Glaasje op laat je rijden in Thailand.Kost weinig en red en voorkomt veel mensenleed.

Glaasje op laat je rijden in Thailand.

            udonthanicitweblog.nl

 

Rijden onder invloed is een vrij constant probleem in Thailand, net als op veel andere plaatsen in de wereld. Het komt zo vaak voor tijdens de feestdagen dat Phuket een jaarlijkse verkeersveiligheidscampagne houdt die bekend staat als ‘Seven Days of Danger’. De campagne wordt gehouden rond de nieuwjaarsvakantie van 29 december tot 4 januari. de vakantieperiode in een poging het aantal verkeersdoden terug te dringen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en de politie hebben de opdracht om chauffeurs te controleren om er zeker van te zijn dat ze alle verkeersregels naleven en niet onder invloed van alcohol zijn, aldus een plaatsvervangend regeringswoordvoerder. De regering heeft gezworen iedereen te straffen die betrapt wordt op rijden onder invloed of het overtreden van de wet.

Vorig jaar vielen er tijdens de gevaarlijke nieuwjaarsvakantieweek 333 verkeersdoden en 2.672 gewonden bij in totaal 2.707 verkeersongevallen. Het Department of Disaster Prevention and Mitigation heeft gegevens vrijgegeven waaruit bleek dat 29,51% van die ongevallen te maken had met alcohol en rijden onder invloed. Het Hof van Justitie zei dat maar liefst 15.000 mensen werden bekeurd voor rijden onder invloed tijdens de laatste nieuwjaarsvakantie.

Overheidsfunctionarissen, waaronder premier Prayut Chan-o-cha, verklaarden dat ze een aanzienlijke toename verwachten van het aantal mensen dat de stad verlaat nu de Covid-19-beperkingen allemaal zijn opgeheven. Ze vrezen dat met het toegenomen aantal reizigers er een toename zal zijn in ongevallen, incidenten bij rijden onder invloed en verkeersdoden.
De premier ging verder dan reactieve maatregelen en vroeg lokale functionarissen om een plan op te stellen om te proberen de hoeveelheid drank die mensen drinken tijdens de feestdag te beperken of te beheersen.

Ze zijn van plan locaties te inspecteren die alcohol aan klanten verkopen. Bars en uitgaansgelegenheden worden onder de loep genomen om er zeker van te zijn dat ze op het juiste wettelijke tijdstip sluiten en geen alcohol verkopen aan minderjarige drinkers.
Volgens Nation Thailand zei de regeringswoordvoerder dat iedereen die betrapt en betrapt wordt op rijden onder invloed, na de nieuwjaarsvakantie naar rehabilitatiecentra zal worden gestuurd.

 

 

Glass on lets you drive in Thailand.

udonthanicitweblog.nl

Drunk driving is a fairly constant problem in Thailand, as it is in many other places in the world. It’s so common during the holiday season that Phuket holds an annual road safety campaign known as ‘Seven Days of Danger’. The campaign will be held around the New Year holidays from December 29 to January 4. the holiday period in an effort to reduce the number of road fatalities.
The Interior Ministry and the police are instructed to check drivers to make sure they follow all traffic rules and are not under the influence of alcohol, a deputy government spokesman said. The government has vowed to punish anyone caught driving under the influence or breaking the law.
Last year, during the dangerous New Year’s holiday week, there were 333 road deaths and 2,672 injuries in a total of 2,707 road accidents. The Department of Disaster Prevention and Mitigation released data showing that 29.51% of those crashes were related to alcohol and drunk driving. The Court of Justice said as many as 15,000 people were ticketed for drunk driving during the last New Year holiday.

Government officials, including Prime Minister Prayut Chan-o-cha, said they expect a significant increase in the number of people leaving the city now that Covid-19 restrictions have all been lifted. They fear that with the increased number of travelers there will be an increase in accidents, drunk driving incidents and road fatalities.
Going beyond reactive measures, the prime minister asked local officials to put in place a plan to try and limit or control the amount of booze people drink during the holiday.

They plan to inspect locations that sell alcohol to customers. Bars and entertainment venues are scrutinized to ensure they close at the correct legal time and do not sell alcohol to underage drinkers.
According to Nation Thailand, the government spokesman said anyone caught and caught driving under the influence will be sent to rehabilitation centers after the New Year holidays.