slechts 20 bedden beschibaar voor nood gevallen in Bangkok hospital. Uit het leven gegrepen Nr 181

 

slechts 20 bedden beschikbaar voor  emergency patients

People in Bangkok's Pomprap Sattruphai district are tested for Covid-19 at a makeshift site outside Bo Be Tower on Damrongrak Road on Tuesday. The mobile unit is part of proactive screening in the district where clusters of infections among migrant workers have been reported. (Photo: Somchai Poomlard)

Al ruim 10 jaar de beste weblog

3000 Fans/Volgers

Ze kunnen niet meer om ons heen.!!!!!

Een bijdrage  van Sjaak  de AllesWeter  uit Bangkok.

 

Nog maar 20 over voor spoedpatiënten

 

Al ruim 10 jaar de beste weblog
3000 Fans/Volgers

 

 

 

 

 

Ze kunnen niet meer om ons heen.!!!!!Een bijdrage van Sjaak de AllesWeter uit Bangkok.

 

Mensen in de wijk Pomprap Sattruphai in Bangkok worden dinsdag getest op Covid-19 op een geïmproviseerde locatie buiten de Bo Be-toren aan de Damrongrak Road. De mobiele unit maakt deel uit van proactieve screening in de wijk waar clusters van besmettingen onder arbeidsmigranten zijn gemeld. (Foto: Somchai Poomlard)
Bedden die zijn aangewezen voor patiënten in kritieke toestand in alle staatsziekenhuizen in Bangkok zijn nu volledig bezet door met Covid-19 geïnfecteerde patiënten met ernstige symptomen, terwijl de laatste 20 van dergelijke bedden strikt gereserveerd zijn voor spoedeisende patiënten, zeiden gezondheidsautoriteiten dinsdag.
Onder de huidige omstandigheden is de toegang van geïnfecteerde patiënten tot ziekenhuisbedden met levensreddende apparatuur uiterst beperkt geworden, zei Dr. Somsak Akksilp, directeur-generaal van de afdeling Medische Diensten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) registreerde dinsdag nog 35 Covid-19-doden en 4.059 nieuwe Covid-19-gevallen.

Van de nieuwe gevallen werden 3.963 gevonden in de algemene bevolking, 75 onder gevangenen en de rest waren geïmporteerde gevallen, zei Dr Taweesilp Visanuyothin, CCSA-woordvoerder.

De situatie van het tekort aan ziekenhuisbedden is nu bijzonder zorgwekkend, vooral omdat de vraag naar dit specifieke type ziekenhuisbed in de zogenaamde gele en rode groepen groot is, zei hij.
Patiënten in de gele groep zijn degenen met matige symptomen die het risico lopen zich te ontwikkelen tot een ernstige aandoening, terwijl patiënten in de rode groep al ernstige symptomen vertonen, zei dr. Somsak.

 

 

 

In de afgelopen maanden hebben Bangkok en de omliggende provincies meer dan 1.000 nieuwe gevallen van Covid-19-infecties per dag geregistreerd, wat heeft geleid tot een sterke toename van het aantal geïnfecteerde patiënten in zowel de gele als de rode groep, hij zei.

Maandag waren alle 409 ziekenhuisbedden voor patiënten met ernstige symptomen volledig bezet door Covid-19-patiënten in kritieke toestand. De laatste 20 bedden waren gereserveerd voor noodgevallen Covid-19-patiënten die dringend een operatie of andere ernstige medische interventies nodig hadden, voegde Dr Somsak eraan toe.

Slechts ongeveer 300 ziekenhuisbedden voor patiënten in de gele groep zijn beschikbaar, aangezien 3.937 andere al bezet zijn, zei hij.

 

 

Het beperkte aantal ziekenhuisbedden blokkeert het werk van medisch personeel dat is belast met het vinden van bedden voor patiënten die dringend in het ziekenhuis moeten worden opgenomen voor behandeling, vooral in de hoofdstad, zei hij.
Klinisch professor dr. Adune Ratanawichitrasin, een plaatsvervangend decaan van de Faculteit der Geneeskunde van het Siriraj-ziekenhuis, waarschuwde ondertussen in een Facebook-bericht dat de Covid-19-uitbraak in Bangkok een kritiek punt bereikt.

Ziekenhuizen worden opnieuw overspoeld met een overweldigend aantal Covid-19-patiënten, in een situatie die vergelijkbaar is met het ernstige tekort aan ziekenhuisbedden dat eind vorige maand plaatsvond, zei hij.

 

 

 

 

 

“Erger nog, de bron van infectie voor tal van nieuwe Covid-19-gevallen kan niet duidelijk worden geïdentificeerd, wat een indicator is dat het virus in veel gemeenschappen zijn intrede heeft gedaan”, zei hij.
Hij drong er bij besluitvormers op alle niveaus op aan meer aandacht aan het probleem te besteden voordat het uit de hand loopt.

Minister-president Prayut Chan-o-cha beval ondertussen het ministerie van Volksgezondheid om ervoor te zorgen dat er voldoende ziekenhuisbedden zijn om het grote aantal geïnfecteerde patiënten in zowel de kritieke rode groep als de minder kritieke gele groep die nog steeds op bedden wachten, te huisvesten. zei Kiattiphum Wongrachit, permanent secretaris voor volksgezondheid na een gesprek met de premier op dinsdag.

Het ministerie zal het veldhospitaal Busarakam in Muang Thong Thani in Nonthaburi in ieder geval tot eind augustus blijven exploiteren, om voornamelijk patiënten in de gele groep te helpen, zei Dr. Kiattiphum.

 

 

Dit veldhospitaal zou aanvankelijk eind deze maand worden gesloten, zei hij. Sinds afgelopen zondag had het veldhospitaal zo’n 928 bedden beschikbaar om nieuwe patiënten in de gele groep op te vangen, zei hij.
De gouverneur van Bangkok, Aswin Kwanmuang, bevestigde dat bijna alle meer dan 2.000 bedden in bestaande ziekenhuis annex hotels, bekend als ziekenhuizen, en veldhospitalen in Bangkok vol waren.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Inglish edition

 

People in Bangkok’s Pomprap Sattruphai district are tested for Covid-19 at a makeshift site outside Bo Be Tower on Damrongrak Road on Tuesday. The mobile unit is part of proactive screening in the district where clusters of infections among migrant workers have been reported. (Photo: Somchai Poomlard)

Beds designated for patients in critical condition at all state-run hospitals in Bangkok are now fully occupied by Covid-19 infected patients with severe symptoms, while the last 20 of such beds are strictly reserved for emergency patients, health authorities said on Tuesday.

Under the current circumstances, infected patients’ access to hospital beds with life-saving equipment has become extremely limited, said Dr Somsak Akksilp, director-general of the Department of Medical Services.

 

 

 

 

The Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) recorded 35 more Covid-19 fatalities and 4,059 new Covid-19 cases on Tuesday.

Of the new cases, 3,963 were found in the general population, 75 among prison inmates and the rest were imported cases, said Dr Taweesilp Visanuyothin, CCSA spokesman.

The hospital bed shortage situation is of particular concern now, especially since demand for this specific type of hospital bed in the so-called yellow and red groups is high, he said.

Patients in the yellow group are those with moderate symptoms that run the risk of developing into a severe condition, while patients in the red group are already exhibiting serious symptoms, Dr Somsak said.

 

 

Over the past couple of months, Bangkok and its surrounding provinces have continued to record more than 1,000 new cases of Covid-19 infections per day, which has resulted in a sharp increase in the number of infected patients in both the yellow and red groups, he said.

 

As of Monday, all 409 hospital beds for patients with serious symptoms were fully occupied by Covid-19 patients in critical condition. The last 20 beds were reserved for emergency Covid-19 patients urgently requiring an operation or other serious medical interventions, Dr Somsak added.

 

Only about 300 hospital beds for patients in the yellow group are available as 3,937 others are already occupied, he said.

 

The limited number of hospital beds is stalling the work of medical personnel tasked with finding beds for patients who need to be urgently admitted to hospital for treatment, especially in the capital, he said.

Clinical Professor Dr Adune Ratanawichitrasin, a deputy dean at the Faculty of Medicine of Siriraj Hospital, meanwhile warned in a Facebook post that the Covid-19 outbreak in Bangkok is reaching a critical point.

Hospitals are being flooded with an overwhelming number of Covid-19 patients again, in a situation similar to the serious hospital bed shortage that happened late last month, he said.

 

 

 

“Worse, the source of infection for numerous new Covid-19 cases cannot be clearly identified, which is an indicator the virus has taken hold in many communities,” he said.

He urged decision-makers at all levels to pay more attention to the problem before it gets out of control.

Prime Minister Prayut Chan-o-cha, meanwhile, ordered the Public Health Ministry to ensure there are enough hospital beds to accommodate the large number of infected patients in both the critical red group and the less critical yellow group who are still waiting for beds, said Kiattiphum Wongrachit, permanent secretary for public health after a discussion with the premier on Tuesday.

The ministry will continue operating Busarakam field hospital at Muang Thong Thani in Nonthaburi until at least the end of August, to mainly serve patients in the yellow group, said Dr Kiattiphum.

 

 

This field hospital was initially scheduled to be closed at the end of this month, he said. As of last Sunday, the field hospital had about 928 beds available to receive new patients in the yellow group, he said.

Bangkok governor Aswin Kwanmuang confirmed that almost all of the 2,000-plus beds at existing hospital-cum-hotels, known as hospitels, and field hospitals in Bangkok were full.

—————————————————————————–Sponsors.

 

Enorme prijsverlaging  in Oktober/November/December.

Al 10 jaar de beste

3000 fans/volgers

Ze kunnen niet  meer om ons heen.

 

Een bijdrage   over prijdverlaging  bij overwinteren in Thaland.Door Lowy

 

 

Gasten  eten  Thais of Nederlands via Honnybee in Udonthani Thailand.

 

Enorme prijsverlaging  in Oktober/November/December .diverse mogelijkheden.

Daar  er waarschijnlijk   va Oktober weer  meer toegangs mogelijkheden  komen om Thailand te bezoeken  kunt u  enorme prijs verschillen  bij onze verhuur verwachten.

Zo kunt u eenvoudig overwinteren met 2 personen op een  eenvoudige kamer voor 320 euro 31 dagen zonder ontbijt.

Maar u kunt ook  reserveren  voor 2 personen met  Thais of Nederlands ontbijt voor slechts 350 Euro voor 31 dagen

Indien u langer dan 1 maand wenst te overwinteren  bij ons  krijgt u voor  de 2e en eventueel 3e maand van ons  het ontbijt er gratis bij.

En dan  hebben we  voor u als u dat wenst  ook luxe kamers in een condo  die prijzen  varieren van 5000 thb per maand tot 7000 thb

per maand.Bij de  condo apartement betaald u  borg en komt er  een bedrag bij voor  electra en water,ook  voor de condo luxe kamers  zonder ontbijt.

Indien u wenst te registreren vraag dan tijdig  onze voorwaarden via email aan voor de eenvoudige kamers bij  Lowy

U kunt een vip bus er bij huren voor 1500 thb  inclusief engeltalige chauffeur exclusief brandstof per dag.

 

Wij maken u er op attend dat u zelf  voor alle benodigde  inreis papieren regeld.

lowy.cremers.senior@gmail.com

Eenvoudige  kamer  bij lowy. Met of zonder ontbijt.Airco.Buitenkeuken,wasmachine badkamer ,wifi alle nederlandse tv zenders internet

Tuk Tuk aan huis.

We spreken Nederlands/Duits/Engels

Vipbus  met Chauffeur per dag 1500 thb 

   Uw gastheer Lowy Cremers en zijn vrouw

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Voor de luxe kamers in de condo  kunt u

mailen naar udonthanicityweblog@gmail.com

Luxe kamers  in Condo verschillende prijzen varieren van 5000 thb per maand tot 7000 thb pm   uw gast vrouw

 

Sponsors.

Chanin Chanok soi donudom Udontani

Rooms for rent .Rent luxe rooms  .Email us for details.

 

haniWAWA toers  vip bus met chauffeur

1500 thb per dag met chauffeur,excl brandstof.

 •  

   

         poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

  Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

  Resort and swimmingpool and Fishing pool

  Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

  Leeya resort swimming and fishing.

   

  Gold filler  jksuradee chonburie

  Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

  Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

  Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

  udonthanicityweblog@gmail.com