nu gratis Thaise bajes bezichtingen. viewing thai prison now possible.

 

 

   

3000 fans,fb en eigen youtube kanaal.weblog ook in Engels.

Een bijdrage van Nelis Grappenmakers uit Bangkok/

 

 

 

Kom een ​​beetje dichter bij het uitleven van uw Thaise gevangenisfantasie wanneer tientallen correctiefaciliteiten worden omgevormd tot toeristische attracties.

Eet door gevangenen gemaakt voedsel in 72 laag beveiligde faciliteiten voor gedetineerden die een beroepstraining volgen voordat ze vrijgelaten worden wanneer het Correction Department-programma werkelijkheid wordt. Een paar van de 72 gevangenissen die voor gebruik bestemd zijn, worden volgens de afdeling al uitgeprobeerd als wegrestaurants of rustplaatsen.

“Daar geven we gedetineerden training voor beroepsvaardigheden zoals koken, koffie zetten en bakken om hen voor te bereiden op een terugkeer naar het normale leven”, zegt Chairat Ponkwupat, secretaris van de directeur. “We zien het potentieel om ze te ontwikkelen tot rustplaatsen op de snelweg voor toeristen.”

Phetchaburi’s Khao Kling , Rayong’s Khao Mai Kaew en Chanthaburi- gevangenissen zijn enkele van de pilotlocaties. Chairat zei dat ze zijn veranderd in coffeeshops en restaurants met extra bezienswaardigheden, afhankelijk van de locatie, zoals een visvijver en een terras met grote bomen. Evenementen zoals Iron Chef-achtige kookwedstrijden zullen ook worden georganiseerd om bezoekers te trekken.

“In de toekomst kunnen we dit ontwikkelen tot een restaurantfranchise of one-stop service rustplek”, zei Chairat.

Minister van Justitie Somsak Thepsuthin zei maandag dat het programma tegen 2021 zal worden uitgebreid tot 72 afdelingsfaciliteiten, ongeveer de helft van de landelijke locaties.

 

Celling It: Betaal om opgesloten te worden in het nieuwe hotel met gevangenisthema van Bangkok

Leven achter de tralies: Ex-gevangenen beschrijven een typische dag in de Thaise gevangenis

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

inglish

 

Get a little closer to living out your Thai prison fantasy as dozens of correction facilities turn into tourist attractions.
Eat prison-made food in 72 low-security facilities for inmates undergoing vocational training before release when the Correction Department program becomes a reality. A few of the 72 prisons designated for use are already being tried out as roadhouses or rest areas, according to the department.
“There, we train inmates for vocational skills such as cooking, making coffee and baking to prepare them for a return to normal life,” said Chairat Ponkwupat, the director’s secretary. “We see the potential to develop them into highway rest areas for tourists.”
Phetchaburi’s Khao Kling, Rayong’s Khao Mai Kaew and Chanthaburi Prisons are some of the pilot locations. Chairat said they have turned into coffee shops and restaurants with additional attractions depending on the location, such as a fishing pond and patio with large trees. Events such as Iron Chef style cooking competitions will also be hosted to draw in visitors.
“In the future, we can develop this into a restaurant franchise or one-stop service resting place,” said Chairat.
Justice Minister Somsak Thepsuthin said on Monday that the program will expand to 72 department facilities by 2021, about half of the locations nationwide.

Celling It: Pay to be locked up at Bangkok’s new prison-themed hotel
Life behind bars: Ex-convicts describe a typical day in Thai prison.

thanks for sponsors

Wawa tours udonthani

bus met prive chauffeur.

 

 

 

       poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

Resort and swimmingpool and Fishing pool

Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

Leeya resort swimming and fishing.

 

Gold filler  jksuradee chonburie

Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

lowy.cremers.senior@gmail.com

ludovicuswcremers80@gmail.com