wrongdoing and said he’d taken her home with him from the party, where they had both been hired to entertain, because she was too drunk to tell him where she lived.

On Tuesday, police announced that she had died between 3pm and 7pm on Sept. 16, meaning she was already deceased for at least six hours before Rachadech left her body in his lobby.

Editors
Dear English-speaking readers, please comment,
how you think we now publish in English  

  lowy.cremers.senior@gmail.com

our Sponsors

 

 

 

High school student dies after eating Som Tam (Papaya Salad) Student sterft na het eten van Som Tam (Papaya Salad)

  The best Udonthani – Community for everyone

kunt u nu ook in het Engels zien even naar beneden scrollen.
Scrol omlaag en zie al onze verhalen!!!!

    lowy.cremers.senior@gmail.com

Ze kunnen niet meer
om ons heen!!!!!

 

 

Een bijdrage van onze horeca deskundige Mister Poisenfood.

Student sterft na het eten van Som Tam (Papaya Salad)

Het  News meldde dat een 16-jarig meisje in het noordoosten van Thailand haar familie verwoest had achtergelaten na haar dood – blijkbaar door het eten van som tam – een van de favoriete gerechten van de natie, ook bekend als papajasalade.

Nong Fon, een M4-leerling, had de som tam gegeten op 24 augustus nadat haar moeder Khajorn Atsiangram, 56, het voor haar had gekocht aan het einde van de soi.

De volgende dag nam ze medicijnen tegen maagpijn en leek te verbeteren.

Maar op de 26e nam het een serieuze wending en werd een ambulance geroepen om haar naar het ziekenhuis te brengen.

Ze viel flauw in de ambulance en ondanks reanimatie en de beste aandacht van artsen was ze dood bij aankomst in Soon Buriram Hospital.

Artsen hebben de schuld gegeven aan een ernstige bug in haar spijsverteringsstelsel

Hun kop en verhaal bevatten sensationele bewoordingen zoals “som tam van de dood” en “smaak van de dood” die verwijzen naar het dialectische woord “saeb” voor lekker.

onze sponsors

best resort                                                      swimming pool                         and fishpool

beste restaurant                      goud vulling  uw sieraden goud vergullen   onder garantie   0889 797002

reageren   lowy.cremers.senior@gmail.com

 

====================================================================================

 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

For our English readers.

  The best Udonthani – Community for everyone

lowy.cremers.senior@gmail.com

Daily News reported that a 16 year old girl in the north east of Thailand had left her family devastated after she died – apparently from eating som tam – one of the nation’s favorite dishes also known as papaya salad.

Nong Fon, a M4 pupil, had eaten the som tam on August 24th after her mother Khajorn Atsiangram, 56, bought it for her at the end of the soi.

Next day she took medication for stomach pains and seemed to improve.

But on the 26th things took a serious turn for the worse and an ambulance was called to take her to hospital.

She passed out in the ambulance and despite CPR and the best attention of medics she was dead on arrival at Soon Buriram Hospital.

Doctors have blamed a serious bug in her digestive system.

Het  News published pictures of classmates at her funeral rites.

Their headline and story contained sensational wording such as “som tam of death” and “taste of death” referencing the dialectic word “saeb” for delicious.

Our Sponsors

beste resort             fishing place           Best restaurant  Gold vergulden 0889 797002

Editors
Dear English-speaking readers, please comment,
how you think we now publish in English

 

Medical Servicecannabis.Medische Servicecannabis..

                The best Udonthani – Community for everyone

kunt u nu ook in het Engels zien even naar beneden scrollen.

Scrol omlaag en zie al onze verhalen!!!!
lowy.cremers.senior@gmail.com

Ze kunnen niet meer
om ons heen!!!!!

  lowy.cremers.senior@gmail.com

Een bijdrage van  een lezer  Japie Wietmans Udonthani.

Vice-premier en minister van volksgezondheid Anutin Charnvirakul plantte de eerste spruit, en zei dat recente veranderingen in de wet gezinnen in staat zouden stellen hun eigen planten thuis te kweken.
“Dit zijn historische eerste stappen op weg naar het toelaten van mensen om zes cannabisbomen in hun huizen te laten groeien. De universiteit wordt een centrum waar gewone mensen kunnen leren hoe ze cannabis van goede kwaliteit kunnen planten en kweken. Cannabis is geen politiek probleem, het is een product dat de gezondheid van mensen ten goede kan komen. In de nabije toekomst kunnen gezinnen het in hun achtertuinen planten zoals elk ander kruid. ‘

In juni ondertekende Maejo University een memorandum van overeenstemming met het Department of Medical Service en de Government Pharmaceutical Organisation (GPO) betreffende de ontwikkeling van cannabisplantages, inclusief de ontwikkeling van lokale stammen voor medisch gebruik. Hierna verleende het verdovende bestuur de universiteit in september een plantagevergunning.
Het is wel te verstaan ​​dat de plantingssessie tegen februari 2,4 ton gedroogde cannabisbloemen moet produceren, die zal worden doorgestuurd naar de GPO voor de productie van 5.000 liter cannabisolie. Dit wordt gegeven aan artsen die het kunnen voorschrijven aan in aanmerking komende patiënten.

De beslissing van de Thai Food and Drug Administration om cannabisolie goed te keuren op recept, werd door artsen voorzichtig onthaald.
Medicinaal gebruik begon op 20 augustus en de chef van het Deparment of Medical Service, Somsak Akasin, zegt dat de eerste resultaten lijken aan te geven dat kankerpatiënten een betere kwaliteit van leven hebben dankzij de cannabisolie die de effecten van chemotherapie vermindert.
Hij voegt eraan toe dat de helft van de kinderen met epilepsie die met het medicijn zijn behandeld, goed heeft gereageerd

Onze sponsors:

U kunt reageren via   lowy.cremers.senior@gmail.com

Wij plaatsen alles ook  als u op een andere site geweigerd bent ,

bij ons geen registratie en geen nieuws brief  u mag anoniem reageren.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

For our English readers

The best Udonthani – Community for everyone

 

Deputy Prime Minister and Public Health Minister Anutin Charnvirakul planted the first sprout, saying recent changes in the law would allow families to grow their own plants at home.
“These are historic first steps on the path towards allowing people to grow six cannabis trees in their homes.

The university will be a centre where ordinary people can learn how to plant and grow good quality cannabis. Cannabis is not an issue of politics, it is a product that can benefit people’s health. In the near future, families will be able to plant it in their back gardens like any other herb.”

In June, Maejo University signed a memorandum of understanding with the Department of Medical Service and the Government Pharmaceutical Organisation (GPO) concerning the development of cannabis plantations, including local strain development for medical use. Following that, the narcotic board granted the university a plantation licence in September.

It’s understood the planting session should produce 2.4 tons of dried cannabis flowers by February, which will be forwarded to the GPO for the production of 5,000 litres of cannabis oil. This will be given to doctors who can prescribe it to qualifying patients.

The Thai Food and Drug Administration’s decision to approve cannabis oil for prescription was met with cautious optimism by medical practitioners.
Medicinal use began on August 20 and the Chief of the Deparment of Medical Service,

Somsak Akasin says initial results appear to indicate that cancer patients enjoy a better quality of life due to the cannabis oil mitigating the effects of chemotherapy.
He adds that half of children with epilepsy who have been treated with the drug have responded well

Our sponsors

Best  reort                                  Swimmingpool                   Good fishing place                   Best restaurant            Best tv channels eurotv

Editors
Dear English-speaking readers, please comment,
how you think we now publish in English

  lowy.cremers.senior@gmail.com