Toeristen genieten van een wandeling langs het strand van Patong in Phuket,, aangezien het toerisme voor het komende hoogseizoen begint toe te nemen

Toeristen genieten van een wandeling langs het strand van Patong in Phuket art nr 297.Het is uit het leven gegrepen.

 

 

 

Reeds 13 jaar de beste bed and breakfast mogelijkheid bij  Honnybee en Lowy Cremers.www.udonthanicityweblog.nl

Van af Januari 2o22 kunt u weer  onbelemmerd genieten bij uw gastheer en vrouw in Udonthani.

We bieden aan  1 maand volledig  verzorgd Bed and Breakfast voor 2 personen  in maand Januari netto prijs 14.000 thb all in.

Voorwaarden en reservering kunt u per email opvragen via lowy.cremerssenior@gmail.com

udonthanicityweblog@gmail.com

Een bijdrage van  onze lezer uit Pucket James Lokeman.(  Bron Internet.)

 

Toeristen genieten van een wandeling langs het strand van Patong in Phuket

, aangezien het toerisme voor het komende hoogseizoen begint toe te nemen.

De toeristenexploitanten van Phuket verwachten dat de heropening van het land zal bijdragen aan het opbouwen van een momentum voor 1 miljoen internationale aankomsten in het eerste kwartaal van volgend jaar.

“De boekingen in november stegen met 20%, terwijl de bezettingsgraad voor sommige internationale vluchten ook zal stijgen tot 80% dankzij minder reisregels voor landen met een laag risico en het winterseizoen”, zegt Bhummikitti Raktaengam, voorzitter van de Phuket Tourist Association.

Op dit moment zijn 825 internationale vluchten van 17 luchtvaartmaatschappijen gepland om in november in Phuket aan te komen, vergeleken met 562 vluchten van 11 luchtvaartmaatschappijen in oktober.

 

Volgens de voorschriften van het Certificate of Entry (CoE), dat nog steeds het actieve systeem is voor toeristen terwijl de Thailand Pass nog niet klaar is, kunnen gasten tot 30 dagen van tevoren reserveren. Zo zou de bezettingsgraad deze maand geleidelijk kunnen verbeteren tot 25-30% van 18-20% in oktober, om vervolgens te stijgen tot 35% in december.

 

 

 

De heer Bhummikitti zei echter dat de kamerprijzen tijdens de eindejaarsvakanties waren teruggekeerd naar 60% van de prijzen van vóór de pandemie, wat lager is dan bestemmingen als Bangkok en de noordelijke provincies, waar vraag en aanbod meer in evenwicht zijn.

 

 

Ervan uitgaande dat de overzeese virale situatie tijdens de winter onder controle blijft, terwijl de meeste inwoners van Phuket boosterdoses krijgen, voorspelt het vakantie-eiland dat het 1 miljoen reizigers zal verwelkomen, of 40% van de 3 miljoen die in het eerste kwartaal van 2019 zijn waargenomen.

Rusland en India zijn potentiële markten die operators grotendeels moeten missen totdat ze worden toegevoegd aan de lijst van landen met een laag risico.

De heer Bhummikitti zei dat, hoewel Rusland de laatste tijd veel gevallen heeft gezien, Phuket vertrouwen heeft in zijn veiligheidsprotocollen, met slechts 0,3% van de aankomsten die de afgelopen vier maanden positief testten op het virus.

De gouverneur van Phuket, Narong Woonciew, zei dat de provincie het volksgezondheidssysteem heeft voorbereid op het worstcasescenario, aangezien het aantal beschikbare bedden op 60% blijft, terwijl de vaccinatiegraad voor boosterprikken 50% van de bevolking heeft overschreden.

Ondertussen zei La-Iad Bungsrithong, voorzitter van de noordelijke afdeling van de Thai Hotels Association, dat de bezettingsgraad voor Chiang Mai in oktober 40% was in de stad en 60% in de buitenwijken.

De bezettingsgraad zal naar verwachting met 15-20% groeien in de laatste twee maanden van het jaar, voornamelijk gedreven door de binnenlandse markt.

Vooruitboekingen van internationale gasten zijn echter nog niet in grote aantallen gerealiseerd, omdat toeristen wachten tot het Thailand Pass-systeem – een eenvoudigere toegangsregistratie – wordt geactiveerd.

Mevrouw La-Iad zei dat het Zuid-Koreaanse Jeju Air in november chartervluchten wilde uitvoeren, terwijl vanaf 25 december reguliere vluchten van Korean Air naar Chiang Mai gepland zijn, met twee vluchten per week.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

INGLISH EDITIE 

 

Tourists enjoy a walk along Patong beach in Phuket

, as tourism begins to pick up for the upcoming peak season. Dusida Worrachaddejchaic

 

 

 

Phuket’s tourist operators expect the country’s reopening to help build momentum for 1 million international arrivals in the first quarter of next year.

 

 

 

“Bookings in November increased by 20%, while load factors for some international flights will also rise to 80% thanks to fewer travel regulations for low-risk countries and the winter season,” said Bhummikitti Raktaengam, president of the Phuket Tourist Association.

At present, 825 international flights from 17 airlines are scheduled to arrive in Phuket in November, compared to 562 flights from 11 airlines in October.

ADVERTISEMENT

According to the regulations of the Certificate of Entry (CoE), which is still the active system for tourists while the Thailand Pass is not yet ready, guests can book up to 30 days in advance. For example, the occupancy rate could gradually improve this month to 25-30% from 18-20% in October, before rising to 35% in December.

 

 

 

However, Mr Bhummikitti said room rates had returned to 60% of pre-pandemic prices during the holiday season, which is lower than destinations such as Bangkok and the northern provinces, where supply and demand are more balanced.

 

 

 

Assuming the overseas viral situation stays under control during the winter while most Phuket residents receive booster doses, the resort island predicts it will welcome 1 million travelers, or 40% of the 3 million arriving in the first quarter of 2019. have been observed.

 

 

Russia and India are potential markets that operators must largely miss until they are added to the list of low-risk countries.

 

 

 

Mr Bhummikitti said that while Russia has seen many cases of late, Phuket is confident in its security protocols, with just 0.3% of arrivals testing positive for the virus in the past four months.

Phuket Governor Narong Woonciew said the province has prepared the public health system for the worst-case scenario as the number of available beds remains at 60%, while the vaccination coverage for booster shots has exceeded 50% of the population.

 

 

 

Meanwhile, La-Iad Bungsrithong, chairman of the northern branch of the Thai Hotels Association, said the occupancy rate for Chiang Mai in October was 40% in the city and 60% in the suburbs.

 

 

 

The occupancy rate is expected to grow by 15-20% in the last two months of the year, mainly driven by the domestic market.

However, advance bookings from international guests have not yet been realized in large numbers as tourists wait for the Thailand Pass system – an easier entry registration – to be activated.

Ms. La-Iad said South Korea’s Jeju Air plans to operate charter flights in November, while Korean Air’s regular flights to Chiang Mai are planned from December 25, with two flights a week.

 

 

THANKS TO THE SPONSORS  .

https://www.isaanlawyers.com

Chanin Chanok soi donudom Udontani

Rooms for rent .Rent luxe rooms  .Email us for details.

 

Udon ThaniWAWA toers  vip bus met chauffeur

1500 thb per dag met chauffeur,excl brandstof.

 

 

       poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

Resort and swimmingpool and Fishing pool

Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

Leeya resort swimming and fishing.

 

Gold filler  jksuradee chonburie

Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

udonthanicityweblog@gmail.com

 

 

 

Het gaat goed met de toelating tot Thailand in 2022.Het is uit het leven gegrepen art Nr 296 door redactie.

 

Reeds 13 jaar de beste bed and breakfast mogelijkheid bij  Honnybee en Lowy Cremers.www.udonthanicityweblog.nl

Van af Januari 2o22 kunt u weer  onbelemmerd genieten bij uw gastheer en vrouw in Udonthani.

We bieden aan  1 maand volledig  verzorgd Bed and Breakfast voor 2 personen  in maand Januari netto prijs 14.000 thb all in.

Voorwaarden en reservering kunt u per email opvragen via lowy.cremerssenior@gmail.com

udonthanicityweblog@gmail.com

 

 

THANKS TO THE SPONSORS  .

https://www.isaanlawyers.com

Chanin Chanok soi donudom Udontani

Rooms for rent .Rent luxe rooms  .Email us for details.

 

Udon ThaniWAWA toers  vip bus met chauffeur

1500 thb per dag met chauffeur,excl brandstof.

 

 

       poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

Resort and swimmingpool and Fishing pool

Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

Leeya resort swimming and fishing.

 

Gold filler  jksuradee chonburie

Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

udonthanicityweblog@gmail.com

 

 

 

 

THANKS TO THE SPONSORS  .

https://www.isaanlawyers.com

Chanin Chanok soi donudom Udontani

Rooms for rent .Rent luxe rooms  .Email us for details.

 

Udon ThaniWAWA toers  vip bus met chauffeur

1500 thb per dag met chauffeur,excl brandstof.

 

 

       poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

Resort and swimmingpool and Fishing pool

Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

Leeya resort swimming and fishing.

 

Gold filler  jksuradee chonburie

Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

udonthanicityweblog@gmail.com

 

 

 

 

Thailand maandag “heropend als tienduizenden vrachtwagenchauffeurs inactief zijn om te protesteren tegen de torenhoge prijs van dieselbrandstof. 295

 

 Als Thailand maandag “heropend als tienduizenden vrachtwagenchauffeurs inactief zijn om te protesteren tegen de torenhoge prijs van dieselbrandstof.

 

 

 

 

 

3000 vaste lezers al meer dan 13 jaar,de beste weblog udonthani.

De weblog is 2 talig:Nederlands en Inglish.

Ze kunnen niet meer om ons heen.

Een bijdrage van onze Lezer  Trucker  Richard  Truckmans Bangkok.

U kan via email op onze artikelen reageren.

 

Oct 31, 2021 | 11:42am Bangkok time (bron CoconutsBangkok news)

Wannneer Thailand maandag “heropent”, zal zijn logistieke levensader worden verslonden als tienduizenden vrachtwagenchauffeurs inactief zijn om te protesteren tegen de torenhoge prijs van dieselbrandstof.

Als onderdeel van een wijdverbreide staking genaamd “Truck Power”, zeggen ongeveer 80.000 vrachtwagen- en tourbuschauffeurs dat ze maximaal zeven dagen van de weg zullen blijven om de overheidslimiet voor dieselprijzen van THB 25 per liter voor een jaar te eisen.

Premium-diesel kost tegenwoordig 34 THB per liter, terwijl andere soorten diesel ongeveer 29 THB per liter kosten – prijzen die de afgelopen weken zijn gestegen.

Het aantal deelnemende chauffeurs bedraagt ​​20% van die van de Land Transport Federation, een vereniging van particuliere logistieke bedrijven. De federatie zei dat de dop van 30 THB per liter van de regering onvoldoende is, net als het feit dat ze geen betere oplossing heeft gevonden dan bestuurders aan te sporen om goedkopere biodiesel te mengen.

De staking kan leiden tot verliezen ter waarde van enkele miljoenen baht. Bovendien zeggen de stakers dat het nog een week of langer kan worden verlengd als de regering niet aan hun eisen voldoet.

Thailand is van plan om maandag opnieuw te reizen voor gevaccineerde reizigers uit enkele tientallen landen.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

INGLISH Edition  www.udonthanicityweblog.nl

When Thailand “reopens” Monday, its logistical lifeblood will be snarled as tens of thousands of truck drivers idle to protest the skyrocketing price of diesel fuel.

As part of a widespread strike dubbed “Truck Power,” around 80,000 truck and tour bus drivers say they will stay off the road for up to seven days to demand the government cap diesel prices at THB25 per liter for one year.

Premium diesel today is recorded at THB34 per litre while other types of diesel are roughly THB29 per litre – prices which have leaped in recent weeks.

The number of participating drivers amounts to 20% of those under the Land Transport Federation, an association of private logistics companies. The federation said the government’s THB30 per liter cap is insufficient, as is its failure to come up with a better solution than to urge drivers to mix in cheaper biodiesel.

The strike could lead to several million baht worth of losses. Moreover, the strikers say it could be extended another week or more if the government does not meet their demands.

Thailand plans to reopen travel Monday to vaccinated travelers from several dozen nations.

 

THANKS TO THE SPONSORS  .

https://www.isaanlawyers.com

Chanin Chanok soi donudom Udontani

Rooms for rent .Rent luxe rooms  .Email us for details.

 

Udon ThaniWAWA toers  vip bus met chauffeur

1500 thb per dag met chauffeur,excl brandstof.

 

 

       poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

Resort and swimmingpool and Fishing pool

Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

Leeya resort swimming and fishing.

 

Gold filler  jksuradee chonburie

Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

udonthanicityweblog@gmail.com

 

 

 

 

DRUGS Record drugsvangst in Laos volgt pandemie methamfetamine boom.Door NelisWeedmans Pattaya.Het is uit het leven gegrepen art Nr 294

DRUGS Record drugsvangst in Laos volgt pandemie methamfetamine boom.

 

3000 vaste lezers al meer dan 13 jaar,de beste weblog udonthani.

De weblog is 2 talig:Nederlands en Inglish.

Ze kunnen niet meer om ons heen.

Een bijdrage van onze Lezer  Nelis Weedmans Pattaya.

U kan via email op onze artikelen reageren.

 

De grote hoeveelheid methamfetamine werd in beslag genomen door de politie van Laos in wat de Verenigde Naties beschouwen als de grootste geregistreerde drugsvangst in Azië na de methamfetamine-hausse in Zuidoost-Azië – met name in Myanmar, Laos, Thailand en Cambodja.

Ondanks grenssluitingen en andere beperkingen tijdens de pandemie, hebben degenen in de illegale methamfetaminehandel het niet alleen overleefd, maar zijn ze er ook in geslaagd te profiteren tijdens de pandemie. De Myanmar-regio van de Gouden Driehoek is lange tijd een belangrijke productiebasis voor methamfetamine geweest.

Nu Thailand de patrouilles langs de grens met Myanmar aanscherpt vanwege de toename van Covid-19-gevallen in het buurland, veranderde de georganiseerde misdaad hun activiteiten om Laos te gebruiken als een belangrijke doorvoerroute voor het smokkelen van methamfetamine naar Thailand. Grootschalige productie van methamfetamine is ook ontstaan ​​in Cambodja, maar de omvang is lang niet in de buurt van de bases in de Shan-staat in Myanmar.

Twee Thaise veiligheidstroepen hebben de recordbrekende drugsvangst vandaag bevestigd, aldus Reuters. Laos-agenten in de regio van de Gouden Driehoek namen meer dan 55 miljoen methamfetaminetabletten en meer dan 1,5 ton crystal methamfetamine in beslag.

Volgens het rapport zeiden de bronnen dat de politie de arrestatie had verricht na het stoppen van een vrachtwagen met bierkratten in het noorden van Bokeo, dat grenst aan zowel Thailand als Myanmar. De regionale vertegenwoordiger van het VN-bureau voor drugs en misdaad in Zuidoost-Azië, Jeremy Douglas, zei dat het “veruit de grootste vangst in de geschiedenis van Oost- en Zuidoost-Azië” was.

Reuters meldt dat er dit jaar een toename is geweest in het volume van in beslag genomen drugs in Laos, met de arrestatie van woensdag na twee afzonderlijke drugsvangsten in hetzelfde gebied gedurende een periode van een week. Tijdens de twee vorige vangsten had de politie in totaal 16 miljoen amfetaminetabletten in beslag genomen.

Douglas zei dat de piek te wijten was aan het verschuiven van smokkelroutes binnen Myanmar na onrust in grensgebieden sinds de staatsgreep van februari. Hij vertelde Reuters dat het “gerelateerd is aan de ineenstorting van de veiligheid en het bestuur in de Driehoek en Shan Myanmar”, en merkte op dat “overloop de regio treft”.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

INGLISH

 

DRUGS Record drug catch in Laos follows pandemic methamphetamine boomThaigerPublished on Thursday, October 28, 2021 19:30By Thaiger
View of the Golden Triangle from Chiang Rai | Stock photo via Wikimedia CommonsFollow us in feedly
The large amount of methamphetamine was seized by Laos police in what the United Nations considers the largest recorded drug seizure in Asia after the methamphetamine boom in Southeast Asia – particularly in Myanmar, Laos, Thailand and Cambodia.

Despite border closures and other restrictions during the pandemic, those in the illicit methamphetamine trade have not only survived, but have managed to profit during the pandemic. The Myanmar region of the Golden Triangle has long been an important production base for methamphetamine.

With Thailand tightening patrols along the border with Myanmar amid the rise in Covid-19 cases in the neighboring country, organized crime has changed operations to use Laos as a major transit route for smuggling methamphetamine into Thailand. Large-scale production of methamphetamine has also emerged in Cambodia, but the scale is nowhere near the bases in Myanmar’s Shan State.

Two Thai security forces confirmed the record-breaking drug bust today, according to Reuters. Laos officers in the Golden Triangle region seized more than 55 million methamphetamine tablets and more than 1.5 tons of crystal methamphetamine.

According to the report, sources said police made the arrest after stopping a truckload of beer crates in northern Bokeo, which borders both Thailand and Myanmar. The regional representative of the UN Office on Drugs and Crime in Southeast Asia, Jeremy Douglas, said it was “by far the biggest catch in the history of East and Southeast Asia”.

Reuters reports that there has been an increase in the volume of seized drugs in Laos this year, with Wednesday’s arrest following two separate drug seizures in the same area over a week-long period. During the two previous seizures, the police had seized a total of 16 million amphetamine tablets.

Douglas said the spike was due to the shifting of smuggling routes within Myanmar following unrest in border areas since the February coup. He told Reuters it is “related to the collapse of security and governance in the Triangle and Shan Myanmar”, noting that “spillover affects the region”.

 

THANKS TO THE SPONSORS  .

https://www.isaanlawyers.com

Chanin Chanok soi donudom Udontani

Rooms for rent .Rent luxe rooms  .Email us for details.

 

Udon ThaniWAWA toers  vip bus met chauffeur

1500 thb per dag met chauffeur,excl brandstof.

 

 

       poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

Resort and swimmingpool and Fishing pool

Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

Leeya resort swimming and fishing.

 

Gold filler  jksuradee chonburie

Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

udonthanicityweblog@gmail.com

 

 

 

 

Thailand’s bod om een ​​medicinale marihuana-hub te worden, wordt op 10 november  mee begonnen Door Nelis Weedmans.Uit het leven gegrepen 93

 

 

 

3000 vaste lezers al meer dan 13 jaar,de beste weblog udonthani.

De weblog is 2 talig:Nederlands en Inglish.

Ze kunnen niet meer om ons heen.

Een bijdrage van onze Lezer  OME JoopSpreekt Bangkok

U kan via email op onze artikelen reageren.

 

 

 Thailand’s bod om een ​​medicinale marihuana-hub te worden, wordt op 10 november  mee begonnen

 

De autoriteiten zeggen dat Thailand volgende maand een poging zal doen om de medische marihuana-hub van wereldklasse in Zuidoost-Azië te worden. Minister van Volksgezondheid Anutin Charnvirakul is van plan om marihuana als een belangrijk industrieel gewas te promoten, aldus de directeur-generaal van het ministerie van Medische Diensten.

Het ministerie en het ministerie zullen samenwerken om de oogst te promoten en de medicinale marihuanapolitie van Thailand op 10 november van kracht te laten worden. Het plan is om marihuana te legaliseren en te promoten als een medische behandeling voor een breed scala aan aandoeningen, waardoor de status van de plant als een belangrijke industriële Bijsnijden.

 

Dat zou een enorm potentieel voor economische bloei in het binnenland creëren, Thailand een financiële boost geven, terwijl het ook geloofwaardigheid en aantrekkelijkheid verleent aan Thailand als bestemming voor medisch toerisme, iets wat de Thaise plastische chirurgie-industrie al enigszins had versterkt vóór de Covid-19-pandemie.

Het ministerie van Volksgezondheid richt zich op het bespoedigen van het beleid om Thailand in staat te stellen cannabisproducten en wereldwijd erkende medicijnen te telen en te produceren nadat eerder medische marihuanaklinieken waren gelanceerd en dit jaar 7 miljard baht opbrachten. Ze hopen de snelle groei van de industrie te stimuleren om Thailand te verstevigen als de medische marihuana-hub van Zuidoost-Azië, het eerste land dat het in de regio ondersteunt.

De directeur-generaal van de afdeling Medische Diensten is ook van mening dat de houding van de algemene bevolking ten aanzien van ganja een beetje is afgezwakt, zelfs in het conservatieve Thailand, en dat mensen beginnen te profiteren van de voordelen van het gewas voor medicijnen en voor de economie. Hij gelooft dat de bevolking van Thailand geld zou kunnen verdienen door medisch toerisme naar het land te accepteren en te promoten.

Thailand ontwikkelt zijn geloofwaardigheid met de oprichting tussen de overheid en de particuliere sector van het International Medical Cannabis Research Centre met artsen die gespecialiseerd zijn in medicinale marihuana om te helpen bij het kweken, extraheren en onderzoeken van cannabis.

BRON: Het Pattaya Nieuws

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

INGLISH udonthanicityweblog.nl

INGLISH  www.udonthanicityweblog.nl

DRUGSPush for Thailand as medical marijuana hub starts November Published on Friday, 29 October 2021 
 Thailand’s bid to become a medicinal marijuana hub launches on Nov. 10. (Via SDAHO) follow us in feedly

Authorities say Thailand will attempt to become the world-class medical marijuana hub in Southeast Asia next month. Health Minister Anutin Charnvirakul plans to promote marijuana as an important industrial crop, said the director-general of the Ministry of Medical Services.

 

 

 

The ministry and the ministry will work together to promote the harvest and bring Thailand’s medical marijuana police into effect on Nov. 10. The plan is to legalize and promote marijuana as a medical treatment for a wide variety of ailments, boosting the plant’s status as a major industrial crop.

That would create enormous potential for economic boom domestically, give Thailand a financial boost, while also lend credibility and attractiveness to Thailand as a destination for medical tourism, something that had already boosted the Thai plastic surgery industry to some extent before the Covid-19 outbreak. 19 pandemic.

The Ministry of Health is focused on expediting policies to allow Thailand to grow and manufacture cannabis products and globally recognized medicines after previously launching medical marijuana clinics that raised 7 billion baht this year. They hope to fuel the industry’s rapid growth to cement Thailand as the medical marijuana hub of Southeast Asia, the first country to support it in the region.

 

 

 

The Director General of the Department of Medical Services also believes that the general population’s attitude towards ganja has softened a bit, even in conservative Thailand, and people are starting to reap the benefits of the crop for medicine and for the economy. He believes that the people of Thailand could earn money by accepting and promoting medical tourism to the country.

 

 

 

 

Thailand is developing its credibility with the establishment between the government and the private sector of the International Medical Cannabis Research Center with doctors specializing in medical marijuana to assist in the cultivation, extraction and research of cannabis.

SOURCE: The Pattaya News

 

THANKS TO THE SPONSORS  .

https://www.isaanlawyers.com

Chanin Chanok soi donudom Udontani

Rooms for rent .Rent luxe rooms  .Email us for details.

 

Udon ThaniWAWA toers  vip bus met chauffeur

1500 thb per dag met chauffeur,excl brandstof.

 

 

       poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

Resort and swimmingpool and Fishing pool

Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

Leeya resort swimming and fishing.

 

Gold filler  jksuradee chonburie

Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

udonthanicityweblog@gmail.com

 

THAILAND, HET LAND VAN DE VERBEELDING. Het is uit het leven gegrepen door OME Joop Spreekt.. Art Nr 292

 

 

THAILAND, HET LAND VAN DE VERBEELDING.

 

Thailand

3000 vaste lezers al meer dan 13 jaar,de beste weblog udonthani.

De weblog is 2 talig:Nederlands en Inglish.

Ze kunnen niet meer om ons heen.

Een bijdrage van onze Lezer  OME JoopSpreekt Bangkok

U kan via email op onze artikelen reageren.

Een rondreis maken door Thailand is een van de meest inspirerende belevenissen die je kunt meemaken. Dat komt natuurlijk door de rijke cultuur en de overweldigende natuur die je er tegenkomt, maar dat is niet het enige. Het bijzondere aan het rijk van de Thai is dat er zoveel verhalen leven. Het maakt niet uit welke windrichting je volgt: overal wachten je oude legendes of moderne mythes. Thailand is het land van de verbeelding!

Het Thailand van Sawadee

 

Begin je rondreis door Thailand bijvoorbeeld in het noorden: daar vind je de hoogste berg van Thailand, Doi Inthanon. De berg is 2565 meter hoog en vernoemd naar een van de laatste koningen van het koninkrijk Lanna, dat daadwerkelijk vele eeuwen heeft bestaan. Maar de berg heeft niet altijd de naam van deze koning gedragen: voorheen (en eigenlijk nog steeds) noemde de bevolking hem Doi Ang Ka. Volgens oude verhalen bevond zich ergens op de berg ooit een groot meer, waar grote groepen kraaien zich verzamelden om te drinken.

Bewoners uit de omgeving gaven de berg daarom zijn bijzondere naam, die vertaald kan worden als ‘wastobbe van de kraai’. Het meer lijkt nu verdwenen en misschien heeft het wel nooit bestaan. Toch zullen veel mensen die dit verhaal kennen tijdens hun bezoek aan de berg stiekem speuren naar kraaien.

Chiang Mai

 

In het oosten van Thailand kijkt Phra Phuttha Rattana Mongkhon Mahamuni – een van de allerhoogste Boeddha’s ter wereld – uit over een schraal en desolaat gebied, het Khorat Plateau. Er komen niet veel toeristen, al bezit dit onherbergzame landschap zeker een unieke, koppige charme. Het schijnt dat hier ruim een eeuw geleden eens een groep Birmese handelaren (Kula’s) is gestrand.

Zij dwaalden over het onbekende terrein en raakten hopeloos verdwaald. Ontredderd en mistroostig geworden door de oneindigheid van de vlakte barstten ze in tranen uit. Sindsdien heeft het gebied een treurige, maar ook boeiende bijnaam: de Huilende Vlakte.

Thailand

Op doorreis naar het westen van Thailand vind je, ongeveer 40 meter uit de kust, een van de beroemdste eilanden ter wereld: Ko Tapu. Het eiland is 20 meter hoog en heeft een diameter van 4 meter. Het ziet eruit als een gigantisch, langwerpig rotsblok met een scherpe punt die van grote hoogte recht naar beneden is gestort en zich heeft vastgepind in de zeebodem. Het verhaal gaat dat een altijd succesvolle visser plots eens een slechte dag had en een spijker opviste.

Hij gooide het ding terug in zee, maar steeds opnieuw haalde hij het weer boven water. Woedend sloeg de visser de spijker met zijn zwaard doormidden. Een helft schoot daarbij de lucht in en boorde zich daarna in de zee: zo ontstond Ko Tapu, een naam die je zou kunnen vertalen als ‘spijkereiland’.

 

Bangkok

Maar Ko Tapu is niet beroemd vanwege het verhaal van de spijker. Het eiland is een moderne mythe geworden omdat het als het geheimzinnige hol van de vijand is gebruikt in de James Bond-film The Man with the Golden Gun uit 1974. Op het strand voor het eiland vond de beruchte schietscène plaats tussen Roger Moore en Christopher Lee.

Het eiland staat daarom tegenwoordig bekend als James Bond-eiland en wordt door duizenden toeristen bezocht. En tja, spijkers of pistolen: dit eiland heeft hoe dan ook een fantasievol karakter.

Dit zijn slecht een paar verhalen: we zijn nog niet eens in het zuiden van Thailand geweest en er zijn natuurlijk nog ontelbare tempels, bergen en rivieren, gedenktekens en andere bijzondere plekken waarachter de mooiste verhalen schuilen. Eigenlijk is een rondreis door Thailand letterlijk een ontdekkingsreis!

Thailand

Dit is een gesponsord bericht van Sawadee Reizen. Ga voor meer informatie over rondreizen in Thailand naar de website van Sawadee.

XXXXXXXXXXXX

THAILAND, THE LAND OF THE IMAGINATION.

INGLISH udonthanicityweblog.nl

INGLISH  www.udonthanicityweblog.nl

 

3000 regular readers for over 13 years, the best weblog udonthani.
The weblog is in 2 languages: Dutch and Inglish.
They can no longer ignore us.
A contribution from our Reader OME Joop Speaks Bangkok
You can respond to our articles by email.

Traveling through Thailand is one of the most inspiring experiences you can experience. That is of course due to the rich culture and the overwhelming nature that you encounter there, but that is not the only thing. The special thing about the realm of the Thai is that there are so many stories. No matter which wind direction you follow, ancient legends or modern myths await you everywhere. Thailand is the land of the imagination!
The Thailand of Sawadee

Start your tour through Thailand, for example in the north: there you will find Thailand’s highest mountain, Doi Inthanon. The mountain is 2,565 meters high and named after one of the last kings of the Lanna kingdom, which actually existed for many centuries. But the mountain did not always bear the name of this king: before (and actually still) the population called it Doi Ang Ka. According to old stories, somewhere on the mountain there was once a large lake, where large groups of crows gathered to drink.

 

Local residents therefore gave the mountain its special name, which can be translated as ’the crow’s washtub’. The lake now seems to have disappeared and perhaps it never existed. Still, many people who know this story will secretly search for crows during their visit to the mountain.

In eastern Thailand, Phra Phuttha Rattana Mongkhon Mahamuni – one of the highest Buddhas in the world – overlooks a barren and desolate area, the Khorat Plateau. Not many tourists come here, although this inhospitable landscape certainly has a unique, stubborn charm. It seems that a group of Burmese traders (Kulas) once stranded here over a century ago.

They wandered the unknown territory and got hopelessly lost. Dismayed and despondent by the infinity of the plain, they burst into tears. Since then, the area has had a sad, but also fascinating nickname: the Weeping Plain.

On your way to the west of Thailand, about 40 meters off the coast, you will find one of the most famous islands in the world: Ko Tapu. The island is 20 meters high and has a diameter of 4 meters. It looks like a gigantic, elongated rock with a sharp point that has plunged straight down from a great height and is pinned to the sea floor. The story goes that an always successful fisherman suddenly had a bad day and fished up a nail.

 

He threw the thing back into the sea, but again and again he brought it up again. Furious, the fisherman smashed the nail in half with his sword. Half of it shot into the air and then drilled into the sea: this is how Ko Tapu came into being, a name that could be translated as ‘nail island’.

But Ko Tapu is not famous for the story of the nail. The island has become a modern myth because it was used as the secretive lair of the enemy in the 1974 James Bond film The Man with the Golden Gun. The infamous shooting scene between Roger Moore and Christopher Lee took place on the beach in front of the island. .

The island is therefore known today as James Bond Island and is visited by thousands of tourists. And well, nails or pistols: this island has an imaginative character anyway.
These are just a few stories: we haven’t even been to the south of Thailand yet and there are of course countless temples, mountains and rivers, memorials and other special places that hide the most beautiful stories. Actually, a tour through Thailand is literally a journey of discovery!

This is a sponsored post from Sawadee Reizen.Thailand

THANKS TO THE SPONSORS  .

https://www.isaanlawyers.com

Chanin Chanok soi donudom Udontani

Rooms for rent .Rent luxe rooms  .Email us for details.

 

Udon ThaniWAWA toers  vip bus met chauffeur

1500 thb per dag met chauffeur,excl brandstof.

 

 

       poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

Resort and swimmingpool and Fishing pool

Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

Leeya resort swimming and fishing.

 

Gold filler  jksuradee chonburie

Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

udonthanicityweblog@gmail.com

Toy porno (35) uit een Thaise vrouw Udonthani  is afgelopen nacht door haar echtgenoot een Farang  Theo(66) om het leven gebracht. art Nr291

 

 

Chatten wordt vrouw fataal

 

3000 vaste lezers al meer dan 13 jaar,de beste weblog udonthani.

De weblog is 2 talig:Nederlands en Inglish.

Ze kunnen niet meer om ons heen.

Een bijdrage van onze msdaad verslagman  AlCapone. Bangkok

U kan via email op onze artikelen reageren.

Toy porno (35) uit een Thaise vrouw Udonthani  is afgelopen nacht door haar echtgenoot een Farang  Theo(66) om het leven gebracht.

De man sloeg haar met een bijl dood. Hij is na zijn daad zelf naar de politie gegaan en is ingesloten. Het motief van de moord ligt in de relatiesfeer. Het zesjarige zoontje van het echtpaar is ondergebracht bij familie.

 

Sectie op het lichaam van het slachtoffer moet uitwijzen of de slagen met de bijl de dood hebben veroorzaakt. De technische recherche heeft donderdagochtend onderzoek verricht in het huis dicht bij de grote BC., in de middag hebben rechercheurs een buurtonderzoek gedaan.

Uit gesprekken met buurtbewoners blijkt dat het echtpaar  al enige tijd in relatieproblemen was verwikkeld. Toy porno chatte regelmatig met een man uit Nonghan. Haar echtgenoot zou onraad hebben geroken, toen hij onlangs werd geconfronteerd met een forse telefoonrekening. Het echtpaar zou binnenkort op vakantie gaan naar Bangkok.Toy porno zou in een later stadium besloten hebben haar zoontje mee te nemen naar Pucket  voor een vakantie samen met haar chatvriend.

Verslagenheid, maar vooral ook verbazing is er in Udonthani  na de moord op Toy . Veel dorpelingen wisten van de relatieproblemen in het huis nabij de BC., maar dat de perikelen dit als gevolg zouden hebben, kan niemand bevatten. Dorpsbewoners omschrijven de dader als een keurige, sportieve man. Met een brandschoon verleden.

 

 

 

Op straat praten de buurtgenoten  met elkaar, hoofdschuddend uit ongeloof. In  de plaatselijke supermarkt, wordt zachtjes over de moord gefluisterd. Het echtpaar  was bekend bij vrijwel iedereen. Dorpsbewoners vertellen over Toys Porno  man Theo , die geregeld met loopvrienden joggend zijn dorpsronde maakte.

Hij was een gepensioneerde Nederlanderen ij woonde al 11 jaar in Udonthani.

Een rustige, onopvallende man. Eigenlijk heel vriendelijk ook. Er doen hier geen rare verhalen over hem de ronde, vertelt de manager, van de supermarkt.

Toy Porno  staat  bij haar buren   als onder Udonse  bekend als uiterst sociaal en lief. Goede bekenden voelen er nu echter weinig voor om uitgebreid over haar te vertellen.

De laatste maanden deden zich spanningen voor in het huwelijk van het echtpaar. 

 Toy zou een echtscheiding gewild hebben. Er doen verhalen de ronde over haar contact met een chatvriend. En de woede die dit bij haar man veroorzaakt. Woensdagavond escaleert de zaak.

Naar verluidt pakt Theo een bijl, vernielt eerst de computer en maakt daarna op gruwelijke wijze een einde aan het leven van zijn vrouw. Overstuur belt hij een familielid, die de politie belt. Donderdagmorgen om één uur stapt hij in een politiewagen.

 

THANKS TO THE SPONSORS  .

https://www.isaanlawyers.com

Chanin Chanok soi donudom Udontani

Rooms for rent .Rent luxe rooms  .Email us for details.

 

Udon ThaniWAWA toers  vip bus met chauffeur

1500 thb per dag met chauffeur,excl brandstof.

 

 

       poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

Resort and swimmingpool and Fishing pool

Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

Leeya resort swimming and fishing.

 

Gold filler  jksuradee chonburie

Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

udonthanicityweblog@gmail.com

DE THAI ZIJN EEN VREDIG VOLK.. JA JA. Het is uit hetleven gegrepen door Kees de straatvechter Nr290

DE THAI ZIJN EEN VREDIG VOLK.. JA JA

 

3000 vaste lezers al meer dan 13 jaar,de beste weblog udonthani.

De weblog is 2 talig:Nederlands en Inglish.

Ze kunnen niet meer om ons heen.

U kan via email op onze artikelen reageren.

 

De Thai staan bekend om hun gastvrijheid en eeuwige glimlach. Je denkt dan: De Thai zijn een vredig volk. Die doen geen vlieg kwaad. Maar nu duikt er opnieuw een video op van een massale vechtpartij waarbij vrouwen klappen krijgen.

 

 

 

Die eeuwige glimlach van de Thai is een uiting van respect en het voorkomen van conflicten. En dat is niet voor niets. Want de Thai kunnen zeer gewelddadig en bloeddorstig zijn. Dat begint al bij het ontstaan van het land. Zuid-Chinezen trekken naar het zuiden, verjagen de Kmer en de Birmezen met talloze oorlogen en stichten een eigen staat, het latere Siam. Maar wie de kranten bijhoudt ziet talloze voorbeelden van gewelddadige Thai.

 

 

DE THAI ZIJN EEN VREDIG VOLK.. JA JA

 

Laatst was er al filmpje over die man die midden op straat een vrouw in elkaar sloeg. Er zwerft nu een nieuw filmpje over internet waar de Thai zich van een hele andere kant laten zien. Wat begint als een gesprek in een winkel in Pattaya ontaard in een massale vechtpartij. Eerst begint één vrouw in te beuken op een andere vrouw.

In no-time komen overal ineens mannen en vrouwen vandaan die mee doen aan het gevecht. Ze beginnen er meteen oplos te rammen. Allemaal op de vrouw in het zwart-wit geruite blouse. De Thai zijn een vredig volk?

Think agian!

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

INGLISH WEBLOG UDONTHANI

 

DIG PEOPLE.. YES YES

3000 regular readers for over 13 years, the best weblog udonthani.
The weblog is in 2 languages: Dutch and Inglish.
They can no longer ignore us.
You can respond to our articles by email.
The article was sent to us by email by Kees De Straatvechter from Eindhoven.
(source  Here is Thailand)

 

The Thai are known for their hospitality and eternal smile. You then think: The Thai are a peaceful people. They wouldn’t hurt a fly. But now another video has surfaced of a massive brawl in which women are beaten.

 

 

 

That eternal smile of the Thai is an expression of respect and the prevention of conflict. And that is not for nothing. Because the Thai can be very violent and bloodthirsty. That already starts with the creation of the country. The southern Chinese move south, drive out the Kmer and the Burmese with countless wars and establish their own state, later Siam. But those who keep up with the newspapers see countless examples of violent Thai.

THE THAI ARE A PEACEFUL PEOPLE.. YES YES

Recently there was already a video about a man who beat up a woman in the middle of the street. A new video is now roaming the internet in which the Thais show themselves from a completely different side. What starts as a conversation in a shop in Pattaya degenerates into a massive brawl. First, one woman starts beating on another woman. In no time, men and women suddenly appear from everywhere and join the fight. They immediately start to ram into it. All on the woman in the black and white plaid blouse.
The Thai are a peaceful people? Think agian

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

THANKS TO THE SPONSORS  .

https://www.isaanlawyers.com

Chanin Chanok soi donudom Udontani

Rooms for rent .Rent luxe rooms  .Email us for details.

 

Udon ThaniWAWA toers  vip bus met chauffeur

1500 thb per dag met chauffeur,excl brandstof.

 

 

       poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

Resort and swimmingpool and Fishing pool

Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

Leeya resort swimming and fishing.

 

Gold filler  jksuradee chonburie

Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

udonthanicityweblog@gmail.com

Ambtenaren: Geen verdachte app of inbreuk op het bankclearingsysteem betrokken bij de online frauderegeling.Het is uit het leven gegrepen Nr 289

Ambtenaren: Geen verdachte app of inbreuk op het bankclearingsysteem betrokken bij de online frauderegeling.

 

 

 

3000 vaste lezers al meer dan 13 jaar,de beste weblog udonthani.

Ze kunnen niet meer om ons heen.

U kan via email op onze artikelen reageren.

 

Een bijdrage  ons per email toegezonden door; Freddy De goede Amersfoort.

 

Bankfunctionarissen willen graag benadrukken dat het niet gaat om een ​​illegale online applicatie of hack van het financiële systeem na speculatieve geruchten die de afgelopen 48 uur online zijn verspreid.

 

 

Het lijkt erop dat het probleem het misbruik is van legitieme winkelkanalen en betalingsfaciliteiten door handelaren die buiten Thailand zijn geregistreerd door actoren die toegang hebben gekregen tot gehackte gegevens over creditcard- en bankpasgegevens van klanten.

 

 

Ambtenaren hebben het publiek verzekerd dat er nu een actief onderzoek wordt uitgevoerd om degenen die bij de zwendel betrokken zijn op te sporen, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan hoe de handelaarsaccounts zijn opgezet of wie ze hebben gebruikt om dit plan uit te voeren.

 

 

Creditcards en betaalpassen van Thaise klanten spelen echter een rol bij grote hacks wereldwijd en criminele webforums die gehackte persoonlijke gegevens verkopen
Het is duidelijk dat gehackte of illegale toegang tot de creditcard- en debetkaartgegevens van Thaise consumenten betrokken is bij deze skimming.

Online oplichters zijn een georganiseerde misdaadgroep in Thailand die samenwerkt met internationale hackers
Eigenaar van hotel Udon Thani en manager gearresteerd in verband met ฿13 miljoen creditcardfraude.

Hacken en diefstal van creditcard- en debetkaartgegevens is het afgelopen decennium een ​​serieus probleem geweest met een hack uit 2017, afkomstig uit China, die erin slaagde de details van 147 miljoen Amerikaanse rekeninghouders te verkrijgen.

 

 

Gegevens met betrekking tot consumenten zijn online beschikbaar op darkwebforums die criminele bendes tegen een prijs kunnen exploiteren
Dergelijke gegevens worden regelmatig online vermeld op darkwebforums voor verkoop aan criminele netwerken die ze gebruiken voor online oplichting zoals deze.

 

 

Dit heeft ertoe geleid dat grote betalingsverwerkers onlangs het beveiligingsplatform voor betalingen hebben geüpgraded bij veel banken in de Europese Unie en zelfs in Thailand die nu beveiligde 3D-authenticatie vereisen voordat een betaling kan worden verwerkt.

 

 

De Bank of Thailand kondigde maandag aan dat de zwendel geen gevolgen had voor klanten met het Thaise commerciële banksysteem.

Aantal significante datalekken in Thailand in de afgelopen drie maanden in verband met grote bedrijven
Desalniettemin zijn er de afgelopen drie maanden verschillende significante datalekken in Thailand geweest die zorgen hebben gewekt over de veiligheid van de financiële gegevens van Thaise consumenten en zelfs bezoekers van het koninkrijk.

 

In september werd bekend dat de persoonlijke gegevens van maar liefst 106 miljoen bezoekers aan Thailand in augustus waren ontdekt door een cybersecurity-expert.

Bob Diachenko van Comparitech onthulde dat gegevens met betrekking tot bezoekers aan Thailand sinds 2011 waren gevonden in een 212Gb-database die onbeschermd was achtergelaten door een Thaise overheidsinstantie.

De gegevens waren voor iedereen op internet toegankelijk, aldus het deskundige bureau.

Deze claim werd later bevestigd door het National Cybersecurity Agency van Thailand.

De gegevens bevatten de volledige naam van elke bezoeker, geslacht, paspoortnummer, woonplaats, status, visumtype, TM6- of aankomstkaartnummer en de datum van aankomst in Thailand

‘We weten niet hoe lang de gegevens zijn blootgesteld voordat ze werden geïndexeerd’, onthulde een verklaring van Comparitech.

Grote database van CP Group begin september gehackt na hack op Bangkok Airways eind augustus
In september werd een database gehackt die wordt beheerd door het grootste conglomeraat van Thailand, de Charoen Pokphand Group of CP Group.

 

 

De hack, op 7 september, zag meer dan 540.000 elementen van gebruikersinformatie met volledige namen, mobiele telefoonnummers, e-mails en adressen die te koop werden aangeboden op de zwarte markt.

 

 

Destijds ontkende de CP Group dat er creditcard- of bankpasgegevens waren ontdekt of gecompromitteerd tijdens de hack.

 

 

Het volgde op een andere hack op 28 augustus, gericht op Bangkok Airways, een van de snelstgroeiende regionale luchtvaartmaatschappijen van Thailand.

 

 

Bij die hack hebben de hackers wat creditcardinformatie verkregen, waaronder passagiersnamen, paspoortnummers, e-mailadressen en aanvullende gegevens met betrekking tot eerdere interacties met de luchtvaartmaatschappij.

 

 

Nieuwe gegevensbeschermingswet uitgesteld tot 2022
In mei heeft de Thaise regering de handhaving van de Thailand Personal Data Protection Act 2019 uitgesteld tot 1 juni 2022.

 

 

De wet was bedoeld om operationele normen te bieden waaraan alle gegevenshouders moeten voldoen om het publiek voldoende bescherming te bieden.

De brede wet zal een speciaal kantoor in Thailand oprichten voor de bescherming van gegevens.

 

 

Het legt ook verplichtingen op aan bedrijven die gegevens beheren, biedt bescherming aan het publiek in verband met het misbruik van dergelijke gegevens en staat leden van het publiek toe om bedrijven aan te klagen die nalatig zijn omgegaan met gegevens die financieel verlies of schade hebben veroorzaakt aan de persoon die het onderwerp is van dergelijke gegevens.

 

Lees al onze verhalen zoals ze hier op www.udonthanicityweblog.nl  verschijnen
Volg Udonthani  hier

Online oplichters zijn een georganiseerde misdaadgroep in Thailand die samenwerkt met internationale hackers

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

INGLISH WEBLOG UDONTHANI

Officials: No suspicious app or bank clearing system breach involved in the online fraud scheme
Bank officials are keen to emphasize that it is not an illegal online application or hack of the financial system after speculative rumors circulated online in the past 48 hours.

It appears that the problem is the misuse of legitimate shopping channels and payment facilities by merchants registered outside of Thailand by actors who gained access to hacked data on customers’ credit and debit card details.

Officials have assured the public that an active investigation is now underway to track down those involved in the scam, paying particular attention to how the merchant accounts were set up or who used them to carry out this plan.

However, Thai customers’ credit and debit cards play a role in major hacks worldwide and criminal web forums selling hacked personal information
It is clear that hacked or illegal access to Thai consumers’ credit and debit card information is involved in this skimming.

Online scammers are an organized crime group in Thailand that collaborates with international hackers
Hotel owner Udon Thani and manager arrested in connection with ฿13 million credit card fraud
Hacking and theft of credit and debit card information has been a serious problem for the past decade with a 2017 hack hailing from China that managed to obtain the details of 147 million US account holders.

Consumer data is available online on dark web forums that can exploit criminal gangs for a price
Such data is regularly posted online in dark web forums for sale to criminal networks who use it for online scams like this one.

As a result, major payment processors have recently upgraded the payment security platform at many banks in the European Union and even Thailand that now require secure 3D authentication before a payment can be processed.

The Bank of Thailand announced Monday that the scam did not affect customers with the Thai commercial banking system.

Number of significant data breaches in Thailand in the past three months related to large companies
Nevertheless, there have been several significant data breaches in Thailand in the past three months that have raised concerns about the security of the financial data of Thai consumers and even visitors to the kingdom.

In September, it was revealed that the personal data of as many as 106 million visitors to Thailand had been discovered by a cybersecurity expert in August.

Comparitech’s Bob Diachenko revealed that data related to visitors to Thailand had been found since 2011 in a 212Gb database left unprotected by a Thai government agency.

The data was accessible to everyone on the internet, according to the expert agency.

This claim was later confirmed by Thailand’s National Cybersecurity Agency.

The data includes each visitor’s full name, gender, passport number, residence, status, visa type, TM6 or arrival card number, and date of arrival in Thailand

“We don’t know how long the data was exposed before it was indexed,” a statement from Comparitech revealed.

CP Group’s large database hacked at the beginning of September after a hack on Bangkok Airways at the end of August
In September, a database operated by Thailand’s largest conglomerate, the Charoen Pokphand Group, or CP Group, was hacked.

The hack, on Sept. 7, saw more than 540,000 elements of user information with full names, cell phone numbers, emails and addresses listed for sale on the black market.

At the time, the CP Group denied that any credit or debit card details had been discovered or compromised during the hack.

It followed another hack on August 28 targeting Bangkok Airways, one of Thailand’s fastest-growing regional airlines.

In that hack, the hackers obtained some credit card information, including passenger names, passport numbers, email addresses and additional details related to previous interactions with the airline.

New data protection law postponed until 2022
In May, the Thai government postponed enforcement of the Thailand Personal Data Protection Act 2019 until June 1, 2022.

The law was intended to provide operational standards that all data holders must meet in order to provide adequate protection to the public.

The broad law will establish a special office in Thailand for data protection.

 

THANKS TO THE SPONSORS  .

https://www.isaanlawyers.com

Chanin Chanok soi donudom Udontani

Rooms for rent .Rent luxe rooms  .Email us for details.

 

Udon ThaniWAWA toers  vip bus met chauffeur

1500 thb per dag met chauffeur,excl brandstof.

 

 

       poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

Resort and swimmingpool and Fishing pool

Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

Leeya resort swimming and fishing.

 

Gold filler  jksuradee chonburie

Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

udonthanicityweblog@gmail.com

In Korat, Nakhon Ratchasima, de politie 4 mannen het bezit waren van 1,8 ton gedroogde marihuana en arresteerde hen.Uit het leve gegrepen.Nr288

In Korat, de noordoostelijke provincie Nakhon Ratchasima, trof de politie 4 mannen aan die in het bezit waren van meer dan 1,8 ton gedroogde marihuana en arresteerde hen.

 

3000 vaste lezers al meer dan 13 jaar,de beste weblog udonthani.

Ze kunnen niet meer om ons heen. De weblog is ook in het Engels.

U kan via email op onze artikelen reageren.

De aanhouding vond vanmorgen plaats, aldus de commissaris van de Provinciale Politie Regio 3.

De politie had patrouilles op de Mitrapap-snelweg opgevoerd nadat ze een tip hadden ontvangen dat een grote lading gecomprimeerde marihuana langs die route zou reizen, van Khon Kan naar Nakhon Ratchasima. De teams die langs de snelweg aan het zoeken waren, trokken vanochtend vroeg drie busjes aan die tussen de districten Sida en Non Daeng reden toen de politie hen stopte.

Het eerste busje had een sticker van een Thaise mediavereniging, en de politie zegt dat het als uitkijkauto fungeerde terwijl het konvooi door Thailand reisde. De andere twee busjes waren echter gevuld met illegale drugs, zo’n 1.824 kilo gedroogde marihuana.

Volgens de politie heeft de wietvoorraad die ze in beslag hebben genomen uit de 2 busjes een doorverkoopwaarde van ongeveer 110 miljoen baht.

De 4 mannen die in de drie busjes hadden gereisd, waren allemaal Thais, tussen de 24 en 39 jaar oud. Ze werden allemaal gearresteerd en in hechtenis genomen.

De mannen zouden de misdaad hebben bekend en verklaarden dat ze 50.000 baht hadden gekregen om de marihuana te vervoeren en dat deze afkomstig was uit een grensprovincie in het noorden van Thailand. Ze kregen de taak om het tot in Bangkok af te leveren, waar de drugsvangst verder naar het zuiden van het land zou worden verscheept.

Alle 4 mannen werden gearresteerd op beschuldiging van bezit van illegale drugs met de bedoeling om te verkopen.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

INGLISH WEBLOG UDONTHANI

Police arrest 3 vans in Korat with 1.82 tons of marijuanaNeill FrondePublished on Wednesday, October 27, 2021 14:06By Neill Fronde
PHOTO: Police caught 3 vans in Korat with 1.8 tons of marijuana. (via Prasit Tangprasert) follow us in feedly
In Korat, northeastern Nakhon Ratchasima province, police found and arrested 4 men in possession of more than 1.8 tons of dried marijuana. The arrest took place this morning, said the commissioner of the Provincial Police Region 3.

Police had stepped up patrols on the Mitrapap highway after receiving a tip that a large shipment of compressed marijuana would be traveling along that route, from Khon Kan to Nakhon Ratchasima. The teams searching the highway pulled up to three vans driving between Sida and Non Daeng districts early this morning when police stopped them.

The first van had a Thai media association sticker on it, and police say it acted as a lookout car as the convoy traveled through Thailand. However, the other two vans were filled with illegal drugs, some 1,824 kilograms of dried marijuana.

According to the police, the stock they seized from the 2 vans has a resale value of about 110 million baht.

The 4 men who had traveled in the three vans were all Thai, between the ages of 24 and 39. They were all arrested and taken into custody.

The men allegedly confessed to the crime and stated that they had been paid 50,000 baht to transport the marijuana and that it came from a border province in northern Thailand. They were tasked with delivering it to Bangkok, where the drug bust would be shipped further south of the country.

All 4 men were arrested on charges of possession of illegal drugs with intent to sell.

 

THANKS TO THE SPONSORS  .

https://www.isaanlawyers.com

Chanin Chanok soi donudom Udontani

Rooms for rent .Rent luxe rooms  .Email us for details.

 

Udon ThaniWAWA toers  vip bus met chauffeur

1500 thb per dag met chauffeur,excl brandstof.

 

 

       poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

Resort and swimmingpool and Fishing pool

Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

Leeya resort swimming and fishing.

 

Gold filler  jksuradee chonburie

Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

udonthanicityweblog@gmail.com