Art udonthanicityweblog.nl door redactie ,Het is uit het leven gegrepen

Art udonthanicityweblog.nl door redactie ,Het is uit het leven gegrepen

Udonthanicityweblog.nl  reeds 14 jaar de beste weblog voor iedereen

Om ons kan men niet meer heen.

Ruim 3000 lezers wereldwijd.

Om ons kan men niet meer heen,wij weigeren niemand de weblog waar alles kan maar niks moet.

Art aangeboden olieverf schilderij gemaakt door Nederlandse bekende schilderes B.P.

Het schilderij is in olieverf,en ingelijst 70×30 cm is enigste exemplaar.prijs op te vragen via onze email

 

 

Kan ook verstuurd worden tegen transport kosten.

 

 

Bezichtigen op de redactie Soi Donudom 80/7  of even bellen met Lowy  085  000  26 13

Geweldoig verjaardags kado ontvangen via vogelhandelaar. Door lowy cremers 82jaar.

Geweldoig verjaardags kado ontvangen via vogelhandelaar. Door lowy cremers 82 jaar.

Mijn 82 e verjaardag is geweldig verlopen.

Zaten we smiddags met wat vrienden Thaise en een Engelsman gezellig aan een drankje,stopt er een grote bus voor ons huis en daar kwam mijn vogelhandelaar met zijn vrouw uit.Ze  kochten regelmatig de vogels van mij de dwergpapegaaien.LOVE birds

 

Maar nu kwam de handelaar met een goed voorstel,hij zei je word ook een dagje ouder en ik  wil je hele voorraad  oude vogels en jonge in eenkeer kopen van je.

Ik zei ja maar vergis je niet het zijn  62 volwassenvogels en ook nog 12 jonge vogels dus in totaal 74 stuks.

En  hij kocht ze in het verleden voor 400 thb per stuk van me.

Dus ik zei dat is dan 74 x 400 =29,600 en als je ze allemaal ineens koopt geef ik je 900 thb korting ,dan heb je ze te samen voor 29.000 thb.

Na even overleg met zijn vrouw besloot hij ze te kopen voor 29.000 thb

We hebben er nog een goed glas op gedronken en toen  heeft de handelaar nog mee geholpen om alle vogels te vangen uit mijn grote voilaire.

 

Want in een grote voilaire van 8x 5 meter en 240 hoog heb je de vogels niet snel gevangen.

We zijn 2 uur bezig geweest en toen hadden we alle vogels gevangen.

Met pijn in mijn hart nam ik daarna afscheid  van de handelaar en zijn vrouw.

Hij kwam uit Bangkok  en stond met een grote hoeveelheid vogels op die grote markt.Ik wist dat hij  ongeveer 600 thb per vogel aan particulieren die de markt bezochten vroeg.

Maar ik die altijd in zaken heb gehandeld was dik te vreden en hij was er blij  mee.

Zo was mijn verjaardag goed geslaagt.

 

 

Great birthday gift received from bird dealer. By lowy creamers 82 years. November 23, 2022/in Movies/by Lowy Cremers Great birthday gift received from bird dealer. By lowy creamers aged 82. My 82nd birthday went great. We sat in the afternoon with some friends Thai and an Englishman having a drink, a big bus stops in front of our house and my bird trader and his wife came from there.

They regularly bought the birds from me, the lovebirds. LOVE birds But now the trader came up with a good proposal, he said you’re getting older too and I want to buy your whole stock of old birds and young ones from you at once. I said yes but make no mistake there are 62 adult birds and also 12 young birds, so a total of 74 pieces. And he bought them from me in the past for 400thb each. So I said that is 74 x 400 = 29,600 and if you buy them all at once I will give you a 900 thb discount, then you have them together for 29,000 thb.

After some consultation with his wife, he decided to buy them for 29,000 thb We had a good glass of it and then the trader helped to catch all the birds from my large voilaire. Because in a large voilaire of 8×5 meters and 240 high you will not easily catch the birds. We spent 2 hours and then we had caught all the birds.

It was with a heavy heart that I said goodbye to the trader and his wife. He came from Bangkok and stood with a large amount of birds in that large market. I knew he was asking about 600 thb per bird from private individuals who visited the market. But I who have always dealt in business was very pleased and he was happy with it. So my birthday was a success.

 

wij gaan weer vissen

maandag gaat het lozevissertje er weer opuit.groeten lowy cremers senior.

Belastingdienst gaat bankrekeningen strenger controleren van af 01-0

Belastingdienst gaat vanuit NL buitenlandse rekeningen controleren in 2023

             udonthanicityweblog.nl

Reeds 15 jaar zijn wij het beste infokanaal in udonthani,voor vakantiegangers en emigranten uit NL.

Een bijdrage van onze econoom Hugo Jonkers uit Helmond.

 

In de strijd tegen fraude en zwart geld krijgt de fiscus vanaf volgend jaar een nieuwe tool in handen. Banken (actief in ons land) worden dan verplicht om twee keer per jaar de saldi op hun bank- en betaalrekeningen en bepaalde financiële contracten door te geven aan het Centraal Aanspreekpunt voor Rekeningen en Financiële Contracten (CAP).

De fiscus weet vandaag al hoeveel rekeningen we bezitten. De Belgische financiële instellingen zijn al sinds 2014 verplicht om jaarlijks de rekeningen, waaronder zicht- en effectenrekeningen, van hun klanten aan te geven bij het CAP. In 2020 werd er beslist om die wet verder uit te breiden. Door die aanpassing moeten de banken vanaf volgend jaar ook het saldi op die rekeningen aangeven bij de belastingdienst.

Fraude opsporen

In principe is de nieuwe maatregel al van kracht sinds eind 2020, maar het is pas ten laatste op 31 januari 2022 dat de extra gegevens een eerste keer meegedeeld moeten worden aan het CAP, en wel voor de “afsluitingsdatums” 31 december 2020, 30 juni 2021 en 31 december 2021. De verrichtingen op de rekeningen moeten niet worden overgemaakt.

Verzekeringsmaatschappijen hebben dan weer tot 31 maart de tijd om de geglobaliseerde bedragen van verzekeringscontracten, vastgelegd op 31 december, mee te delen aan het CAP.

De fiscus kan met andere woorden te weten komen hoeveel geld er wanneer op welke rekening geparkeerd stond. De nieuwe wet moet de fiscus helpen om onder meer fraude en zwart geld op te sporen. Het is weliswaar niet de bedoeling dat de belastingdienst zomaar die gegevens kan inkijken. Pas wanneer er een aantoonbaar vermoeden is van fraude zal de fiscus die gegevens kunnen raadplegen. Tot nu moest er bij dergelijke vermoedens eerst een bankonderzoek worden geopend, waarna een bank tot inzage kon worden verplicht.

Juridisch aanvechten

Vraag blijft of de nieuwe wet stand zal houden. De stichting Ministry of Privacy trok in juni naar het Grondwettelijk Hof om de regeling aan te vechten. Het is zeker niet uitgesloten dat de organisatie via de juridische weg haar gelijk zal halen. De Gegevensbeschermingsautoriteit, de Belgische overheidsinstelling die toeziet op de privacy, had immers al een negatief advies gegeven, maar de regering-De Croo heeft dat toen naast zich neergelegd.

Volgens Matthias Dobbelaere-Welvaert, de man achter Ministry of Privacy, leidt de maatregel de facto tot de invoering van een vermogenskadaster. “Financiële privacy is misschien niet al te sexy, maar het heeft een zeer grote praktische impact voor iedereen met een bankrekening, misschien zelfs meer dan de vingerafdrukken. Als we ons nu niet verzetten tegen de maatregel, staat straks het saldo van élke bankrekening, van élke burger, vrij te kijk voor ambtenaren”, liet hij afgelopen zomer weten aan het persagentschap Belga. Hij vocht met zijn stichting ook al de digitale vingerafdrukken op de elektronische identiteitskaart aan.

Open VLD ontkende in 2020 in een reactie aan De Tijd dat de nieuwe wet een opstapje is naar een vermogenskadaster. “Dat zal met ons nooit passeren. We laten alleen toe dat rekeningen kunnen worden ingekeken bij sterke indicaties van fraude. Wie daar problemen mee heeft, moet ook maar zeggen dat hij de belastingen niet correct wil innen”, liet Egbert Lachaert, de voorzitter van de liberale partij toen optekenen. Wordt ongetwijfeld vervolgd

Oorlog in Eindhoven bracht geboorte van Lowy cremers mee. 20-11-1940

Oorlog in Eindhoven bracht geboorte van Lowy cremers mee. 20-11-1940

 

             Udonthanicityweblog.nl

82 jaar geleden werd ik in de oorlogstijd geboren in eindhoven ,en ging meteen de couveuze in.

Na 3 weken in die glazenkast werd ik door moeder  naar huis gehaald.

Ze gaf me elke dag veel molenaars kindermeel te eten en ik  groeide goed.

Ik heb van de oorlog gelukkig weinig meegemaakt ik was de jongste uit een fijn gezin  met vader en moeder en 5 kinderen.

Fam cremers eindhoven 

Met 5 jaar  1 jaar na de bevrijding ging ik naar de kleuterschool,alwaar ik meteen verliefd werd op juf hafmans.

Naar de basis school ging ik niet graag,ik  spijbelde heel veel met gevolg elke klas moest ik 2x doen.

Ik was een echte stads centrum jongen die al vroeg allerlei baantjes aanving en al geld verdiende ipv naar school te gaan.Ik verkocht bloemen  aan de deur voor een bekende bloemenman in Eindhoven

Met 12 jaar werkte ik als magazijn bediende in een verfzaak.Ikhielp passagiers hun koffers dragen op het station in aanbouw.

Met de komst van veel sneeuw  maakte ik bij mensen tegen betaling hun stoep schoon.

Met 14 jaar mocht ik gaan varen en koos voor de wildevaart.Ik werd van pantryboy later zelfs kapiteins bediende en  zag in 9 jaar zo wat de hele wereld.

Ik woonde 13 maanden in new zealand en 3 jaar in frankrijk.

toen ben ik 2x gehuwd in Nederland.De eerste vrouw was een geldwolf nooit genoeg geld en de 2e is gestorven.Toen ging ik bij Fedex werken als speciale courier over heel Europa.Daar heb ik 18 jaar voor gewerkt en deze usa werkgever betaalde me royaal.

Ik ben 15 jaar geleden naar Thailand op vakantie gegaan,en besloot nooit meer naar plukmekaal land Nederland terug te keren.Nu met bijna 82  jaar geniet ik elke dag van Thailand mijn 2e vaderland,heb lieve vrouw ,ga elke week vissen en als hobby kweek ik dwergpapagaaien.Ik ben toen deze website gestart waarin ikmij volledig kan uiten zo als ik wil.In nederland had ik 3 cafes een museum en haalde de tv .Zie mijn belevenissen terug op youtube de 1000 levens van Lowy cremers.

Vroeger noemden ze me de Pietje Bel van de binnenstad van Eindhoven

Ik schreef een boek dat is het leven.

Nu heb ik een lieve vrouw 2 huizen nieuwe auto  en leef in een land waar ik geen zorgen heb.Mijn contacten met Nederland heb ik allemaal verbroken.Ook in Thailand leef ik voor en met Thaise mensen en das prima. bijsterveld@outlook.com

Wie voor me is beschouw ik als fan.

En wie tegen me is krijgt gratis deze spreuk

Love birds dwerg papagaaien te koop bij Lowy cremers de kweeker van argopornissen in allerlei kleuren voor 300 thb.

Love bitds argep[ornissen te koop rechtstreeks van de kweker in Udonthani per stuk 300 thb.

 

Udonthanicityweblog.nl

Wij  zijn reeds 14 jaae de beste udonthanicity website

Om ons kan men niet meer heen.

De website is ook in het Engels

 

momenteel hebben we veel jonge dwergpapagaaien in de aanbieding 300 thb en met kooitje en voerbak samen voor 450 thb afgehaald  bij de redactie na email afspraak.

Wij zijn gevestigd Soi donudom 80/7   Udonthani    0850002613

 

bijsterveld@outlook.com

 

 

Love birds dwarf parrots for sale at Lowy cremers the breeder of argopornis in all kinds of colors for 300 thb.
15 November 2022/in Movies/by Lowy Cremers
Love bitds argep[ornis for sale directly from the grower in Udonthani each 300 thb.

Udonthanicityweblog.nl
We are already 14 years the best udonthanicity website
We can no longer be ignored.
The website is also in English

at the moment we have many young dwarf parrots on offer 300 thb and with cage and food bowl together for 450 thb collected from the editors after email appointment.
We are located Soi donudom 80/7 Udonthani 0850002613

bijsterveld@outlook.com

 

oproep van het loze vissertje.over koop van hennip zaden door wieteke stufmans.

Visser zoekt verkoop punt hennip zaad rond udonthani om met dat zaad te gaan vissen.

 

oproep aan iedereen die weet waar het omgeving udonthani te koop is hemp oftewel zaad van hennipplant.

een bijdrage van Wieteke snuifmans udonthani.

 

Hallo ik ben Wietje van visclub het loze vissertje in udonthani.

Ik ga elke week met nog 2 leden in en rond udonthani vissen.

Dat resulteerd soms in het vangen van 20 kg zware vissen en ook veel kleine vissen.

InNederland ging ik dikwijls met mijn vader vissen en die viste met  hennip.Gie kkokte hij en hij had er altijd veel sukses mee.

Ik zou in omgeving udonthani ook met hennip zaden willen vissen,maar weet niet waar het te koop is in of rond udonthani.Als er lezers of volgers zijn die weten waar je dus hennip zaden kunt kopen in of rond udonthani verneem ik het gaarne.U kunt  uw antwoord sturen naar  de secretaresse van udonthanicityweblog.nl  onder  email Bijsterveld@outlook.com

ondervermelding van vissen met hennip zaad.

bvb dank wieteke snuifmans.

Inglish edition.

Hello, I’m Wietje from fishing club the empty fisherman in udonthani.
I go fishing every week with 2 more members in and around udonthani.
This sometimes results in catching 20 kg of heavy fish and also many small fish.
In the Netherlands I often went fishing with my father and he fished with hennip. He cooked and always had great success with it.
I would also like to fish with hennip seeds in the udonthani area, but don’t know where it is for sale in or around udonthani. If there are readers or followers who know where you can buy hennip seeds in or around udonthani, I would like to hear it. you can  send your answer to  the secretary of udonthanicityweblog.nl  under  email Bijsterveld@outlook.com
sub-mention of fish with hennip seed.
eg thanks wieteke snufmans.

heilig beeld Gevist uit het kanaal van Bangkok ingezonden door MIEN KATTEOOR UIT BANGKOK

 

 

 

Gevist uit het kanaal van Bangkok

Wij zijn reeds 14 jaar de beste udonthanicityweblog.nl

Om ons kan men niet meer heen.

De website is 2 talig met ruim 3000 vaste lezers volgers.

trotseerde koppige godin tientallen jaren het lot

Houten beeld van de godin Tubtim wordt omringd door andere Chinese goden en godinnen. Foto: KokosnotenHouten beeld van de godin Tubtim wordt omringd door andere Chinese goden en godinnen.

 

Bijna twee eeuwen geleden, toen Chulalongkorn koning was, zag een man iets vastzitten in het kolkende water van een Bang Rak-kanaal, nog voordat het werd geplaveid om Charoen Krung Road te worden.

Daar zat het drie dagen en nachten vast in stromend water voordat hij herkende dat het het beeld van een godin was. Later gaf hij het aan zijn broer, Chu Thang, die een kippenboerderij bezat in de buurt van Saphan Luang, een gebied dat nu bekend staat om de straatkraampjes en laaghangende gebouwen langs Rama IV Road.

In de jaren 1880 – het exacte jaar is vergeten – bouwde de familie een heiligdom op de boerderij en plaatste het beeld erin. Daar werd de vruchtbaarheidsgodin Tubtim zeer gerespecteerd onder generaties Thai-Chinezen voor het inwilligen van wensen – vooral baby’s – en het geven van waarschuwingen in hun dromen.

Daar staat het vandaag de dag samen met de laatste in een rij verzorgers die zich uitstrekt tot aan Chu Thang, ondanks de herhaalde pogingen om het heiligdom te slopen en de bewakers te verdrijven die al meer dan een halve eeuw teruggaan.

Op een recente middag zat Penprapa ‘Nok’ Ploysrisuay op een poef voor de smeulende wierookvaten van het standbeeld, terwijl ze zich de geschiedenis herinnerde die generaties verzorgers hadden doorgegeven, nu bewaard op vellen computergeprint papier.

Penprapa zorgt voor het heiligdom sinds haar man Pathompong Ploysrisuay, de derde generatie verzorger, twee jaar geleden stierf. 

Nu daar wonen met haar moeder en drie kinderen, dat betekent elke ochtend de voortuin vegen, het standbeeld offergaven en wierook en kaarsen aansteken.

Penprapa "Nok" Sowsum staat voor de Tubtim-godin waar de familie van haar man voor heeft gezorgd sinds het bewind van koning Rama V. Foto: CoconutsPenprapa “Nok” Sowsum staat voor de Tubtim-godin waar de familie van haar man voor heeft gezorgd sinds het bewind van koning Rama V. Foto: Coconuts

De laatste verzorger?

 

Ze blijven daar nu, ondanks een definitieve uitzettingsdatum die eerder deze maand op 15 juni is uitgesproken door de Chulalongkorn University, die eigenaar is van dat en nog veel meer land in de omgeving. De universiteit staat te popelen om aan de slag te gaan met vastgelopen plannen om het perceel te herontwikkelen tot luxe appartementen.

 

Terwijl de door koning Chulalongkorn gestichte universiteit de druk opvoert om te vertrekken, zegt Penprapa dat ze daartoe bereid is, ondanks het feit dat het heiligdom al tientallen jaren ouder is dan de universiteit. Maar ze staat erop dat het hen eervol moet behandelen, hen door de overgang moet helpen en een veilige leefomgeving moet bieden op de nieuwe locatie van het heiligdom.

‘Je moet eens goed met ons komen praten. Je hebt veel land, je zou ons een kamer kunnen geven of je condominium achter ons heiligdom kunnen bouwen of zelfs je condo-project ergens anders heen kunnen verhuizen,’ zei ze, eraan toevoegend dat ze nooit de juiste documentatie van de ontruiming heeft gekregen, noch de mogelijkheid voor een serieuze zitten met de directeuren van het vastgoedbeheer van de school.

 

De universiteit zegt dat ze genereus heeft aangeboden zes maanden accommodatie te betalen totdat in december een nieuw heiligdom wordt voltooid in een nabijgelegen park.

Chula is nog steeds bezig met het slopen van een historisch heiligdom – zodra het verzorgers uitzet

Penprapa zei dat de universiteit in feite alleen aanbood om de helft van de maandelijkse huur van 30.000 Thaise baht voor zes maanden accommodatie te dekken, terwijl er een nieuw gebouw wordt gebouwd door het park. Ze beschreef de accommodaties ook als “sjofel” en “versleten”, en zei dat de universiteit hen had verteld dat ze zouden moeten betalen om het bewoonbaar te maken.

 

Ze betwijfelt ook of de school hen later toch niet zal scheiden van de godin die ze Ama noemt (grootmoeder, voor de Thais-Chinees).

 

“Ze zeiden dat ze een nieuw heiligdom voor Ama gingen bouwen in Centenary Park, maar het park is nog lang niet af en er zijn veel slangen op die plek”, zei de 42-jarige Penprapa. “En van wat ik hoor, zullen de gebouwen in het gebied dat ze ons bieden om te blijven binnenkort in de toekomst een ontruimingsbevel krijgen omdat de universiteit weigert hun huurcontracten te verlengen.”

 

Eerder deze maand organiseerden studentenactivisten verschillende protesten waarin ze er bij de universiteit op aandrongen de sloop te stoppen. Met grote publieke en media-aandacht ging de universiteit niet verder zoals gepland, maar zei dat ze binnenkort zal beginnen met de afbraak.

 

Degenen die pleiten voor het behoud ervan zeggen dat het heiligdom belangrijk lokaal erfgoed is voor bewoners in de gemeenschap.

 

 

Penprapa zegt dat elke gelegenheid, van Chinees Nieuwjaar tot Songkran, daar werd gevierd. Elke generatie verzorgers kookte voor mensen in de gemeenschap, Chinese operagroepen streden tegen elkaar voor het publiek en films werden buiten vertoond als amusementshulde van de gemeenschap aan de godin.

Het heiligdom van de godin Tubtim in Saphan Luang in Samyan op 17 juni, dat het bulldozeren door de Chulalongkorn-universiteit op 16 juni heeft overleefd. Foto: CoconutsHet heiligdom van de godin Tubtim in Saphan Luang in Samyan op 17 juni, dat het bulldozeren door de Chulalongkorn-universiteit op 16 juni heeft overleefd. Foto: Coconuts

Goddelijke interventies

 

Dit is niet de eerste keer dat de universiteit probeert het heiligdom te verwijderen.

Jaren geleden was het heiligdom niet zo geïsoleerd. Het had een bloeiende gemeenschap eromheen, in ieder geval tot 2007, toen Chula ontruimingsbevelen aan zijn buren deed.

 

Hun smeekbeden om te blijven werden afgewezen. Hoewel het heiligdom bleef bestaan, werd het alleen gelaten, omringd door lege percelen die werden gebruikt om auto’s te parkeren. De operagezelschappen kwamen in 2013 niet meer.

Vijftig jaar eerder, in 1957, was Chula verhuisd om een ​​veel grotere baan te ontruimen tussen het huidige Nationale Stadion en Rama IV Road voor herontwikkeling. De dichtbevolkte gemeenschap kon de uitzettingsdreiging afwenden, maar nadat drie jaar later een van de grootste branden ooit uitbrak tussen de plaats waar het stadion nu staat en Soi Chula 12, gingen geruchten de ronde dat het brandstichting was.

 

Het wierookvat geschonken door koning Rama VI in 1910. Foto: CoconutsHet wierookvat geschonken door koning Rama VI in 1910.

De pluimveehouderij van de conciërgefamilie in de jaren 1880. Foto: KokosnotenDe pluimveeboerderij van de conciërgefamilie in de jaren 1880.

De familie van de conciërge woont in kamers achter en naast de muurschildering van de drakenwaterval van het heiligdom. Foto: KokosnotenDe familie van de conciërge woont in kamers achter en naast de muurschildering van de drakenwaterval van het heiligdom.

INGLISH EDITIE.

 

sacred image Fished from Bangkok canal submitted by MIEN KATTEOOR FROM BANGKOK

 

 

 

Fished from the Bangkok Canal

We have been the best udonthanicityweblog.nl for 14 years

You can’t go around us anymore.

The website is bilingual with more than 3000 regular reader followers.

stubborn goddess defied fate for decades

Wooden statue of the goddess Tubtim is surrounded by other Chinese gods and goddesses.  Photo: CoconutsWooden statue of the goddess Tubtim is surrounded by other Chinese gods and goddesses .

 

Nearly two centuries ago, when Chulalongkorn was king, a man saw something stuck in the swirling waters of a Bang Rak canal, even before it was paved over to become Charoen Krung Road.

There it was trapped in running water for three days and nights before he recognized it as the image of a goddess. He later gave it to his brother, Chu Thang, who owned a chicken farm near Saphan Luang, an area now known for the street stalls and low-slung buildings along Rama IV Road.

In the 1880s – the exact year is forgotten – the family built a shrine on the farm and placed the statue in it. There, the fertility goddess Tubtim was highly respected among generations of Thai-Chinese for granting wishes – especially babies – and giving warnings in their dreams.

There it stands today along with the last in a line of caretakers stretching all the way to Chu Thang, despite the repeated attempts to demolish the shrine and evict the guards that go back more than half a century.

On a recent afternoon, Penprapa “Nok” Ploysrisuay sat on an ottoman in front of the statue’s smoldering censers, remembering the history passed down through generations of caretakers, now preserved on sheets of computer-printed paper.

Penprapa has been taking care of the shrine since her husband Pathompong Ploysrisuay, the third generation caretaker, passed away two years ago. 

Now living there with her mother and three children means sweeping the front yard every morning, giving the statue offerings and lighting incense and candles .

Penprapa "Nok" Sowsum represents the Tubtim Goddess that her husband's family has cared for since the reign of King Rama V. Photo: CoconutsPenprapa “Nok” Sowsum represents the Tubtim Goddess that her husband’s family has cared for since the reign of King Rama V. Photo: Coconuts

The last caretaker?

 

They now remain there, despite a final eviction date handed down on June 15 earlier this month by Chulalongkorn University, which owns that and much more land in the area. The university is eager to get started with stalled plans to redevelop the lot into luxury apartments.

 

As the university founded by King Chulalongkorn mounts pressure to leave, Penprapa says she is willing to do so, despite the shrine being decades older than the university. But she insists it should treat them with honor, help them through the transition, and provide a safe living environment in the shrine’s new location.

‘You should come and have a good chat with us. You have a lot of land, you could give us a room or build your condominium behind our sanctuary or even move your condo project elsewhere,” she said, adding that she was never given proper documentation of the eviction. nor the opportunity for a serious sit-down with the school’s property management directors.

 

The university says it has generously offered to pay for six months of accommodation until a new sanctuary is completed in a nearby park in December.

Chula is still demolishing a historic shrine – once it evicts caretakers

Penprapa said the university was in fact only offering to cover half of the monthly rent of 30,000 Thai baht for six months of accommodation while a new building is being built by the park. She also described the accommodations as “shabby” and “worn out,” saying the university had told them they would have to pay to make it habitable.

 

She also doubts that the school will not separate them from the goddess she calls Ama (grandmother, for the Thai-Chinese) after all.

 

“They said they were going to build a new sanctuary for Ama in Centenary Park, but the park is far from finished and there are a lot of snakes in that place,” Penprapa, 42, said. “And from what I’m hearing, the buildings in the area they’re offering us to stay in will be getting eviction notices shortly in the future because the university refuses to renew their leases.”

 

Earlier this month, student activists staged several protests urging the university to stop the demolition. With great public and media attention, the university didn’t go ahead as planned, but said it will begin demolition soon.

 

Those advocating for its preservation say the shrine is an important local heritage site for residents in the community.

 

 

Penprapa says that every occasion from Chinese New Year to Songkran was celebrated there. Each generation of caretakers cooked for people in the community, Chinese opera troupes competed against each other in front of the audience, and movies were shown outside as community entertainment tribute to the goddess.

The shrine of the goddess Tubtim at Saphan Luang in Samyan on June 17, which survived the bulldozing by Chulalongkorn University on June 16.  Photo: CoconutsThe shrine of the goddess Tubtim at Saphan Luang in Samyan on June 17, which survived the bulldozing by Chulalongkorn University on June 16. Photo: Coconuts

Divine Interventions

 

This isn’t the first time the university has attempted to remove the shrine.

Years ago, the sanctuary was not so isolated. It had a thriving community around it, at least until 2007, when Chula issued eviction notices to its neighbors.

 

Their pleas to stay were rejected. Although the shrine survived, it was left alone, surrounded by empty lots used to park cars. The opera companies stopped coming in 2013.

Fifty years earlier, in 1957, Chula had moved to clear a much larger track between the present National Stadium and Rama IV Road for redevelopment. The densely populated community was able to stave off the threat of eviction, but after three years later one of the largest fires ever broke out between the site where the stadium now stands and Soi Chula 12, rumors circulated that it was arson.

 

The censer donated by King Rama VI in 1910. Photo: CoconutsThe censer donated by King Rama VI in 1910.

The janitor family's poultry business in the 1880s. Photo: CoconutsThe caretaker family’s poultry farm in the 1880s.

The caretaker's family lives in rooms behind and next to the sanctuary's dragon waterfall mural.  Photo: CoconutsThe caretaker’s family lives in rooms behind and next to the sanctuary’s dragon waterfall mural.

volg wk in Thailand info bij redactie www.udonthanicityweblog via email Bijsterveld@outlook.com door : redactie

 

Aftellen naar WK – Geen aftellen voor Thailand look at our website.

 

Udonthanicityweblog.nl

men kan er niet meer omheen.

 

Lokale fans zijn woedend dat geen enkele omroep in Thailand voldoende interesse heeft om de wedstrijden uit te zenden, mogelijk als gevolg van de vraag van de FIFA om een ​​miljard baht, veel geld voor een ontwikkelingsland dat nog nooit heeft deelgenomen aan een WK-finale.

 

Aftellen naar WK - Geen aftellen voor Thailand | Nieuws door Thaiger

Het WK 2022 in Qatar wordt gehouden van 20 november tot 18 december.

 

Lokale fans zijn woedend dat geen enkele omroep in Thailand voldoende interesse heeft om de wedstrijden uit te zenden, mogelijk als gevolg van de vraag van de FIFA om een ​​miljard baht, veel geld voor een ontwikkelingsland dat nog nooit heeft deelgenomen aan een WK-finale.

Het WK 2022 in Qatar wordt gehouden van 20 november tot 18 december.

 

Wat een onzin Udonthanicityweblog.nl omzeild alles en heeft via een tv kastje straks alle wk wedstrijden in huis.vraag inlichtingen aan via email hoe het werkt

En via  de website  kijk  tv ru 

kan je geheel alle voetbalwedstrijden gratis zien

       email ons voor reacties viaBijsterveld@outlook.com

The 2022 World Cup in Qatar will be held from November 20 to December 18.

Local fans are outraged that no broadcaster in Thailand is interested enough to broadcast the matches, possibly due to FIFA’s demand for a billion baht, a lot of money for a developing country that has never participated in a World Cup. final.

The 2022 World Cup in Qatar will be held from November 20 to December 18.

What nonsense Udonthanicityweblog.nl bypasses everything and will soon have all the World Cup matches in the house via a TV box. Request information by email how it works
And via  the website  watch  tv ru 

you can watch all football matches for free

 

 

 

 

 

>

  •  

 

 

 

 

 

Aftellen naar WK – Geen aftellen voor Thailand

  •  

 

15 opgepakt bij invallen wegens oplichting bijdrage van AlCapone misdaad verslag.


 

15 opgepakt bij invallen wegens oplichting

Om ons kan men nooit meer heen.

Plaatsvervangend hoofd van de nationale politie Torsak Sukvimol, centrum, toont donderdag luxe auto's die in beslag zijn genomen door Chinese en Thaise verdachten die werden gearresteerd vanwege hun banden met een reeks illegale bedrijven en oplichting door callcenters. (Foto: Pattarapong Chatpattarasill)

Plaatsvervangend hoofd van de nationale politie Torsak Sukvimol, centrum, toont donderdag luxe auto’s die in beslag zijn genomen door Chinese en Thaise verdachten die werden gearresteerd vanwege hun banden met een reeks illegale bedrijven en oplichting door callcenters. (Foto: Pattarapong Chatpattarasill)

De politie heeft 15 Chinese en Thaise burgers gearresteerd op verdenking van banden met een reeks illegale bedrijven en telefonische oplichters, waarbij ze activa ter waarde van meer dan 42 miljoen baht in beslag hebben genomen.

Hun arrestatie volgde op een hardhandig optreden na een inval in een nachtclub die zich voordeed als een wasstraat in het district Yannawa, en de dood van een Chinese toerist na een avondje drinken op een locatie gerund door Chinese zakenlieden in het district Ratchada.

De verdachten werden woensdag gearresteerd na invallen op drie verschillende locaties in de hoofdstad.

De politie viel eerst een huis binnen in Soi Kanchanapisek in het district Prawet , waar ze vijf Chinezen en drie Thais arresteerden .

Ze namen drie auto’s, twee motoren, 58 flessen buitenlandse drank in beslag, 13 mobiele telefoons, drie notebooks en 7 miljoen baht contant op de locatie.

De politie deed toen een inval in een huis in het district Prawet dat eigendom is van een Chinees onderdaan genaamd Lin Yian, waar ze de vader van de heer Lin en twee Thais vonden.

Veel items, waaronder drie auto’s, een luxe horloge, een bankboekje, verdachte identiteitskaarten en paspoorten, evenals 7,5 miljoen baht in contanten, zijn door de politie in beslag genomen.

Bij Supalai Oriental Sukhumvit 39 hebben ze vier Chinese staatsburgers aangehouden en acht merktassen, sigaren, speelkaarten en 28 miljoen baht in contanten in beslag genomen.

Een controle op de identiteitskaart van de heer Lin toonde aan dat deze illegaal door een staat was geproduceerdambtenaar in het Fang-district van Chiang Mai, met de identiteit van een Thaise boer. De heer Lin heeft ook Thaise en Cambodjaanse paspoorten.

Van de man is bekend dat hij een restaurant runt in de buurt van het beruchte Kings Romans Casino over de grens in Laos.

De politie breidt het onderzoek uit om te zien of er andere staatsfunctionarissen , politici en hoge politieagenten bij betrokken zijn.

Deputy National Police Chief Torsak Sukvimol, center, on Thursday showed luxury cars seized by Chinese and Thai suspects arrested for their ties to a range of illegal businesses and call center scams. (Photo: Pattarapong Chatpattarasill)
Police have arrested 15 Chinese and Thai citizens on suspicion of links to a range of illegal companies and telephone scammers, seizing assets worth more than 42 million baht.
Their arrest followed a crackdown following a raid on a nightclub masquerading as a car wash in Yannawa district, and the death of a Chinese tourist after a night out drinking at a location run by Chinese businessmen in Ratchada district.
The suspects were arrested on Wednesday after raids at three different locations in the capital.
Police first raided a house in Soi Kanchanapisek in Prawet district , where they arrested five Chinese and three Thais .
They seized three cars, two motorcycles, 58 bottles of foreign liquor, 13 cell phones, three notebook computers and 7 million baht in cash at the location.
Police then raided a house in Prawet district owned by a Chinese national named Lin Yian, where they found Mr Lin’s father and two Thais.
Many items, including three cars, a luxury watch, a passbook, suspicious ID cards and passports, as well as 7.5 million baht in cash, have been seized by the police.
At Supalai Oriental Sukhumvit 39, they detained four Chinese nationals and seized eight branded bags, cigars, playing cards and 28 million baht in cash.
A check on Mr Lin’s ID card revealed that it had been illegally produced by a state official in Chiang Mai’s Fang district, bearing the identity of a Thai farmer. Mr. Lin also holds Thai and Cambodian passports.
The man is known to run a restaurant near the infamous Kings Romans Casino across the border in Laos.
Police are expanding the investigation to see if other state officials, politicians and senior police officers are involved