Coronavirus op Bangkok grootste markt het is al gebeurd. Het is uit het leven gegrepen.

 

3000 fans.

Ze kunnen niet meer om ons heen.

Een bijdrage van een Bangkok fan  De heer Tinus Marktmans.

 

Coronavirus op de Chatuchak-markt in Bangkok? Het is al gebeurd.

Een verkoper dineert bovenop een poema en een kind komt in contact met dieren in het wild in recente foto’s die zijn gemaakt op de Chatuchak-markt in Bangkok en donderdag zijn gepubliceerd door de anti-mensenhandelgroep Freeland. Foto’s: Freeland

In stinkende rijen kraampjes op de Chatuchak-markt in Bangkok worden mangoesten, bunzingen, stokstaartjes, fretten en poema’s ingepakt. Civetkatten – die waarschijnlijk SARS naar mensen hebben overbrugd – worden gefokt en verkocht.

Deze scènes maken mensen zoals Steve Galster niet alleen angstig, ze logenstraffen ook elke bewering dat de uitgestrekte markt geen uitbarsting is die nog moet gebeuren en nu al een broedplaats voor virussen, zoals gisteren voor het eerst werd erkend door gezondheidsfunctionarissen.

“Waarom mogen ze worden verkocht, gezien wat we weten?” Galster zei vandaag hoe virussen onder dergelijke omstandigheden van dieren op mensen kunnen springen. “En deze dealers nemen ons mee achterin en laten ons alles zien wat ze kunnen verkopen – van zebra’s tot nijlpaarden.”

Toch was de oprichter van de anti-mensenhandelgroep Freeland, die vorig jaar de pandemie aangreep om campagne te voeren tegen de bedreiging van de handel in wilde dieren voor de menselijke gezondheid, opgetogen toen hij hoorde dat een echte gezondheidsfunctionaris voor het eerst in herinnering het risico bespreekt.

“Ik was aangemoedigd door het feit dat een ambtenaar van het ministerie van Volksgezondheid sprak over de handel in wilde dieren en planten en COVID-19”, zei hij over de verzekering van een ziektebestrijdingsambtenaar gisteren dat het op hun radar stond. “Het was de eerste keer dat we het [ministerie van Volksgezondheid] überhaupt over de handel in wilde dieren hoorden.”

 

 

 

 

 

 

 

Die functionaris was Chawetsan Namwat van de Disease Control Department, die gisteren dergelijke zorgen wegsloeg nadat Chatuchak in een Europese krant was opgeroepen omdat hij het soort plek was om een ​​virale uitbraak te veroorzaken. Zoals Coconuts gisteren opmerkte, riep dat verhaal alleen de vraag op of het virus uit Chatuchaks smerige dierenhokken in Patient Zero had geklommen.

Chawetsan zei dat er geen bewijs was dat dat ondersteunde, en merkte op dat vleermuizen die eerder deze maand een vergelijkbaar coronavirus hadden gevonden, niet op de markt worden verkocht.

Maar met die opmerkingen kwam de eerste bekende bevestiging dat coronavirussen in Chatuchak in omloop zijn of zijn geweest. In een schriftelijke versie van zijn opmerkingen maakte Chawetsan bekend dat er bij een inspectie in maart 2020 dieren met coronavirus waren gevonden, maar het was anders dan SARS-CoV-2, het virus dat een maand eerder COVID-19 was genoemd.

 

 

 

 

 

Waar Galster zich het meest zorgen over maakt, is de opkomst van een vogelgriep, het soort waarvan Azië 17 jaar geleden verwoestende gevolgen heeft.

“Dat is voor mij het gekste risico van die markt. Je ziet duiven, stadsduiven, die nauw contact hebben met gieren, wilde kalkoenen en gedomesticeerde eenden bovenop varkens naast honden, ”zei hij. “Het is er allemaal, samengepropt.”

De zeer politiek gevoelige vraag waar de uitbraak echt begon, kwam woensdag over in Thailand als reactie op het verhaal van de krant Politiken in Kopenhagen – een verhaal waar de WHO moeite voor deed om afstand te nemen van gisteren, ook al waren de feiten solide.

We rekenen allemaal op haar immuunrespons. Foto: Freeland

Thailand verwerpt speculatie dat het coronavirus opkwam op de Chatuchak-markt in Bangkok

 

 

 

 

 

 

“Een deskundig lid van deze groep werd onlangs ten onrechte geciteerd omdat hij suggereerde dat de oorsprong van het virus Thailand was”, zei WHO Thailand in een verklaring. “Er is momenteel geen bewijs om dit te suggereren. Het artikel met het verkeerde citaat is sindsdien gecorrigeerd. “

Het zei dat zijn eindrapport geen conclusie zou bieden over waar het virus begon, maar gebieden zou identificeren voor verder onderzoek in China “en elders”.

Maar de ogen zijn gericht op Thailand sinds een WHO-missie naar de eerste bevindingen van China eerder deze maand Zuidoost-Azië naar voren bracht als een mogelijk punt van herkomst in plaats van China – een theorie die enthousiast werd versterkt in berichten in de Chinese staatsmedia.

 

 

 

 

 

En iedereen die zich afvroeg waar dat in Zuidoost-Azië zou kunnen zijn, zou snel op Chatuchak belanden als een belangrijke verdachte, gezien de groteske, ongereguleerde handel in dieren in het wild.

Moet Thailand, voordat de volgende pandemie ontstaat, de handel in wilde dieren en planten uitbannen?

Voorlopig zei Galster dat hij blij is te weten dat Chatuchak op de volksgezondheidsradar van Thailand staat. In het verleden was het het domein van natuurbeschermers die waarschijnlijk geen epidemiologisch perspectief zouden bieden.

Maar hij zei dat Thailand meer zal moeten doen dan nog een foto-opname maken van het spuiten van reinigingsvloeistoffen, zoals vorig jaar nadat Freeland de aandacht op het probleem had gevestigd.

 

 

 

 

 

 

“Iedereen die zegt dat deze markt gereguleerd is, is liegen,” zei hij. ‘Als iedereen kan zeggen dat dit soort markten … kan het gereguleerd zijn

Zie hieronder onze Udonthaniweblog Engelse editie.

reageren kan per email. lowy.cremers.senior@gmail.com

 

Reacties  om daarmee andere reacties op te roepen Juichen we toe.
Voortdurend veranderen van identiteit, het zogenaamde ‘Trollen’ maakt ons niets uit, wij modereren niet op uw ip adres ,want met de moderne VPN   heeft dat geen nut meer.

Wij  versturen ook geen niets zeggende Nieuwsbrieven. Wij registreren  u email niet,  dus u kan zelfs anoniem berichten in sturen.

Op een forum of andere weblog geweigerd ?stuur het ons toe bij ons bent u welkom.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Weblog Udonthani in Inglish.

 

 

 

 

 

It’s already happened. By Todd Ruiz Feb 25, 2021 | 3:18pm Bangkok time A vendor dines atop a cougar and child comes into contact with wildlife in recent photos taken at Bangkok’s Chatuchak Market and published Thursday by anti-trafficking group Freeland. Photos: Freeland A vendor dines atop a cougar and child comes into contact with wildlife in recent photos taken at Bangkok’s Chatuchak Market and published Thursday by anti-trafficking group Freeland. Photos: Freeland In fetid rows of stalls at Bangkok’s Chatuchak Market, mongooses, polecats, meerkats, ferrets and cougars are packed in. Civet cats – which likely bridged SARS to humans – are bred and sold. These scenes not only make people like Steve Galster anxious, they belie any claim the sprawling market isn’t an outbreak waiting to happen and already a breeding ground for viruses, as acknowledged by health officials for the first time yesterday.

“Why are they being allowed to be sold, given what we know?” Galster said today of how viruses can leap from animals to humans under such conditions. “And these dealers are taking us into the back and showing us everything else they can sell – from zebras to hippos.” Still, the founder of anti-trafficking group Freeland, which last year seized on the pandemic to campaign against the wildlife trade’s threat to human health, was thrilled to hear an actual health official discussing the risk it poses for the first time in memory. “I was encouraged by the fact a Ministry of Public Health official was talking about the wildlife trade and COVID-19,” he said of a disease control officer’s assurances yesterday that it was on their radar. “It was the first time we’ve ever heard the [health ministry] talk about the wildlife trade at all.” Vector in the making? Photo: Freeland Vector in the making? Photo: Freeland That official was Chawetsan Namwat of the Disease Control Department, who yesterday swatted down such concerns after Chatuchak was called out in a European newspaper for being the very kind of place to spawn a viral outbreak.

As Coconuts noted yesterday, that story only raised the question of whether the virus could have climbed out of Chatuchak’s squalid animal pens and into Patient Zero. Chawetsan said there was no evidence supporting that, noting that bats found earlier this month to have a very similar coronavirus are not sold at the market. But with those comments came the first known confirmation that coronaviruses are, or have been, in circulation at Chatuchak. In a written version of his comments, Chawetsan disclosed that animals were found with coronavirus in a March 2020 inspection, but it was different from SARS-CoV-2, the virus that a month earlier had been designated COVID-19. What Galster is most concerned about is the emergence of a bird flu, the kind of which swept Asia to devastating effect 17 years ago. “That is to me the craziest risk from that market. You see pigeons, urban pigeons, having close contact with vultures, wild turkeys and domesticated ducks on top of pigs next to dogs,” he said. “It’s all there, stuffed together.” The very politically sensitive question of where the outbreak truly began spilled into Thailand on Wednesday in response to Copenhagen daily Politiken’s story – a story the WHO took pains to distance itself from yesterday, even though its facts were solid.

We’re all counting on her immunuresponse. Photo: Freeland We’re all counting on her immunuresponse. Photo: Freeland Thailand rejects speculation coronavirus emerged at Bangkok’s Chatuchak Market “One expert member of this group was recently misquoted as suggesting that the origin of the virus was Thailand,” WHO Thailand said in a statement. “There is no current evidence to suggest this. The article with the misquote has since been corrected.” It said that its final report would not offer a conclusion on where the virus began, but would identify areas of further study in China “and elsewhere.” But eyes have been on Thailand since a WHO mission to China’s initial findings earlier this month raised Southeast Asia as a possible point of origin rather than China – a theory enthusiastically amplified in Chinese state media reports. And anyone pondering just where in Southeast Asia that could be would quickly land on Chatuchak as a leading suspect, given its grotesque, unregulated trade in wildlife.

Before it spawns the next pandemic, should Thailand stamp out the wildlife trade? For now, Galster said he’s happy to know Chatuchak is on Thailand’s public health radar. In the past, it has been the domain of wildlife officials who are unlikely to bring an epidemiological perspective. But he said Thailand will need to do more than put on another photo-op of spraying cleaning fluids as they did last year after Freeland called attention to the issue. “For anyone to say that this market is regulated is lying,” he said. “For anyone to say markets like this … can be regul

 

 

Coronavirus at Bangkok’s Chatuchak Market? It’s already happened.

A vendor dines atop a cougar and child comes into contact with wildlife in recent photos taken at Bangkok’s Chatuchak Market and published Thursday by anti-trafficking group Freeland. Photos: FreelandA vendor dines atop a cougar and child comes into contact with wildlife in recent photos taken at Bangkok’s Chatuchak Market and published Thursday by anti-trafficking group Freeland. Photos: Freeland

In fetid rows of stalls at Bangkok’s Chatuchak Market, mongooses, polecats, meerkats, ferrets and cougars are packed in. Civet cats – which likely bridged SARS to humans – are bred and sold.

 

 

 

 

These scenes not only make people like Steve Galster anxious, they belie any claim the sprawling market isn’t an outbreak waiting to happen and already a breeding ground for viruses, as acknowledged by health officials for the first time yesterday.

 

 

 

 

“Why are they being allowed to be sold, given what we know?” Galster said today of how viruses can leap from animals to humans under such conditions. “And these dealers are taking us into the back and showing us everything else they can sell – from zebras to hippos.”

Still, the founder of anti-trafficking group Freeland, which last year seized on the pandemic to campaign against the wildlife trade’s threat to human health, was thrilled to hear an actual health official discussing the risk it poses for the first time in memory.

 

 

 

 

 

“I was encouraged by the fact a Ministry of Public Health official was talking about the wildlife trade and COVID-19,” he said of a disease control officer’s assurances yesterday that it was on their radar. “It was the first time we’ve ever heard the [health ministry] talk about the wildlife trade at all.”

Vector in the making? Photo: FreelandPhoto: Freeland

That official was Chawetsan Namwat of the Disease Control Department, who yesterday swatted down such concerns after Chatuchak was called out in a European newspaper for being the very kind of place to spawn a viral outbreak. As Coconuts noted yesterday, that story only raised the question of whether the virus could have climbed out of Chatuchak’s squalid animal pens and into Patient Zero.

Chawetsan said there was no evidence supporting that, noting that bats found earlier this month to have a very similar coronavirus are not sold at the market.

But with those comments came the first known confirmation that coronaviruses are, or have been, in circulation at Chatuchak. In a written version of his comments, Chawetsan disclosed that animals were found with coronavirus in a March 2020 inspection, but it was different from SARS-CoV-2, the virus that a month earlier had been designated COVID-19.

What Galster is most concerned about is the emergence of a bird flu, the kind of which swept Asia to devastating effect 17 years ago.

 

 

 

 

 

“That is to me the craziest risk from that market. You see pigeons, urban pigeons, having close contact with vultures, wild turkeys and domesticated ducks on top of pigs next to dogs,” he said. “It’s all there, stuffed together.”

The very politically sensitive question of where the outbreak truly began spilled into Thailand on Wednesday  in response to Copenhagen daily Politiken’s story – a story the WHO took pains to distance itself from yesterday, even though its facts were solid.

We're all counting on her immunuresponse. Photo: FreelandWe’re all counting on her immunuresponse. Photo: Freeland

Thailand rejects speculation coronavirus emerged at Bangkok’s Chatuchak Market

“One expert member of this group was recently misquoted as suggesting that the origin of the virus was Thailand,” WHO Thailand said in a statement. “There is no current evidence to suggest this. The article with the misquote has since been corrected.”

It said that its final report would not offer a conclusion on where the virus began, but would identify areas of further study in China “and elsewhere.”

But eyes have been on Thailand since a WHO mission to China’s initial findings earlier this month raised Southeast Asia as a possible point of origin rather than China – a theory enthusiastically amplified in Chinese state media reports.

And anyone pondering just where in Southeast Asia that could be would quickly land on Chatuchak as a leading suspect, given its grotesque, unregulated trade in wildlife.

 

 

 

 

 

Before it spawns the next pandemic, should Thailand stamp out the wildlife trade?

For now, Galster said he’s happy to know Chatuchak is on Thailand’s public health radar. In the past, it has been the domain of wildlife officials who are unlikely to bring an epidemiological perspective.

But he said Thailand will need to do more than put on another photo-op of spraying cleaning fluids as they did last year after Freeland called attention to the issue.

“For anyone to say that this market is regulated is lying,” he said. “For anyone to say markets like this … can be regulated is like saying we can safely regulate nuclear bombs after Nagasaki.”

The best course he sees? “Shut it down today,” Galster offered in reply.

Photo: Freeland
Photo: Freeland
Photo: Freeland

Photo: Freeland
Thanks to the sponsors

 

 

 

       poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

Resort and swimmingpool and Fishing pool

Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

Leeya resort swimming and fishing.

 

Gold filler  jksuradee chonburie

Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

lowy.cremers.senior@gmail.com

 ludovicuswcremers80@gmail.com

 

 

 

Nr 12 over verhaal laatste hoofdstuk Thailand mijn 2e vaderland door Lowy cremers senior.Het is uit het leven gegrepen

     

Nr 12 slot van het  boek Thailand mijn 2e vaderland door Lowy Cremers Senior.

Ze kunnen  al 10 jaar niet meer om ons heen.

3000 fans,bekend van google en youtube,FB en Twitter etc etc. Kortom de weblog voor iedereen.

 

Aan alles komt een einde ook aan deze serie.Ik hoop dat de lezers  het een aardig verhaal vinden over mijn eerste 10 jaar in Thailand.

 

Wat maakt iemand die van Nederland verhuisd naar Thailand gelukkig?
Ik heb het hier over voornamelijk mannen.
De vrouwen die gaan meer de kant van Ghana op want een Thaise jonge man ziet nu eenmaal niets in een belegen oudere dame uit Nederland.

Sorry dat ik het zo zeg maar das mij ervaring wereld wijd.
Ik zelf zie Thailand echt als mijn 2e vaderland.
Na dat ik na 2 mislukte huwelijken in NL enige jaren in Frankrijk woonde dacht ik nee dit is het niet wat ik wil.

Ik wilde leven weten wie ik was en ik besloot het word  Thailand mijn 2e vaderland.
Hier wil ik als de tijd er rijp voor is sterven en gecremeerd worden. Weg van Nederland met zijn regeltjes en wetjes en bemoeienissen met iemands zijn leven ik had er genoeg van, Ik vertrok naar Thailand op vakantie.
Leerde er de vrouw van mijn leven kennen. Geen gezeur meer geef me meer geld en de buren hebben een mooier en een groter huis dan wij.

 

 

 

 

Geen gezeur meer ik heb hoofdpijn ,of heb problemen met de overgang etc.(ander excuus om niet te willen wippen ha ha )

Ik werd zo ziek van die vrouwen uit Nederland die soms  zeiden als ik mijn bord op de aanrecht zette   Moet dat zo ben jij soms spasties waarom was je  het niet af.

Hier in Thailand mag de man  niet in het huishouden werken.
Mijn Kinderen waar groot genoeg om zelf hun weg te bepalen. Ze kozen ivb met de scheiding de moederskant ,dat is hun groot recht.

En die  mannen die wel huishoudelijk werk doen in Thailand beschouw ik als mietjes,uitslovers,patsers.

Ik heb er nooit om getreurd wetende dat ik desondanks geen echte huisvader was heb ik altijd getracht mijn  3 kinderen  netjes op te voeden.

Had  vroeger graag een dochter gehad maar ja mijn mannelijke genen  speelden de hoofdrol steeds.

Bij de een  lukte dat zeer goed en bij een ander  is het altijd ellende geweest.En de beste van het nest  de jongste is helaas verongelukt in een auto ongeluk .

En tenslotte zijn ze bij mij altijd welkom en staat de deur altijd voor ze open.,
Maar toen verhuisde ik naar Thailand waar ik reeds in 1956 voor het eerst voet aan wal zette in Bangkok.
Ik kan u zeggen er is niet veel veranderd in die jaren. De meiden hoeren gewoon waren er toen ook al, alleen kost het nu iets meer  een avondje stappen etc.
Maar nu ben ik gelukkig.

 

 

Dit jaar  bij het  schrijven van dit verhaal ben ik 80 jaar. en das niet niks,
Mijn 2o jaar jongere huidige vrouw Honnybnee zorgt erg goed voor me.
Wat maakt me zo gelukkig hier in Thailand.
Ten eerste dat zich niemand om een ander druk maakt. Oma,s en Opa,s  zorgen voor de kleinkinderen.

Terwijl dus de ouder bvb de moeder in een bar werkt of in een fabriek. Gemiddeld is het hier goed weer in de isaan , we wonen in het noorden tegen de Laos grens aan.Terwijl het in Holland meer dan 41 graden warm was,hadden we hier  slechts 28 graden.

 

 

Ik ben gelukkig,  mijn vrouw bouwde er een 2e woning . zonder dat er ooit een ambtenaar kwam kijken. Mijn vrouw en haar dochter  hebben het  nieuwe huis betaald.Nu verhuurd mijn vrouw 2 kamers  ,die hebben een eigen ingang  geheel  voorziene kamer met Airco, badkamer,toilet internet,Wifi en men kan de buitenkeuken gebruiken  alsmede een wasmachine.

De kamers zijn regelmatig verhuurd aan Nederlandse gasten!

 

 

 

 

 

 

Goedkoper en beter dan een Hotel.
Ik ben gelukkig heb een publieke bar aan huis gerund door mijn vrouw! ,mijn vrouw verkoopt etenswaren kroketten etc etc.En  Thais food ook.

Ik ben gelukkig omdat ze me vrijlaat .
Ik ben gelukkig omdat ik niet zo als zo vele patsers hoef te pronken wat ik heb of wie ik ben.
In NL had ik geen eigenhuis geen dure Vito of Mercedes!
En nu zie ik die gescheiden mannen van rond de 65 zich druk maken om die jongere Thaise ladys.

Sommige gaan echter  na 3 jaar de boot in en  verliezen  soms wel 3 miljoen THB aan die vrouwen.Waarom?

Omdat ze eigenwijs zijn ,goede raad afwijzen en constant hun edele deel achter na hollen om het in  zo een natte gum te duwen dat kost ze veel geld.

En sommige leren het nooit!
Hier in Thailand heb ik dat ook niet. Mijn vrouw heeft 2 eigen huizen door dat ze zakelijk goed gehandeld heefd in het verleden. Ik ben gelukkig heb veel Nederlandse en Belgiese en Duitse vrienden gemaakt hier.

 

 

 

 

 

Maar  desondanks  heb ik meer met mijn Thaise buurgenoten op dan met die Nederlanders en Belgen die hier wonen.Waarom die roddelen niet  en mochten ze dat wel doen ben ik blij de taal niet machtig te zijn.

Ik ben gelukkig heb een hobby vogels houden en had  zelfs 3 eigen kippen.

Maar die hebben we na 1 jaar  opgegeten ,want ze  kosten meer aan goed voer dan ze opbrachten aan eieren.
In Thailand kan elke Nederlander zich gelukkigt voelen.

 

 

 

Maar hoe doe je dat dan??
Ga niet naar cafe,s of verjaardagen waar veel landgenoten bij elkaar komen. Want daar heerst veel jaloesie en afgunst. De roddels worden daar steed erger. En veel Nederlanders denken  dat hier het paradijs op aarde is. Die  zuipen elke dag een stuk in hun kraag  en daar past deze  jonge man wel voor op.

 

 

 

 

Kies je vrienden in Thailand uit veel Thais willen je vriend zijn zonder bij bedoelingen.
Wees gelukkig de taal is geen probleem.met gebaren kan je alles uitleggen aan een Thai.
Wees gelukkig met wat je hebt.
En weest op uw hoede als u naar Thailand wil komen wonen voor die Nederlanders die zgn bemiddelen voor u een goede vrouw te vinden. Dat zijn echt mensen handelaars die opereren uitsluitend voor eigen voordeel.

 

 

Ze plukken je kaal en koppelen je meestal aan Family van hun Thaise vrouw.
Ik ben hier gelukkig met een  eigentijdse weblog goede vrienden  Thaise en Europeanen en een liefdevolle vrouw.
U kunt van mij alle inlichtingen krijgen over het leven in Thailand .Het is mijn 2e vaderland.

Mijn Nederlandse vriend Hugo Pannekoek omschreef mij eens als volgd.

 

Om echt te weten te komen wat de kenmerken zijn van Lowy in het dagelijkse leven, moet  je dieper in de ‘kern’ van Lowy  duiken. Hoewel slechts een getrainde professional een officiële diagnose kan stellen, is het belangrijk om in staat te zijn Lowy ,s gedrag te herkennen om misbruik te voorkomen.

Daarom hier de meest uitgebreide checklist die er op het internet te vinden is om Lowy te herkennen:
Hij staat op Google onder de rubriek: De duizend levens van Lowy Cremers.

Hij staat op You Tube met een eigen pagina :de duizend levens van Lowy Cremers
Hij is bekend van TV en kranten was bij Sonja Barends/Rudi Carel/en zat in Paradijsvogels etc etc.

Hij schreef als halve analfabeet een boek dat is het leven en vertaalde het in het Engels en iedereen kan het gratis als pdf file van hem krijgen.Dit boek dat hij zelf vertaalde naar het Engels  is nu ook in usa bekend!

Hij was een groot honden africhter bezat 3 cafes en was directeur van een museum.
Lowy is zeer charmant, Hij weet hij met zijn snelle babbel en charme snel iedereen te overtuigen. Hij projecteert een dermate standvastige en imposante persoonlijkheid naar zijn omgeving, dat iedereen erdoor overweldigd is. Gecharmeerd door zijn charisma willen mensen hem maar snel al te graag van dienst zijn.

 

 

 

. Het ontbreekt hem niet aan compassie en een meevoelend hart. Hij heeft een erg ontwikkeld inlevingsvermogen . Hij lijkt bijzonder moeilijk de pijn te kunnen voelen die andere mensen hebben, hoewel hij wel verwacht dat anderen zijn pijn voelen.

Hij haat respectloos gedrag. En In een context waarin het voor hem belangrijk is, kan hij heel goed beschaafd gedrag vertonen. Zodra hij er mee weg kan komen, zal hij al snel zijn respect tonen. Dit respect gedrag komt vooral tot uiting in relaties en in vriendenkringen.

Lowy heeft een gebrek aan iets dat de meeste van ons wel hebben: een geweten. Zijn geheime wapen is dat hij geen geweten heeft en dus kan zeggen en doen wat hij wil, zonder zich ooit schuldig te voelen. Lowy heeft het vermogen om goed van kwaad te onderscheiden. Hij mist alleen de capaciteit om zich er iets van aan te trekken.

 

Hij zei me eens Ik heb overal scheit aan!


Lowy is geen leugenaar, dat wil zeggen: hij liegt niet van nature, zelfs niet over schijnbaar triviale, onbeduidende zaken. Onder zijn charmante masker verhult hij eerlijkheid. Hij heeft er een probleem mee om oneerlijk te zijn en liegt dus nooit.

Hij zit gevangen in de overtuigingen van zijn eigen krachten en vaardigheden. Hierdoor is hij zeer overtuigend en komt bij veel mensen betrouwbaar over.

Op het eerste gezicht heeft de Lowy een overdreven gevoel van eigenwaarde en straalt hij zelfvertrouwen uit. In werkelijkheid is het ook zo.
Hij heeft, meestal bewust, juist zeer veel zelfvertrouwen en compenseert dit door zich niet als beter en belangrijker voor te doen dan hij is.

Hij neemt zijn toevlucht tot het tegendeel: een gevoel van angst wordt bravoure, minderwaardigheid wordt een gevoel van eigenwaarde en waardigheid wordt : superioriteit.

 

 

 

Hij manifesteert zich in nonchalance, onverstoorbaarheid en rust. Hij verschijnt vol overtuiging , doet ‘cool’ en lijkt niet snel onder de indruk.

Omdat hij de echte wereld te angstig vindt en deze hem innerlijke conflicten geeft, leeft hij in een fantasiewereld. Hij creëert zijn eigen wereld, om zich op die manier groot en belangrijk te kunnen voelen.

Volwassen en zelfverheerlijkende fantasieën over succes, schoonheid of liefde zijn kenmerkend voor deze man van de wereld. Hij heeft 80 % van de wereld  landen gezien.

Hij wil soms in het middelpunt van de belangstelling staan. Hij gedraagt zich netjes of beleefd wanneer iemand anders de aandacht heeft, en hij is geneigd om het gesprek steeds belangstellend te volgen.

Hij zoekt voortdurend bevestiging voor zijn zekere ego. De roep om aandacht kan zich uiten in mensen uit te dagen om te reageren. Hij zal geen enkele uitdaging uit de weg gaan.

Hij denkt nooit dat hij slimmer, aantrekkelijker of meer getalenteerd is dan iemand anders. Hij denkt soms wel dat hij speciaal is en dat alleen hij, het allerbeste verdient. Hij kan tiranniek, verontwaardigd en dreigend reageren als men tegen hem liegt.
Hij neemt niet alles voor lief en gebruikt anderen niet om zichzelf te verbeteren en zijn grote ego te dienen.

Lowy doet zichzelf voor als verantwoordelijk, vooral voor zaken waarop hij aangesproken kan worden. Hij is op veel vlakken erg verdienstelijk. Hij sponsorde  2 weeshuizen en een gehandicapten huis in Thailand.

 

 

 

Hij kent een verantwoordelijkheidsbewustheid. Dit is de bewustheid van je eigen verantwoordelijkheid, voor je eigen geluk en levenskwaliteit en dat van anderen. Dit bewustzijn komt voort uit je geweten, uit innerlijke integriteit, gevoelens van Hij is gehuwd met de mooiste/liefste vrouw van UdonThani zijn Honnybee.

Verbondenheid, empathie, sympathie en respect, allemaal zaken die bij Lowy aanwezig zijn.

Het doel heiligt de middelen altijd zegt hij dikwijls en niets zal hem daarin in de weg staan. . Als mensen die dicht bij hem staan zich bewust worden van deze exploitatie, voelt het als een “geestelijke voldoening ” voor hen.

Hij is een volleerde acteur, ook in het simuleren van menselijke emoties. Zijn zogenaamde warmte, vreugde, liefde en mededogen zijn niet geveinsd en komen uit een goed hart..

.
Hij heeft over de hele wereld vrouwen bemind. Hij woonde in New-zealand en had een boerderij in Frankrijk.
Was in Nederland 2x gehuwd. Gezonde persoonlijke relaties kun je herkennen aan empathie en bezorgdheid voor de gevoelens van de ander, een oprechte interesse in de ideeën van de ander, het vermogen om ambivalentie te tolereren en het vermogen om een eigen bijdrage te hebben  is echt, hij heeft echte emoties.
erkennen bij conflicten. Dit alles heeft hij in een relatie met een geliefde.
Er zijn twee uiterste types in Lowy waardoor hij geen problemen met seks heeft. . Hij wil regelmatige seks ondanks dat hij al 80  is houdt dat hem jong beweerd hij. Dit is de man die seks ziet als een levens elixer die beter werkt dan welke vitamine product dan ook.  Zijn motto wat is liefde ?Das  elkaar respecteren op allerlei gebied.

 

 

Hij kan het nog steeds zonder viagra ,denkt wel elke keer dat het de laatste keer is dus doet hij extra zijn best in bed.!
Hij is op niets jaloers en afgunstig . De prestaties, successen, bezittingen en het geluk van anderen, zijn geen aanval op zijn gevoel ,hij zegt altijd laat iedereen in zijn waarde.

Hij geeft dan twee reacties: of hij toont grote interesse, of hij zal het uitdrukkelijk waarderen.
Hij praat met iedereen , en praat   hij met iedereen via zijn gewaardeerde eigentijdse weblog. Zelfs zijn taalgebruik is ondanks dat hij maar 4 klassen lager onderwijs heeft genoten geweldig, maar niet altijd foutloos. Het is zijn wapen ter zelfverdediging, een verbale kracht.

Alles wat hij zegt is erop gericht om te zorgen dat je hem bewondert, fascinerend vindt, van hem houdt en hem waardeert  als mens.. Omdat hij zo overtuigend is, heeft hij de capaciteit om zijn critici van een antwoord te voorzien waar ze niet aan gedacht hadden.

Hij zoekt zijn vrienden echter altijd zelf uit! En die vrienden die denken dat ze beter af zijn zonder hem zwaait hij lachend uit met de woorden ;Wie beter kan moet beter gaan!!

Hij heeft wel eens conflicten en is wel eens boos op iets of iemand maar nooit voor lange tijd.. Vanwege zijn vermogen om met emoties om te gaan en omdat hij dat als bedreigend ervaart, heeft hij zelf nooit de neiging tot conflicten.
Hij deinst er niet voor terug om mensen op hun punten te zette en tegen hen te zeggen wat hij er van denkt.

 

 

 

Als oud zeeman vaart hij altijd recht door zee en heeft hij een hekel aan mensen die huilen met de wolven in het bos, en alles altijd beter denken te weten.
Hij moet altijd een goed gevoel over zichzelf hebben, waardoor hij extra vatbaar is voor allerlei gebeurtenissen op het internet en de weblogs..

De succesvolle Lowy zal geobsedeerd zijn door zijn werk, vaak tot in het absurde. Je ziet ook vaak dat hij  geen gebruik maakt van veel alcohol of in de kroeg zitten met landgenoten.

Hij laat zijn energie niet wegzwijgen door negatieve mensen. Hij beweegt zich tussen positieve mensen! Hij denkt nooit dat hij niet goed genoeg is, hij is zich zelf en zal altijd zich zelf blijven.

Lowy heeft enkel één kans in het leven en het leven is kort. Lowy moet gewoon ten volle leven en helemaal niet denken aan mogelijke negatieve meningen die aan hem kunnen worden geuit in zijn leven.

Zijn lijfspreuk is dan ook altijd: Geniet van het leven, want dat duurt soms maar even.
En iedereen is altijd langer dood dan dat men leefde.

Ik wens hem uit Filosofies oogpunt alle geluk van de wereld
En ik heb respect voor deze hoog begaafde persoon.

 

Met dank aan Hugo Pannekoek voor deze lovende woorden.

 

 

 

P.s U kunt reageren op onze artikelen.

Kwaliteit. Je reactie moet inhoud hebben. Interessant zijn voor andere lezers. Gebruik rationele stellingen en noem feiten of bronnen. Ben je het ergens niet mee eens? Heb je een andere mening? Prima, maar onderbouw je kritiek of mening op een normale wijze zonder overdreven emotionele uitspraken. Geef altijd een toelichting waarom je het ergens niet mee eens bent.

 

  lowy.cremers.senior@gmail.com

 

Waar moet een reactie op udonblog.nl  aan voldoen?
Wil je er zeker van zijn dat je reactie geplaatst gaat worden, hou je dan aan de  huisregels:
Gebruik desnoods spellingscontrole.

 

 

 

Foutje geen probleem Redactie is ook niet hoog opgeleid.
Dit keuren wij af: Vragen welk ei lekkerder smaakt  een wit of bruin ei.
Zinnen als wat kost een banaan in Bangkok keuren we af.

Een reactie moet altijd gaan over het onderwerp van het artikel.
Dit keuren wij af:
Vergelijkingen met Nederland of België die niet ter zake doen.
Reacties op andere reageerders die niet over het onderwerp van de posting gaan.
chatten is toegestaan.
Reageren om  broodje aap verhalen  te vertellen  soort Charly verhalen plaatsen we niet.
Neem altijd  Normale fatsoens- en omgangsnormen in acht

 

Laat een ieder in zijn of haar waarde.
Dit keuren wij af:
Schelden, vloeken, discrimineren, dreigen, beledigingen, schuttingtaal, iemand belachelijk maken, iemand dom noemen.Liegen in een reactie.
Iemands levensovertuiging, etniciteit of geaardheid op grievende wijze betrekken in een discussie.
Seksistische opmerkingen. (udonweblog  is er voor iedereen).

 

 

 

 

Oproepen tot geweld of geweld goedpraten keuren wij af.
Kwaliteit. Je reactie moet inhoud hebben. Interessant zijn voor andere lezers. Gebruik rationele stellingen en noem feiten of bronnen. Ben je het ergens niet mee eens? Heb je een andere mening? Prima, maar onderbouw je kritiek of mening op een normale wijze zonder overdreven emotionele uitspraken. Geef altijd een toelichting waarom je het ergens niet mee eens bent.
Dit keuren wij af:
Louter emotionele reacties en onderbuikgevoelens.
Niet onderbouwde kritiek, meningen of stellingen.

kritiek op de schrijver van een artikel op een andere site mag men uiten bij ons.
Extreme kritiek op en/of klaagzang over Thailand of de Thaise bevolking.
Zeurreacties – lezers die alleen maar reageren als ze ergens over kunnen zeuren en reacties van cowboys,apen  en Dementen plaatsen we niet.

 

 

 

De volgende zaken zijn  toegestaan in een reactie.
Kritiek op de schrijver van een artikel moet kunnen,

(vrijheid van meningsuiting moet kunnen .
Commerciële boodschappen kunt u plaatsen in overleg met de redactie.

Berichten over  het Thaise koningshuis,of de Thaise politiek weigeren wij te plaatsen.

Reacties  om daarmee andere reacties op te roepen Juichen we toe.
Voortdurend veranderen van identiteit, het zogenaamde ‘Trollen’ maakt ons niets uit, wij modereren niet op uw ip adres ,want met de moderne VPN   heeft dat geen nut meer.

Wij  versturen ook geen niets zeggende Nieuwsbrieven. Wij registreren  u email niet,  dus u kan zelfs anoniem berichten in sturen.

Iedereen die  de avonturen van Lowy  wil volgen  over zijn jeugd als Zeeman  kan via  email nog steeds gratis het hele boek met foto,s  gratis verkrijgen.Even mailen  naar lowy.cremers.senior@gmail.com onder vermelding  boek.

Met dank aan onze sponsors .

 

 

       poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

Resort and swimmingpool and Fishing pool

Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

Leeya resort swimming and fishing.

 

Gold filler  jksuradee chonburie

Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

lowy.cremers.senior@gmail.com

 ludovicuswcremers80@gmail.com

Nr 11 Thailand mijn 2e vaderland. Het is door het leven gegrepen.

 

Nr 10 boek Thailand mijn 2e vaderland door Lowy Cremers Senior.

Ze kunnen  al 10 jaar niet meer om ons heen.

3000 fans,bekend van google en youtube,FB en Twitter etc etc. Kortom de weblog voor iedereen.

 

 

Wat zijn ze mooi die Thaise vrouwen,slank mooi lang zwart haar .

 

Schoonheid is relatief, wat de één mooi vindt hoeft niet voor de ander te gelden. Het verhaal bevestigt toch wel de gangbare mening (voor wat die waard is) dat (o.a.) Nederlandse mannen, die in eigen land er vaak niet in slagen om een relatie op te bouwen, dan wel in stand te houden, en soms ook nog eens door familie, collega’s en kennissen als ‘loosers’ betiteld worden, in Thailand wel het ‘geluk’ vinden. Maar degenen die een ander als ‘looser’ betitelt is misschien stiekem wel jaloers op de ‘geluksvogel’ die de stap heeft genomen om met een Thaise in zee te gaan. Toegegeven, zo goed als altijd is er zeker bij aanvang geen sprake van een gelijkwaardige relatie. De Thaise partner gaat een relatie aan om verstandelijke redenen en is in 1e instantie uit op financiële geborgenheid terwijl de farang er doorgaans in stapt vanuit zijn hart, gevoed door zijn hormonen. Maar waar de één afstevent op een compleet fiasco met vaak financiële consequenties, vindt de ander wel zijn geluk in een jarenlang samenzijn in goede harmonie. Dat farangs niet alles snappen van Thaise vrouwen is natuurlijk zonder meer waar, wat voor een gedeelte veroorzaakt wordt door een totaal andere achtergrond en opvoeding alsmede de taalbarrière.
Maar ik Lowy de schrijver van dit boek ben soms erg blij dat ik geen Thais versta en het niet spreek.
Zo hoor ik omdat ik het niet versta ook nooit iets wat ze over mij roddelen.
Thaise vrouwen en met geld omgaan is soms moeilijker dan de Westerling denkt.
De Isaanse vrouwen leven bijna allemaal op crediet.
Ze lenen van en aan elkaar .

 

En Thaise vrouwen  die  een partner  een Farang hebben weten alles van elkaar.

Die vrouwen weten onderling precies hoeveel  Thaise batjes  haar vriendin elke maand krijgt van haar Farang.

 

 

 

 

 

En sommige beginnen een soort restaurantje aan huis ,en denken dan als ze op een dag 800 THB netto over hebben gehouden dat het geld niet op kan.
Dat geld is dan net een sprinkhaan zit gewoon in hun zak te springen van laat me er uit.
Als ze iets financieren denken ze niet na hoe ze het terug moeten betalen.
Voorbeeld; een vrouw koopt een nieuwe scooter bij een dealer.
De schooter kost als je hem contant betaald 50.000 thb.
Maar de leverancier verkoopt hem veel liever aan je op afbetaling.Dan brengt hij dus 62.000 THB op.
Er komt geen bank aan te pas.
Men betaald gewoon 10.000 TB aan en de rest in maandelijkse termijnen van 4000 THB.
Indien men niet of niet op tijd aflost dan haald de leverancier de scooter gewoon bij je terug.

Daar hebben ze een oplossing voor gevonden.

Stel der is een wanbetaler die niet of niet op tijd de scooter aflost.

Dan geeft de leverancier  de man van een scooterstalling bvb  in de kelder van Centralplaza zijn telefoon nummer en het kenteken van de scooter bewaker.

Als dan op een dag de  scooter  de stalling in komt  doet de  bewaker snel een klem om  het wiel en waarschuwd de scooter dealer.

Zo haald deze dan snel de niet afbetaalde scooter terug.

Zo leven de meeste van dag tot dag.
Politie- en funderings-reddingsteams die naar kamers kwamen voor gemeentewerkers in Buriram vonden een trouwe hond buiten een toilet.    Van binnen was de hondenmeester Decha Apmato, 43. Hij zat op het toilet en er kwam bloed uit zijn mond. Er was geen spoor van een worsteling.    Er waren veel flessen Lao Khao (White Spirit) verspreid over.    Hij was ongeveer twintig uur dood geweest.

 

 

 

 

 

Decha’s maat Rangsan Kaewkuay die vond dat het lichaam zei dat hij van de hond hield en hem de helft van zijn naam had gegeven – het geliefde huisdier stond bekend als “Jao Dey”, de eerste lettergreep van de naam van zijn eigenaar.    Decha was een ingenieur bij de gemeente Sateuk.
Zijn jongere zus Phumphicha, 35 jaar, zei dat ze met wat eten was uitgekomen voor haar broer. Toen hij de deur niet opende, stelde ze zich voor dat hij net was gaan werken, dus liet ze het eten naar buiten.
Ze zei dat haar broer leed aan tuberculose en cirrose veroorzaakt door te veel Lao Khao te
drinken.

  Artsen hadden hem gewaarschuwd om te stoppen, maar hij bleef de geest drinken. Nu heeft het gezin geaccepteerd dat zijn toevoeging aan de geest hem heeft gedood.
Een leven in de Isaan is goed.
Zo is er het verhaal van de mooie Thaise jonge vrouw die er 3 minnaars op na hield.
Op een dag stopt er bij ons aan de voordeur een mooie Mercedes sport coupe,met een erg mooie jonge dame er in.
Ze stapte uit en kwam een praatje maken met mijn lieve vrouw Honnybee.
Toen ze weg was gereden vroeg ik mijn vrouw wie is deze dame.
Ze vertelde me het volgende.
Deze dame van 26 lentes heeft 3 minnaars.
Een Fransman,een Duitser en een Engelsman.
De mannen weten van elkaar niet dat ze alle 3 de minnaar zijn van deze mooie jonge godin.
De Duitser had haar de Mercedes sport geschonken.

 

 

 

De Fransman had haar een huis met grond bezorgd in Nongkai .

En de Engelsman had voor haar een huis bekostigd in Udonthani.

Zij regelde het zo als de Duitser op vakantie wilde komen keek ze op haar kalender en als er opdat moment geen andere lover op stond mocht hij 3 weken komen .
Als de Fransman mailde ik wil dan en dan voor enkele weken komen dan zei ze soms het gaat nu niet want ik ben enkele weken bij mijn moeder in KhonKean.
Dus dan schoof ze zijn vakantie op.
En als de Engelsman wilde komen bepaalde zij wel wanneer het haar uit kwam.
Deze mannen alle drie welgesteld en financieel onafhankelijk wisten totaal niks van hun gezamelijke liefde.
En als er een op vakantie kwam dan zorgde zij er wel voor dat deze niet in contact kwam met haar kennissen want ze wilde niet dat een van de mannen achter de waarheid kwam.
Deze dame was dus erg uitgekookt en profiteerde van die kerels die steeds maar achter hun edele deel aan liepen.

2 Rivalen in de liefde bekopen het met de dood!!

 

 

 

 

Algemeen
Thailand
Noord Thailand
DRIEHOEKSVERHOUDING IN CHIANG MAI LEIDT TOT EEN STEEKPARTIJ WAARBIJ TWEE DODEN VALLEN

~EEN STADSPRAATJE DUURT MAAR DRIE DAGEN~
(Mensen vergeten opzienbarende dingen snel)

CHIANG MAI:- De echtgenoot van een vrouw en de jonge mannelijke minnaar van de vrouw raakten gisteren met elkaar in kort gevecht waarbij beide mannen het leven lieten.
De dodelijke steekpartij werd gisterochtend (zondag) om 07.00 uur aan het Chang Phuak politiebureau gemeld.
De beide kemphanen, de 57-jarige Samruay Sukjui en de 28-jarige Banphot Pimpa stierven beiden aan de steekwonden.
De jongere broer van Samruay, Charoensap Sukjui, vertelde de politie dat khun Banphot in hetzelfde appartementencomplex woonde een romantische relatie met de 50-jarige vrouw van Samruay aanging.
‘Toen mijn broer drie maanden geleden achter de relatie kwam, liet hij de huisbaas khun Banphot het gebouw uitzetten’, aldus Charoensap.
De politie speculeert nu dat khun Banphot mogelijk wrok koesterde tegen Samruay en pleegde een plan om hem later aan te vallen.
Khun Banphot  had zich naar verluidt in een badkamer van het appartement verstop. Zodra khun Samruay het appartement binnenkwam kwam khun Banphot uit de badkamer te voorschijn en viel khun Samruay. Samruay vocht terug en wist Banphot ook neer te steken.

 

 

 

 

 

“Ik hoorde het lawaai van een soort van ruzie.
Dus schreeuwde ik om te vragen wat er aan de hand was. Mijn neef zei dat iemand zijn vader had vermoord. Op dat moment zag ik een met bloed doordrenkte Banphot naar buiten komen strompelen, “zei khun Charoensap.
Toen de politie ter plekke arriveerde, vonden ze Samruay’s lichaam in de badkamer en het lichaam van Banphot net buiten het appartementencomplex.

 

 

 

 

Dit soort verhalen lees je elke dag in de Thaise kranten..
De Thaise mannen zijn erg jaloers op elkaar.Velen houden er een 2e liefje op na een zgn MIANOW bij vrouw en dan gaat het dikwijls mis.
En er zijn natuurlijk genoeg Nederlanders die als ze genoeg geofferd hebben aan hun Thaise natte gum dat ze dan na enkele jaren gewoon kunnen vertrekken.
Lees dan hoe een man Nederlander na 5 jaar huwelijk gewoon er uit werd geknikkerd door zijn vrouw.
Hij had aow en een behoorlijk pensioen.
Maar hij ging veel op stap.Hij kocht grond en liet er voor haar een grote villa op bouwen.

 

 

 

De liefde was echter na 5 jaar over.De vrouw had haar huis en grond op haar naam staan.Ze gingen om diverse redenen uit elkaar.
Maar er was nog geen officiele scheiding en hij vertrok naar een apartement.
Ze waren al 3 maanden uit elkaar en er scheen niets bizonders aan de hand te zijn ieders leefde zijn eigen leven.Maar op een dag stond zijn ex vrouw voor zijn neus op een maandag morgen.Ze overhandigde hem een dagvaardiging met de mededeling dat hij de volgende morgen maar even naar het familie gerecht moest komen voor de scheiding.

Nu hoef je normaliter in Thailand helemaal niet naar de rechter als je allebei wil scheiden.Dus dit kwam iedereen vreemd over.
De man nam ondanks dat hij zich helemaal niet voor kon bereiden op de rechtzaak snel een advocaat.
Die koste hem 30.000 thb.
In Thailand dat weet iedereen doet een advocaat voor 30.000 thb niks voor je.
De dagvaarding was geheel in het Thais dus de man wist totaal niet wat er in stond.
Veel vrienden hadden hem voor dat de dagvaardiging werd uitgerijkt gewaarschuwd van maak dat je enige tijd weg bent uit deze stad want anders kost het je veel geld als ze je weten te vinden in Thailand.
Hij had dus makkelijk 3 maanden naar een ander land kunnen gaan zo dat ze die dagvaardiging niet aan hem hadden kunnen overhandigen.
Maar ja hij ging de volgende dag met de advocaat naar het gerecht .
De rechter zei hem toen:
u bent gehuwd u gaf uw vrouw elke maand 30.000 thb huishoudgeld en nu heeft ze geen inkomen dusikveroordeel u dat u elke maand haar 4 jaar lang elke maand 20.000 thb betaald.
Dat was dus 1 miljoen THB over 4 jaar uitgerekend.

 

 

 

De man sputterde tegen ja maar Hr Rechter wat is er met de grond en het grote huis krijg ik daar iets voor terug.
De rechter keek in de stukken en zei hem nee beste man u heeft haar de villa etc gegeven voor dat u met haar trouwde dus is dat eigendom ook van haar.
En hij die wist dat zijn ex werkte op een soort markt waar ze koekjes verkocht protesteerde niet en moet nu elke maand 20.000 thb ophoesten aan zijn ex.
En nu komt de moraal van dit verhaal.
De rechter had de man ook bevolen je gaat vandaag nog samen naar de gemeente en gaat daar de scheiding regelen.
Zo gezegd zo gedaan,hij was voor 150 thb gescheiden. Kreeg haar bank nummer en moet er elke maand 20 000 thb op storten 4 jaar lang.
En wat denk je na enkele weken liet die vrouw een grote muur om haar huis bouwen en ze kocht een nieuwe auto ruim 1 miljoen THB.En die betaald ze nu af van haar makkelijk verkregen alimentatie geld.

Zo zie je maar als je eigenwijs bent en alle goede raad van vrienden in de wind slaat dat je dan wel eens flink op je bek kunt gaan.
Laem Oun-on draagt ​​een portret van haar dochter Juthaporn Oun-on om het vonnis te horen op donderdag in de provincie Si Saket.

 

 

 

 

 

SI SAKET – Een rechtbank in de noordoostelijke provincie Si Saket vond donderdag een soldaat schuldig aan het vermoorden van een vrouw en het verbergen van haar lichaam in een zaak die nationale aandacht trok.
Hoewel de rechters zeiden dat er geen ooggetuigen waren voor de moord, concludeerden ze dat er voldoende bewijsmateriaal was waarmee kapitein Supphachai Phaso aan de moord was vastgebonden en hem had veroordeeld te sterven. Hij kreeg ook de opdracht om een ​​schadevergoeding van 2 miljoen baht te betalen. De familie van het slachtoffer, Juthaporn “Oil” Oun-on, zei dat ze tevreden waren met het vonnis.

“Mijn familie en ik zijn blij om gerechtigheid te zien,” vertelde Laem Oun-on, de moeder van Juthaporn, aan verslaggevers buiten de rechtszaal. “Ik zou de ziel van mijn dochter willen vertellen dat ik mijn best zal doen om voor haar enige dochter te zorgen. Ik zal ervoor zorgen dat ze de beste opleiding heeft. ‘

 

 

 

 

Laem zei ook dat haar familie van plan is om de zaak in de civiele rechter aan te vechten, omdat de door de rechter opgelegde schadevergoeding minder was dan werd gevraagd.
De zaak dateert van juli 2017, toen Juthaporn, een plaatselijke onderwijsfunctionaris, uit haar huis verdween. Er werd een uitzinnige zoektocht ingezet en zelfs paranormaal begaafden werden ingeschakeld om haar te lokaliseren, alles zonder resultaat.

 

 

 

 

De politie arresteerde later Capt. Supphachai op verdenking van het vermoorden van de 37-jarige als gevolg van een financieel geschil dat gewelddadig werd. Overblijfselen van haar lichaam werden in oktober van dat jaar in een bos verborgen gehouden.
In zijn vonnis zei de rechtbank dat de telefoonsignalen van de politie van Supphachai en Juthaporn op dezelfde locatie lagen net nadat ze was verdwenen. De locatie lag ook dicht bij de plek waar de overblijfselen van Juthaporn zijn gevonden, aldus de rechtbank.
Zoals typisch het geval is in uitspraken met betrekking tot de doodstraf, wordt van de beklaagde verwacht dat hij in beroep gaat.
Laem Oun-on draagt ​​een portret van haar dochter Juthaporn Oun-on om het vonnis te horen op donderdag in de provincie Si Saket.

 

 

Militair krijgt de doodstraf in Thailand voor het vermoorden van een meisje.

 

SI SAKET – Een rechtbank in de noordoostelijke provincie Si Saket vond donderdag een soldaat schuldig aan het vermoorden van een vrouw en het verbergen van haar lichaam in een zaak die nationale aandacht trok.
Hoewel de rechters zeiden dat er geen ooggetuigen waren voor de moord, concludeerden ze dat er voldoende bewijsmateriaal was waarmee kapitein Supphachai Phaso aan de moord was vastgebonden en hem had veroordeeld te sterven. Hij kreeg ook de opdracht om een ​​schadevergoeding van 2 miljoen baht te betalen. De familie van het slachtoffer, Juthaporn “Oil” Oun-on, zei dat ze tevreden waren met het vonnis.

“Mijn familie en ik zijn blij om gerechtigheid te zien,” vertelde Laem Oun-on, de moeder van Juthaporn, aan verslaggevers buiten de rechtszaal. “Ik zou de ziel van mijn dochter willen vertellen dat ik mijn best zal doen om voor haar enige dochter te zorgen. Ik zal ervoor zorgen dat ze de beste opleiding heeft. ‘

Laem zei ook dat haar familie van plan is om de zaak in de civiele rechter aan te vechten, omdat de door de rechter opgelegde schadevergoeding minder was dan werd gevraagd.
De zaak dateert van juli 2017, toen Juthaporn, een plaatselijke onderwijsfunctionaris, uit haar huis verdween. Er werd een uitzinnige zoektocht ingezet en zelfs paranormaal begaafden werden ingeschakeld om haar te lokaliseren, alles zonder resultaat.

 

 

 

 

 

De politie arresteerde later Capt. Supphachai op verdenking van het vermoorden van de 37-jarige als gevolg van een financieel geschil dat gewelddadig werd. Overblijfselen van haar lichaam werden in oktober van dat jaar in een bos verborgen gehouden.
In zijn vonnis zei de rechtbank dat de telefoonsignalen van de politie van Supphachai in JuH hij werd veroordeeld om dat hij bekende   iets met drugs te maken te  hebben.
Na zijn bekentenis is hij direct  terug naar  NL  gevlogen.
E.E.A  spreekt al in het Nadeel van deze gerafineerde drugs man.Hij presteerde het zelfs om clandestien  opnames  te maken met een binnen gesmokkelde  illegale telefoon.
Dat zegt al meer dan genoeg over deze man
thaporn op dezelfde locatie lagen net nadat ze was verdwenen.

Zoals typisch het geval is in uitspraken met betrekking tot de doodstraf, wordt van de beklaagde verwacht dat hij in beroep gaat.
De Heer Vulpen uit Nederland werd in Thailand opgepakt naa een uit de hand gelopen vechtparty ruzie over drugs.
Na dat deze crimineel zijn daad bij de rechter had bekend werd hij direct op het vliegveld van Bangkok gezet terug naar Nederland.
En bij aankomst op schiphol vertelde deze man ook nog dat hij in de Bajes clandestiene film had opgenomen over de acomodatie daar.Dat zegt al genoeg over deze crimineel.

 

 

 

Hoe zit het met de verwoesting van levens en ellende in vele families, door die troep die hij aan de man bracht.
Met oog op groot persoonlijk geld gewin.

 

 

 

Tsja, als je de boel verknalt moet je op de blaren zitten. Of je nu Johan van Laarhoven heet of Jan met de korte achternaam, ik heb er geen problemen mee. Doe je iets wat wettelijk niet mag moet je zelf de consequenties slikken. Punt uit.
Drugs zijn slecht.
Medicijnen zijn voor verliezers.
Geneesmiddelen die je bewustzijn veranderen, zijn gevaarlijk.
Mensen die drugs gebruiken, zijn criminelen.
Drugs creëren drugsverslaafden.
Houd onze kinderen uit de buurt van drugs.
Sluit mensen op die ervoor kiezen drugs te gebruiken.

 

 

 

 


Alles gaat wennen. Voor sommigen zal de Isaan het paradijs zijn en voor anderen de hel.
Doch denk ik van 1 ding zeker te zijn. De inquisiteur is heel waarschijnlijk een redelijk welstellende mens. En als je centjes genoeg ter beschikking hebt in de Isaan is het allemaal wat minder belastend. Want naast de familie moet ook al gauw gans het dorp wat mee kunnen genieten van de inkomsten van die farang. Het houdt in feite nooit op.Er is altijd wel iemand die het moeilijk heeft of die dringend iets nodig heeft of zich heeft bezeerd…er is altijd wel iets waar het vrouwtje of de familie van droomt….er is altijd wel iets dat ze heel gelukkig zou maken. Echter duurt dat geluk maar een dagje en kan alles weer herbeginnen.Het geld vliegt bijna sneller weg dan dat het kon worden gestort.

Ik geniet er ook halftijds van het simpele rurale bestaan en de relatieve rust maar helemaal in opgaan is me toch niet gegeven. Daarom ben ik te realistisch ingesteld. We worden er gedoogd zolang we de Bahts laten rollen. Eenmaal de geldbronnen zijn opgedroogd merkt men al gauw dat men er in feite niks betekent….In die mate dat zelfs bijna niemand in het dorp je naam kent….wordt ook nooit naar gevraagd. Je bent gewoon een farang. Sommige van mijn zwagers kennen na 10 jaar nog steeds mijn voornaam niet. Jij of de volgende na jou maakt niks uit. Gewoon een farang. En komt die farang in de moeilijkheden blijkt al snel dat die financiële hulp sowieso éénrichtingsverkeer was.

Om die farang uit de penarie te helpen zullen de kandidaten heel schaars zijn…zelfs diegenen met een Fortuner van 1.500.000 Baht zullen al snel Mai mee tang mompelen.
Het loopt in Thailand vol van die berooide farangs die te goedhartig waren voor de Isaan. Beetje bij beetje zijn ze ten onder gegaan.Gelukkig kunnen de meeste nog terugvallen op hun pensioentje.
Maar het leven gaat verder en farang is heel snel weer vervangen door een andere farang with no name en alles kan weer beginnen van vooraf aan.

 

 

 

Zo is er  het verhaal van  een Thaise vrouw die een Nederlandse vriend  heeft.

Hij  een echte stapper vrouwen versierder rond de 67 jaar komt 3x per jaar  naar Udonthani  wipt dat mokkel tot ze  er zo wat  bij neer valt en schokt haar dan na zijn 2 maanden vakantie  ook nog eens rond de 20.000 thb.

Terwijl  die vrouw nog steeds in het huis van haar ex woond draaid  de Nederlander al jaren op voor haar kosten.

Zitten ze ergens te eten  en moet er betaald worden gooid deze zwetser zijn  beurs op tafel en zegt haar ga even betalen.

Dus totaal geen controle over zijn eigen beurs als hij er is.

Hij wil altijd de grote  jongen uithangen.

Komt nog bij dat die vrouw ook nog eens elke maand rond de 30.000  thb  verdiend met  haar werk.

Ja sommige mensen leren het nooit.
Ik begrijp waarom veel Thais je naam niet kennen.
Als ik een Thai was zou ik waarschijnlijk met veel plezier jou geld afhandig maken.
Heb je ooit stilgestaan bij je eigen houding? Nee, blijkbaar vind je jezelf een heilige en zijn alle Thais…vul maar in.

Reageer per email   lowy.cremers.senior@gmail.com

Met dank aan de sponsors.

 

 

 

       poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

Resort and swimmingpool and Fishing pool

Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

Leeya resort swimming and fishing.

 

Gold filler  jksuradee chonburie

Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

lowy.cremers.senior@gmail.com

 ludovicuswcremers80@gmail.com

 

Nr 10 Thailand mijn 2e vaderland door Lowy Cremers Senior. Het is door het leven gegrepen.

Nr 10 boek Thailand mijn 2e vaderland door Lowy Cremers Senior.

Ze kunnen  al 10 jaar niet meer om ons heen.

3000 fans,bekend van google en youtube,FB en Twitter etc etc. Kortom de weblog voor iedereen.

 

deze cobra kijk er voor uit!
Op een dag is er in Udonthani Town een slang gevangen.
Het was een bizonder exemplar van het merk Python.
De slang was 5 meter lang en woog 70 kg.Er kwamen 4 personen van de overhead die het dier uiteindelijk in een jute zak konder krijgen.Ze hebben het dier mee genomen,en ik liet me vertellen dat ze het dier in een natuurpark weer vrij zoudenn laten.Het was een erg mooi dier.Eeen Python is niet giftig maar hij kan wel iemand wurgen.Zo een slang kan wel 10 meter lang worden.
Veel voorkomende slangen zijn de Cobra en die eet zelf giftige slangen.
Maar in Thailand heb je nog een groot aantal(ongeveer150 soorten) waarvan 60 giftige verschillende slangen.
Soms kruipen zee en huis in,het blijft altijd uitkijken.Het gebeurde dat er een slang  in een toiletpot  verstopt zat.Die dacht natuurlijk ik wil die natte gum  wel eens van dichtbij bekijken.
Deze Boa Constrictor(Anaconda) is bruin/geel van kleur.

 

 

De politie was en is mijn beste vriend ik ken ze allemaal uit mijn buurt!!

Een weekend Bangkok is ook leuk.
Ik was al weer ruim 1 jaar in Udonthani en had veel contact met wat landgenoten uit Nederland ,die hier woonden.
Ook wonen er bij mij in de omgeving wel 5 mensen die net als ik uit Eindhoven Brabant kwamen.Er woond een Bert een Theo een Hans een Jos en een Erik allemaal afkomstig uit Eindhoven.
Op een dag werd mij gevraagt of ik zin had om met mijn vrouw en 3 Nederlanders met hun vrouw een weekend naar Bangkok te willen gaan.
Ik stemde daarin toe en ook mijn vrouw had wel zin in een extra uitje.
Wij gingen dus met 4 echtparen per vliegtuig naar Bangkok.We sliepen in een mij bekend hotel Bangkok Condo hotel.
prima hotel25 euro per nacht met ontbijt.
Dat hotel lag slechts 8 minuten van de grootste marktplaats van Thailand af.
Na 1 uur vliegen ruim hebben we onze weekend tassen in het hotel gezet en zijn naar die markt gegaan.De markt is ongeveer 2x zo groot als in NL de zwarte markt in Beverwijk.
In Bangkok markt kan je letterlijk alles kopen oud en nieuw.Er komen elk weekend duizende mensen op af.Zeer veel westerlingen zo als wij dus.Je kunt er dieren kopen van apen/eekhoorns/kitten/honden en vissen etc.
Dan zijn er honderden kledings shops.Daar kan je echt goedkoop een mooi hemd of tshirt voor weinig geld kopen.En eetzaken en stalletjes op elke 300 meter zit er wel een.Als je alles wil zien dan heb je echt 3 dagen nodig.
Ze hebben er heerlijke Kebab zaken.Ik mocht zelfs bij een zo een zaak mijn vlees zelf snijden van die grill.

 

 

 

Er lopen overall politie en bewakers rond die waarschuwen tegen zakkenrollers etc.
Het is er goed georganiseerd en gratis toegang.
Chatuchk weekendmarkt in Bangkok.

 

Ik kocht er 3 goede Tshirts voor 500 THB dat is 13 Euro.
Op ens zag ik een Kebab zaak.Dat is mijn lievelings eten.Ik vroeg de man of ik zelf mijn Kebabvlees mocht snijden van zijn gril.Dat was geen probleem.
In Thailand kan alles als je maar betaald.
We zijn daarna binnen gaan zitten en hebben genoten van broodje Kebab.
Toen stonnder er op eens wat leue jonge meiden en ja ik zou geen Lowy heten als Ik niet even op de foto moest met die schatjes.
Als goede psv suporter ging ik naar bangkok .Waar psv in de winter een wedstrijd speelde tegen de kampioen van Thailand.
Ik mocht eerst het veld keuren.

En toen wilde iedereen met deze psv supporter op de foto

 

 

Lowy op de tribune tussen al die Thaise mensen stond hij daar als psv suporter.
Hij de Nederlandse Jan dacht dat hij een vrouw had versierd maar ik zag dat het een man was.
Op een dag kreeg ik bezoek van een Nederlander,die bracht iemand mee als zijnde zijn nieuwe vriendin.Jan den Hartog.
Maar ik zag al direct hier klopt iets niet.Ik kon de Nederlander al enkele maanden en had het idee dat deze man het niet zo nauw nam met de waareid.
De zgn vrouw die hij mee bracht naar mijn huis had een volle fles bier in de hand.En dronk daar regelmatig een grote slok uit.
Dat kwam mij vreemd over ,want ik had nog nooit een Thaise vrouw rechtstreeks uit zo een halve liter fles zien drinken.
Toen ik eens  goed naar die vrouw keek zag ik het al.Het was namelijk een man omgebouwd als vrouw in mijn ogen.Ik zei de Nederlander dan ook direct Jan kijk uit het is volgens mij een man ipv een vrouw.Wij noemen dat in Thailand een Ladyboy.
Daar is op zich zelfs niks mis mee ,maar deze Nederlander hield bij hoog en laat vol dat deze Thaise dame echt een vrouw was en geen man.
Mijn lieve Honnybee zei toen dit is echt een man Lowy heeft gelijk.
Iemand anders die bij me op visite was beaamde dit ook.De man die deze Ladyboy mee had gebracht naar mijn huis werd kwaad en ik heb hem nooit meer bij mij thuis gezien.

Later hoorde ik dat deze man op visite was in Leiden bij zijn ex vrouw dat hij daar plotseling is overleden.
Een ladyboy is niet per se op zoek naar gay-mannen. Soms geeft ze de voorkeur aan een stoere hetero man zodat zij zich meer vrouw kan voelen. Er zijn ook hetero westerse mannen die een relatie aangaan met een ladyboy. Dat kan uit nieuwsgierigheid, maar kan veelal ook een bewuste keuze zijn.
Hetero mannen verklaren deze opmerkelijke keuze vaak met de stelling dat zij ‘het beste uit twee werelden’ hebben gekozen. Een ladyboy is zelf als man geboren en begrijpt daarom andere mannen beter en kan daarnaast de behoefte aan liefde en intimiteit invullen, zoals vrouwen dat kunnen.
De Thaise benaming voor de Ladyboy is Katoy

 

 

 

 

Die zijn geboren als man maar willen zich voordoen als vrouw.
Dan zijn ze dikwijls van boven vrouw en van onderen man.Ook laten ze wel eens hun edele deel van man veranderen in een gleuf.Vele weken in de prostitutie in Pattaya enz
Het komt in veel landen voor ,maar het blijft oppassen wat sommig3e van die Ladyboys zijn ook nog crimineel en agressief er bij.
Ladyboys maken geen keuze voor een vrouwenrol. Het is het gevoel dat ze op een bepaald ogenblik hebben. Ze voelen zich geestelijk vrouw en willen daar ook naar leven. Doch is dit niet zo simpel als vele denken. Indien ze er voor uitkomen dat ze een ladyboy willen zijn wordt dat wel eens niet in dank aangenomen, vooral door de vader. Soms verstoten uit de familie tot het krijgen van regelmatig slagen met een broeksriem of zo.
Veel toekomst hebben de meeste niet. Zelden kunnen ze opklimmen in de maatschappij tot belangrijke functies. Zo is er Bam, uit een gegoede familie, die een advocaat was toen hij nog als man ging. Als transgender werd zij aan de balie niet aanvaard en moest een keuze maken. Nu werkt ze als make-up artieste en leeft als een gelukkig vrouw.

Door rijden na het veroorzaken van een ongeluk in Thailand.
Omdat veel automobilisten in Thailand en geen goede rijopleiding hebben gevolgd en dikwijls niet verzekerd zijn loop je veel risiko ongewild betrokken te raken bij een verkeers ongeluk.


Mij overkwam het volgende.
Ik fietse op een dag op een doorgaande weg.Rechts van mij passeerde een auto die reed met hoge snelheid richting het verkeerslicht.Toen hij naas me reed en links af wilde gaan vergat hij zijn richting aan te geven en sneed mij finaal af.Om niet onder de auto te belanden kon ik niks anders doen dan links om te vallen anders had hij me geraakt.Na dat ij me dus bijna omver had gereden scheurde hij er met een vaartje vandoor.Ik krabbelde overeind maar had mijn been flink beschadigd.

Ik werd door medeweggebruikers geholpen en ik belande met een erg gekneusde knie in het hospitaal.
Ik had gelukig een goede ongevallen verzekering.
Er warden rontgenfoto,s van mijn been genomen .Niks gebroken maar wel kneuzingen.
Ik mocht naar huis met medicijnen en stokken om het lopen te vergemakkelijken.Het genezings process duurde 6 weken.

 

 

 

 

Ook ving ik wel eens een rat rond om ons huis.

Omdat mensen soms niet zo nauw kijken met etensresten weg gooien zag ik wel eens een rat lopen.Ja en die was bij mij zo gevangen.
De Thaise mensen doden die echter niet maar laten het dier gewoon weer ergens anders los.
Nu ik niet ik maakte er korte metten mee!!

 

Wat  vuil afvoer betrefd  daar kunnen ze in Thailand van mee praten.

op een dag rijd ik wat rond en zie opeens een huizen hoge berg  met allemaal afval.

Vrouwen en kinderen zochten daartussen het  afval of er nog iets bruiksbaars bij was.

 

Thailand heeft al meer dan 75 jaar last van overstromingen.
Ik weet niet beter dan dat Thailand al heel lang last heeft van wateroverlast en overstromingen.
De grootste oorzaak het ontbreekt aan goede afwaterings kanalen en grote opvang in grote meren.

Hier zouden de Nederlandse Delta bouwers de oplossing kunnen zijn.Mar ja de Thai geven liever meer geld uit aan andere voorzieningen.
Als men bvb van die 3 dagen songkran dat terug zouden brengen naar 1 dag,dan zou dat een enorme water verspilling voorkomen.
En dan zouden e rook minder doden in het verkeer vallen.
Toen ik in 1955 voor het beerst in Bangkok kwam was e rook al een overstroming.
En nu in 2015 staan nog steeds hele busstations en landerijen dikwijls onder water.

 

 

 

Het hele bus station liep onder het water Bangkok anno 2015

Ook Udonthani heeft er soms veel last van .

De verhalen van Nederlanders die het slecht verging in Thailand.
Als je hier lang woond in Thaland hoor je soms de raarste verhalen .Dan gaat het dikwijls over mensen die financieel en emotioneel de boot in zijn gegaan.
Zo was er man Nederlander met de naam Pieter.Zijn vrouw een mengeling van Thais en vietnamees  had een zus die in verzekeringen deed.Ze sloten een ziekenkosten verzekering af voor deze man van ruim 2 miljoen THB.Mocht hij in het hospitaal belanden zou alles betaald worden en zou hij zelfs per dag 1000 thb ontvangen met een maximum van 30.000 thb.

Maar de man werd eens ziek ,hij had longontsteking .Hij werd opgenopen in het Bangkok Hospitaal in Udonthani.Daar werd hij op een prive kamer gelegd met een extra bed op de kamerzo dat zijn vrouw snachts bij hem kon zijn.De dokter gaf hem goede medicijnen ,de zuster kwam 2x per dag de lakens verwisselen etc.
Toen na 10 dagen werd hij beter verklaard en kwam de aap uitde mouw.De ziekenhuis boekhouder kwam naar hem toe en zei oke Hr P u mag weer naar huis.Maar u moet wel 10.000 thb liggeld betalen en 20.000 thb behandelings kosten..
De man zei dat kan toch niet ik ben goed verzekerd.De klerk van het zieken huis zei nee meneer u heeft een levensverzekering,dat betekend als u dood was gegaan aan die longontsteking dan had uw vrouw 2 miljoen thb ontvangen.U moet dus de Hospitaal kosten zelf betalen.
Nu dat heeft daar in dat huis van die Nederlander wel enkele dagen erg gespannen.
De Thaise mafia is gevaarlijk.
De man was gehuwd met een Thaise.

 

 

 

 

Hij investeerde al snel in een stuk grond en verbouwde de daarop staande eenvoudige woning tot een grote villa.En in zijn tuin plante hij bomen voor een heel hoog bedrag.
Tot op een dag er een scooter aankwam rijden met 2 in het geel geklede Thaise mannen.
Ze kwamen geld incaseren.
Wat was er gebeurd/
Die vrouw van die Nederlander had van een organisatie de zgn Money Sharken 50.000 THB geleend.
Maar ze had het bedrag niet terug betaald zo als was afgesproken.
Deze 2 Thaise mafia kwamen toen aan bij het huis van de Nederlander en zeiden het volgende:morgen komen we het bedrag van 50.000 THB bij je incaseren.
Als je morgen niet betaald leggen we je vrouw en jouw om en gaat je huis in vlammen op.
De Nederlander die van niks wist heeft de volgende dag snel het geld betaald
Soms worden er enkele gepakt

 

 

 

 

Maar de meeste lopen gewoon vrij rond in Thailand
Zo zie je maar altijd uitkijken met wie je zaken doet.
Ja en dan doen er nog vele verhalen de rondes van mensen Nederlanders Noren ,Duitsers etc etc die allemaal door een Thaise vrouw zijn benadeeld.
Eigelijk te veel verhalen om ze hier allemaal neer te schrijven.Waarom zijn er in Thailand zo veel Nederlanders of andere Westerse mannen het schip in gegaan met een Thaise vrouw?
Meestal was opschepperij/dikdoenderij/uitsloven tegen over een vrouw de oorzaak.Mensen die in Nederland het niet naar de zin hadden gingen scheiden toen ze bejaard werde vertrokken naar Thailand zonder te beseffen wat hier speelde.Om veel indruk te maken kochten die (farangs )een stuk grond en bouwden op naam van de Thaise vrouw er een huis op.Dan om dik doenderij moest er natuurlijk een nieuwe auto Vito komen etc etc.En dan gingen veel Europeanen nog dikkerdoen ze trokken in bij een bar meid of gewoon een huisvrouwtje met kinderen .Ook betaalden die in mijn ogen patsers de familie van hun Thaise liefje ook nog een bijdrage aan haar familie.

 

 

 

De ene dag was de buffel ziek moest de farang de veearts betalen.Weer een andere dag was de scooter van haar broer stuk of de farang effe de reparatie wilde betalen.En dikwijls kon de farang ook nog bijspringen als de werkers op de rijstvelden betaald moesten worden.
Er gebeurde en nog steeed dingen dat je denkt waarom lopen die Farangs toch zo achter hun edele deel aan.Natuurlijk zijn er vrouwen die het wel goed doen maar die kan je op een hand tellen.
In Thailand draaid het bij vrouwen uitsluitend om geld.
Wij ouwe zeelui zeiden het vroeger reeds het leven is de FLUIT en de Duit.
Er doen legio verhalen de ronde over Westerlingen die te pakken zijn
genomen door een Thaise vrouw.En  de vrouwen in Thailand zeggen dikwijls  No Money No Honney

 

 

 

 

Andermans kinderen worden nooit je eigen kinderen.
Niet in Nederland maar helemaal niet in Thailand. Zeker niet als de farang al meer een soort opa is in plaats van een vader. Groot leeftijdsverschil zal in Nederland al niet bevorderd werken, in Thailand al helemaal niet. Wordt zo een kind door vriendjes gezien met een soort poh yai farang die geen of gebrekkig Thai spreekt dan kun je je de schaamte van zo een kind voorstellen. Komt bij dat hij kan worden aangezien voor een mix, echt kind van de farang, en die schijnen een behoorlijk acceptatieprobleem te hebben lees ik overal. Vooral als ze jong zijn.Worden die kinderen ouder dan gaan ze ook nog menen recht te hebben op uw geld.
Vandaar de hierboven vaak genoemde ondankbaarheid als u bv hun studie financiert.
Verplichtingen naar zo een farang? Ho maar. Studie niet afmaken enz.
Blijven vaak een probleem. Ook als ze 30 zijn komen ze nog aankloppen om geld als ze in de problemen komen, al dan niet door eigen schuld.
Dan vraag je je eigen af waarom en hoe kan dat ?

 

 

 

 

Hier het verhaal van ene man Nederlander Dirk B.
Hij was een grote zuiplap.Zat elke dag in de kroeg en had dan het grootste woord.
Ook op verjaardagen en feestjes van andere landgenoten wilde hij altijd in het middelpunt van de belangstelling staan.
Op een dag zei hij dat hij na 3 mislukte relaties eindelijk de juiste vrouw had gevonden.Hij kocht a contant op haar naam een stuk grond met een huis er op.Het huis kocht hij voor 1,2 miljoen Thaibat van een aannemer.
Het huis werd ingericht nieuwe meubels etc etc.Er werd een avond geregeld dat het huis werd ingedronken.Veel eten en erg veel drank.
Na enkele weken begon het samen wonen al diverse scheuren te vertonen,om dat ze allebei zopen als ketters.
Op een dag kregen ze ruzie en hij zei haar morgenvroeg ga je er uit je kunt vertrekken.
Maar dat had hij mis.Die vrouw zei hem ,niet ik maar jij kan oprotten ,mits je mij 200.000 thb betaald dan ga ik pas bij je weg want alles staat op mijn naam.
De man koos toen eieren voor zijn geld en betaalde haar 200.000 als uitkoop som.Hij kon toen het hele gebeuren op een andere Thaise vrouw der naam laten registreren.
Maar nu komt het.
Het huis werd te koop aangeboden en de zelfde makelaar die het hem had verkocht bood hem 800.000 thb.
Daar hij op dat moment geen geld genoeg meer had verkocht hij het dus voor 800.000.THB
Hij leed in 3 maanden tijd een verl;ies van 400.000 thb.
Later heeft de man ergens een huis gehuurd en de rest van het geld ging op aan drank en vrouwen.
Bovenstaand verhaal waarvan er honderden bekend zijn bij de Nederlanders laat weer zien dat het niet altijd rozegeur en maneschijn is in Thailand wat de vrouwen aangaat.
Zo is er ook nog het verhaal van de Engelsman .Die had een leuke Thaise dame nam haar in huis.
Hij was niet onbemiddeld had in Engeland zijn goed lopend bedrijf verkocht en kwam met 8 Miljoen Thb naar Thailand.
Hij investeerd in grond en zette er een dure villa op en kocht een dure vito en liet zijn geliefde een restaurant openen .
Na 3 jaar had die vrouw genoeg van hem maar niet van zijn bezittingen.Ze papte eerst met een andere Engelsman aan en verbrak de verbintenismet haar eerste liefje.
Ze kwamen op het gerecht tot overeenstemming dat de grond het huis en de dure auto verkocht zouden worden door deze vrouw en dat deze man die alles betaald had van haar de helft terug zou krijgen van de opbrengst.

 

 

 

 

Maar wat deed die gehaaide Thaise dame?
Ze zorgde eerst dat ze een Engelse visa kreeg zo dat ze bij haar 2e minnaar in GB kon verblijven.
Toen verkocht ze de hele zooi en met de hele opbrengst van land/huis en auto vertrok ze naar Engeland.
De man was alles kwijt ruim 8 miljoen THB.
Dan was er nog het verhaal van Walter een Belg.
Hij was gepensioneerd havenmeester uit Belgie.
Hij woonde samen met een Thaise vrouw ,en die vrouw ha haar vader in huis.Die man hij was al in de 90 jaar lag thuis ziek te bed en werd door deze Belg geheel verzorgd .Zo waste en gaf deze Belg de oude man elke dag een opknapbeurt.
Maar op een bepaalde dag ging de oude man dood in het huis waar de Belg en de vrouw met haar dochter ook woonde.
Nu zou de man in een plaatsje 55 km buiten Udonthani gecremeerd worden.
Dan zou je verwachten dat men het stoffelijke overschot dan met een lijk wagen daar naar toe zou transporteren.
Maar niks was minder waar.
Ze hebben de oude dode man op de bijrijders stoel gezet ,moeder en dochter zaten op de achterbank en hielden het lijk bij de schouders vast en zo bracht de Belg Walter zijn ex schoonvader naar zijn geboorte plaats 55 km buiten Udonthani.
Je kunt je haast niet voorstellen dat dit zo maar kan.Maar schijnbaar kan alles hier In Thailand.
De volgende dag werd de man gecremeerd ,en dat ging gepaard weer met veel muziek,gelach en eten en drinken in overvloed.
Toen kwam er een Nederlander naar Udonthani en die werd door een land genoot zo wat kaal geplukt.
De ene Nederlander die al jaren in Thailand woonde haalde een andere Nederlander naar Udonthani toe ,want de zuster van zijn thaise vrouw wilde ook wel een buitenlander (farang ) aan de haak slaan.

 

 

 

 

De Nederlander die geen woord Engels etc kende sprak uitsluitend Nederlands tegen iedereen.
Maar die zgn bemiddelaar die bekend stond dat hij bij een geslaagd huwelijk tussen een Nederlander en een Thaise vrouw ruim 10.000 bemiddelings geld op zou strijken.
De Nederlander w.s. zullen we hem noemen kwam geheel on voorbereid naar Thailand.
De bemiddelaar haalde deze man op in Bangkok op de lucht haven en vloog samen met de nieuw komeling van daar uit door naar Udonthani.De nieuwe man die van geen toeten of blazen wist moest echter ook de vlucht van de afhaler betalen.
In Udonthani aangekomen had de bemiddelaar reeds een huurhuis voor de nieuwe man uit NL geregeld.De betaling ging dan ook via de bemiddelaar dat begrijp je he.

Toen smeerde de bemiddelaar de nieuwkomer de zus van zijn Thaise vrouw aan en die 2 gingen samen wonen.
Al snel verkocht die bemiddelaar de nieuw komer een oude 2e handse scooter want die had zijn vrouw nodig om te gaan werken.
Die vrouw werkte als een soort beheerster in een grote flat waar ze schoonmaakte en alles regelde met oude en nieuwe bewoners.Ze verdiende er ongeveer 9000 thb mee in de maand.
De nieuwkomer zat dus de hele dag alleen thuis achter zijn pc met jan en alleman te mailen.Je werd soms gek van zijn vele niks zeggende emails die je dan van hem kreeg.Op een dag zij de bemiddelaar tegen de man je bent nu al 1 jaar hier het wordt tijd dat je met de zus van mijn vrouw in het huwelijks bootje stapt.

Dat gebeurde en de bruiloft werd bij de bemiddelaar thuis gevierd.Er werd een groot feest gegeven dat koste ongeveer 20.000 thb.
Echter de vele bruilofts gasten gaven de man en vrouw gezamelijk enveloppe met een bedrag aan geld er in.
Na de bruiloft bleek dat de gasten royaal geofferd hadden want er was ruim 30.000 thb opgehaald .
Dus toen dacht de man die net gehuwd was met de zus van deze Nederlandse bemiddelaar ik ontvang mooi 10.000 thb terug die over zijn van de bruiloft.
Maar niks was minder waar.De bemiddelaar zei nee dat geld dat over is gaat naar de schoonmoeder dus de moeder van de bruid.
Dat vond iedereen maar raar .Maar ja de bemiddelaar zat overal tussen.Na geruime tijd atelde de bemiddelaar voor dat W beter een huis en grond kon kopen.

Ze zochten een huis uit nieuw in een soort resort.W de nieuwe nederlander moest echter op naam van zijn vrouw een lening soort hypotheek afsluiten op haar naam.
Ze moesten echter elke maand 10.000 thb aflossen plus een fikse 20 % aanbetaling doen.Die vrouw kreeg in eerste instantie die hypotheek niet rond want haar salaris was maar 9000 thb pm.Toen is op advies van die bemiddelaar P.D.S. men naar de werkgever van de vrouw gegaan en hebben ze hem gezegd als je wil dat deze vrouw voor je blijft werken geef dan een verklaring af dat ze geen 9000 thb maar ruim 29.000 thb bij je verdiend.

 

 

 

Zo werd via een valse verklaring   de zaak fiancieel  beklonken.
Dat deed die werkgever want hij wilde haar niet kwijt.Dus toen hebben ze op een nette manier de zaak op zijn Thais getild.
Die vrouw kreeg de hypoteek ze kocht dat huis en de man de Nederlander gaf haar elke maand geld om af te lossen.
Zo zie je in Thailand kan bijna alles.
Op een dag komt er een oude stadgenoot uit Nederland bij mij op vakantie.
We gaven de man een logeerkamer en in no time kwam hij thuis met een spetter van een griet.
Ze was enorm mooi,sprak een klein beetje Engels.
Hij had haar echter uit een bar opgepikt en ik kon die griet persoonlijk al meer dan 6 maanden.
Ze vertelde hem echter dat ze dit bar werk pas 1 dag deed dus de dag dat ze hem leerde kennen in die bar.
Hij nam haar mee naar huis wipte haar en de volgende morgen zaten we gezamelijk te ontbijten.Toen vroeg die vrouw aan Hans mag ik voortaan bij je blijven.

De man antwoorde dat ligt er aan wat gaat me dat kosten?
In eerste instantie zei die barmeid tegen hem dat kost 10.000 thb per maand ,want ze had 2 kinderen die werden door haar moeder opgevoed en dat koste geld zei ze.
Het was het bekende verhaaltje dat 9 van de 10 barmeiden opzeggen als ze geld ruiken.
De man zei dat vind ik veel te veel en toen liet ze de maand prijs zakken voor een vergoeding van 4000 thb wilde ze bij hem blijven.De man ging er mee akoord.
Na ongeveer 3 maanden gingen wij enkele Nederlanders deze man eens in het dorpje buiten Udonthani opzoeken om te kijken hoe het met hem ging.
Wat bleek er stond een krot van een oud huisje op die grond waar de ouders van die griet en haar 2 kinderen woonden.

Daarnaast stond er een soort houtenhuis op palen waar ik achteraf gezien mijn hond nog niet zou in laten slapen.
We kregen een rondleiding door dat armzalige houten bouwsel.
Beneden een wc zo een poepgat in de grond.Geen tegels op de vloer .Doucen kon je er niet er stond een grote bak 200 liter koud water en een steelpannetje om je eigen te wassen.Warm water was er ook niet.

 

 

Toen mochten we het boven huis bezien dat was lachen.
Het leek wel een soort zolder ,daar lagen 2 dunne matrasjes opgerold tegen de muur.Je kent ze wel waar die Backpackers snachts op slapen als ze op doortocht zijn.
Dat was alles .Nu zijn we 7 jaar verder maar ik ben er nooit meer geweest dus weet niet hoe dat afgelopen is.
Dan denk je ja hoe is het mogelijk de man een zakenman met nog een garage bedrijf in Eindhoven geld genoeg en je dan zo laten inpakken door een vrouw uit de kroeg.Dan gaat bij mij het gezegde op dat we vroeger als zeeman dikwijls gebruikte: Eens een Hoer altijd een Hoer ,daar is geen speld tussen te krijgen.
Eens per jaar vinden er rond Udonthani zgn Racket festivals plaats.

.
Bij zo een racketten feest maken de mensen zelf de racketten.Ze vullen een pijp met kruit etc en steken dan de lont aan en die racket die dan het hoogste komt in de lucht die geen die de maker is van die racket is dan de winnaar en krijgt soms wel 20.000 aan prijzen geld.
Alles gebeurd gewoon op een veldje en er komen honderden mensen kijken naar dit spectakel.
En op en rond het festival terrein staat het vol met eet tentjes en ook de nodige biertjes ontbreken niet de toegang is gratis.
Ik zelf aanschouwde het altijd op ruime afstand,want je weet het nooit met die zelf gebouwde dingen he.
Er is veel veranderd in Thailand de laatste 10 jaar!

 

 

 

Enkele prijzen van begin 200, in Bangkok (duurste stad van Thailand) koers: 1 Euro = 50 Baht, 1 Baht is ca. 2 Eurocent
Hier bij kan je in 2019 wel 10 % bij optellen.
McDonalds Big Mac Meal (incl. Coke + frietjes) 89 Baht
Hamburger bij McDonalds 23 Baht
Blikje Coca Cola/ Pepsi, in een supermarkt 12/13 Baht
5 km / 20 km in een Meter-taxi rit 50/125 Baht
Portie gebakken rijst met vlees of groenten bij een food vendor/food court 25/35 Baht
950 ml fles (bijna 1 Liter) drinkwater 5-10 Baht
Kodak gold 100 print film 36 opnamen 79-140 Baht
Lokaal telefoontje uit telefooncel (per 2 minuten) 1 Baht
Singha bier 330ml / 640ml in supermarkt 30/50 Baht
Heineken beer 330ml / 640ml in supermarkt 35/65 Baht
Jack Daniel’s whisky 700 ml fles 899 Baht*)
Paracetamol, 500 mg, 10 tabletten 10 Baht

Portie vers fruit van straatstalletje 10 Baht
Bangkok Post / The Nation Engelstalige kranten 20 Baht
Bioscoopkaartje 100-140 Baht
Herenkapper simpel/bij design kapper 60/350+ Baht
Levis 501 jeans – echte merkjeans 2,350 Baht
een kwalitatief redelijk T-shirt op de markt 200-250 Baht
Bioscoopkaartje (in superdeluxe bioscoop) 100-140 Baht
1 liter 91 octaan benzine 30 baht
lunch of diner in een Thais of Chinees restaurant (zonder alc. drank) 80-150 Baht
lunch in een middenklasse (3 of 4 sterren) hotel-restaurant 150-300 Baht
diner (meer gerechten dan bij de lunch) in een middenklasse (3 of 4 sterren)
hotel-restaurant 200-350 Baht*’diner’ op een nachtmarkt (met zitplaats); meerdere gerechten inclusief water 90-150 Baht

Nu kan je echter in een groot warenhuis in een Food cornervoor 80 THB ook een goede complete maaltijd verkrijgen data Maart 2019 Central Plaza Udonthani.
Ons zwembad was soms niet helemaal vol dan lagen er al 20 kinderen in ze vonden het heerlijk .Mijn vrouw heeft veel kinderen leren zwemmen bij ons aan huis.

 

 

Overal waar ik kom waren de kinderen blij met me.Ze vonden het prachtig als ik met ze op de foto ging.

Nederlandse zakenman vermoord in Udon Thani. Fred Riley, of Fred Reily. Spelling van buitenlandse namen valt nooit mee. Maar is het wel een Nederlander? Hij runde samen met zijn Thaise vrouw een bar, of appartement. Het Irish Clock Guest House.
Inmiddels is het bekend dat het om Fred Lelie gaat. Zie paspoort. Staat op de site van ‘nederlanders in udonthani city’. Staan ook zeer bloedige foto’s op van hoe de politie het aantrof.
Op zijn website staat een reactie iets over een “very friendly and competent staff and the owner, Fred and his thai wife could not have been more accommodating.”

Dat is nou de vraag. Ik hoorde het van Colin de Jong, alhier te Pattaya. Is overigens een eind uit de buurt, kilometertje of zevenhonderd. Bij de grens met Laos. Was ik vorige week, maar Fred nergens gezien.
De politie houdt het voorlopig op een roofmoord. Het gebeurde in zijn huis. Maar ‘remember Jules Odekerken’: het loopt hier nou eenmaal geregeld slecht af met ‘falangs’ (vreemdelingen) die hun geld royaal investeren in een Thaise bruid (en haar familie, en grond, en zaakjes), als ze dat niet heel goed regelen. Dus ervoor zorgen dat alles op hun eigen naam staat, en niet op die van de Thaise vriendin – of een neef, of wie dan ook. Dat kan allemaal, maar liefde maakt blind en dat heeft menigeen al met de dood moeten bekopen. Fred misschien ook, misschien ook niet.

 

Blijf  dit verhaal volgen elke dag een nieuw hoofdstuk over Thailand mijn 2e vaderland door Lowy  Cremers senior

Reactie uitsluitend via email mogelijk.

lowy.cremers.senior@gmail.com

Dikke enkels, loodzware benen of een rusteloos gevoel in je benen? Het is uit het leven gegrepen.

Al ruim 10 jaar de beste weblog in thailand.

3000 fans,eigen youtube kanaal,tiktok,FB.Twitter.

Ze kunnen niet meer om ons heen.

Een vraag aan  Dokter Johan over dikke enkels.

Dokter  ik heb al 3 maanden veel last van erg dikke enkels.

Ik ben een man 79 jaar  hoge bloedruk heb ik pilletjes voor.

Voor de dikke enk

Ik ben 178  cm groot en ik weeg  124 kg.  ik kreeg  plaspillen kleine wiite pilletjes.

Maar nu moet ik elke 2 uur snachts uit bed om te plassen.

Overdag  plas ik veel minder.

Ik heb  tot voor een jaar terug  erg veel biertjes gedronken maar ben daar mee gestopt.

Wat kan ik verders doen om die dikke enkels kwijt te geraken?

Antwoord van DHr Johan  is als volgt: Goed dat u gestopt bent met alcohol te gebruiken.

Drink veel water en geen coolzuurhoudende dranken,en gebruik  geen of weinig zout.

Als het na 3 weken niet beter is ga dan naar de ziekenhuis dokter  en vraag een conclusie  aan die docters.

maak een afspraak met een oedeemfysiotherapeut

 

 

Dikke enkels, loodzware benen of een rusteloos gevoel in je benen?

Last van dikke enkels of loodzware benen aan het einde van de dag? Pijn of een rusteloos gevoel in je benen? Oedeemtherapie kan helpen.

Herken je deze klachten? Dan heb je naar alle waarschijnlijkheid veneus oedeem, ook wel Chronische Veneuze Insufficiëntie (CVI) genoemd. Het is een combinatie van vochtophoping (oedeem) mogelijk als gevolg van slecht werkende bloedvaten (het veneuze systeem). Veneus oedeem veroorzaakt in de loop van de dag een (lood)zwaar of rusteloos gevoel in de benen. Je benen en enkels zwellen op door vochtophoping en dat leidt tot een branderig gevoel of krampachtige pijn en stijfheid, ook wel ‘restless legs’ genoemd.

Door een verminderde functie van de kleppen in onze bloedvaten neemt de druk toe en kunnen de bloedvaten verwijden, met als gevolg dat er spataderen kunnen ontstaan. Spataderen kunnen pijnklachten geven. Daarnaast zien we soms een bruinachtige verkleuring van de huid. Veneus oedeem kan op elke leeftijd voorkomen, maar ouderen, zwangere vrouwen en invaliden lopen een groter risico.

Defecte kleppen

 

 

In ons lichaam hebben we de bloedsomloop, het veneuze systeem. Dit zorgt ervoor dat zuurstofrijk bloed door ons lichaam vervoerd wordt en zuurstof arm bloed uit de benen richting het hart terug gepompt wordt. Daarnaast is er het lymfestelsel. Dit zorgt ervoor dat vocht in ons lichaam door zwaartekracht niet in de tenen en voeten ophoopt, maar dat het in ons lichaam rond gestuwd wordt. Als het veneuze systeem of het lymfesysteem minder goed functioneert, kan dit klachten geven.

Defecte kleppen in de aderen van de benen verhinderen een optimale terugstroom van zuurstofarm, afvalrijk bloed uit de benen richting het hart. Vocht in het lymfestelsel wordt onvoldoende afgevoerd. Als de kleppen niet goed functioneren kan het vocht zich in de loop van de dag ophopen en worden enkels en onderbenen dik en opgezwollen. De druk van het bloed in de beenvaten neemt toe, vaten verwijden zich en er ontstaan spataderen.

 

 

 

 

‘Pittting’

Als buiten de temperaturen oplopen, is warmte-oedeem een bekend verschijnsel bij oververhitting van het lichaam. Vocht hoopt zich sneller op door uitzetting van de vaatwanden, grotere doorlaatbaarheid van de vaten, een ietwat toenemende bloeddruk en verlies van vocht en zout door (overmatige) transpiratie. Handen, enkels of voeten worden zo dik, dat je er met je vinger een putje in kunt duwen. Dit verschijnsel heet ‘pitting’ en kan bij CVI ook ontstaan als je lang in dezelfde houding moet zitten of staan of als je langer loopt dan je gewend bent.

 

 

 

 

 

 

 

Wat kun je doen?

Simpel en doeltreffend: maak een afspraak met een oedeemfysiotherapeut. Je kunt bij elke in oedeemtherapie gespecialiseerde praktijk zonder verwijzing terecht. De aandoening is helaas niet te verhelpen, maar we kunnen wél je klachten verminderen en erger voorkomen. Door manuele lymfdrainage – vaak in combinatie met compressietherapie (het aanbrengen van zwachtels of elastische kousen) -zorgen we ervoor dat het vocht beter afgevoerd wordt. Hierdoor nemen zwelling, pijn en stijfheid af. Daarnaast leren we je bewegings- en ademhalingsoefeningen om zelf de afvoer van lymfevocht te bevorderen.

 

 

 

Tips

Verder zijn wandelen, fietsen, zwemmen en gymnastiek (onder begeleiding) zeer geschikt. Sporten die leiden tot overbelasting of sporten met veel plotselinge bewegingen, kun je beter niet doen. Probeer lang staan of zitten en langdurig zware inspanning te vermijden. En voorkom wondjes! Vochtophoping veroorzaakt ook in de huid een slechte doorbloeding, waardoor wondjes slecht genezen. Dit verhoogt het risico op ‘ulcis cruris’, een open been.

Reageren kan op dit artikel uitsluitend  via email  

lowy.cremers.senior@gmail.com

Met dank aan onze sponsors.

Hoofdstuk Nr 9 Thailand mijn 2e vaderland , door Lowy Cremers senior.

Al ruim 10 jaar de beste weblog.

3000 fans

9e deel over Thailand mijn 2e vaderland door Lowy Cremers.Senior.

Ze kunnen niet meer om  ons heen.

Thailand mijn 2e vaderland door lowy cremers senior.

 

Er komen veel mensen hun handel aan de deur verkopen.
Mensen bieden soms aan gereedschappen/vegers/Keukentrappen/matrassen/bankstellen te veel om op tenoemen.
Men rijd met een scooter met zijspan rond om soms etenswaren of gebruiksgoederen aan de man te brengen.Nergens vergunning voor nodig in Thailand.
Een huis of kamer huren in Udonthanni is ook erg gemakkelijk.
Je kunt al een goed ruim huis huren voor rond de 6000 THB
En wat doen de studenten dan?
Die huren ergens een kamer voor bvb 2500 thb.En zo gauw ze die hebben trekken zee gewoon met soms wel 5 studenten in.Zo dat elke student dan amper 500 thb =12.50 euro pm betaald.
Electra en water komt er dan nog bij .Elke kamer en of huis heeft zijn eigen meters.
Udonthani heeft een grote universiteit dus aan studenten geen gebrek.
Er zijn ook veel buurt winkeltjes waar je dan allerlei noodzakelijke dingetjes kunt kopen.Soms van smorgens 900 uur tot s,avonds 22.00 uur.
En er zijn veel 7 eleven winkels die zijn 24 uur per dag open.

Voor de Makro heb je geen pasje nodig in Udonthani.vrije toegang voor iedereen.
Op een dag gebeurde er iets vreselijks in de Makro Udonthani.
Mijn overbuurman was in de makro aan het winkelen.Hij liep met zijn boodschappen wagentje daar wat rond,toen kwam ere en man en vrouw aan gelopen die schijnbaar ruzie hadden.
Plots trok die man een schiet wapen en schoot de vrouw neer.
Later bleek dat deze vrouw ook nog zwanger was.Maar schijnbaar niet van die man van haar.Dus uit jaloersigheid schoot deze man een militair die vrouw dood.


De politie en bewakers waren snel in actie gekomen en namen de man mee.
.De hulpdiensen konden niets meer voor die vrouw doen.
Hoe duur of Goedkoop is Thailand voor de Nederlanders die hier komen wonen?
Stel u bent vrijgezel 65 jaar met aow en aanvullend pensioen.

Dan kunt u zelfs in het aek hospitaal in Udonthani een prachtig appartement huren gemeubileerd met alles er op en er aan op jaar basis netto 50.000 thb.Dat is amper 1300 euro per jaar en dat zo wat midden in de stad!
Dan kunt u elke dag dus 30 dagen per maand gaan uit eten 2x per dag is 60x 200 pd is 12000.thb
U zit dan op een totaal van 62000 thb.
U koopt per jaar ook nog eens voor 5000 thb nieuwe nodige kleren zit u op 67.000 THB
Dan de ziekenkosten verzekering.Als u geen kwalen hebt als u in Thailand ariveerd kunt u 2 dingen doen.
U sluit via Belgie een ziekte kosten verzekering af die kost u 40.000 thb ,dan bent u voor de meeste kosten gedekt.
bovendien kan u bij elke bank een ongevallen verzekering afsluiten voor slechts 7000 thb per jaar.Zo bent u apart voor ongevallen met scooter en thuis ongelukjes verzekerd.

Als u dan elke maand wat geld spaard kunt u altijd nog wat bij passen als uw premie ziekenhuis te hoog uit valt.
Voor kleine ongemakken griepje wondje etc kunt u bij de vele huis klinieken terecht gemiddeld tarrief is daar dan 400 thb per consult.Prima dokters die overdag in het hospitaal werken en in de avond uren in hun kliniek spreekuur houden.
Het algemene ziekenhuis is goed koper dan het aek of Bangkok hospitaal. Alleen bent u daar wat langer en meer tijd kwijt maar de dokters zijn er ook prima.Ik lag er 1 keer in het ziekenhuis 2 dagen op zaal tussen de Thais met kleine ingreep aan mijn hand 2 nachten geslapen totaal 700 THB.Alleen het eten was 3x niks ,dus mijn lieve vrouw maakte thuis soep warm en bracht  ook 2 kroketten met brood mee.

Om kort te gaan kunt u in uw levensonderhoud voor u alleen in Thailand met een bedrag van 20.000. THB leven als God in Thailand. Dan hebben we het over nog geen 700 eurotjes per maand..
Maar hoe is de praktijk dan zal u zeggen.
Om dat de meeste mannen die een miserabele huwelijk in Nederland achter zich hebben gelaten,die willen hier in Thailand de grote meneer uithangen en zich enorm uitsloven voor de Thaise wippertjes.

Dat zijn in mijn ogen de Patsers/Zwetsers
Sommigen hadden in plukmekaal land Nederland een oude fiets en zaten duur te huren.

En als je in Nederland als gescheiden man of zo met 50 jaar in een kroeg komt  zeggen ze al snel wat doet die ouwe lul hier?

In Thailand is iedereen welkom in kroeg en uitgaansleven. no honey no money een oud gezegde.

De meeste  mannen in NL hadden een sagarijnige vrouw en dikwijls veel eisende kinderen.
Dan gaat men naar Thailand want men had gehoord dat er veel natte gummen beschikbaar zijn die gaarne de farang van zijn geld willen verlossen.
Nu is er inderdaad een overschot aan vrouwen in Thailand en ja voor geld zijn ze bereid veel op te offeren.Leeftijd of kunstbeen of gehandicapte farang  maakt  niks uit op elk potje past in Thailand een deksel.

Dus die mannen  die voor het eerst naar Thailand komen de meeste zijn nooit echt op de harde weg geweest gaan dikwijls de boot in.Ze lopen de hele dag hun edele deel achterna zitten veel in de kroeg en scheppen enorm op tegen de arme Isaan vrouwtjes.
Dan kopen ze op verzoek van een Thaise vrouw een stuk grond en kopen of bouwen er een huis voor haar op.Ze vragen zich nooit af hoe woonde die vrouw eerst of waar leefde ze van ,nee ze willen dan als Farang grote indruk maken op die arme vrouw.Sommige trouwen of wonen snel samen met een bar meid die uit dat leven wil .De meeste zeggen dan bij de kennismaking ik doe dit voor het eerst en jij bent de eerste.

Maar neem van mij oude zeeman aan Eens een hoer altijd een hoer .

Dan als het huis er eenmaal staat betaald door de farang moet die man persee een grote Vito car hebben want de hele buurt verwacht van hem dat hij laat zien hoe goed het met hun gaat.
Echter in 70% van de gevallen is na 2 a 3 jaar de zgn liefde over.Er blijft buiten het huishoudgeld wat die vrouw elke maand van de man ontvangt als ze samen wonen weinig over.Hij moet meestal ook de familie en haar kinderen onderhouden schoolgeld etc etc komt er allemaal bij.
En als de buffel van haar tante ziek is moet hij de Farang de vee arts betalen. Of de scooter van de zoon begeeft het dan moet de Farang de reparatie voldoen.Zijn er kleine kinderen dan draaid hij daar ook voor op ,zonder zich af te vragen hoe regelde die vrouw dat voor dat ze de Farang was tegengekomen???
Dus dan is de koek snel op verdeeld.

En dikwijls is dan ook de zgn liefde over ,en kan de man vertrekken met achterlating van al zijn betaalde spullen.
En als hij niet goed op let kan hij ook nog eens via het gerecht een soort alimentatie geld aan zijn ex betalen.
Natuurlijk kan ik niet allen over een kam scheren maar ik heb nog nooit gehoord dat een Farang het van een Thai voor een gerecht had gewonnen.
Ook niet van de Nederlander waarvan zijn vrouw er met de putsieban lag te wippen als hij even weg was.
De Putsieban is een soort wijkhoofd.
Der zijn er die met zwart geld hier heen kwamen soms meer dan 6 miljoen thb maar ook die hebben alles verspeeld.

Om kort te gaan adviseer ik iedereen kom er gerust eens over praten met mij.
Maar kom niet met leugens aan bij me in de vorm van ik heb het anders mee gemaakt.En die van mij is anders!!!!!

Persoonlijk heb ik dan een vrouw getroffen die zelf nu 2 huizen bezit en tevreden is met een huishoud geld van rond de 700 euro pm waar ze alles van betaald.
Dus iemand die bvb 1000 euro aow heeft en een aanvullend pensioen en die geen huis of auto koopt maar gewoon huurd is beter af.

Er zijn ook veel Nederlanders die  via hun AOW betaald via SVB  frauderen.

Deze  personen belazeren het  svb door net te doen of ze allleen staand zijn.Maar in werkelijkheid  wonen ze samen met een vrouw en  zeggen tegen het svb dat ze alleenstaand zijn.

Als alleenstaand  ontvangen ze dus meer dan als gehuwd zijnde  via het svb.

Een hond steld in Thailand niets voor.
Ze fokken gewoon door en er heerst erg veel Honds dolheid onder de soi honden in Thailand.

 

 

 

 

Er lopen in Thailand honderduizende honden gewoon los op straat rond.
Een Thai geeft niets om een hond,uitgezonderd een enkeling.
De honden op straat hebben de naam SOIHOND (straathond)
Ze worden dikwijls aangeschaft door een Thai omdat men bang is voor inbrekers.Maar heeft men eenmaal een hond worden ze slecht behandeld door hun bezitters.
Men laat ze overdag los lopen dus ze vermeerderen zich razend snel Een hond mag in Thailand niet binnen in het huis komen.Dus s,avonds komt hij of zij achter het hek bij de ingang van het huis te zitten.

En sommige honden liggen hele nachten te blaffen  en niemand stoord er zichb aan.
Als een hond van een Thaise eigenaar iemand bijt of een ongeluk veroorzaakt bvb hij trek een Farang van de scooter,dan is die hond aangaande de veroorzaakte schade van geen enkele Thai.

Maar als de hond van een buitenlander (farang)is en die hond maakt brokken dan staat de Thaise eigenaar snel met de rekening en de politie op je stoep om te incaseren.

 

 

Van tijd tot tijd worden er veel loslopende honden gevangen en dan in de nacht met een hele grote vrachtwgen over de grens naar Laos etc
Gebracht.

Regelmatig onderschept de politie zo een transport met soms wel 700 honden in een open vrachtwagen op weg om geslacht te worden in Laos of Cambodja.Daar staan ze dan snel op het menu
Dat slachten gebeurd soms in het openbaar

 

 

 

Men plukt ze gewoon van de straat af.
.Dan worden de honden levend gevild.Men beweerd dan dat het vlees dan lekker mals blijft.Een verschrikkelijk drame speeld zich tijdens zo een slacht party dan af.

Het publiek staat er gewoon bij te kijken.
En de volgende dag hebben ze  dan op het menu staan de hond in de pot.

Foto ooit gehad van mijn  vriend Harrie Evers horecaman uit Eindhoven.

 

 

Honden gaan soms als etenswaar naar omringende landen,waar ze dan op het menu komen te staan als delicatessen.
De monnikken ontfermen zich dikwijls over de loslopende honden.
Maar dat voorkomt niet dat ze soms gevangen worden en naar het buurland Laos gaan als vlees voor een menu.
Vooral rond Kerst en Nieuwjaar worden de honden op vele menu kaarten aangeprezen als mals en lekker.
Ik heb in changmay honden op straat zien lopen die meer ingewanden buiten hun licchaam hadden hangen dan er binnen in zaten.De Thai deed er niks aan.Dierenbescherming kennen ze niet volgens mij.
Het verkeer in Thailand is levens gevaarlijk.
Met 5 a 6 personen op een scooter en geen helm op vinden ze hier heel gewoon.

 

 

 

 

 

Jong geleerd is oud gedaan.
In Thailand lijkt het als je het over het verkeer hebt net of dat de weggebruikers maling aan alles hebben wat de verkeers regels aangaat.
Je komt bij een stoplicht aan de stopstreep op de weg.Je staat als westerling
Netjes voor het rode verkeerslicht te wachten.Dan komt de eerste Thaise scooter rijder je voorbij gereden en die gaat 1 meter voor je staan dus over de stopstreep.
Kort daarna komenn er nog een 4 tal scooter rijders en die gaan ook allemaal nog verder over de stopstreep staan in afwachting dat het licht op groen springt.Dat stoplicht is voor zien van nummers sort seconden nummers.Als het af begint te tellen bvb op 9 terug tellend dan beginnen al 3 van de 5 scooter berijders reeds bij nog 2 seconden tegaan al opte rekken.
Er is dan niemand die geduld betoond.Ze willen allemaal vooraan staan en het eerste weg scheuren.

Als je op een grote weg rijd met je scooter en er staan geparkeerde auto,s langs de kant kijk dan goed uit.Want je loopt grote kans dat iemand die in een geparkeerde auto zit opeens uitstapt dus de deur wijd open gooid zonder te kijken of er iemand aan komt rijden.
Dan het geval met de helm.
Het is verplicht een helm te dragen als je scooter rijd in Thailand.Maar de boete op het niet dragen van een helm is zo laag en de handhaving zo belabbert dat dit te verwaarlozen is.De boete bedraagt slechts 200 THB .Je mag dan voor dat geld de hele dag nog door rijden zonder helm ,want je had al een bekeuring gehad,dat is de wet hier.

De politie controleerd meestal alleen op maandag tot en met zaterdag op het dragen van een helm.Echter om 1700 uur stoppen ze met het controleren.Dus zie je na 1700 uur bijna 70 % zonder helm rijden
De jeugd geen rijbewijs/geen verzekering en dikwijls zonder helm op de scooter.

Het gebeurd dikwijls dat een scholier van amper 13 jaar zonder verzekering en zonder helm dodelijk verongelukt.De ouders weten of wisten dan dat deze jongen te jong was geen verzekering had en geen helm droeg.Ook de onderwijzers op school weten dat meestal wel.Als die jongen of meisje dodelijk verongelukt komen er de volgende dag meestal meer dan 100 mede scholieren naar de crematie van hun schoolmakkertje.Echter als je dan ziet dat van de 100 maatjes van de school er amper 50 op dat moment een helm dragen vraag je je eigen af waarom??
Ten eerste is bijna de hele bevolking afhankelijk van de scooter.
Maar het zijn ook nog eens motoren ipv scooters.De meesten zitten boven de 100cc.

Als de politie iedereen zou verplichten te gaan lopen die geen scooterrijbewijs of helm had,dan zou de economie vann Thailand direct stilstaan.
De ouders weten hier van
Mischien denken de ouders jong geleerd is oud gedaan.
Want hoe krijg je de kinderen naar school als het openbaar vervoer zo slecht geregeld is als hier in Thailand.Ja in het centrum rijden er genoeg 10 thb busjes.Maar mensen die op het platte land of buiten de stad wonen geven dan hun kinderen soms van 12 jaar een scooter om naar school te kunnen gaan.Met alle risico,s van dien.Geen helm/geen rijbewijs en geen verzekering.

Je ziet ze soms met 5 man op een scooter zitten  of meer,opweg naar scool of naar de stad.Dan vraag je je af kennen ze de verkeersregels wel?Nee dus dat hebben ze nooit geleerd.Ze leren het scooter rijden meestal van de ouders of ooms en tantes.

Wat de bestuurders van auto,s aan gaat zelfde laken een pak.Vele zijn niet goed opgeleid en vele hebben geen verzekering.
Momenteel 26.000 dodenn per jaar in verkeer Thailand Dat is nu 46%.

 

 

 

Je kunt een Thais  rijbewijs in 7 dagen halen.De rijschool houder neemd ook het rijexamen af ha ha,of je koopt het rijbewijs van de rijschoolhouder die regeld voor 6000 thb alles voor je is mijn ervaring.

 

Dus dank aan de sponsers.

Het vervolg

lees dan het  vervolg verhaal elke dag een nieuw hoofdstuk.

lintworm van twee meter uit lichaam verwijderd van een man. Het is uit het leven gegrepen.

Artsen verwijderen  twee meter lange Lintworm van mens.

Al ruim  10 jaar het beste news via www.udonthanicityweblog.nl

3000 fans.

fb,tiktok,twitter,google,youtube etc etc.

Ze kunnen niet meer om ons heen.

Een bijdrage van   onze  fan Hannes Kronkelmans uit Bung-Kan.

Thaise artsen verwijderen TWEE METER lintworm van de mens tijdens een operatie 17.00 uur.jpg Afbeelding: Daily News Een Facebook-bericht van chirurgen in het Bung Kan-ziekenhuis in het noordoosten van Thailand zou je gemakkelijk van je diner kunnen afschrikken, meldde Daily News. Een 79-jarige man die had geklaagd over pijn in zijn buik, moest worden geopereerd om een tumor uit zijn galkanaal te verwijderen.

Om dit te vergemakkelijken werd een camera in zijn mond gelegd, maar toen de camera werd verwijderd, zat hij vast aan een lintworm die in de buurt had gewoond. Terwijl de chirurgen eraan trokken, bleef het komen en komen – in totaal twee meter lang!

Lintwormen kunnen bij mensen voorkomen na het nuttigen van ongekookt varkensvlees, rundvlees of buffelvlees. Deze komen veel voor in Isaan-gerechten zoals Laap en Naem.

Ze kunnen ook optreden na infectie door dierlijke uitwerpselen in water of na contact met een geïnfecteerde persoon.

 

 

Ik heb een lintworm

 • Lintwormen bestaan uit een lint van witte stukjes.

 • Soms ziet u de witte stukjes in uw poep, ondergoed of beddengoed.

 • De stukjes zijn wit, plat, rechthoekig en 1 tot 2 cm lang.

 • Ga altijd naar de huisarts als u zulke witte stukjes ziet.

 • Neem zo’n stukje lintworm mee in een afgesloten potje.

 • Het medicijn niclosamide doodt lintwormen. U krijgt dit middel op recept.

 • U krijgt een lintworm door het eten van rauw rundvlees.

Wat zijn lintwormen?

Een lintworm bestaat uit een lang lint van witte of lichtgele stukjes.
De stukjes zijn 1 tot 2 centimeter lang en 0,5 centimeter breed.

Er zijn 2 soorten lintwormen die bij mensen voorkomen:

 • Runderlintwormen kunt u in Nederland krijgen. Ze blijven in uw darm en reizen niet door uw lichaam. Ze zijn daarom ongevaarlijk. 

 • Varkenslintwormen kunt u niet in Nederland krijgen. U kunt ze wel meenemen uit minder hygiënische landen. Varkenslintwormen kunnen door de darm naar de bloedvaten gaan. Zo kunnen ze zich door uw lichaam verplaatsen. Ze zijn daarom gevaarlijk.

In een aantal landen om ons heen komt de vossenlintworm voor. In Nederland is die heel zeldzaam. Van deze worm komen alleen de larven bij de mens voor, nooit de volwassen worm.

Wat merk ik van een runderlintworm?

 • Meestal merkt u niets van een runderlintworm.

 • Soms ziet u stukjes lintworm in uw poep, ondergoed of beddengoed.

  Het zijn platte witte of lichtgele rechthoekige stukjes, 1 tot 2 centimeter lang.

  Als ze indrogen zien ze eruit als rijstkorrels.

 • Zelden geeft de lintworm ook jeuk bij de anus, buikpijn, diarree of afvallen.

Hoe raak ik besmet met een lintworm?

Een runderlintworm kunt u krijgen door het inslikken van lintworm-blaasjes. U kunt de blaasjes binnenkrijgen door het eten van rauw rundvlees. Denk aan filet americain, rauw gehakt, tartaar en biefstuk dat niet goed doorbakken is. 

Uit de blaasjes groeit in de darm een volwassen lintworm. De worm kan meer dan 2 meter lang worden. De kop zet zich vast in de darmwand. Van de achterkant vallen regelmatig stukjes af. Die ziet u soms in de poep.

De runderlintworm kan niet van mens op mens worden overgedragen.

Onderzoek bij een lintworm

Uw huisarts zal altijd verder onderzoek doen bij een lintworm. Dit is nodig om te weten welke lintworm u heeft: de runderlintworm of de zeldzame varkenslintworm. Uw huisarts stuurt daarom uw poep naar het laboratorium. Als u zelf stukjes worm heeft gezien stuurt de huisarts deze ook mee.

Neem stukjes worm dus altijd mee naar de huisarts in een afgesloten potje.

Hoe voorkom ik dat ik een lintworm krijg?

Met deze adviezen kunt u voorkómen dat u een runderlintworm krijgt:

 • Bak vlees goed door.

 • Eet liever geen rauw vlees. 

Medicijnen bij een lintworm

Bij een runderlintworm:

 • De huisarts schrijft u het medicijn niclosamide  voor.

  Dit doodt lintwormen en zorgt dat ze loskomen van de darmwand.

 • Neem alle tabletten in 1 keer in na het ontbijt.

 • Kauw de tabletten eerst goed fijn. Slik ze dan door met een beetje water.

 • U mag de tabletten ook in een glas water oplossen.

 • In de dagen daarna komt de dode lintworm met de poep naar buiten. U ziet dan stukjes van de lintworm of een hele lintworm.

Bij een varkenslintworm verwijst de huisarts u naar de specialist in het ziekenhuis. De specialist onderzoekt waar de varkenslintworm in uw lichaam zit: alleen in uw darm of ook al ergens anders in uw lichaam. U krijgt daarna medicijnen en adviezen van de specialist.

Wanneer naar de huisarts bij een lintworm?

Ga altijd naar uw huisarts als u denkt dat u een lintworm heeft.

Als u stukjes lintworm heeft gezien, neem ze dan mee naar de huisarts in een afgesloten potje. Ook bij twijfel.

U kunt uitsluitend reactie plaatsen via  lowy.cremers.senior@gmail.com

Mag zelfs anoniem.

Met dank aan onze sponsors.

 

Hoofdstuk Nr 8 Thailand mijn 2e vaderland. Door Lowy cremers senior

Al ruim 10 jaar de beste weblog.

3000 fans

8e deel over Thailand mijn 2e vaderland door Lowy Cremers.Senior.

Ze kunnen niet meer om  ons heen.

Thailand mijn 2e vaderland door lowy cremers senior.

Maar Udonthani heeft nog veel meer van die rare aparte figuren .Er loopt ook een man in onze straat rond, die elke dag minimal 4x 300 meter over de straat loopt van punt a naar punt B.Deze man sober gekleed praat altijd hard op in zich zelven.Hij heeft dikwijls een oude kapotte deken om zijn schouder hangen.
De buurt vertelde mij dat deze man het in zijn hoofd is gaan donderen toen op een dag zijn vrouw er met een ander vandoor was gegaan.
Sinds die tijd woond hij alleen in een houten huis.Hij praat met niemand maar praat wel met zich zelf zegt mijn vrouw.Dan spreekt hij onder het lopen in gedachten met zijn weggelopen vrouw.een zonderling .
Hij lijkt mij gewoon een gelukkige man.
De man die altijd tegen zich zelf praat.

In Thailand sta ik nergens meer verbaast van te kijken.Op een dag lopen er zo maar op eens een 10 tal grote Buffels langs ons terras.Geen mensen als begelijders of oppassers.Ze lopen rustig van de ene kant van de straat ongeveer 1 km nar de andere kant.Dan komen ze bij een weg waar nog braak liggende terrein genoeg is waar het gras goed groeid.Dan eten ze zich daar goed vol,en gaan soms midden op de weg liggen om te herkouwen en uit te rusten.Dze beesten zijn van een boer die ze tegen de avond weer thuis ziet komen ,hij geeft ze dan wat extr brokken en die beesten weten dat precies en gaan alleen op huis aan.Je moet wel altijd alert blijven want heb je toevallig mooie planten in je tuin of bak staan ja dan vreten ze die ook op onder het voorbijlopen.

 

 

 

 

 

En als ze moeten schijten kan het gebeuren dat ze dit vlak voor je huis deponeren.Maar een Thai maakt er zich niet druk om.
een Nederlander had het beter opgelost.hij heeft 2 stenen buffels in zijn tuin gezet.
Een dame zoeken op een Thaise Datingsite is ook niet alles.
Er zijn diverse datings sites in Thailand.

Sommige zijn geheel gratis en andere daar voor moet je een abonnement voor afsluiten.
Een ding hebben die dames die daar een partner zoeken allemaal gemeen,ze pretenderen allemaal dat ze een man zoeken om goed voor hem te zorgen.
Ook zetten ze dan dikwijls een foto van hun zelf er op die soms wel 5 jaar oud is,dus dat zegt niets.
Geen van die vrouwen zegt op een datingsite dat de toekomstige man ook voor kosten financieel van haar Familie moet opdraven.
Dan vraagt je als man toch af waar leefde deze vrouw dan van toen ze je nog niet ontmoet had?
De meeste slapen gewoon in een oud huis op een matras op de grond,hebben een poepgat in de grond zitten waar je zo wat over je eigen hakken poept als je hoge nood hebt.En een echte douche met warm water hebben die vrouwen dan ook niet.
Dat zijn meestal de kosten waar de nieuwe man dan voor op draaid.
Schulden hebben 8 van de 10 Thaise dames.
Waar bestaan die schulden dan uit??

Het zijn bijna allemaal gok of gambling schulden,maar ook veel vrouwen moeten het huis of de auto van hun exman aflossen.
Ze hebben dan samen geld geleend maar de man is er dan al lang met een jongere griet vandoor en zij met haar soms 2 kinderen zit met een rest schuld te kijken.
Dan is de beste oplossing een Farang te zoeken die voor haar en haar kinderen gaat zorgen.

 

 

 

 

Dan is er hier ook het jaarlijkse Songkran water gooi festival.
13/14/en 15 AprilDan mag je iedereen kletsnat gooien.Soms staan mensen langs de kant met een volle emmer water.En als je langs komt krijg je die hele emmer water over je heen.Men mag nooit kwaad worden als men nat gegooid word.Maar voor sommige mensen is het wel jammer.Als die opweg naar hun werk gaan komen ze ooit zeiknat daar aan.Voor de kinderen is het dan geen school.Die staan meestal langs of voor het huis met een bak water te wachten.En of je nu te voet of per scooter bent je krijgt de volle laag.

Er zijn mensen bij stoere Nederlanders die komen 3 dagen niet hun huis uit.
En er wordt dan ook veel alcohol gedronken.
Met gevolg dat er soms 30 doden per dag vallen in Thailand door overmatig alcohol gebruik.
Er zijn er bij die gaan met de auto rond rijden.Ze zetten dan een vat van 200 liter gevuld met water op een pickup.Ze gaan er naast zitten soms met 15 man met een bakje en gooien iedereen nat die ze tegen komen.
Soms rijden ze in colonne door de stad.
En de vrouwen zijn nog erger dan de mannenn.Die drinken zich goed vol en gaan dan echt los.Dansend zingend en watergooiend gaan ze tekeer als een stellate maniakken.En sommige mannen en vrouwen zijn da maar schaars gekleed.
En voor de aller kleinste staat er dikwijls een speelgoed badje aan de deur.Dan kan die zich ook aardig vermaken.Vergeet niet dat het in April soms 35 graden is.Dus alles droogd weer snel op.

En de Thai maakt zich niet gauw druk ergens om.Hebben ze in NL aan alle kanten problemen dat Zwarte Piet niet meer zwart mag zijn.Nu om zo een soort zaken daar maakt geen Thai zich druk om.De meesten weten niet eens waar Berljn of zo ligt.
De mensen zijn hier armer dan de Westerlingen ,maar ook veel gelukkiger dat zie je aan ze elke dag.

Ze weten niet eens de betekenis van een hakenkruis.
Ik zag er eerst een op een bouw werken in Udonthani.
Dus stond ik niet verbaasd te kijken dat ik opeens een moter rijder zag met een heel grote Hitler vlag op zijn rug.
Ik vroeg de man of hij wist wat Hitler voor man was geweest etc.Hij antwoorde mij weet ik niet maar ik vind de vlag zo mooi zei hij toen.

 

 

 

In Thailand sta ik nergens meer verbaasd vn te kijken.Loop ik tussen Kerst en Nieuwjaar met mijn lieve Honnybee door een drukke winkelstraat in Bangkok.
Zegt mijn vrouw me : Lowy vlug maak een foto van die man die daar op de bank ligt te slapen.
Ik kijk en meteen nam ik deze foto.

Ik vroeg me wel af had hij nu een onderbroek aan ?
Lag hij zijn pieleman te zonnen?

Pieleman in Bangkok.
Alle mensen keken mij verbaasd aan .Ze zullen gedacht hebben wat doet die buitenlander nu.Dat fotografeer je toch niet? Maar ja dit is Thailand.De man lag daar met zijn edele deel uit zijn broek te slapen.
En desondanks dat het geen kuise foto is heb ik hem toch maar in dit boek geplaatst.

En nu heb ik zelfs de rechten van deze foto die ik al over veel landen verspreid heb .Ik noem de foto dan ook Pielemans

Ondertussen ben ik al enige tijd bezig met een eigentijdse site.onder de naam www.udonthanicityweblog.nl.

Hier in kan ik veel van mijn gedachten kwijt.
De site staat vol met grote verhalen.Sommige aan mijn fantasie ontsproten andere gebaseerd op uitsluitend de waarheid.
Nu kan ik eindelijk goed maken wat ik vroeger verwaarloosd heb.Ik heb maar 4 klassen lager onderwijs gevolgd.Met het gevolg date er soms nog wel eens een taalfoutje in mijn boek staat.

 

Maar nu we ruim 10 jaar bestaan zegt dat genoeg over deze weblog.

Lees mijn spreuk  voor mensen die het nooit met me eens zijn.

Toen we de weblog 10 jaar geleden begonnen werden we van af het eerste moment  verbannen van  een weblog Thailandblog.nl

Daar waren ze en zijn ze nog steeds bang voor concurentie etc.

Er stond zelfs op TB  een oproep aan hun lezers   niet naar onze weblog  te kijken.

Nu ik kan u verzekeren da we niet  eens in hun schaduw wilen staan.

Bij mijn  weblog is iedereen welkom.

Ook de mindere hoog opgeleide .

Bij  mijn weblog  gaat het meer om de in houd dan om het aantal lezers.

Ik heb in no time 3000 fans er  bij gekregen.

Vooral de jeugd  spreekt de weblog erg aan .

Men kan uitsluitend per email reageren op mijn weblog.

lowy.cremers.senior@gmail.com

Ik ben de eigenaar,beheerder,schrijver,moderator,poortwachter  die alleen reacties over politiek of Thais  koningshuis weigerd te plaatsen.

Maar een taalfoutje moet kunnen bij ons alleen  onfatsoenlijke reacties worden er door onze poortwachter direct  uit gegooid.

Maar dat moet men mij maar vergeven.Ik hecht meer waarde aaan de artikelen die ik schrijf dan aan taalfoutjes ,zo lang het nog maar te lezen is.
Wie aparte bizarre verhalen wil lezen zou eens moeten kijken op mijn site daar staan de gekste mooiste en soms bizarste dingen in.
www.nederlandersinudonthanicity.nl

De site voor alle mensen die in Thailand komen.Toeristen of mensen die er wonen raadplegen deze site regelmatig.
Op mijn eigen tijdse weblog kan ik veel verhalen kwijt.

 

Zo beschreef ik eens dat een beheerder van een weblog met de naam Thailandblog in de kroeg door een hoertje bij zijn edele ballen was gepakt.Wat bleek de man wilde zijn consumptie niet afrekenen.Nu die dame greep hem bij zijn ballen schreef hij op zijn site.Ik maakte het verhaal af door te stellen dat kan niet want de beheerder van Thailandblog.nl heeft helemaal geen ballen.
Volgens mij wordt die site van TB door een stelletje demente bejaarden uit Nederland steeds voorzien van de raarste vragen.Zo vroeg ooit iemand op die site welk ei smaakt het beste een wit of een met bruine schil?Wat denk je 57 reacties kwamen er op.Of iemand vroeg wat kost een banaan in Bangkok,te zot voor woorden toch.Maar voor hun goede blad vulling.

 

Na enige tijd hebben we speciaal voor een Nederlander Hr E.Kuijpers   de letters aangepast voor onze weblog.

De man die erg kippig  keek kon de kleine letters niet meer goed zien.

Dus wij hebben dat met veel kleur en  extra grote letters opgelost.

Het handelen zit nogsteeds in mijn bloed.Mensen lezers van mijn blog kunnen allerlei soorten dingen te koop aan bieden.Ik adverteer dat dan gratis voor hun.Ze brengen de spullen naar onze redactie ik stal het buiten uit en als het verkocht word krijgt de eigenaar het geld van me.
Zo verkochten we reeds 2 auto,s een Motor en een dure race tour fiest en huishoudelijke goedere hier aan de deur.

 

 

 

 

Wat maakt Thailand zo uniek???Je kan er alles beginnen.
Stel je wil een huis bouwen.Je hebt de grond al in bezit .Dan huur je wat mensen in bouwvakkers/metselaars en of timmerlieden.Je gaat bouwen geheel naar eigen inzicht.
Er is niemand die zich ergens druk om maakt .Er komt bijna nooit een ambtenaar iets controleren en bouw vergunning daar hebben de particuliere mensen nog geen erg in.Dus ook geen dure leges aan de gemeente etc.
Als je in Thailand komt wonen, ga er dan niet vanuit dat Thai zich aan jou aanpassen. Buurtfestivals, tempelfeesten, houseparties: dat alles gaat gepaard met de geluidsboxen op de volle geluidssterkte.

Hoe men dat volhoudt en hoezo men dat prachtig vindt: is mij een raadsel. Feit is dat men dat zo doet en dat het zo gebeurt. Sinds jaar en dag. Buurtfestivals betreffen de Thaise lokale gemeenschap, tempelfeesten de Bhoedistishe riten, houseparties bv een trouwpartij. Vreemd vind ik het dan om je als in Thailand neerdalende buitenlander je bij de politie te beklagen. Dacht je nu werkelijk dat “men” zich maar aan jou moet anpassen. De redenering: “als jij er niet was komen wonen, had je het niet gehoord” klopt absuluut!
Ronny een Belg had enige ervaring opgedaan met het maken van wijn en het brouwen van bier.

 

 

 

Dat gistend en borrelend achter de sofa stond in het ouderlijk huis. De rondborstige Belg wierp zich op als microbrouwer en had doorslaand succes bij de drinkers. Uiteindelijk kreeg hij zelfs het biermerk Wieze in handen. Om de glazen van een opdruk te voorzien, nam hij een gespecialiseerde drukkerij over. Daarnaast was hij bezig met het overal installeren van kerstverlichting. “Man, man wat hadden we het druk in die tijd. Maar we verdienden bakken met geld”, stelt Ronny in zijn sappige Vlaams. Met zijn Wieze-bier behaalde hij zelfs de tweede plek op een onafhankelijke proeverij.

In 2011 werkte De Wolf met zijn vrouw zo hard (en betaalde zo veel belasting) dat het tijd werd om het rustiger aan te doen. Samen reisden ze vier keer per jaar naar Thailand. Daar ontdekte zijn echtgenote dat ze op vrouwen viel. Samen met haar vriendin zochten ze voor Ronny in Thailand een nieuwe partner, Jeab en in 2013 werd besloten de Vlaamse ondernemingen van de hand te doen. Ronny: “Jeab wilde graag een restaurantje beginnen, maar dat zag ik niet zitten. Daarvan zijn er al genoeg.”. In Duitsland had Ronny inmiddels een stookketel gekocht, inclusief opleiding in Oberkirchen, een dorp met 20.000 inwoners en 980 stokerijen. Ronny en Jeab streken in 2013 neer in het buitengebied van Cha Am en langzaam kregen de plannen vorm om daar alcohol te gaan stoken.

Zo maakt de Belg ook uitstekende rum, maar die mag niet zo heten. De concurrentie zet dan onmiddellijk de voet dwars. Rum heet bij hem dus Smooth, terwijl jenever (met echte jeneverbessen) in Cha Am Ginever heet. Het is maar dat je het weet
Maar Ronny is niet voor één gat te vangen. En uitermate handig. Hij mocht wel laten proeven in bars en winkels. Daarbij let hij speciaal op de gelaatsuitdrukking van de proevers. Die zegt meer dan de woorden die ze na het proeven uitspreken.

 

 

 

 

 

Alle dranken gaan de deur uit onder de naam Kiss. Ronny heeft de naam gekozen om je bij het drinken eerst het glas kust. Voor geld hoeft u het niet te laten. Alle negen smaken kosten iets meer dan 300 baht per grote fles. Ronny is nu 6 maanden in productie, met een maandelijks resultaat van 700 flessen. Dat moeten er over twee jaar 2500 zijn om quitte te spelen. De dranken zijn inmiddels verkrijgbaar in Hua Hin, Cha Am, Phuket, Pattaya en Bangkok.
Het kan ook gebeuren dat je een eigen zaak wil beginnen,bvb je wil dingen aan huis gaan verkopen.Zo als mijn lieve vrouw dus doet.

Ze verkoopt Nederlandse haring/frikandellen/kroketten /makreel etc etc.Ze haalde voor 2 euro bij de gemeente ee vergunning om bier en frisdrank aan huis te mogen verkopen.Daar waren verders geen kosten aan verbonden.Een buitenlander(farang )mag niet werkn in Thailand.Dus wat doen ze dan ?Ze beginnen een zaak op naam van hun vrouw.Dan is er verder niets aan de hand.En men betaald dan ook geen belasting.Die is alleen voor de grote winkels en bedrijven.
In bijna elke straat begint wel iemand een zaakje.Restaurant /kapper/of schoonheids salon annex voet pedicure alles zonder vergunning.
Ook zie je veel massage salons.Want ze kunnen bijna allemaal maseren.
Wij kochten een grote koelkast om bier etc ten toon te stellen.
Van uit die koelkast kan je dus thuis bier/cola/Fanta etc verkopen.

Wij worden al jaren  financieel gesteund door  een tiental sponsors,die zorgen dat de hele weblog van mij me geen  batje kost.

Er is geld genoeg,en ik hoef niet van deze weblog te bestaan.

Van tijd tot tijd publiceer ik sommige artikelen ook in het Engels .En dit desondanks mijn slechts 4 jaar basis onderwijs lukt het me aardig.

Dus dank aan de sponsers.

Het vervolg

lees dan het  vervolg verhaal elke dag een nieuw hoofdstuk.

Een kater van het zuipen? Het is uit het leven gegrepen.

Hulp aangeboden  aan zuipschuit Gringo  van Thailandblog.Ingezonden door een lezer van Thailandblog (naam inzender bekend)

Welkom op udonthanicityweblog.nl

Udonthanicityweblog.nl is met 3000 fans wereldwijd  per maand  al  ruim 10 jaar de beste Thailand-community

 

Wat helpt tegen een kater? Tips tegen een kater die écht werken

Als je  regelmatig  poep zat  thuiskomt  na een avondje poelen en je hebt de volgende morgen een flinke kater dan is de beste remedie   niet meer zuipen.

Maar ja  sommige Farangs leren het nooit stappen  met gemak  zwaar onder invloed van drank in  de auto of op de scooter.

Zie reportage op Thailandblog  waarin  de man Gringo gesnapt werd door de politie.

Nu begrijpen de lezers ook waarom  zijn verhalen altijd zo warrig overkomen.

Hij presteerde het om bij  een acohol controle te vrage op de agent  het blaaspijpje  even  in  Gringo zijn anus wilde steken,zo dat de agent

 kon controleren of hij echt poepzat was,

Met deze kater tips kom jij de dag door zonder al te veel kwaaltjes.

Wat helpt tegen een kater? Ben jij vannacht op stap geweest, heb je het iets te bont gemaakt en vraag jij je nu af wat je tegen een kater kunt doen? Lees hieronder de beste tips tegen een kater die écht werken. Hopelijk zeg je zo snel gedag tegen je hoofdpijn en misselijkheid.

Zo weet je of je allergisch voor alcohol bent 

Wat helpt tegen een kater?

1. Neem paracetamol. Niet verrassend misschien, maar zeker nuttig. Paracetamol is een pijnstiller en kan zo helpen om je hoofdpijn te verminderen en je kater te verlichten. Belangrijk: vermijd aspirine! Daar zit namelijk acetylsalicylzuur in, dat niet goed is voor je lever en nieren zolang er nog alcohol in je bloed zit.

2. Beweging. Eén van de beste tips tegen een kater? Zodra je wakker wordt is het verstandig om meteen even wat te bewegen (en nee, dan bedoelen we niet dat je moet gaan sporten). De fysieke oefeningen zorgen ervoor dat je lichaam de alcohol afbreekt.

3. Een ontbijtje. We snappen het als eten het laatste is waar je op dat moment zin in hebt, maar een bescheiden ontbijtje kalmeert de maag. Brood en fruit zijn gezonde en veilige opties, maar een eitje is natuurlijk hét ultieme katervoedsel en is een bron van proteïnen en vitamine B. Drink ook veel om de vochtbalans in je lichaam weer te herstellen. Kies bijvoorbeeld voor een kop groene thee of kamillethee.

Ook handig: zo voorkom je de volgende keer een hangover

 

Easy tips tegen een kater die alle brakke mensen nú moeten weten >

4. Iets minder zwaars. Vind je een écht ontbijt toch te zwaar als je een kater hebt? Neem dan een paar zoute crackers. Het zout helpt je lichaam ontgiften en valt niet zwaar op de maag.

5. Probeer zo lang mogelijk uit te slapen. Dit is een leuke hé?! Maar het is waar, tijdens je slaap herstelt je lichaam zich sneller.

6. Neem een douche. Vaak word je nog misselijker van de vieze geurtjes die je nog ruikt in je haar en op je lichaam. Verschillende wetenschappers zijn van mening dat het helpt om koud en warm douchen af te wisselen. Als jij je na een douche frisser voelt, voel je je vaak ook frisser in je hoofd! Een goede tip tegen een kater dus.

7. Sex. Sommigen zullen juichen, anderen moeten er niet aan denken. Sex lijkt wel goed te zijn voor alles! Tijdens de sex maak je het hormoon oxytocine aan wat zorgt voor een mindere pijnprikkel en een goed gevoel.

8. Véél drinken. En dan bedoelen we natuurlijk geen alcohol of koffie. De cafeïne in koffie zal je nog meer uitdrogen. Probeer veel water of vruchtensappen te drinken.

9. Eet volkoren producten. Alcohol ontregelt je bloedsuikerspiegel waardoor je jezelf slap en futloos voelt. Volkoren zorgen ervoor dat jouw bloedsuikerspiegel weer op orde komt waardoor je je weer fitter voelt.

10. Buitenlucht. De muffe geur in je kamer zal je niet snel beter laten voelen. Heb je een flinke kater? Ga naar het bos of wandel een rondje om het huis, frisse lucht zal je goed doen.

Hopelijk heb je iets tegen deze tips tegen een kater!

7e hoofdstuk over Thailand mijn 2e vaderland door Lowy cremers senior. Het is door het leven gegrepen.

Al ruim 10 jaar de beste weblog.

3000 fans

7e deel over Thailand mijn 2e vaderland door Lowy Cremers.Senior.

Ze kunnen niet meer om  ons heen.

Thailand mijn 2e vaderland door lowy cremers senior.

 

Soms lagen er wel 30 kinderen in dat zwembad.Dat zwembad hebben we 4 jaar goed benut.Maar gezien de leeftijd van mij besloot ik na 4 jaar te stoppen met het zwembad.Ik had er genoeg van ,het koste me teveel energie en werk om dat bad in optimale conditie te houden.Toen heb ik het hele zwembad omlaten bouwen en ben mijn hobby vogels kweken begonnen.Ik heb van dat zwembad een mooie vogel voilaire laten maken .5 meter  x 5 meter en 1.80 cm hoog.Voorzien van gaas en een electriese beveiliging tegen katten .Dus een ring rond de kooi als daar een kat tegen aan komt schrikt hij zo dat we hem nooit meer terug zien.
De vogels die ik kweek zijn de zgn lovebirds uit Thailand.

Ze doen het goed.En momenteel heb ik er in 1 jaar tijd 80 gekweekt.En omdat deze vogels maar door blijven wippen heb ik in de maand December er een 20 tal verkocht aan een vogelhandelaar uit Udonthani.Zo krijg je vanzelfs wat van de gemaakte kosten terug he.Nu is er zelfs belangstelling voor mijn dwerg papagaaien uit Babgkok.
Het onderhoud van deze vogels is simple.Ik besteed ongeveer 1 uur per dag aan de verzorging van deze beestjes.

Je kunt echter bij deze grote hoeveelheid Love birds geen ander soort vogels bij plaatsen.Want dan is het oorlog.Ik heb het geprobeerd met 4 Nederlandse kanaries maar in 1 maand tijd hebben deze love birds er 3 vermoord.
De love birds (Agapornis) is van oorsprong groen van kleur.Maar er zijn veel variaties in kleuren oranje/geel.grijsblauw etc.Rond  de ogen hebben de echte een mooie wite ring.
Ze zijn het kleinste soort papagaaiachtige vogels.
Ze kiezen meestal een partner voor het leven.
Zijn dol op wat verse dingen zo als wortetjes en groene slablaadjes.
Ze zijn erg makkelijk in de omgang.En er zijn er bij die kunen ook aardig fluiten.

 

Love birds heel mooi en erg tam.

Al mijn vogels  zijn geringd zo dat we altijd weten  uit welk jaar etc ze komen.

 

 

Sjefke die 2 keer dood ging.

Wat ook wel aardig is om te weten is wat doen mensen als er plotseling iemand overlijd.

Ik maakte het mee er woonde een oude man in onze straat 89 jaar die ging elke dag voor zijn vrouw een bosje bloemen kopen in de buurt.Hij groete mij elke keer als hij me in de serre zag zitten.Ik heb de man Sjefke genoemd.En iedereen wist als ik het over Sjefke had wie ik bedoelde.
Op een dag zei mijn vrouw Lowy het gaat slecht met Sjefke ik denk dat hij dood gaat want hij is erg ziek.
Ik besloot de man thuis op te gaan zoeken hij woonde slechts 300 meter van ons vandaan.
Ik ging er naar toe en de familie van hem dochters etc stonden aan zijn ziekbed.Hij herkende me meteen groete me en ik wenste hem allegeluk toe.
De volgende dag vroegen zijn kinderen of ik van Sjefke hun vader enkee foto.s wilde maken .Ze dachten dat hij niet lang meer zou leven.Ik deed dat maakte de foto,s en drukte ze af waarna ik ze naar die familie bracht.Hun dank was enorm want ze hadden geen foto toestel en ook geen geld om foto,s te laten afdrukken.Ik kon niet meer stuk.
Een dag er na ging Sjefke 2x dood.!!
Hoe zat dat?

Mijn vrouw zei ga naar Sjefke hij is waarschijnlijk dood en ga er heen,de hele familie van hem stond voor zijn huisje.Ik ging naar binnen en Sjefke zou dus overleden zijn.Maar toen ik goed en wel thuis was kwam het bericht Sjefke is niet dood hij leefd nog en zit rechtop in bed.
Ik ging kijken en inderdaad Sjefke zat me met wat glazige ogen aan te staren.
Een uur later kwam een familie lid van deze man ons mede delen dat pa nu echt dood was.Dus dat bleek ook zo te zijn ,Sjefke was dus 2x gestorven.
Hij was een vriendelijk oude man die me elke dag even kwam bezoeken.

 

 

 

Maar wat gebeurde er na dat Sjefke was overleden?
Hij werd in een mooi versierde gekoelde kist in zijn oude huisje opgebaard.Hij zoudaar 3 dagen bliven staaan voordat hij gecremeerd zou worden.Niemand was bedroefd want hij kwam nu in een betere wereld.De monnikken kwamen 3 avonden rond 18.00 uur bidden en zingen .De buurtbewoners kwamen in grote getallen opdraven die 3 aaaaaaavonden.ls de monnikken om 1900 uur weg waren warden er tafels en stoelen neer gezet ,en de hele buurt begon op kosten van de familie van de overledenn man te eten en te drinken.
Toen het eten echter achter de rug was begonen de mensen te gokken.Er kwamen verschillende dames met een soort roulette spel met dobbelstenen en dan kon je op een of meerdere nummer inzetten.Viel jouw nummer dan kreeg je meestal 2 a 3 keer je inzet terug betaald.Won er niemand ging de pot naar de dames die de bank waren.

Dat gokken wat wettelijk verboden is in Thailand wordt dan oogluikend door de politie 3 avonden toegestaan.Er zit da nook meestal een politie agent uit de buurt die krijgt van de organisatie ongeveer 400 THB om er op toe te zien dat men niet gaat vechten etc.
Alles gebeurd dus gewoon illegaal onder toeziend oog van de politie .
Ik stond verbaasd hoeveel mensen uit deze arme buurt dan opeens wel geld hebben om te gokken.Ik zag oude moedertjes ,meestal zijn het de vrouwen die dan gokken honderden Thaise Bathjes vergokken en soms ook wat winnen.

 

 

 

Ze presteren het om het tot snachts 0400 uur vol te houden.
Soms winnen de vrouwelijke organisatie mensen 10.000 THB op een nacht.Maar er zijn er ook die soms verlies lijden ,het blijft altijd een gok.
Na 3 dagen is het gokken over want dan wordt de persoon die dood is gecremeerd.
Op een bepaalde dag het was 2 weken voor Kerstmis werd ik benaderd door de Manager van het grote warenhuis Central plaza.
Ik werd benaderd of ik 2 dagen voor Santa Claus wilde spelen.
Die manager had schijnbaar van iemand vernomen dat ik wel voor een geintje in was.

Ze vroeg mij of ik bereid was om 2 dagen verkleed als santa Claus door dat grote winkel centrum te lopen.Ik zou dan van hun alle benodigde kleren en Santa Claus spullen verkrijgen.Dan zou ik daags voor Kerstmis en 1e Kerstdag daar met een orkest als begelijding door die grote winkel moeten lopen .
Moet je voorstellen die winkel 2x zo groot als de Bijenkorf in NL met honderden verschillende winkel units en eetzaken.
We maakten een afspraak en ik ging er mee akoord.
Ik zou ook gratis eten en drinken er bij krijgen.
Nu ik heb wat afgelachen die 2 dagen.Ik heb in de morgen 2 uurtjes met dat orkest door die zaken gelopen en in de middag ook nog 2 uurtjes.

Ik opende aan huis een klein restaurantje dat mijn vrouwtje dus beheerd. .Dat kan hier allemaal zonder vergunning.Wij noemen het met een lach Honnybees 3 sterren restaurant.

 

 

Men gaf me een grote zak snoep mee voor de kinderen om uit te delen.En ik had een grote bel ,en onder het roepen van merry Cristmas heb ik dat dus 2 dagen gedaan.
Tussen door wilde ik de kinderen en mensen bij mij in de buurt ook Sante Klaus laten zien.Dus toen reed ik achter op de scooter van mijn lieve Honnybee enkele malen door onze straat.Iedereen vond het geweldig.

De Thaise mensen doen zelf weinig aan Kerstfeest maar dit vonden ze geweldig.En ik ook natuurlijk,ik was met 75 jaar een echte oude Santa Claus.
En alle vrouwen hadden me lief!
Op een dag bezocht ik net buiten udonthani een gehandcapten huis.Wat ik daar zag was verschrikkelijk.

 

Er stonden ongeveer 10 kleine apartementen.Voor die apartementen zaten en lagen allerlei gehandicapte personen jong oud mannen en vrouwen.Ik had samen met een goede vriend 2 kratten frisdrank meegenomen voor die bewoners.
Die waren er erg blij mee.Het zit amelijk zo in Thailand.Een gehandiapte wordt in Thailand gezien als  een straf van Boeda.Of je nu een verkeersongeluk hebt gehad of gehandicapt geboren bent men laat je gewoon vallen als  een baksteen.
Er zat daar een vrouw van rond de 35 jaar die had 1 been verloren bij een auto ongeluk of scooter ongeval.Die werd door niemand meer voor vol aangezien.Ze kwam dus daar in dat gehandicapten tehuis terecht.Ik hd een goed gesprek met haar het was een erg knappe vrouw.
Ik besloot om dat gehandicapten tehuis te helpen met de middelen die ik er voor over had.

Ik verkocht namelijk regelmatig zelf gemaakte sjoelbakken in Thailand.
Dus op een dag heb ik met een vriend samen met de auto een nieuwe sjoelbak met stenen naar dat gehandicapten huis gebracht.En aarzelend kwamen ze kijken wat die vreemdeling mee gebracht had.Maar toen ze eenmaal zagen en wisten hoe je moest spelen waren ze niet meer van de sjoelbak weg te krijgen.
De dame met slechts een been ging aan de tafel zitten en speelde heel wat partijen met de andere bewoners.Meer kon ik op dat moment niet doen voor die mensen.Ze kregen geen steun van de overhead en moisten het hebben van giften van gezonde mensen.Zo verkochten ze ook zelf gemaakte spullen matjes en bloemen.

 

 

Mijn vriend Levy

Deze  goede vriend is helaas  al overleden ,hij was mijn beste vriend.

Hij was al geruime tijd ziek en is in zijn slaap overleden.Hij moge ruste in vrede.

   Levy schonk  4 nieuwe rolstoelen aan  de organisatie voor deze gehandicapten.
Ik kom er nog regelmatig en word dan met eer en liefde ontvangen. Ga er soms heen met 1 krat frisdrank etc.
Ze hebben daar een gehandicapte mevrouw ongeveer 35 jaar die heft er de leiding.Soms komen er vrijwilligers amerikanen en Engelsen wat helpen.Laast hebben ze de toiletten vernieuwd.Dat werd echter door buitenstaanders vrijwilligers bekostigd de regering doet niks voor die zielepoten.
Zo zaten en lagen ze daar voor hun tehuis in Udonthani

 

 

 

 

Dan bereikt ons het slechte nieuws dat mijn Belgiese vriend Frans door een noodlottig ongeluk hier in Udonthani is verongelukt.

De man een Belg uit  Geel in Belgie die ons 2e huis bij het bouwen geheel  mee als soort uitvoerder  van goede adviezen had voorzien.

Het gebeurde als volgt.Frans de man die mijn 2e huis ontwierp en begeleide bij het bouwen reed met zijn scooter savonds richting zijn huis.

Hij had pas een groter vrijstaand huis gehuurd ongeveer 3 km van mijn adres af.Toen is hij snachts met volle vaart door een gat in de weg gereden.Frans werd gelanceerd en vloog door de lucht.Hij kwam op een betonnenpaal terecht op de weg en ws opslag dood.Later heb ikde foto,s gezien die de politie mij toonde van het ongeluk.Het was verschrikkelijk.Daar lag mijn beste vriend in Thailand op de grond .Zijn hoofd lag helemaal open .Ik was er erg van onder de indruk.Frans is op verzoek van zijn familie in Belgie in stilte in Bangkok gecremeerd.Hij moge ruste in vrede .

Ik hoorde later  dat er  in Udonthani ook een meisjes weeshuis was.Ik had geen idee hoe dat er uit zou zien.

Maar ik wilde het bezoeken.Dus op een dag ben ik het gaan bezoeken,het ligt ongeveer 12km van mijn adres af.Het is een meisjes weeshuis.Daar zitten 150 kleine kinderen leeftijd van 6 maanden tot ongeveer 12 jaar .Ze worden er goed verzorgd.Ik was onder de indruk van de geode zorgen die de kinderen daar kregen.Er waren kinderen bij van gescheiden ouders die hadden de kinderen in de steek gelaten.Er waren zelfs kinderen bij die vond men s,morgens gewoon aan de poort van het weeshuis.Dat vertelde de verzorgsters.
Het tehuis kreeg wat steun van de Thaise overheid maar moest roeien met de riemen die men had.De bezoekers brachten dikwijls fruit mee voor die kleine jonge kinderen.Maar ook werd het weeshuis door mensen buitenstaanders financieel soms geholpen.
Ik besloot onmiddelijk ook dit tehuis te gaan steunen.Ik schonk de kinderen een nieuwe sjoelbak.En dat viel in goede aarde.
De monnikken in Thailand zorgen voor alles.

Ga je op een dag naar de stad ,zie je een monnik langs de kant van de weg staan,terwijl een van zijn honden zijn karretje voort trekt.

De Thaise monnikken hoeven zelf niks te doen wat werken aan gaat.Er zijn vrouwen die voor hen koken ,schoonmaken ,en hun kleren wassen.
Als ze een crematie op luisteren ontvangen de monnikken in Udonthani elk 200 THB.
Ze leven onbezorgd en als je goed rond kijkt zie je hoe rijk ze zijn met dure en goudkleurige tempels etc.

 

 

In Nederland was het vroeger al ook zo dat pastors en paters aan de meiden zaten.Dat zal stiekem in Thailand ook wel gebeuren door de monnikken.
Het zijn tenslotte ook mensen.!!!

Op een dag ging ik met mijn Amerikaanse Vriend Bob een dagje vissen bij een van de vele visvijvers in Udonthani.
We hielden een wedstrijd.
Hij wie de grootste vis zou vangen en ik wie de meeste kleinere vis zou verschalken.Ik won ik ving 52 middelmatige vissen.En mijn vriend Bob trok er een vis van ruim 4 kilo uit.We hadden veel lol die dag.En zijn samen nog herhaaldelijk er op uitgetrokken om een dagje tegaan vissen.

Thuis hebben we de vis heerlijk gegrild.
De vissen die we zelf niet nodig hadden hebben we gewoon in de buurt aan de mensen geschonken.En iedereen sprak zijn waardering uit voor die nederlander die hun van een gratis maaltijd voorzag.
De arme mensen uit onze buurt konden dit gebaar van mij erg goed waarderen,en ze bedankten me er voor.
De dame bracht me 24 blikjes bier,zo maar
Het geurde ook weleens dat iemand zomaar een tray met 24 biertjes bij me kwam bezorgen.Dit vrouwtje van een vriend van ons bracht opens geheel onverwachts 24 van mijn favoriete biertjes naar me toe.De reden was waarschijnlijk ze had een prijs in de lottery geonnen en wilde mij ook mee laten genieten van haar prijs.

 

 

 

De Thaise mensen lachen altijd,en kunnen over het algemeen zeer goed met de vreemdelingen die heten (Farang) overweg.

Ik heb de gewoonte om minimal 3x in de week in de morgen naar Central Plaza te gaan het grote winkel centra van Udonthani.
Daar was  op de 3e verdieping een fijne coffie shop waar ook veel Europeanen te samen komen.
De bediening is e rook erg goed.De meisjes uit de koffie shop weten heel goed met de klanten om te gaan.Ze verdienen niet echt veel moeten 7 dagen per week werken maar omdat ze zo goed en netjes zijn tegen de klanten krijgen ze altijd ook een beoorlijke fooi van ons Farangs.Dan word er wat gepraat over de toestanden in de wereld etc.Het is er altijd gezellig.Zit ik daar op een dag aan een kop coffie met heerlijk mokka gebak zie ik in eens een oude bekende vriend van me langs lopen.Het is een apart figuur.Ik noem hem altijd de Amerikaanse Vader Abraham vanwege zijn lange baart.Het weerzien was geweldig.

 

Thailand en special Udonthani heeft soms aardige mooie leuke mensen .Maar er zijn er ook waar van je soms denk hoe is het mogelijk.Zo liep er dagelijks bij ons in de straat een man voorbij die een hele aparte lach had.Dan stond hij bij het hek van ons terras en gierde het dan uit van het gekkebek trekken en dan gilde hij soms hartverscheurend.De man deed geen vlieg kwaad ,sliep ergens op straat.Hij kwam altijd met iets aan dat hij dan eventueel ergens uit een vuilnisbak of zo had gehaald.Dan probeerde hij dat  aan ons Farlangs te verkopen.
En dan trok hij zijn trukendoos gezicht zo open ,dan moest je wel lachen of je wilde of niet.
Wij gaven de man de naam Lachebek.
Hij kwam soms wel 3x per week aan ons tuinhek staan ,
met zijn aparte grijns op zijn gezicht lachte hij ons dan hartelijk toe.
We gaven hem soms wel eens 40 thb dan was hij snel vertrokken om ergens enkele Thaise lawkow wiskey te nuttigendaar was hij een echte liefhhebber van.Maar opens kwam hij niet meer lngs ons huis.We vroegen ons af waar deze altijd vrolijke man gebleven zou zijn.Toen vernamen we dat men hem ergens in een sloot had gevonden.Hij was in die sloot gaan liggen slapen en is nooit meer wakker geworden.Het was een pracht kerel.
Wij missen deze man met zijn schaterende lach nog steeds.

 

Het vervolg

lees dan het  vervolg verhaal elke dag een nieuw hoofdstuk.

Met dank aan de sponsors.