Alcohol verbod Thailand verlengd

www.udonthani.nl  al 9 jaarde beste  met  het laatste nieuws over Thailand.

3000 fans.

                lowy.cremers.senior@gmail.com

Ze kunnen niet meer om ons heen !!!

Een bijdrage van Fonske  de Zatlap  Udonthani.

Morgen worden de thuisfeestjes van morgen geannuleerd, het verbod op de verkoop van alcohol zal niet snel worden opgeheven.

Gevraagd naar het drie weken oude verkoopverbod, zei de permanente secretaris van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Chatchai Promlert, vandaag dat de huidige maatregelen van kracht blijven tot ten minste 31 mei, waardoor de hoop op zelfs een tweedaags uitstel dat velen hadden verwacht tijdens het lange vakantieweekend, zou verdwijnen .

Hij zei dat het verbod zou blijven ’tot nader order’.

Ondanks de opmerkingen van Chatchai wordt verwacht dat het stadhuis een formele aankondiging zal doen over de plannen van Bangkok, terwijl de autoriteiten in andere provincies waarschijnlijk hetzelfde zullen doen.

Het huidige drankverbod in Bangkok en meer dan een dozijn andere provincies zou vandaag aflopen . Het was oorspronkelijk uitgevaardigd dagen voordat het traditionele Thaise nieuwjaarsfestival zou beginnen, een betrouwbaar doorweekte tijd van publieke beroering en dronkenschap.

Oorspronkelijk was het gerechtvaardigd als een maatregel voor de volksgezondheid als reactie op de voortdurende pandemie van het coronavirus die de wereld teisterde. Thailand heeft een sterke verbodslobby gehad die hard heeft gepresteerd en de afgelopen jaren winst heeft geboekt bij het beperken van de beschikbaarheid van alcohol onder de sociaal conservatieve, door het leger gesteunde regering. 

Steeds minder doden in het verkeer door dat de  mensen die na het poolbiljart lazerus  de weg op gingen !!!! 

Het verbod  is geldig voor geheel Thailand.

update Thailand corona virus datum 29 April 2020

Udonthani weblog.nl   met 3000 fans al 9 jaar de beste

Ze kunnen niet meer om ons heen

 

Een bijdrage van onze man in Hua-hin Gringo den Engerd.

Reageren kan  vialowy.cremers.senior@gmail.com

CORONAVIRUS – De toestand in Thailand

 Algemene toestand

Op 29 april telde Thailand officieel 2922 personen besmet met het Covid-19 virus. Er vielen tot op heden ook 56 dodelijke slachtoffers te betreuren. Sommige experten stellen zich vragen bij deze officiële cijfers. Niettemin lijkt Thailand voorlopig relatief gespaard van een grote uitbraak, en is er een dalende trend waar te nemen bij de dagelijkse gerapporteerde gevallen.

 Voorzorgsmaatregelen

Sinds 26 maart is een Emergency Decree van kracht. Dit is de situatie op dit moment (29 april):

Buitenlandse bezoekers mogen het land niet meer binnen (er zijn enkele uitzonderingen op deze regel, oa buitenlanders met een werkvergunning in Thailand en diplomaten)

 • Er is een avondklok ingesteld van 10 uur ’s avonds tot 4 uur ’s morgens.

 • Wie op dit moment als bezoeker nog in Thailand is, wordt ten strengste aangeraden het land zo snel mogelijk te verlaten

 • Passagiersvluchten vanuit het buitenland zijn niet meer toegestaan (met enkele uitzonderingen zoals evacuatievluchten en medische vluchten)Vluchten naar het buitenland zijn geleidelijk aan het opdrogen. De enige rechtstreekse vlucht tussen Bangkok en Brussel, met Thai Airways, werd vanaf 1 april tijdelijk stopgezet.

  Enkele maatschappijen vliegen nog enkele keren per week vanuit Thailand naar Europa (op datum van 23 april is dit KLM, Lufthansa en EVA; plus indirecte vluchten van Qatar Airways en Korean). De Belgische ambassade post geregeld een update van de vluchten die nog naar Europa

  vliegen: https://thailand.diplomatie.belgium.be/nlBinnenlandse verplaatsingen worden ontmoedigd door de overheid; tussen de provincies werden checkpoints opgezet; sommige provincies (oa Phuket) hebben meer strikte maatregelen die de in- en uitreis van personen verbieden; er zijn nauwelijks nog binnenlandse vluchten.In Bangkok zijn shoppingcenters, scholen, entertainment plaatsen en restaurants geslotenSupermarkten (ook in shoppingcenters) zijn wel nog open; take away in restaurants is ook nog mogelijk en restaurants in hotels mogen open blijven (enkel voor de hotelgasten)Het openbaar vervoer in Bangkok rijdt nog (oa metro en BTS sky train). Het is vanaf nu wel verplicht een mondmasker te dragen, en regels qua afstand houden, na te leven. Taxi’s en motortaxi’s zijn tot op vandaag eveneens nog operationeel.Aan de bevolking wordt gevraagd zoveel mogelijk thuis te blijven. In het bijzonder voor 70-plussers en kinderen onder de 5 jaar wordt hierop aangedrongen.Het nooddecreet stipuleert dat het verboden is fake news te verspreiden.

  Dus zullen die  verspreiders van Thailandblog op hun tellen moeten passen ha ha ha .Maar ja  je kunt het die  demente bejaarden  van uit Nederland  reageerders toch niet kwalijk nemen.

  Gezien de macht die met dit decreet gegeven wordt aan autoriteiten (en het leger), dient men zéér voorzichtig te zijn met het posten op sociale media

  Verkoop van alcohol blijft verboden tot nader order !!!!

EDus ook minder gewonden en doden in het verkeer  das een goed teken.

 

De Noodtoestand en avondklok zijn van kracht tot en met 30 Mei.  Een grote shopping mall keten informeerde zijn huurders van een mogelijke opening op 1 mei, maar werd al snel teruggefloten door de Eerste Minister die duidelijk maakte dat een balans gezocht zal worden tussen de bestrijding van het coronavirus en het ondersteunen van de economie.

Inkomende internationale vluchten zullen na 1 mei verder verboden blijven, maar binnenlandse vluchten zouden onder bepaalde voorwaarden wel terug mogelijk worden. Regels rond social distancing zullen hierbij bijvoorbeeld moeten nageleefd worden, wat zo goed als zeker een impact zal hebben op de ticketprijzen.

Lokale scholen die in normale jaren zomervakantie hebben tot half mei, zullen ten vroegste in juli aan het nieuwe schooljaar beginnen. Voor internationale scholen, die een andere kalender volgen, is er nog geen nieuws over de heropstart.

 

 

Alcohol verbod Thailand verlengd met 1 maand.

 

www.udonthanicityweblog.nl

Al  9 jaar de beste .

lowy.cremers.senior@gmail.com

Ze kunnen niet meer om ons heen.

Een bijdrage van Gringo  den zuiperd .

 

Het verlengen van het alcohol verbod heeft veel voordelen.Geen zatte Nederlanders/Engelsen/Belgen en Duitsers meer op de scooter of auto in het verkeer.Geen zatte  mensen meer  die bij onze redactie hun  nood komen klagen nu ze zonder alcohol moeten leven.

En de lockdown heeft meer voordelen.Dames kunnen niet meer gokken goed idee.

Het Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) stelde dinsdag voor om het verbod op alcoholverkoop te verlengen vanaf 3 mei.

Het huidige verbod loopt af op 30 april, wat betekent dat er een “respijtperiode” van twee dagen zal zijn van 1-2 mei voordat het verbod opnieuw begint op 3 mei, als de suggestie wordt geaccepteerd.

Het verbod in veel provincies loopt morgen af. Het verbod, dat aanvankelijk was opgelegd voor Songkran en op 20 april was verlengd, was bedoeld om te voorkomen dat mensen zich zouden verzamelen voor een drankje in overeenstemming met het noodbesluit.

 

 

Na het verstrijken van de respijtperiode zou het verbod worden verlengd volgens de bevelen van de gouverneurs van elke provincie in het hele land, aldus een bron van CCSA.

Er zijn vrees dat veel mensen elkaar zullen ontmoeten voor een drankje en de sociale distantie gedurende de twee dagen negeren, zei de bron.

 

 

Woordenschat:

verbod: een officiële verklaring die mensen beveelt iets niet te doen, verkopen of gebruiken – การ ห้าม

negeren: iets niet respecteren of belangrijk vinden – ความ ไม่ เอาใจใส่, ความ เฉยเมย, ความ เพิกเฉย

noodbesluit (zelfstandig naamwoord): een situatie waarin de regering in een gevaarlijke situatie bijzondere bevoegdheden op zich neemt en de rechten van de bevolking op de een of andere manier vaak beperkt zijn – ประกาศ ภาวะฉุกเฉิน

extensie: een periode langer maken – การ ขยาย ออก ไป

gouverneur: een persoon die is gekozen om de leiding te hebben over de regering van een staat of provincie of een overheidsinstantie – ผู้ ว่า การ รัฐ, ผู้ ว่า ราชการ จังหวัด

respijtperiode (zelfstandig naamwoord): een extra periode voordat iets moet worden gedaan; een extra periode dat iemand wordt gegeven voordat hij een betaling moet doen, en wordt bestraft als dat niet het geval is – ระยะ ผ่อนผัน

opleggen: iets introduceren en mensen dwingen het te accepteren – กำหนด, บังคับ ใช้

gepland: gepland om op een bepaalde tijd of dag te gebeuren – – ตาราง เวลา

 

 

sociale afstand: groepen mensen vermijden om de verspreiding van een ziekte te vertragen –

suggereren: om een ​​idee of plan voor iemand anders te noemen om over na te denken – เสนอ, เสนอ แนะ

suggestie: een idee of een plan dat je voor iemand anders noemt om over na te denken – ข้อ เสนอ, ข้อ เสนอ แนะ

Met dank aan onze sponsors

 

Voor onze Engelstalige lezers  scrol

even omlaag voor deEngelse Editie van ons.

The Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) on Tuesday suggested that the alcohol sales ban be renewed starting from May 3.

The current ban expires on April 30, meaning there would be a “grace period” of two days from May 1-2 before the ban restarts on May 3, if the suggestion is accepted.

The ban in many provinces is scheduled to end tomorrow. The ban, initially imposed before Songkran and extended on April 20, was intended to keep people from gathering for drinks in line with the emergency decree.

After the grace period comes to an end, the ban would be extended according to the orders of the governors of each province nationwide, a CCSA source said.

 

 

There are fears many people will meet for drinks and disregard social distancing during the two days, the source said.

Vocabulary:

ban: an official statement ordering people not to do, sell or use something – การห้าม

disregard: not respecting something or considering it important – ความไม่เอาใจใส่, ความเฉยเมย, ความเพิกเฉย

emergency decree (noun): a situation where the government takes on special powers in a dangerous situation and the rights of the people are often limited in some way – ประกาศภาวะฉุกเฉิน  

extension: making a period of time longer – การขยายออกไป

governor: a person who is chosen to be in charge of the government of a state or province or a government agency – ผู้ว่าการรัฐ, ผู้ว่าราชการจังหวัด

grace period (noun): an extra period of time before something must be done; an extra period of time someone is given before they have to make a payment, and are penalized if they are not – ระยะผ่อนผัน

impose: to introduce something and force people to accept it – กำหนด,บังคับใช้

scheduled: planned to happen at a particular time or day – ตามตารางเวลา

social distancing: avoiding groups of people in order to slow the spread of a disease –

suggest: to mention an idea or a plan for somebody else to think about – เสนอ, เสนอแนะ

 

suggestion: an idea or a plan that you mention for somebody else to think about – ข้อเสนอ, ข้อเสนอแนะ

Enkele zaken mogen beperkt weer opstarten in Bangkok.

 

Al 9 jaar de beste.

lowy.cremers.senior@gmail.com

3000 fans

Ze kunnen niet meer om ons heen !!!

 

NIEUWS, CORONAVIRUS
Bangkok stelt voor bars, parken en salons te heropenen

Door Juul de Beterweter op  29 april 2020 |

Restaurants, bars, kapperszaken en openbare parken behoren tot de acht soorten locaties die de Bangkok Metropolitan Authority vandaag heeft aangekondigd binnenkort te zullen heropenen.
De gouverneur van Bangkok, Aswin Kwanmuan, heeft dinsdag vastgesteld dat de locaties van die stadsbestuurders mogelijk weer opengaan, aangezien de maatregelen voor ziektebestrijding worden versoepeld als reactie op het dalende aantal nieuwe coronavirusinfecties.
Oproepend voor geduld, Prayuth terughoudend met het opheffen van beperkingen

Wat ze ook voorstellen, het is aan goedkeuring door het Department of Disease Control, dat woensdag het laatste woord moet hebben. Er is geen datum voor heropening aangekondigd, ondanks speculatie dat dit al op maandag zou kunnen gebeuren.

Luchtvaartmaatschappijen zullen naar verwachting vrijdag de binnenlandse dienst hervatten, en de meeste verboden op de verkoop van alcohol zullen diezelfde dag worden opgeheven.
Voor elk van de acht locaties werden verschillende voorwaarden voorgesteld:

Bars en restaurants: Dineren is toegestaan, maar elke tafel moet 1,5 meter uit elkaar staan.
Non-food markten
Sportlocaties: sommige activiteiten en sporten waarbij geen drukte betrokken is, zoals joggen, badminton en tennis, zijn toegestaan.

 

Teamsporten met nauw contact zoals basketbal of voetbal blijven verboden.
Openbare parken
Kappers en salons: alleen kapsels, haar wassen en drogen zijn toegestaan. Kappers moeten te allen tijde gezichtsschermen dragen. Alleen reserveringen.

 

Geen walk-ins toegestaan.
Huisdierensalons, dierenartsklinieken: er mag slechts één huisdier tegelijk gebruik maken van de dienst.
Klinieken en ziekenhuizen
Golfbanen en atletische trainingslocaties

 1. Bars and restaurants: Dining in would be allowed but each table must be 1.5 meters apart.

 2. Non-food markets

 3. Sports venues: Some activities and sports that do not involve crowds such as jogging, badminton and tennis would be allowed. Team sports with close contact such as basketball or soccer would remain forbidden.

 4. Public parks

 5. Barbershops and salons: Only haircuts, hair washing and drying would be allowed. Barbers must wear face shields at all times. Reservations only. No walk-ins allowed.

 6. Pet salons, vet clinics: Only one pet would be allowed to use the service at a time.

 7. Clinics and hospitals

 8. Golf courses and athletic training venues

Met dank aan onze Sponsors

 

Engelse website van www.udonthaniweblog  hier onder.

Restaurants, bars, barber shops and public parks are among eight types of venues the Bangkok Metropolitan Authority today said it will propose reopening – soon.

Bangkok Gov. Aswin Kwanmuan on Tuesday identified the venues among those city administrators may let reopen as disease control measures are relaxed in response to falling numbers of new coronavirus infections.

Appealing for patience, Prayuth coy on lifting restrictions

Whatever they propose is up to approval by the Department of Disease Control, which should have the final word by Wednesday. No date for reopening has been announced despite speculation it could happen as soon as Monday.

Airlines are expected to resume domestic service on Friday, and most bans on alcohol sales are set to be lifted that same day.

Different conditions were suggested for each of the eight venues:

 1. Bars and restaurants: Dining in would be allowed but each table must be 1.5 meters apart.

 2. Non-food markets

 3. Sports venues: Some activities and sports that do not involve crowds such as jogging, badminton and tennis would be allowed. Team sports with close contact such as basketball or soccer would remain forbidden.

 4. Public parks

 5. Barbershops and salons: Only haircuts, hair washing and drying would be allowed. Barbers must wear face shields at all times. Reservations only. No walk-ins allowed.

 6. Pet salons, vet clinics: Only one pet would be allowed to use the service at a time.

 7. Clinics and hospitals

 8. Golf courses and athletic training venues

Thailand verlengd nood maatregelen ,maar shops krijgen meer vrijheid.

Al 9 jaar de beste.

3000 fans,eigen youtube kanaal,

fb lowy cremers udonthani

lowy.cremers.senior@gmail.com

Ze kunnen niet meer om ons heen. !!!!

De weblog voor iedereen nu ook  in het Engels.

Ingekomen  van onze man in Bangkok Sjaak Duitsers.

 

 

Het Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) heeft besloten de uitvoering van het uitvoeringsbesluit, het krachtigste wapen van de staat tegen Covid-19, met een maand te verlengen, maar staat sommige bedrijven, waaronder winkelcentra en kapsalons, toe om opnieuw te openen om de impact van bedrijfsstops te verminderen.

Sommige ingrijpende maatregelen die in het kader van het decreet zijn geïmplementeerd, waaronder de avondklok van zes uur van 22.00 uur tot 04.00 uur en strikte reisbeperkingen, blijven bestaan ​​terwijl de CCSA-chef en premier Prayut Chan-o-cha een door hem “door de volksgezondheid geleide economie” noemde door meer gewicht geven aan de veiligheid van de gezondheid dan aan de polsslag van bedrijven, zei CCSA-woordvoerder Taweesilp Visanuyothin na de CCSA-vergadering op maandag.

 

De premier benadrukte de noodzaak van voorzorgsmaatregelen, maar de CCSA-resolutie veroorzaakte enige bezorgdheid bij gezondheidsexperts, waaronder Prasit Watanapa, decaan van de medische faculteit van het Siriraj Hospital, die waarschuwde dat de geleidelijke opheffing van de blokkering van het land het dagelijkse aantal nieuwe Covid-19 zal veroorzaken het aantal patiënten zal toenemen, zij het in een trager tempo dan in de pre-uitvoerende decreetperiode begin maart.

De draconische wet, die later in dezelfde maand werd gehandhaafd, volgde op een sterke toename van nieuwe infecties. De maatregelen dienden om de coronaviruscurve af te vlakken, waardoor het aantal nieuwe dagelijkse infecties afnam. Het aantal nieuwe zaken daalde op maandag tot negen – het eerste cijfer van één cijfer in meer dan een maand.

Het handhavingsdecreet zal donderdag aflopen, maar vier maatregelen onder de wet zullen onverminderd doorgaan, zei Dr. Taweesilp.

Het verbod op inkomende vluchten is verlengd tot 31 mei
Noodbesluit verlengd
Ze zijn de avondklok van 22.00 uur tot 04.00 uur, het verbod op massabijeenkomsten, beperkingen op interprovinciale reizen en strikte controles op reizen naar Thailand, inclusief een verbod op alle inkomende vluchten voor nog een maand.

Maar generaal Prayut was het met het Bureau van de Nationale Raad voor Economische en Sociale Ontwikkeling eens dat sommige bedrijven onder bepaalde voorwaarden zouden moeten kunnen heropenen.

‘De premier is het er in principe mee eens, maar heeft de details niet onderzocht’, zei Dr. Taweesilp.

Bedrijven en plaatsen die vanaf 4 mei weer opengaan, moeten noodzakelijk zijn voor het dagelijks leven van mensen en hebben een laag risico op overdracht van ziekten, zei hij. Anderen zoals boksstadions, uitgaansgelegenheden en activiteiten met grote menigten die in kleine ruimtes zijn verzameld, worden als een hoog risico beschouwd.

Ambtenaren brachten maandag de hele middag door met het opstellen van takenlijsten voor zakenmensen en plaats verzorgers als ze toestemming kregen om te heropenen, volgens een bron in de buurt van de CCSA-vergadering. Alle voorstellen, die gericht zijn op het handhaven van hygiënenormen, worden vandaag voor het laatste woord voorgelegd aan het kabinet.

Hun prestaties worden elke 14 dagen beoordeeld en ‘als er een uitbraak uitbreekt, wordt het bedrijf onmiddellijk stopgezet’, zei Dr. Taweesilp.

 

 

 

Gen Prayut was het ook eens met het idee om geselecteerde bedrijven in het hele land te laten heropenen, omdat dit het aantal mensen zal beperken dat naar gebieden reist waar zakelijke activiteiten groen licht krijgen.

Dr Taweesilp benadrukte een zorgvuldige aanpak om de blokkering op te heffen, daarbij verwijzend naar een waarschuwing van Sukhum Karnchanapimai, permanent secretaris van de volksgezondheid, die sterk verschillende pandemische scenario’s schilderde op basis van een verschillend volksgezondheidsbeleid.

Als de regering toestaat dat activiteiten met een laag risico beginnen, zullen nieuwe infecties toenemen tot tussen de 40 en 70 per dag, tegen 15 tot 30 onder het huidige regime, zei dr. Taweesilp.

 

 

 

Dr. Prasit zei ook dat het land mogelijk een golf van nieuwe Covid-19-gevallen zal zien als gevolg van de versoepeling van enkele vergrendelingsmaatregelen. Hij zei dat de aanpak van ziektebestrijding is toegepast – “The Hammer and the Dance” – waarbij de hamer krachtige maatregelen omvat om de curve af te vlakken, terwijl de dans meer ontspannen maatregelen gebruikt om het virus in bedwang te houden.

Zulke sterke maatregelen zijn onder meer thuisblijvende bestellingen, sluitingen van bedrijven en sociale distantie, zei hij. Maar Dr. Prasit zei dat de sterke maatregelen niet voor een langere periode zullen worden uitgevoerd omdat ze de economie in een diepe vorst zullen plaatsen. Zodra de curve is afgevlakt, worden de beperkingen verlicht.

‘Wanneer de maatregelen worden versoepeld, kan het aantal nieuwe gevallen toenemen, maar het is onwaarschijnlijk dat de stijging scherp zal zijn. En het is mogelijk dat de regering op een gegeven moment kiest voor krachtige maatregelen om de curve af te vlakken. Zo kan het doorgaan en iedereen moet helpen ‘, zei hij.

Dr. Prasit zei dat het aantal nieuwe infecties zou bepalen hoe snel het land terugkeert naar de vergrendelingsmodus.

OOOOOOOOOOOOO

 

Zie hier onder onze Engelstalige Editie.

 

The Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) has decided to extend the enforcement of the executive decree, the state’s most powerful weapon against Covid-19, for another month but will allow some businesses, including shopping malls and hair salons, to reopen to ease the impact of business shutdowns.

Some drastic measures implemented under the decree, including the six-hour curfew from 10pm to 4am and strict travel restrictions, will remain as CCSA chief and Prime Minister Prayut Chan-o-cha adopted what he called a “public health-led economy” by giving more weight to health safety rather than the pulse of businesses, CCSA spokesman Taweesilp Visanuyothin said after the CCSA meeting on Monday.

 

 

The premier stressed a need for precautions, but the CCSA resolution sparked some concerns among health experts, including Prasit Watanapa, dean of Siriraj Hospital’s faculty of medicine, who warned the gradual lifting of the country’s lockdown will cause the daily number of new Covid-19 patients to increase, albeit at a slower rate than that in the pre-executive decree period in early March.

The draconian law, which was enforced later in the same month, followed a sharp increase in new infections. The measures served to flatten the coronavirus curve, reducing the rate of new daily infections. The number of new cases dropped to nine on Monday — the first single-digit number in more than a month.

The executive decree enforcement is set to end this Thursday, but four measures under the law will continue unabated, Dr Taweesilp said.

Incoming flights ban extended to May 31

Emergency decree extended
They are the curfew from 10pm to 4am, the prohibition on mass gatherings, restrictions on inter-provincial travel and strict controls on travel into Thailand, including a ban on all incoming flights for another month.

 

 

 

But Gen Prayut agreed with the Office of the National Economic and Social Development Council that some businesses should be allowed to reopen under certain conditions.

“The prime minister agrees in principle but has not looked into the details,” Dr Taweesilp said.

Businesses and places that will reopen from May 4 must be necessary to people’s daily lives and have a low risk of disease transmission, he said. Others like boxing stadiums, entertainment venues and activities involving large crowds gathered in small spaces are deemed to be high risk.

Officials on Monday spent the whole afternoon drafting to-do lists for businessmen and place care-takers if they are given permission to reopen, according to a source close to the CCSA meeting. All the proposals, which are aimed at maintaining hygiene standards, will be forwarded to the cabinet for a final say today.

Their performance will be assessed every 14 days and “if an outbreak erupts, the business will be shut down immediately”, Dr Taweesilp said.

 

 

 

Gen Prayut also agreed with the idea of allowing selected businesses to reopen countrywide because this will limit the number of people travelling to areas where business activities are granted the green light.

A careful approach to lifting the lockdown is needed, Dr Taweesilp stressed, citing a warning by Sukhum Karnchanapimai, permanent secretary of public health, who painted starkly different pandemic scenarios based on varying public health policies.

If the government allows low-risk activities to commence, new infections will increase to between 40-70 a day, against a range of 15 to 30 under the current regime, said Dr Taweesilp.

 

 

Dr Prasit likewise said the country may see a surge in new Covid-19 cases following the easing of some lockdown measures. He said the disease control approach which has been adopted — “The Hammer and the Dance” — where the hammer involves strong measures to flatten the curve, while the dance employs more relaxed measures to keep the virus contained.

Such strong measures include stay-at-home orders, closures of businesses and social distancing, he said. But Dr Prasit said the strong measures will not be implemented for an extended period because they will put the economy in a deep freeze. Once the curve is flattened, restrictions will be eased.

“When the measures are eased, the number of new cases may rise, but the increase is unlikely to be sharp. And it is possible that at some point the government may opt for strong measures to flatten the curve. It may go on like this and everyone needs to help,” he said.

 

 

Dr Prasit said the rate of new infections would determine how fast the country switches back to lockdown mode.

regering Thailand beslist morgen,of er 1 maand extra verlenging komt

al 9 jaar de beste.

3000 fans

ze kunnen niet meer om ons heen !!!!

Van de redactie in Udonthani

 

De Thaise regering wil de noodtoestand met een maand, tot 31 mei, verlengen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Taweesin Visanuyothin, woordvoerder van de taskforce coronavirus van de regering, zei maandag dat de noodtoestand zal worden verlengd tot 31 mei, in afwachting van goedkeuring van de ministers van het kabinet die dinsdag bijeen zullen komen. Het decreet werd vastgesteld op 26 maart en zou duren tot 30 april, maar het kan wettelijk worden verlengd met maximaal drie maanden.

De noodtoestand heeft geleid tot een constante daling van het aantal dagelijkse nieuwe gevallen

De verlenging betekent dat Thailand maatregelen zal handhaven, zoals een dagelijkse avondklok van 22 uur tot 4 uur, een verbod op sociale bijeenkomsten en maatregelen om reizen te voorkomen. “De noodtoestand heeft geleid tot een constante daling van het aantal dagelijkse nieuwe gevallen”, aldus nog Taweesin.

Thailand bevestigde maandag negen nieuwe gevallen van coronavirus, met één nieuwe dode. Vorige maand rapporteerde het land regelmatig meer dan honderd nieuwe gevallen per dag

Wij zouden het besluit  toejuichen als  het weer 1 maand  verlengd  zou worden.

Lekker overal rustig en alle voorzorgen   juichen we dan ook toe.

Dus even afwachten wat ze doen en of het doorgaat want das nog niet zeker,morgen beslissen de hoge mannen het pas.

mvg Redactie

Verwarde Thaise man al 8 dagen vermist.

Oproep  wie heeft deze vermiste man gezien of weet waar hij nu is.

In udonthani  enkele honderde meters van af onze redactie  woonde hij bij zijn zuster in huis.

Hij is vreselijk in de war ,praat met niemand alleen zich zelf.Foto genomen bij het huis van de redactie  15 dagen geleden.

Heeft een gescheurde  spijkerbroek aan  en soms hangt zijn hele klokkespel gewoon  open en bloot  er bij.

We zoeken dus deze verwarde vermiste man. uit de soi donudom udonthani.

Weet u waar hij is of waar u hem heeft gezien meld het ons aub.

Deel dit bericht zo dat zijn zus  weet waar  hij is.waarschuw Udonthani politie als u hem ziet.

in afwachting mvg Lowy en Honnybee Cremers soi donudom  Udonthani

lowy.cremers.senior@gmail.com

Wegens omstandigheden tekoop aangeboden.

Al 9 jaar de beste  .

Ze kunnen niet meer om ons heen  !!!

Machine om  takken en  boomstammetjes klein te hakselen

Wegens  omstandigheden moet een onzer lezers  deze machine   die  zgan is en maar 1 keer is gebruikt verkopen.

De reden is dat  de eigenaar zo goed als blind is geworden.

Ook heeft de man  wegens omstandigheden nu zijn auto  te koop staan daar hij geen auto meer kan rijden.

Alle  info over deze van  via Lowy Cremers   per email  lowy.cremers.senior@gmail.com

Hij heeft  de machine nieuw gekocht voor 26.000 thb en  wil hem nu verkopen voor de uiterste prijs van 12000 thb.

Te bevragen bij onze redactie en eventueel te leveren  na 1 mei als de  crisis over is.

zelfmoorden Thailand nemen toe door armoede en corona virus.

Al 9 jaar de beste ,met steeds  het nieuws op de eerste plaats over Thailand.

Ze kunnen niet meer om ons heen !!!

3000 fans,eigen  youtube kanaal  ,en fb naam lowy cremers udonthani

 

Een bijdrage van  een onzer fans Hansje  Hangmans Bangkok.

De tuk-tuk-chauffeurs in Bangkok behoren tot de brede segmenten van laag verdienende Thais die verwoest zijn door lockdown-maatregelen om het virus in bedwang te houden. Bestand foto.
Een Isaan-moeder kan geen melk kopen voor haar kinderen. Een taxichauffeur in Bangkok is van streek omdat de regering de hulpverlening verkeerd heeft behandeld. Een leraar Engels die wanhopig is van financiële rampen. Een vader gevolgd door zijn dochter.

Dat zijn slechts enkele van de tientallen mensen die in het hele koninkrijk een einde hebben gemaakt aan zelfmoorden die verband houden met de COVID-19-crisis. Gezondheidsfunctionarissen zeggen woensdag dat hun meldpunt voor geestelijke gezondheid overweldigd is door telefoontjes.

Satit Pitudecha van de afdeling Volksgezondheid zei dat er in maart meer dan 600 telefoontjes werden gepleegd naar het crisishotline, vergeleken met slechts 20 tot 40 in elk van de voorgaande twee maanden. Tot nu toe schat Satit deze maand dat de oproepen meer dan 600 zullen zijn.

Dinsdag hing Irada, een moeder van twee kinderen in de provincie Maha Sarakham, zichzelf op nadat ze geen melk meer kon kopen voor haar kinderen – een zes maanden oude en een zesjarige. Irada verdiende meestal de kost met het rijden op een kar en het verkopen van drinkyoghurt aan huizen, iets waarmee ze niet langer genoeg geld verdiende om haar gezin te voeden.

Een onafhankelijke poging telde meldingen van ten minste 22 aan zelfdoding gerelateerde zelfmoorden sinds 20 maart.

Thailand heeft de grootste ongelijkheid in rijkdom ter wereld en de armen zijn het hardst getroffen.

Vier dagen nadat hij zich bij tientallen mensen had gevoegd om te protesteren bij het ministerie van Financiën vanwege de inefficiënte screening van THB 5.000, pleegde de 58-jarige taxichauffeur Nam Jiamsupa zelfmoord in zijn huis in Bangkok.

De zoon van Nam vertelde de politie dat zijn vader niet genoeg geld had om zijn taxi-lease voor drie maanden THB 18.000 te betalen – en hij kon de door de regering beloofde steun van THB 5.000 niet krijgen.

.Een portret van taxichauffeur Nam Jiamsupa bij zijn begrafenis.
Maandag werden de lichamen van een 41-jarige man en zijn 5-jarige dochter gevonden, drijvend ten noorden van Bangkok in Ayutthaya’s Pa Sak-rivier. Inwoners vertelden de politie dat de vader werkloos was en geen baan kon vinden om inkomen te verdienen. Een getuige zei dat ze hoorden dat de vader eerst in het water sprong, gevolgd door zijn huilende dochter.

Mentale gezondheidscrises waren niet beperkt tot arme Thais. Eind maart sprong een 26-jarige Brit die in Bangkok werkte als Engelse tutor van een balkon op de 13e verdieping. Een vriend vertelde de politie dat hij depressief was nadat zijn inkomen door de crisis was opgedroogd. Twee weken daarna sprong een 74-jarige Britse zakenman van een viaduct de Ramkhamhaeng Road op. Hij zou wanhopig zijn geweest over zware zakelijke verliezen.

Directeur van de afdeling Geestelijke Gezondheid Kiattiphum Wongworajit vergeleek de crisis met die van 1997, toen de financiële crisis van Tom Yum Goong de zelfmoordcijfers per hoofd van de bevolking verhoogde tot 8,59 per 100.000 mensen. Kittiphum zei dat mensen in moeilijke tijden goed voor elkaar moeten zorgen om te voorkomen dat die cijfers terugkeren.

 

 

Maar volgens de WHO was de situatie al veel slechter dan die vóór de pandemie. Thailand had het hoogste zelfmoordcijfer in ASEAN met 14,4 zelfmoorden per 100.000 mensen vanaf 2016, de gegevens van het afgelopen jaar zijn beschikbaar.

Gezondheidsfunctionarissen rapporteerden vandaag nog eens 13 infecties en één overlijden, wat het totaal op 2839 infecties en 50 sterfgevallen bracht sinds het uitbreken van de ziekte.

Iedereen met psychische problemen, zei Kittiphum, kan beginnen met een zelfbeoordeling via een applicatie Mental Health Check Up (alleen Thais, iOS / Android). De hotline voor psychische problemen is 1323. Alle lijnen waren vandaag om 12.00 uur bezet.

Samaritanen Thailand zeiden dat het vorige maand de bekende hotline voor zelfmoordpreventie stopzette omdat de adviseurs niet meer konden werken. Het biedt nu een terugbelservice via de hotline op 02-713-6791.

Kiattiphum voegde eraan toe dat vrijwilligers in de geestelijke gezondheidszorg directe hulp zouden verlenen in gebieden die als sterk door de crisis worden getroffen, maar geen bijzonderheden verstrekten.

Dat de regering de beloofde hulp niet heeft verleend, heeft niet geholpen.

Er is kritiek geuit op de autoriteiten omdat ze niet in staat zijn om de beloningen van THB 5.000 te betalen waarvan ze beloofden dat ze ‘niemand achter zouden laten’. Veel “informele werknemers” die zich aanmeldden, werden afgewezen door het ministerie van Financiën,

dat zei dat het vertrouwde op geautomatiseerde sollicitatiescreening.

Wiroj Lakkana-adisorn, een parlementslid voor de ontbonden Future Forward Party, eiste van de regering dat zij haar maatregelen om de worstelende mensen te helpen, zou verbeteren.

‘Hoeveel meer mensen moeten zichzelf doden, zodat generaal Prayuth Chan-o-cha zijn geweten vindt? De steun van 5.000 baht moet snel en gelijk worden betaald. Er moeten voedseldonaties worden voorzien. Laten we eens nadenken over versoepelende maatregelen, zodat de economie weer kan bewegen ‘, twitterde Wiroj deze week.

Onze conclusie?

Geniet van het leven want soms duurt het maar even

En je bent altijd langer dood dan dat je leefde.

Zelfmoord is een vorm van eigen reclame.

Bij zelfmoord praten de mensen nog jaren over je.

En bij gewoon dood gaan is men je  soms al na 6 maanden vergeten.

reageren  ?            lowy.cremers.senior@gmail.com

 

heel veel huisdieren gedumd op straat Thailand.

Al 9 jaar de beste met het eerste nieuws.

Onze weblog ook in het Engels te volgen,even omlaag scrollen.

Ze kunnen niet meer om ons heen

3000fans.fb lowy udonthani

email lowy.cremers.senior@gmail.com

Ingezonden door een lezer  Jozef Animalfool.

Overweldigd door gedumpte huisdieren, roept Stichting Chiang Mai om hulp

Wie is verantwoordelijk voor hordes nieuwe dakloze huisdieren, de pandemie of de mensen?

Waar de fout ook ligt, meer dan 1.000 van hen overweldigen een dierenstichting in de provincie Chiang Mai, die pleit voor hulp bij het voeren en opvangen van hen.

De gerenommeerde Save Elephant Foundation zoekt hulp en ondersteuning nadat ze merkte dat ze meer dan 1.000 verlaten huisdieren in haar Mae Taeng-districtsfaciliteit koesterde. Meestal honden en katten, de dieren werden gedumpt als reactie op misplaatste angsten door sommigen dat ze het coronavirus droegen, terwijl sommige betreurenswaardige eigenaren van dierencafés ze gewoon dumpten nadat ze moesten sluiten.

Enkele honderden dieren – sommige ziek en gehandicapt – werden ook achtergelaten door eigenaren die financieel door de crisis waren getroffen. Maar waarschijnlijk het ergste, en een herinnering om zelfs de beste van hen te vermijden, zijn de eigenaren van dierencafés die al die knuffelige, hulpeloze dieren hebben gesloten en weggegooid.

“Sommige kattencafés hebben ze gedumpt en sommige eigenaren zeiden dat ze het zich niet kunnen veroorloven om ze te voeren omdat ze geen inkomen meer hebben”, zegt Saengduan Chailert, president van de stichting. “We moesten ze vertellen dat het hier ook heel moeilijk voor ons is, omdat we voor de kosten moeten zorgen

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Onze Engelse editie.

Overwhelmed by dumped pets, Chiang Mai foundation pleads for help

Who’s to blame for hordes of newly homeless pets, the pandemic or the people?

Wherever fault lies, more than 1,000 of them are overwhelming an animal foundation in Chiang Mai province, which is pleading for help feeding and homing them.

The reputable Save Elephant Foundation there is seeking help and support after it found itself fostering more than 1,000 abandoned house pets at its Mae Taeng district facility. Mostly dogs and cats, the animals were ditched in response to misplaced fears by some that they carried the coronavirus, while some deplorable animal cafe owners just dumped them after the had to close.

Several hundred animals – some sick and disabled – were also abandoned by owners who were affected financially by the crisis. But probably the worst, and a reminder to avoid even the best of them, are the owners of pet cafes who shut down and discarded all those cuddly, helpless animals.

“Some cat cafes dumped them and some owners said they cannot afford to feed them because they no longer have income,” said Saengduan Chailert, foundation president. “We had to tell them it’s really tough for us over here too since we have expenses taking care of