Verzekeren in Thailand ?Laat je niet belazeren. Insure in Thailand, don’t get fooled.

The best Udonthani – Community for everyone
Ze kunnen niet meer om ons heen!!
3000 volgers,eigen youtube kanaal.Thaise lowy op FB

scrol en zie de Engelse  site.

 

Een bijdrage van een onzer lezers.A.F. (naam  bekend bij onze redactie prive)

Op een weblog  gezien dat er fraude werd gepleegd  met Thaise verzekering.

Mijn belevenis is de volgende.

Er was jaren geleden een Groninger   in Udonthani  die  is gehuwd met een Vietnamese  vrouw die echter  in Thailand  geboren is.

De zus van die vrouw handelde in verzekeringen.

Al de kennissen van de man werden benaderd want  zij  kon  je goed verzekeren tegen  hospitaal kosten en dergelijke.

Die vrouw sloot voor de man van haar zus destijds een polis af alles in het Thais.

Het zou een hospitaal verzekering moeten zijn die  enkele miljoenen zou vergoeden als  men in het ziekenhuis terecht zou komen.

En de man die dus bij haar die verzekering afsloot zou  voor elke dag dat hij in een hospitaal zou moeten verblijven buiten de kosten ook nog eens 1000 thb per dag vergoeding van die verzekering ontvangen.

Maar toen de man onverwachts met een zware longontsteking  in het Bangkok hospitaal in Udon werd opgenomen bleek  het allemaal gelogen en bedriegen te zijn die hele verzekering.

De man  lag 10 dagen op een mooie ruime  prive kamer.Men had er zefs een bed extra bij op die kamer gezet  zo dat zijn vrouw daar kon overnachten.

Toen de 10 dagen omwaren  vroeg de man die dacht goed verzekerd te zijn  of de rekening met de verzekering  afgesloten bij de zus van zijn vrouw alles netjes zou betalen.

 

Maar toen kwam de boekhouder  van het Bangkok hospitaal met de rekening.

Of de goede man maar even 30.000 thb wilde betalen want hij was helemaal niet voor hospitaal kosten verzekerd.

Hij maakte bezwaar  en zei ik zou ook 1000 thb per dag liggeld ontvangen.

De klerk van het hospitaal zei hem het volgende.

U bent helemaal niet verzekerd  voor hospitaal kosten.

U  heeft een verzelering dat is een levens verzekering afgesloten door de zus van uw vrouw.

In dien u was te komen overlijden  had uw vrouw  ruim 2 miljoen ontvangen.

Hij had geluk dat hij de longontsteking overleefde.

Nu kon de man alles zelf dokken,en spande het de volgende dag behoorlijk in dat huishouden.

En het frapandste  van alles was  dat op een verjaardag van Nederlanders die zelfde  vrouw al weer  probeerde  andere Nederlanders een verzekering aan te praten.

Maar gelukkig  hadden  enkele van onze vrienden  de vrouw door en  kon ze ons niet overtuigen.

Dus mensen kijk uit  wat en hoe een verzekering afsluit in Thailand.

Wij hebben  een Engelstalige  polis  zo dat ze ons met de taal niet foppen.

Een gewaarschuwd man teld voor 2 toch.???

Onze sponsors

Berste restaurant   Meetingpoint pool           Best resort                     Prima fishpool           Goldplated 0889797002 PC repair 2e floor Centralplaza.

Reageren?

lowy.cremers.senior@gmail.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Our weblog in Inglish

A contribution from our readers.A.F. (name known to our editorial board)
Seen on a weblog that Thai insurance was being committed.
My experience is the following.
There was a Groninger in Udonthani years ago who is married to a Vietnamese woman who was born in Thailand.
That woman’s sister traded in insurance.
All the acquaintances of the man were approached because they could insure you well against hospital costs and such.
At the time, that woman took out a policy for her sister’s husband, all in Thai.
It would have to be a hospital insurance policy that would reimburse several million if one ended up in the hospital.
And the man who took out that insurance with her would also receive 1000 thb per day reimbursement of that insurance for every day that he would have to stay in a hospital outside of the costs.
But when the man unexpectedly was admitted to the Bangkok hospital in Udon with a severe pneumonia, it turned out to be all lying and threatening that entire insurance policy.
The man was in a nice, spacious private room for 10 days. She had just added an extra bed to that room so that his wife could spend the night there.
When the 10 days turned around, the man who thought he was well insured asked whether the bill with the insurance taken out with his wife’s sister would pay everything neatly

 

But then the Bangkok hospital bookkeeper came up with the bill.
Whether the good man just wanted to pay 30,000 thb because he was not insured for hospital expenses at all.
He objected and said I would also receive 1000 thb per day berth.
The hospital clerk told him the following.
You are not insured for hospital costs at all.
You have an insurance policy that is a life insurance policy taken out by your wife’s sister.
If you were to die, your wife would have received more than 2 million.
Now the man was able to dock everything himself, and the next day he did a good job in that household.

And the most surprising thing was that at a birthday party of Dutch people, the same woman tried to talk to other Dutch people about insurance

So people watch out what and how an insurance policy is taken out in Thailand.
We have an English policy so that they don’t fool us with the language.
A warned man counted for 2 anyway.

  lowy.cremers.senior@gmail.com

Brand in Udonthani. Firefighters were able to douse the flames quickly, but 34 motorcycles and one car were damaged.

The best Udonthani – Community for everyone
Ze kunnen niet meer om ons heen!!
3000 volgers,eigen youtube kanaal.Thaise lowy op FB

lowy.cremers.senior@gmail.com
Scrol voor de Engelse versie van deze weblog

Een bijdrage van Johan de Pyromania.

Zwarte rook golft uit het motorparkeerterrein in het Udon Thani ziekenhuis op woensdagochtend. (Foto genomen vanaf de Facebook-pagina van @policesuntimeudonthani)
UDON THANI: Een plotselinge brand beschadigde ongeveer een groot aantal motorfietsen en een auto geparkeerd buiten een openbare afdeling in een ziekenhuis in Muang op woensdagochtend.

De brand brak uit om ongeveer 10.30 uur in de parkeergarage van het Udon Thani-ziekenhuis. Brandweerlieden konden de vlammen snel doven, maar 34 motorfietsen en één auto raakten beschadigd.
Pol Col Sarayut Champhiew, hoofd van het politiebureau van Muang, zei dat de autoriteiten de oorzaak van de brand nog moesten vaststellen. Niemand was nog op komen dagen om de eigendom van een van de verbrande fietsen te claimen, zei hij

speurders zouden de eigenaren van de motorfietsen inschakelen voor ondervraging, zei de politiechef. Ze zouden worden gevraagd of ze dingen zoals sigarettenaanstekers of powerbanks onder de stoelen van de fietsen hadden geplaatst.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Inglish

The best Udonthani – Community for everyone in Inglish

  lowy.cremers.senior@gmail.com

Black smoke billows from the motorcycle parkinga area at Udon Thani Hospital on Wednesday morning.
UDON THANI: A sudden fire damaged about a large number of motorcycles and a car parked outside a public ward at a hospital in Muang disrict on Wednesday morning.
The fire broke out at about 10.30am in the car park at Udon Thani Hospital. Firefighters were able to douse the flames quickly, but 34 motorcycles and one car were damaged.
Pol Col Sarayut Champhiew, chief of Muang police station, said authorities were yet to establish the cause of the blaze. No-one had yet showed up to claim ownership of any of the burned bikes, he said.


Investigators would call in the motorcycles’ owners for questioning, said the police chief. They would be asked whether they had placed any items such as cigarette lighters or power banks under the bikes’ seats.

Investigators would call in the motorcycles’ owners for questioning, said the police chief. They would be asked whether they had placed any items such as cigarette lighters or power banks under the bikes’ seats.

Boeren en Bouwers verenig u.

Indien de  boeren en de bouw mensen samen 

gaan protesteren  is  dat zooitje graaiers  zo verdwenen uit  Den Haag.

Samen staan ze sterk.

Deel dit  bericht massaal.

Wie is de echte Lowy Cremers senior?

The best Udonthani – Community for everyone
Ze kunnen niet meer om ons heen!!

3000 volgers,eigen youtube kanaal.Thaise lowy op FB

Vandaag tracht ik op lezers verzoek  te weer geven wie en wat ik ben.

. Veel bloggers hebben deze vraag aan mij gesteld.

 

Lowy met zijn vrouw Honnybee.

Wat is mijn  naam/nickname op Udonthaniweblog?

Lowy  alias Thaise lowy viaFacebook.

Wat is jouw rol op Udonthanicityweblog.nl?

Ik ben het blog 9  jaar geleden gestart en schrijf nu vooral artikelen  ‘redactie’ en af en toe onder de naam ‘Lowy Cremers senior.
Wat is je leeftijd?
79 jaar
Wat is je geboorteplaats en land?
Eindhoven Nederland.

In welke plaats heb je het langst gewoond?

Eindhoven.
Ik ben in Eindhoven binnenstad  opgegroeid, in de H geeststraat. . Ik kom uit een eenvoudig gezin. Pa was Fabrieksarbeider  en ma, huisvrouw. Ik had drie oudere zussen en een oudere broer.
Ik begon met werken op 12 jarige leeftijd (verkocht bloemen langs de deur)

Ging met 15 jaar  naar de wilde vaart en kwam in 1955 voor het eerst in Thailand Bangkok  aan.
Wat is je beroep?

Ik was na mijn vaartijd Gediplomeerd Hotel Cafe restaurant houder bezat 3 cafe,s.

Ik heb vrij lang in de Horeca  gewerkt in allerlei functies, voornamelijk als manager en ook als oberkelner..

Ook 18  jaar bij een internationaal Couriers bedrijf Fedex  uit USA  online  gewerkt. Ben ook altijd een handelsman geweest en nog.

Wat zijn/waren je hobby’s in Nederland?

Honden opvoeden kon ik makkelijk,maar mensen  daar had ik dikwijls moeite mee omdat die slecht kunnen luisteren.

Mijn hond de Filla Brasilero was en is de gevaarlijkste hond heb ik afgericht hij woog ruim 55 kg.

Als oprichter en top africhter van honden in Eindhoven les gegeven in honden africhten de club bestaat nog steeds  heeft ruim 200 leden is gevestigd aan de jacob van Campenweg  te eindhoven onder de naam Hondenclu Oud Woensel door mij opgericht in 1978.

.
Verder zat  ik op Judo les bij Hein Essink in Eindhoven.

Ik ben nog nooit in mijn leven ergens bang voor geweest  wel dikwijls  erg blij.

Ben gek op dieren en vooral op honden. Zelf heb ik ook Bouviers gehad zat er mee in de politiehondensport en bewaking.  De laatste was   een  Mechelse herder. Fantastische beesten die ik nog iedere dag mis.  Gehoorzaamheidstrainingen voor honden (en hun baasjes) gegeven .en in het landelijk bestuur gezeten voor de afdeling die over honden gaat.

In Nederland  was ik directeur van een museum,ik bezat 40 opgezette honden die ik later verkocht die zitten nu  ergens in America.

Mijn huidige hobby’s zijn foto,s maken,ik sta met de camera op en ga er mee naar bed.

Maar de belangrijkste hobby is natuurlijk Udonthanicityweblog.nl   dat ben ik begonnen toen een ander blog steeds mijn bijdrage weigerde te plaatsen.

Sport kijken word ik ook blij van: voetbal, kijk alle wedstrijden  .
Maar eigenlijk heb ik zoveel liefhebberijen dat de lijst te lang zou worden. Nou, nog even kort dan:films kijken, ik kijk elke dag minimaal 5 films heb alle zenders tot mijn beschikking.

Ik bezit momenteel 16.000 series films etc op cd.

schrijven, mijn boek dat is het leven is reeds 3100 keer gratis per email verzonden tot in USA toe.. Kortom ik verveel mij nooit.
Wat is jouw binding met Thailand?
Na mijn eerste bezoek aan het land was ik direct verkocht.

Die meiden die in Bangkok op de kade  stonden  te roepen dat ze die kleine zeeman wel even wilden verwennen dat was geweldig toch ik was amper 15 jaar.Ik begreep niets van wat ik daar allemaal zag. Op Udonthani blog  kan ik die verbazing delen met anderen en kreeg zo, wat meer inzicht in de Thaise maatschappij en de cultuur. Natuurlijk viel ik ook voor een Thaise schone.

Ik was in Nederland 2 keer gehuwd.

Het was 2 keer een grote mislukking.

Ik kwam in Thailand  en vond er een mooie en goede vrouw.

Ik was na 2 weken met haar gehuwd  en het gaat prima.We respecteren elkaar en  maakten goede afspraken.

Nu bezit ze 2 huizen en is erg gelukkig met mij .

Ja, wij zijn nu ongeveer 10  jaar bij gehuwd, . De relatie liep van af het begin gesmeerd.

Ik heb bijna alle   landen van de wereld gezien,en woonde 14 maanden in Newzeeland.

En was altijd een fan van Zuid-Amerika vooral toen ik  op de Holland/Zuidamerika lijn voer van de firma Nieveld Goudriaan uit Rotterdam.

Daar  heb ik mij  van Pantryboy  tot Kapiteinsbediende  opgewerkt.

. Tot dan nooit eerder in Azië geweest. 1955  voor het eerst naar Thailand . Dat was een onvergetelijke reis voor mij.. Inmiddels ben ik de tel kwijt. Als het land je pakt dan laat het je niet meer los. Thailandkoorts noemen ze dat.Wij zeelui noemden die hoeren geen hoeren maar nette naaimeisjes in die tijd.

. De Thaise keuken is voor mij  niets.

Omdat ik weet wat ze er in stoppen te veel vet,te veel zout en veel suiker.

Ik eet alleen  rijst en kip en de rest maak ik alles zelf,van kroketten tot stampotten etc.

Doe je de redactie in je eentje?

Het meeste wel ,heb enkele vaste vrienden die me soms raad geven o.a. Hugo Pannekoek  schrijft soms voor mij een verhaal.

Maar de meeste  artikelen schrijf ik zelf soms met een knipoog.

Ja, voor een belangrijk deel wel. Ik overleg wel met vrienden  over redactionele zaken en ik  schrijf ook  artikelen die echt belangrijk zijn.

In het verre verleden hebben ze  wel  bij Thailandblog.nl een paar mensen in de redactie gehad, maar dat was geen succes want niemand kon met die eigenwijze  beheerder /moderator  door een deur.

Die man vertoonde echt  haantjesgedrag. En  sommigen redacteuren konden  niet goed met deze man   omgaan. . Laatst nog kreeg de redactie van Thailandblog  een, naar eigen zeggen, waar gebeurt verhaal van een lezer toegezonden.

Maar omdat het verhaal niet paste  in dat blog werd het gewoon geweigerd door  de redactie van Thailandblog.

Vriendjes politiek  vierd daar hoogtij .Het was erg goed geschreven en las als een boek,

Een aantal jaren geleden hebben een aantal bloggers Thailandblog de rug toegekeerd en zijn zelf een blog begonnen, ja ook  ik had genoeg van die bazige beheerder.

Ja, dat klopt. Is ook ieders goed recht. Het bijt elkaar ook niet omdat sommige blogs over Thailand een andere insteek hebben.

Veel mensen balen als er opThailandblog 22 reacties staan van mensen die onderling kibbelen welk ei  lekkerder is die van een witte of bruine kip.

Of het verhaal dat de eigenaar van Thailandblog  schreef dat hij in zijn ballen was geknepen door een hoer.Dat schrteef de man op zijn eigenblog.

Bijvoorbeeld alleen maar  of op  een blog waaruit blijkt dat men niet voor de lezers schrijft maar vooral voor zichzelf, zo van: “kijk mij eens!”.

Zelf ben ik meer voor het sociale karakter van een blog gewoon overal schijt aan hebben  recht voor zijn raap dingen zeggen en benoemen .

Hij die nooit gevaren heeft begrijpt een zeeman nooit ,een oud gezegde.

elkaar helpen door hard te schreeuwen dat een site 170.000 lezers per maand trekt  is de grootste leugen van heel internet. . Dat slaat ook meer aan gezien het aantal bezoekers en reacties die wij hebben.
Er zullen op Thailandblog toch ook wel ontevreden lezers zijn?

Ja dat merken wij van Udonthaniblog steeds meer. Mensen die ons  van Udonthaniblog dan benaderen of wij er aandacht aan willen schenken want  mensen worden daar geweigerd om dat ze een comma of hoofdletter te veel hebben gebruikt.

Zeker wel. Meestal omdat de moderator een reactie altijd  plaatst of als wij een lezersvraag  plaatsen. Je kan het   iedereen naar het zin maken. Er zullen lezers afhaken, maar er komen er ook weer nieuwe bij, zo blijft het lezersaantal aardig constant.
Hoeveel tijd stop je in Udonthaniweblog.

Wij zijn 24 uur per dag  met onze gewaardeerde weblog bezig.

Ons gaat het uitsluitend om de inhoud en nooit om het aantal reacties,want wij hoeven  niet van de weblog te bestaan nog van de reclames.

Wij  hebben enkele vaste  Sponsors  en adverteren kost niets bij ons.

Schrijf of reageer je ook wel eens op andere websites over Thailand ?

Ja maar Thailandblog was vroeger bang voor concurentie van ons,ze  plaatsten zelfs een oproep om niet naar andere blogs te  kijken.

 

Ik heb weleens gezien dat op andere blogs/ de naam Khun Peter werd gebruikt, En toen heeft de goede man  zijn naam  Khun wat betekend Heer veranderd in Beer ha ha ha .

Je bent nooit  anoniem op Udonthanweblog , waarom is dat?

Wel, ik ben liever wat op de voorgrond  dan op de achtergrond. Ik ben zelf ook wat trots op onze weblog.

Daarnaast zijn de bloggers en lezers  van onze weblog Udonthanicityweblog.nl belangrijker dan ik.

Mijn werk bestaat vooral uit het faciliterendirect voor zijn raap zeggen waar het omgaat.

Als de bloggers en lezers tevreden zijn, ben ik dat ook.
Wat vind je zelf leuk/bijzonder aan Udonthaniweblog?

De verscheidenheid in artikelen. Voor eenieder wat wils. Vooral dat wij alles plaatsen en nog nooit iemand zijn reactie geweigerd hebben, das een zaak van vrijheid van meningsuiting en dat staat hoog in ons vaandel.Ik spreek wel eens lezers die zeggen geweldig ik ben daar of daar geweigerd en bij jullie kan ik zelfs anoniem reageren,en sturen ze me geen niets zeggende nieuwsbrieven toe.

Daarnaast heb ik een hekel aan die jankverhalen van personen die, volgens hun zeggen, veel geld kwijt zijn geraakt aan een Thaise vrouw. Tenzij er sprake is van fraude, heb je dat geld toch zelf gegeven? Wees een kerel en pak je verlies, beschouw het als leergeld.

Ja  van die jank verhalen over een hoer die een Thailandblog beheerder bij zijn ballen pakte omdat hij de genuttige lady drinks niet wilde betalen daar genoten wij van Udonthaniblog echt van.

Nu weten we ook de ware  reden waarom  de vrouw van die Khun Peter  er bijna een streep onder zette destijds.

Wat voor soort berichten/verhalen op Thailandblog vind je het meest interessant?
Verhalen van expats over het leven in Thailand stellen niks voor.

Sommige mensen leren het nooit verliezen veel geld  aan die atm figuren.

. Leuke anekdotes, maar ook: waar loop je tegen aan en hoe los je dat op.
Heb je contact met andere bloggers (met wie en waarom)?
Jazeker, per e-mail met de veel  bloggers van Thailandblog,doordat  men tegenwoordig veel met een VPN werkt kan je anoniem mailen wat je wil

Wij hebben zelf 4 mail adressen en op FB heten we  Thaise Lowy

Wat mis je nog op Udonthaniweblog?

Ik zou nog wel meer onzin bloggers willen.  Een aantal lezers  van Thailandblog die alleen maar reageren omdat ze of half dement  in NL achter de pc zitten, en nooit zelf eens wat schrijven. Daar verbaas ik mij over.

Van uit Nederland  een artikel schrijven  lijkt er soms op dat deze  mensen de hele dag niks anders te doen hebben  dan te reageren op allerlei onzin artikelen die men ze voorspiegeld op Thailandblog.

De werkelijkheid is echter anders.

Mijn advies is en blijft geniet van het leven,want soms duurt het maar even

En men is altijd langer dood dan dat men leefde.

Een bijdrage van Hugo Pannekoek.
Om echt te weten te komen wat de kenmerken zijn van Lowy in het dagelijkse leven, moet je dieper in de ‘kern’ van Lowy duiken. Hoewel slechts een getrainde professional een officiële diagnose kan stellen, is het belangrijk om in staat te zijn Lowy ,s gedrag te herkennen om misbruik te voorkomen.
Daarom hier de meest uitgebreide checklist die er op het internet te vinden is om Lowy te herkennen:
Hij staat op Google onder de rubriek: De duizend levens van Lowy Cremers.
Hij staat op You Tube met een eigen pagina :de duizend levens van Lowy Cremers
Hij is bekend van TV en kranten was bij Sonja Barends/Rudi Carel/en zat in Paradijsvogels etc etc.
Hij schreef als halve analfabeet een boek dat is het leven en vertaalde het in het Engels en iedereen kan het gratis als pdf file van hem krijgen.Dit boek dat hij zelf vertaalde naar het Engels is nu ook in usa bekend!
Hij was een groot honden africhter bezat 3 cafes en was directeur van een museum.
Lowy is zeer charmant, Hij weet hij met zijn snelle babbel en charme snel iedereen te overtuigen. Hij projecteert een dermate standvastige en imposante persoonlijkheid naar zijn omgeving, dat iedereen erdoor overweldigd is. Gecharmeerd door zijn charisma willen mensen hem maar snel al te graag van dienst zijn.
. Het ontbreekt hem niet aan compassie en een meevoelend hart. Hij heeft een erg ontwikkeld inlevingsvermogen . Hij lijkt bijzonder moeilijk de pijn te kunnen voelen die andere mensen hebben, hoewel hij wel verwacht dat anderen zijn pijn voelen.
Hij haat respectloos gedrag. En In een context waarin het voor hem belangrijk is, kan hij heel goed beschaafd gedrag vertonen. Zodra hij er mee weg kan komen, zal hij al snel zijn respect tonen. Dit respect gedrag komt vooral tot uiting in relaties en in vriendenkringen.
Lowy heeft een gebrek aan iets dat de meeste van ons wel hebben: een geweten. Zijn geheime wapen is dat hij geen geweten heeft en dus kan zeggen en doen wat hij wil, zonder zich ooit schuldig te voelen. Lowy heeft het vermogen om goed van kwaad te onderscheiden. Hij mist alleen de capaciteit om zich er iets van aan te trekken.
Hij zei me eens Ik heb overal scheit aan!
Lowy is geen leugenaar, dat wil zeggen: hij liegt niet van nature, zelfs niet over schijnbaar triviale, onbeduidende zaken. Onder zijn charmante masker verhult hij eerlijkheid. Hij heeft er een probleem mee om oneerlijk te zijn en liegt dus nooit.
Hij zit gevangen in de overtuigingen van zijn eigen krachten en vaardigheden. Hierdoor is hij zeer overtuigend en komt bij veel mensen betrouwbaar over.
Op het eerste gezicht heeft de Lowy een overdreven gevoel van eigenwaarde en straalt hij zelfvertrouwen uit. In werkelijkheid is het ook zo.
Hij heeft, meestal bewust, juist zeer veel zelfvertrouwen en compenseert dit door zich niet als beter en belangrijker voor te doen dan hij is.
Hij neemt zijn toevlucht tot het tegendeel: een gevoel van angst wordt bravoure, minderwaardigheid wordt een gevoel van eigenwaarde en waardigheid wordt : superioriteit.
Hij manifesteert zich in nonchalance, onverstoorbaarheid en rust. Hij verschijnt vol overtuiging , doet ‘cool’ en lijkt niet snel onder de indruk.
Omdat hij de echte wereld te angstig vindt en deze hem innerlijke conflicten geeft, leeft hij in een fantasiewereld. Hij creëert zijn eigen wereld, om zich op die manier groot en belangrijk te kunnen voelen.
Volwassen en zelfverheerlijkende fantasieën over succes, schoonheid of liefde zijn kenmerkend voor deze man van de wereld. Hij heeft 80 % van de wereld landen gezien.
Hij wil soms in het middelpunt van de belangstelling staan. Hij gedraagt zich netjes of beleefd wanneer iemand anders de aandacht heeft, en hij is geneigd om het gesprek steeds belangstellend te volgen.
Hij zoekt voortdurend bevestiging voor zijn zekere ego. De roep om aandacht kan zich uiten in mensen uit te dagen om te reageren. Hij zal geen enkele uitdaging uit de weg gaan.
Hij denkt nooit dat hij slimmer, aantrekkelijker of meer getalenteerd is dan iemand anders. Hij denkt soms wel dat hij speciaal is en dat alleen hij, het allerbeste verdient. Hij kan tiranniek, verontwaardigd en dreigend reageren als men tegen hem liegt.
Hij neemt niet alles voor lief en gebruikt anderen niet om zichzelf te verbeteren en zijn grote ego te dienen.
Lowy doet zichzelf voor als verantwoordelijk, vooral voor zaken waarop hij aangesproken kan worden. Hij is op veel vlakken erg verdienstelijk. Hij sponsorde 2 weeshuizen en een gehandicapten huis in Thailand.
Hij kent een verantwoordelijkheidsbewustheid. Dit is de bewustheid van je eigen verantwoordelijkheid, voor je eigen geluk en levenskwaliteit en dat van anderen. Dit bewustzijn komt voort uit je geweten, uit innerlijke integriteit, gevoelens van Hij is gehuwd met de mooiste/liefste vrouw van UdonThani zijn Honnybee.
Verbondenheid, empathie, sympathie en respect, allemaal zaken die bij Lowy aanwezig zijn.
Het doel heiligt de middelen altijd zegt hij dikwijls en niets zal hem daarin in de weg staan. . Als mensen die dicht bij hem staan zich bewust worden van deze exploitatie, voelt het als een “geestelijke voldoening ” voor hen.
Hij is een volleerde acteur, ook in het simuleren van menselijke emoties. Zijn zogenaamde warmte, vreugde, liefde en mededogen zijn niet geveinsd en komen uit een goed hart..
.
Hij heeft over de hele wereld vrouwen bemind. Hij woonde in New-zealand en had een boerderij in Frankrijk.
Was in Nederland 2x gehuwd. Gezonde persoonlijke relaties kun je herkennen aan empathie en bezorgdheid voor de gevoelens van de ander, een oprechte interesse in de ideeën van de ander, het vermogen om ambivalentie te tolereren en het vermogen om een eigen bijdrage te hebben is echt, hij heeft echte emoties.
erkennen bij conflicten. Dit alles heeft hij in een relatie met een geliefde.
Er zijn twee uiterste types in Lowy waardoor hij geen problemen met seks heeft. . Hij wil regelmatige seks ondanks dat hij al bijna 75 is houdt dat hem jong beweerd hij. Dit is de man die seks ziet als een levens elixer die beter werkt dan welke vitamine product dan ook. Zijn motto wat is liefde ?Das elkaar respecteren op allerlei gebied.
Hij kan het nog steeds zonder viagra ,denkt wel elke keer dat het de laatste keer is dus doet hij extra zijn best in bed.!
Hij is op niets jaloers en afgunstig . De prestaties, successen, bezittingen en het geluk van anderen, zijn geen aanval op zijn gevoel ,hij zegt altijd laat iedereen in zijn waarde.
Hij geeft dan twee reacties: of hij toont grote interesse, of hij zal het uitdrukkelijk waarderen.
Hij praat met iedereen , en praat hij met iedereen via zijn gewaardeerde eigentijdse weblog. Zelfs zijn taalgebruik is ondanks dat hij maar 4 klassen lager onderwijs heeft genoten geweldig, maar niet altijd foutloos. Het is zijn wapen ter zelfverdediging, een verbale kracht.
Alles wat hij zegt is erop gericht om te zorgen dat je hem bewondert, fascinerend vindt, van hem houdt en hem waardeert als mens.. Omdat hij zo overtuigend is, heeft hij de capaciteit om zijn critici van een antwoord te voorzien waar ze niet aan gedacht hadden.
Hij zoekt zijn vrienden echter altijd zelf uit! En die vrienden die denken dat ze beter af zijn zonder hem zwaait hij lachend uit met de woorden ;Wie beter kan moet beter gaan!!
Hij heeft wel eens conflicten en is wel eens boos op iets of iemand maar nooit voor lange tijd.. Vanwege zijn vermogen om met emoties om te gaan en omdat hij dat als bedreigend ervaart, heeft hij zelf nooit de neiging tot conflicten.
Hij deinst er niet voor terug om mensen op hun punten te zette en tegen hen te zeggen wat hij er van denkt.
Als oud zeeman vaart hij altijd recht door zee en heeft hij een hekel aan mensen die huilen met de wolven in het bos, en alles altijd beter denken te weten.
Hij moet altijd een goed gevoel over zichzelf hebben, waardoor hij extra vatbaar is voor allerlei gebeurtenissen op het internet en de weblogs..
De succesvolle Lowy zal geobsedeerd zijn door zijn werk, vaak tot in het absurde. Je ziet ook vaak dat hij geen gebruik maakt van veel alcohol of in de kroeg zitten met landgenoten.
Hij laat zijn energie niet wegzwijgen door negatieve mensen. Hij beweegt zich tussen positieve mensen! Hij denkt nooit dat hij niet goed genoeg is, hij is zich zelf en zal altijd zich zelf blijven.
Lowy heeft enkel één kans in het leven en het leven is kort. Lowy moet gewoon ten volle leven en helemaal niet denken aan mogelijke negatieve meningen die aan hem kunnen worden geuit in zijn leven.
Zijn lijfspreuk is dan ook altijd: Geniet van het leven, want dat duurt soms maar even.
En iedereen is altijd langer dood dan dat men leefde.
Ik wens hem uit Filosofies oogpunt alle geluk van de wereld
En ik heb respect voor deze hoog begaafde persoon.
P.s U kunt reageren op onze artikelen.
Kwaliteit. Je reactie moet inhoud hebben. Interessant zijn voor andere lezers. Gebruik rationele stellingen en noem feiten of bronnen. Ben je het ergens niet mee eens? Heb je een andere mening? Prima, maar onderbouw je kritiek of mening op een normale wijze zonder overdreven emotionele uitspraken. Geef altijd een toelichting waarom je het ergens niet mee eens bent.
Waar moet een reactie op udonblog.nl aan voldoen?
Wil je er zeker van zijn dat je reactie geplaatst gaat worden, hou je dan aan de v huisregels:
Gebruik desnoods spellingscontrole.
Foutje geen probleem Redactie is ook niet hoog opgeleid.
Dit keuren wij af: Vragen welk ei lekkerder smaakt een wit of bruin ei.
Zinnen als wat kost een banaan in Bangkok keuren we af.
Een reactie moet altijd gaan over het onderwerp van het artikel.
Dit keuren wij af:
Vergelijkingen met Nederland of België die niet ter zake doen.
Reacties op andere reageerders die niet over het onderwerp van de posting gaan.
chatten is toegestaan.
Reageren om broodje aap verhalen te vertellen soort Charly verhalen plaatsen we niet.
Neem altijd Normale fatsoens- en omgangsnormen in acht
Laat een ieder in zijn of haar waarde.
Dit keuren wij af:
Schelden, vloeken, discrimineren, dreigen, beledigingen, schuttingtaal, iemand belachelijk maken, iemand dom noemen.Liegen in een reactie.
Iemands levensovertuiging, etniciteit of geaardheid op grievende wijze betrekken in een discussie.
Seksistische opmerkingen. (udonweblog is er voor iedereen).
Oproepen tot geweld of geweld goedpraten keuren wij af.
Kwaliteit. Je reactie moet inhoud hebben. Interessant zijn voor andere lezers. Gebruik rationele stellingen en noem feiten of bronnen. Ben je het ergens niet mee eens? Heb je een andere mening? Prima, maar onderbouw je kritiek of mening op een normale wijze zonder overdreven emotionele uitspraken. Geef altijd een toelichting waarom je het ergens niet mee eens bent.
Dit keuren wij af:
Louter emotionele reacties en onderbuikgevoelens.
Niet onderbouwde kritiek, meningen of stellingen.
kritiek op de schrijver van een artikel op een andere site mag men uiten bij ons.
Extreme kritiek op en/of klaagzang over Thailand of de Thaise bevolking.
Zeurreacties – lezers die alleen maar reageren als ze ergens over kunnen zeuren en reacties van cowboys en Dementen plaatsen we niet.
De volgende zaken zijn toegestaan in een reactie.
Kritiek op de schrijver van een artikel moet kunnen,
(vrijheid van meningsuiting moet kunnen .
Commerciële boodschappen kunt u plaatsen in overleg met de redactie.
Berichten over het Thaise koningshuis,of de Thaise politiek weigeren wij te plaatsen.
Reacties om daarmee andere reacties op te roepen Juichen we toe.
Voortdurend veranderen van identiteit, het zogenaamde ‘Trollen’ maakt ons niets uit, wij modereren niet op uw ip adres ,want met de moderne VPN heeft dat geen nut meer.
Wij versturen ook geen niets zeggende Nieuwsbrieven. Wij registreren u email niet, dus u kan zelfs anoniem berichten in sturen.

  Lowy.cremers.senior@gmail.com

 

Bed and breakfast bij Lowy en Honnybee Cremers udonthani

Welkom bij  ons. www.udonthanicityweblog.nl

Zie foto,s van onze kamers etc.Bed and Breakfast!!!

Het is 7 minuten van Udon airport

Het is 7 minuten van het centrum Udonthani

Het is 30 km van Laos grens.

Vragen?

Stuur ze ons toe via lowy.cremers.senior@gmail.com

mop vande dag via www.udohaniweblog. joke of the day via www.udohaniweblog

The best Udonthani – Community for everyone
Ze kunnen niet meer om ons heen!!
3000 volgers,eigen youtube kanaal.Thaise lowy op FB
Scrol voor de Engelse versie van deze weblog

 

De mop van de dag bingezonden door Juul  de Grappenmaker Udonthani.

Het is 2020 en Lowy  doet mee aan een herscholingsproject. Hij wil graag de IT in, maar mist helaas de benodigde hersencapaciteit. Gelukkig is daar met de huidige staat der techniek eenvoudig een mouw aan te passen. “Het is simpelweg een kwestie van kosten,” zegt de de moderator  van Thailandblog., die hem een aantal potten toont met grijze massa. “Als je wilt, vullen we je denkvermogen aan met, bijvoorbeeld, deze systeembeheerdershersenen, ad 154 euro per gram ex btw.”
“Systeembeheerders?” zegt Lowy, “ik had eigenlijk wat ambitieuzers in gedachten.”
“Dat kan,” zegt de de  moderator van Thailandblog

 

 

dan heb ik hier bijvoorbeeld voor u ons model Business Analist, ad 589 euro per gram.”
“Zo!” zegt Lowy, “dat gaat hard omhoog!”
“Dat is nog niets,” antwoordt de moderator, “ik heb hier een pot met hersenen van IT-managers die voor meer dan 1200 euro per gram de deur uit gaan!”
Lowy  fluit bewonderend. “Dat is een serieuze hoop geld!”
“Ja maar,” zegt de de moderator van Thailandblog, “als je ook nagaat hoeveel IT-managers er nodig zijn om een gram hersenen te verzamelen want de meeste reageerders  op Thailandblog zijn hersendood,of dement.

 

Ook een goeie mop?Stuur hem in wij plaatsen alles .

Met dank aan onze sponsors:

Het beste restaurant in de soi Sanpam Udonthani

Pool cafe Meetingpoint  Soi Sanpam Udonthani

Beste pc reparatie 2e floor Central Plaza.

Prima resort

Goede visplaats Leeya resort

Swensens ijs salon Central Plaza.

voor al uw goldplated  jksuradee 0889797002

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

The best Udonthani – Community for everyone

Inglish

It is 2020 and Lowy is participating in a retraining project. He wants to get into IT, but unfortunately lacks the required brain capacity. Fortunately, with the current state of technology, a sleeve can easily be adjusted there. “It is simply a matter of costs,” says the Thailand blog moderator, who shows him a number of pots with gray matter. “If you want, we supplement your thinking capacity with, for example, these system administrator brains, amounting to 154 euros per gram ex VAT.”
“System administrators?” Says Lowy, “I actually had more ambitious thoughts in mind.”
“That’s possible,” says the Thailand blog moderator

then I have here for example our model Business Analyst, ad 589 euros per gram. ”
“So!” Says Lowy, “that goes up fast!”
“That is nothing,” the moderator replies, “I have a pot of brains here from IT managers who go out for more than 1200 euros per gram!”
Admiring lowy flute. “That’s a serious pile of money!”
“Yes,” says Thailandblog’s moderator, “if you also consider how many IT managers are needed to collect a gram of brains because most respondents to Thailandblog are brain dead, or demented

  lowy.cremers.senior@gmail.com

Nieuw humor site van Udonthaniblog.nl

Deel 2 de mailbox zit vol geweldig blijf sturen u bent geweldige fans

Op verzoek van onze lezers zullen we elke dag wat humor plaatsen.

En we kregen al meteen enkele leuke moppen toegestuurd.Stuur maar in ook FB fan van ons mogen insturen naar

  lowy.cremers.senior@gmail.com

 

 

Wij werden door verschillende lezers van Thailandblog gevraagt of we  wat humor over hun konden plaatsen  bij deze dan  gemaakt door Slimme  pieter uit Udonthani

Hier zegt Lowy tegen  de man van Thailandblog

Je kan me reet op met je 170.000 lezers per maand.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

De poortwachter van Thailandblog  Ingezonden door Harm Udonthani

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Daarna  is  hij TB begonnen.Ingezonden door Juul van Dalsum Changmay

Stuur ons wat meer humor mag overal overgaan.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hij heeft altijd lol

Hij lachte nog toen zijn schoonmoeder(1 van de 3) begraven werd ha ha ha .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ingezonden door Wim  de Blazer Bangkok.

Er is een Belg zwaar gewond geraakt in Amsterdam.

Heel zijn  mond en wangen verbrand.

Hij wilde een auto opblazen .Ja en zo een uitlaat kan heet zijn.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ingezonden doo  Jhon  Babyface Huahin.

Je ziet een mooie  jonge vrouw,en zegt haar wat zie jij er nog mooi uit ondanks dat je zwanger bent.

Als ze dan zegt ik ben helemaal niet zwanger!

Dan zeg ja maar je ben ook nog niet thuis.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ingezonden door lezer uit Udonthani

Er staan twee bomen, 1 appelboom en 1 perenboom. 1 bevroren sloot, een dode man, drie blaadjes onder de appelboom en vier blaadjes onder de perenboom. Wat klopt er niet ?????????
Het hart van de dode man !!!!!!!!!!!!!!!!!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Weet je wat je moet zeggen tegen een vrouw die hele kleine borsten heeft?
Nou dit: Ik ken zo’n goeie mop, daar vallen je tieten vanaf. Oh sorry, je hebt hem al gehoord.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ingekomen per email van Koos bo0llemans Pucket
Jantjes moeder komt terug van haar werk. jantje komt aangerend en zegt: mammie, mammie, pappa heeft zichzelf opgehangen in de kelder. z’n moeder naar de kelder rennen maar ze ziet niks. helemaal opgelucht gaat ze weer naar boven. daar staat jantje en zegt: gefopt, gefopt, pappa hangt op zolder…

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mop van Lowy waar gebeurd.

Als hij in zijn jonge tijd  met meisjes stond te praten zei hij soms heel slim: mastruberen is  gevaarlijk.Want je kunt er haren  tussen je vingers van krijgen.Was er altijd wel 1 griet die naar haar vingers keek.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Er lopen twee cementzakken over straat zegt de ene tegen de andere: “hé, het gaat regenen!” zegt de andere: “geeft niets! daar wordt je hard van”

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Er liggen 2 bananen  opde markt,zegt de een tegen de ander ga eens effe recht liggen.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Komt een vrouw bij de herenkapper ze zegt kutharen bijknippen.

Kapper kijkt haar verbaasd aan ,zegt de vrouw ja adres goed mijn man zeggen jij kutkapper.

XXXXXXXXXXXXXXXX

Roodkapje loopt door het bos, en is lekker aan het zingen. Opeens springt achter een boom de grote boze wolf vandaan. Hij roept: HAHA, waar ga jij naar toe Roodkapje ??? Ik ga naar het meer mijn kut wassen !!! waarop de wolf zucht : Tjonge tjonge, die sprookjes van tegenwoordig zijn ook niet meer wat ze geweest zijn!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Een bijdrage van Rinus de Zeeman.

Rinus komt bij een hoertje  vraagt wat het kost.Ze zegt 50 Euro.

Rinus zegt oke maar onder mijn voorwaarden.Zegt de vrouw en dat is?

Zegt Rinus dat je onder het wippen mijn oteren vast houd.

De vrouw zegt ja maar waarom moet ik onder het wippen je oren vasthouden?Zegt Rinus kan je mooi niet mijn portemonai uit mijn contzak halen.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Meer moppen ?tuur ze in naar lowy.cremers.senior@gmail.com

 

Thai great (and great!) gran aged 108 remembers when a house cost 6 baht!

The best Udonthani – Community for everyone
Ze kunnen niet meer om ons heen!!

3000 volgers,eigen youtube kanaal.Thaise lowy op FB
Scrol voor de Engelse versie van deze webloglowy.cremers.senior@gmail.com

Een bijdrage van onze internet wachter Gerard Broere Udonthani

(wij hebben de letters groot gezet  dat ook demente  en analfabeten  het kunnen zien)

 

 

 

Thaise geweldige (en geweldige!) Gran van 108 herinnert zich nog dat een huis 6 baht kostte!

 

 

 

 

Gelukkig en gezond 108-jarige geweldige gran kan de hele dag praten!
Ban Muangwent bezocht een 108-jarige vrouw die niet alleen gezond en gelukkig is – ze praat de hele dag non-stop!
Sudta Sirijan werd geboren op 14 maart 1911 toen Thailand nog bekend stond als Siam en de dingen waren heel anders dan vandaag.
Sudta sprak met veel plezier over haar vroege dagen en citeerde een beroemde en romantische Thaise inscriptie dat er genoeg te eten was: Nai nam mee plaa, nai naa mee khaaw (vis in de rivieren en rijst in de velden).
Tegenwoordig is het moeilijker om goede dingen te vinden om te eten, zei ze, maar ondanks een hoge bloeddruk is ze erg gelukkig en gezond en kijkt ze uit naar de toekomst.

Ze sprak over de veranderende kosten van levensonderhoud en zei dat ze zich kan herinneren dat een heel varken 50 satang (een halve baht) kostte en je een koe voor 5 baht kon krijgen en een huis voor zes baht (vandaag 20 dollarcent!).
Ze had zeven kinderen, zes meisjes en een jongen en woonde in plaatsen als Surin en Kalasin, afgezien van Udon.Wat ze echt de fijnste plek uit haar jeugd vond.
Ze kan de hele dag praten en praten en is gelukkig en gezond .
Maar de media zeiden dat ze niet de oudste honderdjarige  die in Udon was – die eer gaat naar een vrouw die in het dorp Ban Non Sao Ae woont, die 112 is.

 

Dus beste mensen Udonthani daar kan je oud worden!!!

Dus geniet van het leven want soms duurd het maar even.En je bent altijd langer dood dan dat je leefde.

 

Iedereen kan en mag reageren op onze artikelen.Wij kijken niet op een taalfoutje,omdat we zelf ook niet hoogopgeleid zijn.

U mag zelfs anoniem reageren.

Bent u ergens geweigerd met uw reactie stuur het ons toe wij plaatsen alles.

  lowy.cremers.senior@gmail.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Our weblog in Inglish

The best Udonthani – Community for everyone

Thai great (and great!) gran aged 108 remembers when a house cost 6 baht!

Caption: Happy and healthy 108 year old great gran can talk all day!

Ban Muangwent to visit a 108 year old woman who is not only healthy and happy – she talks non-stop all day!
Sudta Sirijan was born on March 14th 1911 when Thailand was still known as Siam and things were very different to today.

Sudta spoke fondly of her early days citing a famous and romantic Thai inscription about there being plenty to eat: Nai nam mee plaa, nai naa mee khaaw (Fish in the rivers and rice in the fields).

These days it is harder to find good things to eat, she said, but despite some high blood pressure she is very happy and healthy and looking forward to the future.

She spoke of the changing cost of living saying that she can remember when a whole pig cost 50 satang (half a baht) and you could get a cow for 5 baht and a house for six baht (20 US cents today!).

She had seven children, six girls and a boy and lived in places like Surin and Kalasin apart from Udon.

She can talk and talk all day and is happy and healthy said Ban Muang.

But the media said she was not the oldest centenarian in Udon – that honor goes to a woman living in the village of Ban Non Sao Ae who is 112.

  lowy.cremers.senior@gmail.com

The weblog www.udonthanicityweblog.nl  for everybody.

Mad max .

klik op afbeelding gaat hij open.

Je fans zijn al blij met je  6e plaats de sukkels.

               max verstappen