virus ook in Japan nu.

 

            The best Udonthani – Community for everyone

          lowy.cremers.senior@gmail.com

              udonthanicityweblog@gmail.com

Ze kunnen niet meer om ons heen!!!!

Letters zijn nu extra groot zo dat u niet naar specksavers hoeft te gaan!
3000 fans,eigen youtube kanaal website in 2 talen.

Een bijdrage van onze Chinese deskundige  virus deskundige Bangvanjong uit Udonthani.

 

Drie Japanse terugkeerders uit Wuhan besmet met coronavirus

Twee vertoonden geen symptomen.

Een ambulance met een Japanse onderdaan die werd geëvacueerd uit Wuhan door een gecharterd vliegtuig arriveert bij een ziekenhuis in Tokio, Japan. (Foto Kyodo /Reuters)

TOKIO: Drie Japanners die terugkeerden uit Wuhan op een door de overheid gecharterde vlucht hebben positief getest op de nieuwe coronavirus, het ministerie van Volksgezondheid zei op donderdag, als meer Japanse evacués uit de Chinese stad aangekomen in Tokio.

De drie, twee die geen symptomen vertoonden, waren onder 206 mensen die op Woensdag van Wuhan, de stad in het centrum van de dodelijke uitbarsting van het longontsteking-veroorzakende virus worden gebracht.

Nog eens 210 Japanners werden teruggevlogen naar huis op donderdag op een tweede door de overheid gecharterde vlucht, met een aantal vertonen de symptomen zoals hoest, volgens het ministerie van Volksgezondheid.

In de eerste groep van terugkeerders, alle maar twee mensen overeengekomen om tests voor het virus. De laatste groep zal naar verwachting op dezelfde manier worden gescreend.

De regering overwoog het verzenden van een derde vlucht voor een verdere 200 of zo Japanse burgers nog steeds van plan om naar huis terug te keren van de centrale Chinese stad.

Het was ook overweegt het gebruik van openbare voorzieningen, met inbegrip van de National Police Academy, als tijdelijke huisvesting voor de terugkeerders.

In aanvulling op de drie mensen op de vlucht van woensdag die positief getest op het virus, verschillende gevallen zijn bevestigd in Japan, meestal toeristen uit Wuhan.

Japan is op hoge alert om te voorkomen dat het virus zich verspreidt via menselijk-op-menselijk contact.

Een tour buschauffeur en een gids met geen recente geschiedenis van reizen naar China bleken te zijn besmet met het virus deze week, in wat zou de eerste gevallen van mens-op-mens transmissie in Japan.

Op het vasteland van China, bevestigde gevallen van infectie hebben overschreden 7.700 en het dodental heeft bereikt 170, waaronder meer dan 120 in Wuhan, het epicentrum van de uitbraak, volgens de officiële media.

Gevallen van infectie zijn ook bevestigd in 14 andere landen – waaronder Thailand, Australië, Singapore en de Verenigde Staten – volgens een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie vanaf woensdag.

Scrol omlaag voor onze Engelse editie

Met dank aan onze sponsors

Mensen die  voor ons zijn  en reageren zijn meteen gratis fan van ons.

      Bent u tegen ons  dan kunt u   me reet kussen   

scrol omlaag en zie onze Engelse editie.

Three Japanese returnees from Wuhan infected with coronavirus

Two were showing no symptoms

An ambulance carrying a Japanese national who was evacuated from Wuhan by a chartered plane arrives at a hospital in Tokyo, Japan. (Photo Kyodo/Reuters)

An ambulance carrying a Japanese national who was evacuated from Wuhan by a chartered plane arrives at a hospital in Tokyo, Japan. (Photo Kyodo/Reuters)

TOKYO: Three Japanese who returned from Wuhan on a government-chartered flight have tested positive for the new coronavirus, the health ministry said on Thursday, as more Japanese evacuees from the Chinese city arrived in Tokyo.

The three, two showing no symptoms, were among 206 people brought back on Wednesday from Wuhan, the city at the centre of the deadly outbreak of the pneumonia-causing virus.

A further 210 Japanese were flown back home on Thursday on a second government-chartered flight, with some displaying symptoms such as coughs, according to the health ministry.

In the first group of returnees, all but two people agreed to tests for the virus. The latest group is expected to be similarly screened.

The government was considering sending a third flight for a further 200 or so Japanese citizens still intending to return home from the central Chinese city.

It was also considering using public facilities, including the National Police Academy, as temporary accommodation for the returnees.

In addition to the three people on Wednesday’s flight who tested positive for the virus, several cases have been confirmed within Japan, mostly tourists from Wuhan.

Japan is on high alert to prevent the virus from spreading through human-to-human contact.

A tour bus driver and a guide with no recent history of traveling to China were found to have been infected with the virus this week, in what could be the first cases of human-to-human transmission in Japan.

In mainland China, confirmed cases of infection have exceeded 7,700 and the death toll has reached 170, including over 120 in Wuhan, the epicentre of the outbreak, according to official media.

Cases of infection have also been confirmed in 14 other countries – including Thailand, Australia, Singapore and the United States –  according to a World Health Organization report as of Wednesday.

 

 

 

 

2-2-2020 Biggles Big Band concerttour door Thailand. Biggles Big Band Amsterdam Thailand 

 

           The best Udonthani – Community for everyone

lowy.cremers.senior@gmail.com
Ze kunnen niet meer om ons heen!!!!
Letters zijn nu extra groot zo dat u niet naar specksavers hoeft te gaan!
3000 fans,eigen youtube kanaal website in 2 talen.

Bijdrage van de redactie.

              lowy.cremers.senior@gmail.com

 

                udonthanicityweblog@gmail.com

 

Zondag 2 Februari 2020  komt de band weer naar Udonthani. Bij het streek museum  Udonthani.

Aanvangstijd  21.00 uur maar kom op tijd  want  de plaatsen zijn  zo bezet om te kunnen zitten.

Dan ontmoet Lowy onze redacteur Adrie Braat  een oude vriend weer eens.

Het is met veel plezier om de komende Biggles Big Band concerttour door Thailand 2020 aan te kondigen. Als dirigent ben ik erg trots op 25 fantastische jazzmusici, de gerenommeerde jazzzangeres Clara Bakker plus een prachtig strijkkwartet geïntegreerd in het orkest! Een concertoptreden van deze geweldige swingende band is niet te missen!

Biggles Big Band zal optreden in Udonthani, Nakhon Phanom, Ubon Ratchatani, Chiangrai, Chiang Mai, Bangkok en Hua Hin. Tijdens deze tour zullen we ook workshops geven met Thaise muziekstudenten en Thaise gastmuzikanten bij het orkest laten komen. Deze concerttour toont de samenwerking tussen Nederland en Thailand en draagt bij aan een beter cultureel begrip tussen de twee Koninkrijken.
Biggles Big Band Amsterdam Thailand Tour februari 2020

scrol omlaag voor onze Engelse editie.

 Met dank aan onze sponsors.

Brickhouse inn/Meetingpoint/PC repair/Goldfilling/Resort /Fishingpool/Bed and breakfast Honnybee.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

                     The best Udonthani – Community for everyone

         

        Inglish   Start at 21.00   2-2-2020

It is with great pleasure to announce the upcoming Biggles Big Band concert tour throughout Thailand 2020. As conductor I am very proud to have 25 superb jazz musicians, renowned jazz singer Clara Bakker plus a wonderful string quartet integrated in the orchestra! A concert performance of this great swinging band is not to be missed! 

Biggles Big Band will be performing in Udonthani, Nakhon Phanom, Ubon Ratchatani, Chiangrai, Chiang Mai, Bangkok and Hua Hin. During this tour we will also conduct workshops with Thai music students and have Thai guest musicians join the orchestra. This concert tour will demonstrate the cooperation between The Netherlands and Thailand and will contribute to a better cultural understanding between the two Kingdoms.

Biggles Big Band Amsterdam Thailand

www.udonthanicityweblog.nl heeft zijn account bij FB verwijderd

 

          The best Udonthani – Community for everyone

    lowy.cremers.senior@gmail.com

Ze kunnen niet meer om ons heen!!!!
Letters zijn nu extra groot zo dat u niet naar specksavers hoeft te gaan!
3000 fans,eigen youtube kanaal website in 2 talen.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Geachte  fans,Hier een bericht van de redactie.

Daar ons nu is gebleken dat FB niet waterdicht is  wat  de beveiliging van gegevens aangaat  hebben we na lang beraad  de beslissing genomen dat we  met onmiddelijke ingang geen berichten meer op FB plaatsen.

 

Van af heden kunt u onze berichten nog uitsluitend volgen en reageren  als u  intikt  www.udonthanicityweblog.nl

 via lowy.cremers.senior@gmail.com

                                                   of via udonthanicityweblog.@gmail.com

Ook kunt u veel zien op  google als u de  volgende tekst  ingeeft  De 1000 levens van Lowy Cremers.

Dan ziet u de avonturen van deze redacteur  terug.

Vanzelfs sprekend kan u  via een van onze emails  op onze gepubliceerde artikelen vrijblijvend  reageren.

Daar wij nu beschikken over een goede  Internetwatcher 

heeft het geen nut om  te reageren als  u niet welkom bent bij ons.

Alles  gaat nu automaties  en  zal worden beoordeeld door deze  poortwachter die   berichten van Cowboys /apen en soortgenoten er direct uit pikt en  naar de vuilnis stort brengt. als u reageerd bent u meteen fan van ons.

Scrol omlaag voor onze  Engelse editie


XXXXXXXXXXXXXXXX
 

         The best Udonthani – Community for everyone

 

Inglish

They can’t go around us anymore!!!!
Letters are now extra large so that you don’t have to go to specksavers!
3000 fans, own youtube channel website in 2 languages


Dear fans,
Since we have now shown that FB is not foolproof about the security of data, after a long deliberation, we have taken the decision that we will no longer post fb immediately.

From now on, you can only track and respond to our messages if you type in www.udonthanicityweblog.nl
         via     lowy.cremers.senior@gmail.com


 or through  udonthanicityweblog.@gmail.com


You can also see a lot on google when you enter the following text Lowy Cremers’ 1,000 lives.
Then you’ll see the adventures of this editor.
Even speaking, you can respond to our published articles without obligation via one of our emails.


Since we now have a good Internet watcher 
no use to respond if you are not welcome with us. Everything is now automatic and will be judged by this gatekeeper

who picks messages from Cowboys/monkeys and  so  out immediately and brings  it to the garbage.

500 Chinezen gecontroleerd op Bangkok airport op het virus.

 

                     The best Udonthani – Community for everyone

lowy.cremers.senior@gmail.com
Ze kunnen niet meer om ons heen!!!!
Letters zijn nu extra groot zo dat u niet naar specksavers hoeft te gaan!
3000 fans,eigen youtube kanaal website in 2 talen.

EEN BIJDRAGE VAN ONZE CHINESE LEZER BANGVANJONG

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

inglish

charoenchai, beweert dat persoon-tot-persoon overdracht van de nieuwe coronavirus is “niet gemakkelijk”. Hij maakte zijn opmerkingen na het herstel van 40 patiënten, waaronder medisch personeel dat in nauw contact had gestaan met geïnfecteerde patiënten zonder zelf besmet te raken.
Naast screenings op alle internationale luchthavens, Chinese onderdanen invoeren thailand over de Cambodjaanse grenspunt in Aranyaprathet district worden ook gegeven thermische gezondheidsscans voor tekenen van het coronavirus. Ongeveer 500 Chinezen in tourgroepen passeerden vanmorgen de controlepost.

Ze werden allemaal gescreend en geen werden gedetecteerd met symptomen. Allen mochten Thailand binnen, volgens de Bangkok Post.
De neveneffecten van de mondiale concerns zijn internationale markten. De Amerikaanse S&P500 futures daalden vanochtend meer dan 1% in de Aziatische handel na toenemende zorgen over de uitbraak van het virus zou de Chinese economie ernstig kunnen ontwrichten.
China’s kabinet zegt dat het de weken lange Chinese Nieuwjaarsvakantie verlengt tot tien dagen, tot 2 februari in een poging om de verspreiding van het virus te vertragen.

En Peking roept op tot volledige transparantie in het beheer van de crisis, na het verliezen van het vertrouwen van het publiek na een cover-up van de verspreiding van SARS, een soortgelijk coronavirus dat zijn oorsprong in China en doodde bijna 800 mensen wereldwijd in 2002 en 2003.
De Wereldgezondheidsorganisatie is gestopt kort van het aanwijzen van de uitbraak een “wereldwijde noodsituatie op de gezondheid”, maar sommige internationale gezondheidsdeskundigen vragen zich af of China de epidemie kan bevatten.

WHO directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus aangekomen in Peking in het weekend om overheidsfunctionarissen en gezondheidsdeskundigen te ontmoeten die zich bezighouden met de uitbraak.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

INGLISH,

charoenchai, claims that person-to-person transmission of the novel coronavirus is “not easy”. He made his comments after following the recovery of 40 patients, including medical personnel who had been working in close contact with infected patients without becoming infected themselves.

Apart from screenings at all international airports, Chinese nationals entering Thailand over the Cambodian border point in Aranyaprathet district are also being given thermal health scans for signs of the coronavirus. About 500 Chinese in tour groups passed through the checkpoint this morning. They were all screened and none were detected with any symptoms. All were allowed to enter Thailand, according to the Bangkok Post.
The side-effects of the global concerns include international markets. The US S&P500 futures fell more than 1% in Asian trade this morning on mounting worries the outbreak of the virus could severely disrupt the Chinese economy.

 

China’s cabinet says it is extending the week-long Chinese New Year holiday to ten days, to February 2 in a bid to slow the spread of the virus. And Beijing is calling for full transparency in managing the crisis, after losing public trust following a cover-up of the spread of SARS, a similar coronavirus that originated in China and killed nearly 800 people globally in 2002 and 2003.
The World Health Organisation has stopped short of designating the outbreak a “global health emergency”, but some international health experts question if China can contain the epidemic.

WHO Director-General Tedros Adhanom Ghebreyesus arrived in Beijing over the weekend to meet government officials and health experts dealing with the outbreak.

Alle namen vrienden op fb zijn nu weg.zie mijn bericht hier .

   

          Ik ben dus gestopt ivb met drukke werkzaamheden  met het op mijn fb publiceren van zgn vrienden.

Heb ze er dus allemaal verwijderd.

Ik dank iedereen die in het verleden met mij te vriend was op FB.

Maar daar    onze website  harder groeide dan wij ooit verwacht hadden hebben we die tak van FB helaas  moeten verwijderen.

Een ieder die mij persoonlijks iets wil mededelen kan dat doen op een van onze email adressen.

 

        Lowy.cremers.senior@gmail.com

 

                                                                      

                                                                            

                                                   udonthanicityweblog@gmail.com

Via de web log  www.udonthanicityweblog.nl  kan iedereen altijd een  reactie sturen.En krijgt dan meteen een persoonlijke email terug .

Met dank voor uw medewerking.
Lowy Cremers senior,hopelijk  zien we elkaar terug op onze weblog.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Inglish

Dear FB readers I share you the follow-up: That due to busy work I will no longer use messages from other users. So I stopped putting on my FB of so-called friends. So they’ve all removed them. Anyone who wants to inform me personally can do so at one of our email addresses.email address Lowy.cremers.senior@gmail.comEmail address udonthanicityweblog.nl = udonthanicityweblog@gmail.com.Via the web log www.udonthanicityweblog.nl anyone can always send a response. Thanks for your cooperation. Lowy Cremers senior.

Voedselvergiftiging op Changmay school 130 kinderen naar hospitaal.

    The best Udonthani – Community for everyone

lowy.cremers.senior@gmail.com
Ze kunnen niet meer om ons heen!!!!
Letters zijn nu extra groot zo dat u niet naar specksavers hoeft te gaan!
3000 fans,eigen youtube kanaal website in 2 talen.

Ingezonden door een lezer van een andere weblog,

Gringo weetalles.

Voedselvergiftiging op universiteit Chiangmai

130 personen naar het hospitaal gebracht

Er was chaos in Chiang Mai ziekenhuizen gisteren toen ongeveer 130 studenten werden opgenomen met voedselvergiftiging. De graad 8 studenten van Het Universiteit van Montfort in Chiang Mai hadden lunch bij het verkennerskamp Van San Sai gegeten toen zij symptomen van voedselvergiftiging begonnen te tonen, met inbegrip van diarree, het braken en maagklemmen.

Er waren naar schatting 400 studenten in het kamp: ongeveer 89 werden naar het lokale San Sai Ziekenhuis gebracht en nog eens 50 naar andere Chiang Mai-ziekenhuizen gebracht. 30 artsen en verpleegkundigen werden naar het kamp in mae Faek subdistrict van Chiang Mai’s San Sai gestuurd om andere studenten die niet nodig ziekenhuisopname te behandelen.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

The best Udonthani – Community for everyone

  lowy.cremers.senior@gmail.com

Inglish edition.

There was chaos at Chiang Mai hospitals yesterday when around 130 students were hospitalised with food poisoning. The grade 8 students from Montfort College in Chiang Mai had eaten lunch at the San Sai scout camp when they began showing symptoms of food poisoning, including diarrhea, vomiting and stomach cramps.
There were an estimated 400 students at the camp: about 89 were taken to the local San Sai Hospital and another 50 taken to other Chiang Mai area hospitals. 30 doctors and nurses were dispatched to the camp in Mae Faek subdistrict of Chiang Mai’s San Sai to treat other students who did not require hospitalisation.

Thaise antidrugsautoriteit verkoopt amfetaminepillen.Thai anti-drug authority sells car full of amphetamine pills

      The best Udonthani – Community for everyone

                                  lowy.cremers.senior@gmail.com

Ze kunnen niet meer om ons heen!!!!

Letters zijn nu extra groot zo dat u niet naar specksavers hoeft te gaan!

3000 fans,eigen youtube kanaal website in 2 talen.

 

 

Bumber zat vol met pillen.

BANGKOK – Het kantoor van de Thaise antidrugsautoriteit heeft excuses aangeboden aan de koper van een in beslag genomen auto die door de opsporingsdienst op een veiling was aangeboden. Na de veiling bleek dat er bijna honderdduizend amfetaminepillen in de achterbumper verstopt zaten.

De koper had omgerekend 17.000 euro voor de luxeauto met vierwielaandrijving betaald. Hij had de wagen naar een garage gebracht om de achterkant te laten repareren omdat er krassen en deuken op zaten. Toen een monteur onderdelen verwijderde, vond hij 94.000 zogeheten yaba-pillen in een geheim compartiment in de bumper.

De koper had omgerekend 17.000 euro voor de luxeauto met vierwielaandrijving betaald. Hij had de wagen naar een garage gebracht om de achterkant te laten repareren omdat er krassen en deuken op zaten. Toen een monteur onderdelen verwijderde, vond hij 94.000 zogeheten yaba-pillen in een geheim compartiment in de bumper.

De auto was vorig jaar in beslag genomen in de noordelijke provincie Chiang Rai. Agenten hadden 100.000 van de pillen aangetroffen die openlijk op de achterbank lagen.

De antidrugsautoriteit bedankte de koper en de garagemedewerker voor het onmiddellijk informeren van de opsporingsdienst.

Scrol omlaag voor onze Engelse editie.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Inglish  

lowy.cremers.senior@gmail.com

Thai anti-drug authority sells car full of amphetamine pills

BANGKOK – The Thai anti-drug authority’s office has apologised to the buyer of a seized car offered at auction by the investigation service. After the auction it turned out that there were nearly 100,000 amphetamine pills hidden in the rear bumper.
The buyer had paid 17,000 euros for the luxury car with four-wheel drive. He had taken the car to a garage to get the back repaired because there were scratches and dents on it. When a mechanic removed parts, he found 94,000 so-called yaba pills in a secret compartment in the bumper.
The buyer had paid 17,000 euros for the luxury car with four-wheel drive. He had taken the car to a garage to get the back repaired because there were scratches and dents on it. When a mechanic removed parts, he found 94,000 so-called yaba pills in a secret compartment in the bumper.

The car was impounded last year in the northern province of Chiang Rai. Officers found 100,000 of the pills that were openly in the back seat.
The anti-drug authority thanked the buyer and the garage employee for immediately informing the investigation

 

Thaise man besmet met virus coronavirus uit China

 

           The best Udonthani – Community for everyone

lowy.cremers.senior@gmail.com

Ze kunnen niet meer om ons heen!!!!
                                            

Letters zijn nu extra groot zo dat  u niet naar specksavers hoeft te gaan! 

Ze kunnen niet meer om ons heen !!!

3000 fans,eigen youtube kanaal website in 2 talen.

Een bijdrage van onze corespondent  Eugene Virises uit Bangkok.

Waarschuwing blijf weg bij Chinese newyear het virus  uit China rukt op in Thailand.

Gezondheidsfunctionarissen zeiden vandaag dat ze een Thaise man evalueren die ervan verdacht wordt besmet te zijn met het coronavirus dat zich wereldwijd verspreidt sinds het vorige maand uitbrak in de Chinese stad Wuhan.

De onbekende man stond in afzondering terwijl hij een evaluatie onderging in een metro-ziekenhuis in Bangkok en artsen wachten op laboratoriumresultaten, zei de afdeling Ziektebestrijding vandaag. Het komt nadat twee geïnfecteerde reizigers uit Wuhan zijn onderschept en in quarantaine zijn geplaatst bij aankomst op de luchthavens van Bangkok. Een Britse man die gisteren tijdens zijn vakantie ziek werd, werd bevestigd het virus niet te dragen.

In andere delen van Zuidoost-Azië worden de maatregelen voor gezondheidsmonitoring op luchthavens opgevoerd naarmate de nieuwe stam van coronavirus zich verspreidt over de regio en de wereld, met naar verluidt meer dan 400 gevallen nu bevestigd in China en een primeur in de Verenigde Staten.

Gezondheidsfunctionarissen zeiden vandaag dat ze een Thaise man evalueren die ervan verdacht wordt besmet te zijn met het coronavirus dat zich wereldwijd verspreidt sinds het vorige maand uitbrak in de Chinese stad Wuhan.

De onbekende man stond in afzondering terwijl hij een evaluatie onderging in een metro-ziekenhuis in Bangkok en artsen wachten op laboratoriumresultaten, zei de afdeling Ziektebestrijding vandaag.

Het komt nadat twee geïnfecteerde reizigers uit Wuhan zijn onderschept en in quarantaine zijn geplaatst bij aankomst op de luchthavens van Bangkok. Een Britse man die gisteren tijdens zijn vakantie ziek werd, werd bevestigd het virus niet te dragen.

In andere delen van Zuidoost-Azië worden de maatregelen voor gezondheidsmonitoring op luchthavens opgevoerd naarmate de nieuwe stam van coronavirus zich verspreidt over de regio en de wereld, met naar verluidt meer dan 400 gevallen nu bevestigd in China en een primeur in de Verenigde Staten.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Inglish

The best Udonthani – Community for everyone

Health officials said today they are evaluating a Thai man suspected of being infected with the coronavirus that has been spreading globally ever since it first broke out last month in the Chinese city of Wuhan.

The unidentified man was under isolation while he underwent evaluation at a metro Bangkok hospital and doctors are awaiting lab results, the Disease Control Department said today. It comes after two infected travelers from Wuhan were intercepted and put in quarantine upon arrival at Bangkok airports. A British man who took ill while on holiday yesterday was confirmed not to carry the virus.

In other parts of Southeast Asia, health monitoring measures are being ramped up at airports as the new strain of coronavirus spreads through the region and world, with more than 400 cases now reportedly confirmed in China as well as a first in the United States.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de site is gelezen in usa,

lowy.cremers.senior@gmail.com

Now that  the site udonthanicityweblog.nl

is also in English i recommend everyone read it and  become a fan.

The book             from Lowy is oke in Inglish.