Wat is een aardbeving ingediend per email door Will Wortel uit Amsterdam.Uit het leven gegrepen

Om ons  can menniet meer heen!!!!!

Door Willy Wortel  uit Amsterdam.

 

 

 

Wat is een Aardbeving en hoe werkt het? – Hoe Het Werkt


 

Wat is een aardbeving

 

Een aardbeving is een trilling in de aardkorst. Ze worden meestal veroorzaakt door een beweging van de platen die samen de aardkorst vormen. De oorzaak kan ook liggen bij een vulkaanuitbarsting, een meteoorinslag, een ondergrondse explosie of een instorting van bijvoorbeeld een mijn.

Hoe werkt een aardbeving

Aardbevingen hebben vaak te maken met het schuiven van de platen die samen de aardkorst vormen. Het wetenschappelijke woord voor de aardkost is “lithosphere”. De basisgedachte is dat de buitenste laag van de aarde wordt gevormd door een groot aantal platen die als het ware op een onderliggende laag liggen.

Op de plaats waar twee of meer platen aan elkaar grenzen kunnen verschillende dingen gebeuren: de platen bewegen uit elkaar, of ze worden samengedrukt, over ze bewegen langs elkaar.

Platen bewegen uit elkaar
Wanneer twee platen die naast elkaar liggen uit elkaar bewegen, komt er in de ruimte die tussen de platen vrijkomt lava naar boven uit de onderliggende laag (de atheonosphere). De lava koelt vervolgens af en verandert in een nieuw stuk lithosphere.

Platen worden samengedrukt
Als twee platen van de aardkorst naar elkaar toe bewegen, en er is geen tussenruimte meer, dan komen ze tegen elkaar aan. Een van de twee platen kan dan onder de andere plaat schuiven, en komt daardoor in de atheonosphere en smelt.

Het kan echter ook gebeuren dat geen van de twee platen naar beneden wordt gedrukt. Op de plaats waar de twee platen samenkomen ontstaat dan als het ware een overvloed aan materiaal, wat leidt tot het ontstaan van bergen.

Platen bewegen langs elkaar
Op sommige plaatsen waar twee platen elkaar raken schuiven de randen van de platen langs elkaar. Stel je voor dat de ene plaat naar het noorden beweegt, en de andere plaat naar het zuiden. Omdat de platen tegen elkaar aan liggen is wordt er eerst spanning opgebouwd, zonder dat de platen bewegen. Op een gegeven moment is de spanning zo hoog dat de twee platen met een schok langs elkaar schuiven. Vergelijk dit met twee houten blokken die zeer ruw zijn. Je legt ze strak tegen elkaar aan en duwt beide blokken in tegenovergestelde richting.

Eerst gebeurt er niets, maar naarmate je harder duwt neemt de spanning toe en opeens zullen de blokken toch langs elkaar schuiven. Op het moment dat de verschuiving plaatsvindt, spreken we van een aardbeving.

Breuklijnen
De grenzen tussen twee platen van de aardkorst worden ook wel breuklijnen genoemd. In gebieden van de aarde waar dergelijke breuklijnen voorkomen, ontstaan vaak aardbevingen. Er zijn ook gebieden waar meerdere breuklijnen dicht bij elkaar liggen. Daar kan het gebeuren dat een aardbeving in de ene breuklijn de spanning in een andere breuklijn er vlakbij zo doet oplopen dat er nog een aardbeving optreedt.

 

Een aardbeving vindt dus altijd plaats op een specifiek punt in de aardkorst (het ‘epicentrum-), maar de trillingen die daarbij ontstaan verspreiden zich door de aardkorst. Het lijkt een beetje op een steentje dat midden in een vijver gegooid wordt: de kracht waarmee het steentje in het water terechtkomt veroorzaakt een golfpatroon dat zich steeds verder van het punt van inslag verspreidt.

 

Een aardbeving vindt niet altijd aan de oppervlakte van de aardkorst plaats, soms is het punt waar de beving ontstaat vele kilometers diep onder de grond. Er bestaat verschillende soorten trillingen die door aardbevingen ontstaan, namelijk trillingen aan de oppervlakte en trillingen in de aardkorst.

Wanneer een trilling binnen in de aardkorst aan de oppervlakte komt gaat die over in een oppervlaktetrilling. De oppervlaktetrillingen veroorzaken de schade van een aardbeving, omdat daar de gebouwen en mensen getroffen worden.

Wat is de kracht van een aardbeving?

De Richter schaal wordt gebruikt om de kracht van een aardbeving aan te geven. Het gaat daarbij om de hoeveelheid energie de vrijkomt tijdens de aardbeving. Op de Richter schaal wordt de kracht aangegeven met een getal.

De Schaal van Richter is logaritmisch, dat wil zeggen dat de kracht van de aardbeving 10 keer zo groot is als het Richter getal met 1 toeneemt. Een aardbeving met kracht 6 is dus 10 keer zo zwaar als een aardbeving met kracht 5. De meeste aardbevingen zijn heel licht, kracht 3 of minder.

Die worden door mensen niet eens gevoeld. Pas als de kracht meer wordt dan 4 op de Richter schaal ontstaat schade, en bij kracht 7 of meer wordt gesproken over een zware aardbeving.

De zwaarste aardbeving die is waargenomen sinds 1900, was in 1960. Toen vond in Chili een aardbeving plaats met een kracht van 9.5 op de schaal van Richter. De aardbeving die de meeste slachtoffers kostte was overigens veel lichter. In 1976 deed zich in China een aardbeving voor met een kracht van 8.0. Omdat het een zeer dicht bevolkt gebied was waren er ongeveer 250.000 doden te betreuren.

 

Op 26 december 2004 vond een aardbeving plaats voor de kust van het Indonesische eiland Sumatra. Deze zeebeving had een kracht van 9.0 op de schaal van Richter. Er vielen echter slachtoffers in de hele regio Zuid-Oost Azië (India, Sri Lanka, Thailand, Indonesië zelf) als gevolg van de tsunami die volgde op de aardbeving.

Wat zijn de gevolgen van een aardbeving?

De slachtoffers en de schade als gevolg van een aardbeving heeft meerdere oorzaken.

 

De trillingen van de beving
Door de trillingen en bewegingen van de aardbodem ontstaat schade aan gebouwen. Ze storten gedeeltelijk of geheel in. De beving zelf veroorzaakt meestal geen slachtoffers. Maar door vallend bouwmateriaal zoals muren en daken vallen wel slachtoffers.

Brand, overstroming, lekkage
Door de schade die ontstaat aan wegen en gebouwen ontstaat vaak brand, bijvoorbeeld omdat gasleidingen breken en het gas in brand vliegt. Ook komt het voor dat waterleidingen breken.

 

Aardverschuivingen en lawines
Door de beweging van de aardkorst gaan delen van de bodem zoals bijvoorbeeld een hoeveelheid grond op een berghelling schuiven. Op de plaats waar de schuivende grond terecht komt vallen vaak veel slachtoffers die daaronder bedolven raken. Ook ontstaat schade aan huizen, wegen en leidingen. Soms bestaat zo’n aardverschuiving uit modder of hele vochtige bodem, dan spreekt men over een modderlawine.

Tsunami

Wanneer de aardbeving onder de zee plaatsvindt kan door de beving het zeewater in beweging komen. Er ontstaat dan een golfpatroon in de zee. Je kunt dat vergelijken met de rimpeling die zich verspreidt in het wateroppervlakte als je een steentje in een plas gooit. Als de golf het land bereikt kan deze in hoogte en kracht toenemen, omdat het water ondieper wordt. De golf spoelt aan land en kan daar heel veel schade en slachtoffers veroorzaken.

Een golf als gevolg van een aardbeving wordt ook wel tsunami genoemd. Veel mensen noemen het een vloedgolf, maar dat is eigenlijk geen goede naam omdat het niets te maken heeft met eb en vloed. Het woord tsunami is Japans, het betekent letterlijk “havengolf”.

Een tsnunami beweegt zich relatief langzaam. Het kan uren duren voordat de golf het land bereikt. In enkele gebieden ter wereld waar regelmatig zeebevingen voorkomen zijn daarom waarschuwingssystemen opgezet die de kustbewoners waarschuwen voor een tsunami als er in zee een beving wordt waargenomen.

 

Bij de grote aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Sumatra op 26 december 2004 is ook een tsnunami ontstaan. Deze zeer zware aardbeving met een kracht van 9.0 had op zichzelf al grote schade tot gevolg, maar de daaropvolgende tsunami heeft verwoestingen aangericht in alle omliggende landen en eilanden. Omdat er geen waarschuwingssysteem voor tsunami’s bestaat in dit gebied van Zuid-Oost Azië vielen er heel veel slachtoffers onder strandgangers en kustbewoners. In sommige gevallen duurde het meer dan vijf uur na de beving voordat deze tsunami de kust bereikte.

Voorspellen, voorkomen, voorbereiden?

Door de geschiedenis te bestuderen kunnen wetenschappers tegenwoordig al een beetje voorspellen waar een aardbeving in de toekomst zou kunnen optreden. De plaatsen waar breuklijnen liggen, en waar al eerder aardbevingen zijn geweest, hebben een hogere waarschijnlijkheid voor een nieuwe aardbeving. Het is echter nog vrijwel niet mogelijk om te voorspellen wanneer een nieuwe aardbeving zal ontstaan.

De krachten die aardbevingen zijn zo groot en doen zich voor op zo’n grote schaal (gebieden van honderden of duizenden kilometers) dat het onmogelijk is een aardbeving te voorkomen.

Voorbereiden op een aardbeving
Het is wel mogelijk om goede voorbereidingen te treffen voor de gevolgen van aardbevingen. Bij het bouwen van huizen en kantoren kunnen constructies worden toegepast die bestand zijn tegen trillingen van aardbevingen. In gebieden waar aardbevingen vaak voorkomen is het zelfs verplicht om gebouwen zo te ontwerpen dat ze aardbevingen kunnen doorstaan.

Ook is het mogelijk om in risicogebieden de bevolking voor te bereiden door voorlichting te geven over wat men wel of juist niet moet doen tijdens of na een aardbevingMenselijke slachtoffers vallen meestal niet door de aardbeving zelf, maar vooral als gevolg van instortende gebouwen, branden, overstromingen of vloedgolven.

Er kan ook aan voorbereiding gedaan worden door in het gebied alvast reddingsdiensten en hulpgoederen klaar te hebben, die direct na een aardbeving kunnen worden ingezet.

 

Waarschuwen
In sommige landen zoals Japan en bij de eilandengroep Hawaï is een waarschuwingssysteem opgezet dat de bevolking moet alarmeren voor een naderende tsunami als gevolg van een zeebeving.

Aardbevingen in Nederland?

 

Ook in Nederland komen aardbevingen voor. In het zuidoosten worden elk jaar kleine aardbevingen gemeten met een kracht van 2 tot 3 op de schaal van Richter. Soms zijn er sterkere aardbevingen, zoals op 13 april 1992 in de buurt van Roermond met een kracht van 5.8 en in 2002 iets ten oosten van Roermond in Duitsland met een kracht van 4.9.

 

In Noord-Nederland komen, vooral in Groningen en Drenthe, lichte aardbevingen voor. Die worden naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt door de gaswinning uit de bodem, waardoor de aardbodem zakt.

Op 24 oktober 2003 was er in de omgeving van Loppersum een lichte aardbeving met een kracht van 3.0. In diezelfde omgeving vond ook op 22 september 2003 een (lichtere) aardbeving plaats, kracht 2.3.

De zwaarste aardbeving in Noord-Nederland tot nu toe was op 8 augustus 2006 om 07:04u. Die had een kracht van 3,5 op de schaal van Richter en het epicentrum bevond zich in het gebied tussen de plaatsen Middelstum, Stedum en Westeremden, ten noordoosten van de stad Groningen. Diezelfde dag om 11:49u was er nog een naschok met een kracht van 2,5, op vrijwel dezelfde plaats.

https://www.isaanlawyers.com

De beste advocaten van Thailand.

info@isaanlawyers.com

 

Het beste warenhuis van Udonthani.In het centrum van de stad udonthani.

Chanin Chanok soi donudom Udonthani  Rooms for rent .Rent luxe rooms  .Email us for details.Luxe kamer in Condo v a   4000 th Bath .

Bij mevrouw Cremers soi donudom  email udonthanicityweblog@gmail.com

 

Thais ontbijt in Soidonudom open van 0700 uur tot 10.00 uur elke dag. Bij mevr Honnybee  Cremers.

Overwinteren in Thailand bij Thais Nederlands echtpaar voor 2 personen met ontbijt 1 maand 12000 thb all in.

Bij meerdere maanden boeken krijgt u 1o procent korting.

Reserveren  verplicht vraag onze voorwaarden op per email.

Udonthanicityweblog@gmail.com  

  0066  085 000 2613

 

 

 

 

Amerikaanse 24 uur wassallon tegen over onze redactie open dag en nacht.

 

 

en droger. Soi donudom udonthani.

Het personeel helpt u gaarne met uw  was.

 

 

Udon ThaniWAWA toers  vip bus met chauffeur1500 thb per dag met chauffeur,excl brandstof.

Beste pc shop in Landmarkt.

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

zij kunnen alle pc problemen oplossen.

 

 

 

voor uw pc gebeuren.

 

 

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.udonthanicityweblog@gmail.com

 udonthanicityweblog.nl

  0066  085 000 2613

 

Mosquito bite in Thailand causes Dutchman to lose both legs uit het leven gegrepen ome Joop spreekt

Mosquito bite in Thailand causes Dutchman to lose both legs

A Dutchman living in Nakhon Rathasima in Thailand is on a mission to spread awareness about “flesh-eating bacteria” (necrotising fasciitis) after a mosquito bite led to the amputation of his left leg and lower right leg.

 

Long-term expat, 62 year old Ed Olieslagers from the Netherlands, went to the hospital in April last year after a mosquito bite became inflamed and painful with no signs of healing.

 

 

Just two hours later, Ed was diagnosed with necrotising fasciitis, a rare bacterial infection that spreads rapidly and can cause death.

“And that was only the beginning of a long period of operations, medications and terrible pains that I still cannot describe in words,”

After nine operations, it was clear that Ed’s left leg would need to be amputated above the knee to save his life, four months after his diagnosis.

Then, Ed’s lower right leg also had to be amputated due to thrombosis complications.

Ed spent many years living in Phuket and later ran a successful swimming pool and construction business called Samui Water Solutions Ltd. However, his business collapsed during the Covid-19 pandemic.

Having no income and a mountain of medical bills, Ed launched a GoFundMe appeal called ‘Ed Olieslager’s Road to Mobility‘, with a target of 50,000 euros (1.8 million baht).

So far, Ed has received just 780 euros in donations (27,802 baht).

Ed wants to pay his outstanding medical bills, which were covered by his friend Judy initially. Ed wants to pay back 650,000 baht.

Prosthetics and mobility solutions will cost Ed a further 500,000 baht…

“Prosthetics are expensive. And I also plan to use an ATV to get around.”

Once Ed is mobile again in the future, he plans on starting a new business.

Returning home to the Netherlands is problematic as airlines said that Ed isn’t allowed to travel alone without prosthetics. Then, the process for registering for welfare could take him around eight months, he said.

 

 

Ed explained that awareness of his disease is almost non-existent in society and even medicine knows little about it…

“In my specific case, the body started reacting positively and then a new infection developed again and again… I finally ended up twice in a sepsis situation, meaning the body started switching off non-vital parts, which results in death unless you take emergency action like an amputation.”

In Ed’s case, it started with a mosquito bite. However, the disease can start from any lesion of skin tissue, like cat scratches, open wounds on the foot, or even shaving wounds.

“Treatment starts often with trial and error.”

In January, the Immortals Thailand group held a fundraising event for Ed in Nakhon Ratchasima.

Ed is determined to raise awareness about the disease, which he says no one else is doing.

In December, a South Korean man died from a rare disease called “brain-eating amoeba” (Naegleria fowleri) upon returning from Thailand.

 

Naegleria fowleri is a single-celled organism – an amoeba – that lives in soil and freshwater, such as lakes, rivers, and waterfalls all across the globe. The amoeba enters the body through the nose, travels to the brain, and eats.

With a death rate of over 97%, most people infected with Naegleria fowleri do not survive. Cases are fairly rare and this was the first of its kind in South Korea.

Last month, an Australian woman’s mystery illness was finally diagnosed after seven years, pointing back to her holiday in Thailand, where she contracted a rare parasite called gnathostomiasis.

om ons kan men nooit meer heen !!!

elke dag 4250 vaste lezers ook in het Engels.

 

https://www.isaanlawyers.com

De beste advocaten van Thailand.

info@isaanlawyers.com

 

Het beste warenhuis van Udonthani.In het centrum van de stad udonthani.

Chanin Chanok soi donudom Udonthani  Rooms for rent .Rent luxe rooms  .Email us for details.Luxe kamer in Condo v a   4000 th Bath .

Bij mevrouw Cremers soi donudom  email udonthanicityweblog@gmail.com

 

Thais ontbijt in Soidonudom open van 0700 uur tot 10.00 uur elke dag. Bij mevr Honnybee  Cremers.

Overwinteren in Thailand bij Thais Nederlands echtpaar voor 2 personen met ontbijt 1 maand 12000 thb all in.

Bij meerdere maanden boeken krijgt u 1o procent korting.

Reserveren  verplicht vraag onze voorwaarden op per email.

Udonthanicityweblog@gmail.com  

  0066  085 000 2613

 

 

 

 

Amerikaanse 24 uur wassallon tegen over onze redactie open dag en nacht.

 

 

en droger. Soi donudom udonthani.

Het personeel helpt u gaarne met uw  was.

 

 

Udon ThaniWAWA toers  vip bus met chauffeur1500 thb per dag met chauffeur,excl brandstof.

Beste pc shop in Landmarkt.

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

zij kunnen alle pc problemen oplossen.

 

 

 

voor uw pc gebeuren.

 

 

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.udonthanicityweblog@gmail.com

 udonthanicityweblog.nl

  0066  085 000 2613

 

Monkeybisnus ten einde.Het is uit het leven gegrepen door Hugo Apino uit Udonthani.

Groot sucses van Peta dat  misbruik van apen in coconoot bomen al jaren bestrijd.

wij zijn al 14 jaar de beste weblog.

met ruim 4250 vaste lezers/ volgers wereldwijd is onze website ook in het Engels.

Om ons kan men nooit meer heen.!!!!!

Een bijdrage van onze lezer  Hugo Apino uit Udonthani.

Groot sucses van Peta dat  misbruik van apen in coconoot bomen al jaren bestrijd.

Het landbouwdepartement heeft een speciale machine ontworpen om boeren te helpen kokospalmen te beklimmen, zodat ze niet langer afhankelijk zijn van apen.
Dit was een reactie op een rapport uit 2020 van de People for the Ethical Treatment of Animals (Peta) waarin Thaise kokosnootboeren werden beschuldigd van het misbruiken van apen. Peta heeft in veel landen aangedrongen op een verbod op het gebruik van apen in de landbouwsector.

Rapeepat Chansriwong, de directeur-generaal van de afdeling, zei dat de klimmachine is gemaakt om de impact van Peta’s rapport op de Thaise kokosexport te verzachten.

Hij voegde eraan toe dat de machine veiliger was dan het Indiase prototype omdat het een riem bevat om de veiligheid van de klimmer te waarborgen, en hij zei dat dit de industrie dichter bij automatisering zou brengen.

 

“De machine weegt aan beide kanten 5 kilogram en stelt de gebruiker in staat om met een snelheid van 0,14 meter per seconde in de boom te klimmen”, legt hij uit.

Rapeepat legde uit dat het landbouwdepartement een aapvrije norm heeft gesteld als onderdeel van zijn goede landbouwpraktijken als reactie op het rapport van Peta en dat het ook kleine kokosnootspruiten verkoopt.

Geen apenhandel meer: Thaise boeren hebben nu een machine om kokospalmen op te tillen

De klimmachines worden geproduceerd door drie fabrieken. Geïnteresseerden die er een willen kopen, kunnen het Agricultural Engineering Research Institute van de afdeling bellen op (02) 579 2757

The Agriculture Department has designed a special machine to help farmers climb coconut trees so they no longer have to rely on monkeys.
This was in response to a 2020 report from the People for the Ethical Treatment of Animals (Peta) accusing Thai coconut farmers of abusing monkeys. Peta has been pushing for a ban on the use of monkeys in the agricultural industry in many countries.

Rapeepat Chansriwong, the department’s director-general, said the climbing machine was created to mitigate the impact Peta’s report has had on Thailand’s coconut exports.

Adding that the machine was safer than the Indian prototype because it includes a belt to ensure the climber’s safety, he said this would bring the industry closer to being automated.

“The machine weighs 5 kilograms on either side and allows the user to climb the tree at 0.14 meters per second,” he explained.

Rapeepat explained that the Agriculture Department has set a monkey-free standard as part of its good agricultural practices in response to Peta’s report and is also selling small coconut-tree sprouts.

No more monkey business: Thai farmers now have a machine to take them up coconut trees

The climbing machines are being produced by three factories. Those interested in purchasing one can call the department’s Agricultural Engineering Research Institute at (02) 579 2757.

 

 

om ons kan men niet meer heen!!!

onze begunstigers.

om ons kan men nooit meer heen !!!

elke dag 4250 vaste lezers ook in het Engels.

 

https://www.isaanlawyers.com

De beste advocaten van Thailand.

info@isaanlawyers.com

 

Het beste warenhuis van Udonthani.In het centrum van de stad udonthani.

Chanin Chanok soi donudom Udonthani  Rooms for rent .Rent luxe rooms  .Email us for details.Luxe kamer in Condo v a   4000 th Bath .

Bij mevrouw Cremers soi donudom  email udonthanicityweblog@gmail.com

 

Thais ontbijt in Soidonudom open van 0700 uur tot 10.00 uur elke dag. Bij mevr Honnybee  Cremers.

Overwinteren in Thailand bij Thais Nederlands echtpaar voor 2 personen met ontbijt 1 maand 12000 thb all in.

Bij meerdere maanden boeken krijgt u 1o procent korting.

Reserveren  verplicht vraag onze voorwaarden op per email.

Udonthanicityweblog@gmail.com  

  0066  085 000 2613

 

 

 

 

Amerikaanse 24 uur wassallon tegen over onze redactie open dag en nacht.

 

 

en droger. Soi donudom udonthani.

Het personeel helpt u gaarne met uw  was.

 

 

Udon ThaniWAWA toers  vip bus met chauffeur1500 thb per dag met chauffeur,excl brandstof.

Beste pc shop in Landmarkt.

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

zij kunnen alle pc problemen oplossen.

 

 

 

voor uw pc gebeuren.

 

 

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.udonthanicityweblog@gmail.com

 udonthanicityweblog.nl

  0066  085 000 2613

 

Hondsdolheid in de provincie Maha Sarakham.het is uit het leven gegrepen door ome Joop spreekt.

 

 

Hondsdolheid in de provincie Maha Sarakham

 

       UDONTHANICITYWEBLOG.NL

Reeds 14 jaar de beste weblog in Thailand,met ruim 4250 vaste lezers/volgers wereldwijd.

ook in het English.!!!!!

OM ONS KAN MEN NIET MEER HEEN !!!!

Een bijdrage van OME JOOP SPREEKT.

Twee dorpen in het district Chuen Chom in de noordoostelijke provincie Maha Sarakham in Thailand zijn uitgeroepen tot controlegebied voor hondsdolheid, nadat een aantal mensen en dieren waren aangevallen door hondsdolle honden.

Volgens Vorakorn Inthapaet zijn de provinciale veehouder in Maha Sarakham, Ban Nong Wa in het subdistrict Chuen Chom en Ban Kam Kerng in het subdistrict Kut Praduk van vorige week tot 26 februari uitgeroepen tot controlegebied voor hondsdolheid .

Hij zei dat ongeveer 200 honden en katten, goed voor 95% van de bevolking in de twee dorpen, zijn gevaccineerd, eraan toevoegend dat andere honden en katten zijn gesteriliseerd.

In Ban Nong Wa zei hij dat een hondsdolle hond zes mensen had gebeten. 11 andere mensen werden ook blootgesteld aan het dier. 

In Ban Kam Kerng werd een man gebeten en werden 25 andere mensen blootgesteld aan de hondsdolle hond, eraan toevoegend dat alle mensen die gebeten of blootgesteld zijn, zijn gevaccineerd.

Ondertussen maakte Dr. Taweechai Visanuyothin, directeur van Bureau voor ziektepreventie en -bestrijding 9,

gevestigd in de provincie Nakhon Ratchasima, bekend dat er tussen 1 oktober vorig jaar en 6 februari 10 hondsdolle dieren waren gevonden in de provincies Buri Ram en Surin. 74 mensen werden blootgesteld aan de dieren, die allemaal zijn gevaccineerd.

maken ze nu na de aardbeving minder drones in Syrie om de mensen in ukraine te vermoorden.??


maken ze nu na de aardbeving minder drones in Syrie om de mensen in ukraine te vermoorden.

udonthanicityweblog.nl

 

er bestaat nu geen twijfel over het belang van het “Syrische laboratorium” in het algemene offensief van Rusland tegen Oekraïne. Het was in Syrië dat het Kremlin terreurtechnieken tegen de burgerbevolking testte en vervolgens normaliseerde om de gewapende oppositie beter te verzwakken. Dit omvatte de systematische vernietiging van bruggen, scholen en ziekenhuizen; het veinzen van “humanitaire corridors” om burgers die denken dat ze uit de hel ontsnappen beter in de val te lokken; een stoomwalsende invasie bedoeld om de bevolking de enige keuze te laten tussen onderwerping of exodus – al deze tactieken die werden gebruikt tegen de achtergrond van de verlamming van de VN door het Russische veto.

 

reageren?

udonthanicityweblog@gmail.com

.

Meisje (1) na 18 uur gered uit put in Thailand: ’Erg overstuur’.Uit het leven gegrepen redactie

 

 

Meisje (1) na 18 uur gered uit put in Thailand: ’Erg

overstuur’

Girl (1) rescued from well in Thailand after 18 hours: “Very upset”

UDDONTHANICITYWEBOG.NL
The best weblog in Thailand for 14 years, with over 4250 regular readers/followers worldwide. opok in english.
YOU CAN’T GO ANYMORE ABOUT US!!!!

From editors’

PHOP PHRA – A 1-year-old girl who was trapped in a well in Thailand for more than eighteen hours was freed on Tuesday. The child was playing on a cassava plantation in the Thai district of Phop Phra on Monday when she fell into a well over thirteen meters deep and thirty centimeters wide.

This is reported by the Bangkok Post. Under the circumstances, she is doing well, but she was very shocked and upset after the liberation, according to the local
authorities.
The child is reportedly the daughter of two migrant workers from Myanmar who work on the plantation. The parents raised the alarm when they could not find their child on Monday and started a major search. Suddenly she heard her calling from a ‘freshly dug pit’.
Rescue team
Rescue workers lowered a camera into the well and saw the girl moving at the bottom. They immediately installed an oxygen tube for the child and a PVC pipe so that the sides would not collapse.

An excavator was also used to remove the soil around the well.

The rescue operation continued through the night. An ambulance was already on hand and to the delight of the parents and the rescue team, the girl was freed alive on Tuesday morning.
She was taken to hospital for a check-up but is currently doing well.

Van redactie ‘

PHOP PHRA – Een 1-jarig meisje dat in Thailand ruim achttien uur vastzat in een put, is dinsdag bevrijd. Het kind was maandag aan het spelen op een cassaveplantage in het Thaise district Phop Phra toen ze in een put van ruim dertien meter diep en dertig centimeter breed viel.

 

Dat meldt Bangkok Post. Naar omstandigheden gaat het goed met haar, wel was ze erg geschokt en overstuur na de bevrijding, aldus de lokale

autoriteiten.

Het kind is naar verluidt de dochter van twee arbeidsmigranten uit Myanmar die werkzaam zijn op de plantage. De ouders sloegen alarm toen zij hun kind maandag niet konden vinden en startten een grote zoektocht. Plotseling hoorde ze haar roepen vanuit een ’vers gegraven put’.

Reddingsteam

Reddingsmedewerkers lieten een camera in de put zakken en zagen het meisje op de bodem bewegen. Ze installeerden direct een zuurstofslang voor het kind en een pvc-buis zodat de zijkanten niet zouden instorten.

Ook kwam er een graafmachine aan te pas om de grond rondom de put te verwijderen.

 

De reddingsoperatie ging de hele nacht door. Een ambulance stond al paraat en tot grote vreugde van de ouders en het reddingsteam werd het meisje dinsdagochtend levend bevrijd.

Ze is ter controle naar het ziekenhuis gebracht maar maakt het momenteel goed.

Onze begunstigers online geplaatst door beheerder Lowy Cremers Udonthanicityweblog.nl

 

 

 

begunstigers.

 

 

https://www.isaanlawyers.com

De beste advocaten van Thailand.

info@isaanlawyers.com

 

Het beste warenhuis van Udonthani.In het centrum van de stad udonthani.

Chanin Chanok soi donudom Udonthani  Rooms for rent .Rent luxe rooms  .Email us for details.Luxe kamer in Condo v a   4000 th Bath .

Bij mevrouw Cremers soi donudom  email udonthanicityweblog@gmail.com

 

Thais ontbijt in Soidonudom open van 0700 uur tot 10.00 uur elke dag. Bij mevr Honnybee  Cremers.

Overwinteren in Thailand bij Thais Nederlands echtpaar voor 2 personen met ontbijt 1 maand 12000 thb all in.

Bij meerdere maanden boeken krijgt u 1o procent korting.

Reserveren  verplicht vraag onze voorwaarden op per email.

Udonthanicityweblog@gmail.com  

  0066  085 000 2613

 

 

 

 

Amerikaanse 24 uur wassallon tegen over onze redactie open dag en nacht.

 

 

en droger. Soi donudom udonthani.

Het personeel helpt u gaarne met uw  was.

 

 

Udon ThaniWAWA toers  vip bus met chauffeur1500 thb per dag met chauffeur,excl brandstof.

Beste pc shop in Landmarkt.

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

zij kunnen alle pc problemen oplossen.

 

 

 

voor uw pc gebeuren.

 

 

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.udonthanicityweblog@gmail.com

 udonthanicityweblog.nl

  0066  085 000 2613

Gezien 412keer.

Lowy2@gmail..com

 

online gokkenklopjachtPolitieverdachtenHongkong.uit het leven gegrepen by Hugo Gokmans

 

              udonthanicityweblog.nl

De 2 talige website met ruim 4250 vaste lezers/volgers wereldwijd elke dag.

om ons kan men nooit meer heen.!!!!!

Een bijdrage van Hugo Gokmans(BRON INTERNET)

De politie start een klopjacht op nog eens 12 verdachten die banden hebben met een online gokplatform

De politie is op zoek naar nog 12 mensen die verdacht worden van betrokkenheid bij een online gokplatform na de eerste arrestatie op vrijdag.

Pol Lt-generaal Worawat Watnakornbancha, commissaris van het Cyber ​​Crime Investigation Bureau (CCIB), zei zaterdag dat de politie haar best zal doen om de 12 overgebleven verdachten te vinden, hoewel sommigen mogelijk naar het buitenland zijn gevlucht.

 Hij voegde eraan toe dat meer locaties zullen worden overvallen om bewijsmateriaal te verzamelen tegen degenen die betrokken zijn bij het online gokplatform Macao 888.

Natthapong Rachinla, 28, werd vrijdag gearresteerd in zijn condominium in de noordoostelijke provincie Udon Thani omdat hij naar verluidt de leiding had over de financiële zaken van het platform.

Worawat zei dat Natthapong een van de 13 is die wordt gezocht in verband met de online gokoperatie, maar weigerde de overige 12 te identificeren.

 

De CCIB-chef wilde ook niet bevestigen of onder de verdachten een van de vier broers was die door actrice Arisara “Due” Thongborisut werden beschuldigd van betrokkenheid bij online gokken. Hij zei pas dat de verdachten ontsnapten nadat de actrice haar beschuldigingen had geuit op sociale media.

Worawat zat zaterdagmiddag een bijeenkomst voor met politie-onderzoekers op het hoofdkwartier van de CCIB.

Na de bijeenkomst, die meer dan een uur duurde, vertelde hij verslaggevers dat de politie meer invallen zal doen om ervoor te zorgen dat het bewijs tegen de verdachten overtuigend is.

“De politie zal alle middelen proberen [om de verdachten te pakken te krijgen], zelfs als ze in het buitenland wonen”, zei Worawat.

 

Hij verwierp beschuldigingen dat sommige politieagenten een belangrijke rol speelden bij de ontsnapping van de verdachten en herhaalde dat ze vluchtten nadat de actrice beschuldigingen had geuit.

Sommige verdachten bevinden zich naar verluidt in Hong Kong.

 

Zo oud als men er uitziet word je nooit.Het is uit het leven gegrepen door Lowy Cremers.

 

 

Hoe het voelt om ouder te worden

Een bijdrage van ouwe Hendrik uit Udonthani ,het is uit het leven een greep.

Meer bewegen voor ouderen met bejaarde man gestrekte arm oefening

Met het ouder worden verandert er veel in het lichaam. De ene verandering is zichtbaar, zoals rimpels en andere veranderingen voel je wel maar zie je niet.

Op hoge leeftijd heeft veroudering op alle onderdelen van het lichaam impact. Gelukkig verloopt veroudering geleidelijk waardoor het makkelijk is om je levensstijl erop aan te passen.

Voor jongeren is ouder worden iets ongrijpbaars. Wat gebeurt er eigenlijk als je ouder wordt?

Wat verandert er in het lichaam als je ouder wordt?

Iedereen wordt anders oud. Dit hangt van meerdere factoren af, bijvoorbeeld erfelijkheid en leefstijl. Ziektes en medicijngebruik hebben invloed hebben op het ouder worden, zoals bij diabetes, dementie en Parkinson.

De meest voorkomende ouderdomskenmerken zijn:

stijve gewrichten

minder goed kunnen horen

verminderd gezichtsvermogen (diabetes kan dit versterken)

beperking bewegingsmogelijkheden, bijvoorbeeld van de nek en het hoofd

minder energie en verlies van kracht

beperking van vastgrijpen

vermindering coördinerend vermogen (ziekte van Parkinson kan dit versterken)

Minder sex maar nog net zo graag als vroeger.

verminderd geheugen, dementie kan dit versterken

Hoe het voelt om ouder te zijn: het bejaardenpak

Jonge mensen kunnen ervaren hoe het is om bejaard te zijn.  onderzoeker Lowy Cremers  van udonthanicityweblog.nl  bedacht namelijk een bejaardenpak. Je trekt het aan en voelt dezelfde beperkingen als iemand van 75 jaar met een gemiddelde conditie. Zware ledematen, trage en stroeve bewegingen die meer inspanning kosten en een veel minder zichtvermogen. Bekijk de filmpjes van deze inmiddels 82 jarige man op youtube onder rubriek de 1000 levens van lowy cremers.

 Niet alles wordt met het bejaardenpak gesimuleerd, geheugenachteruitgang en afnemende smaakbeleving zijn er niet in verwerkt.

Is ouder worden dan helemaal niet leuk?

Je zou haast denken dat met alle veranderingen het ouder worden louter kommer en kwel is. Maar het merendeel van de ouderen ervaart dit niet zo. Bij het toenemen van de leeftijd beoordelen mensen hun levenskwaliteit zelfs wat hoger dan toen ze jonger waren.

Dat blijkt uit ’Grijs is niet zwart wit. “Hoe ouder je wordt, hoe minder belangrijk gezondheidsproblemen lijken te zijn voor de levenslust. Op 85-jarige leeftijd heeft 90% van de mensen te maken met fysieke of mentale problemen. Maar het goede nieuws is dat de helft van deze ouderen hun welzijn als optimaal beschouwt.

Gezond eten geen alcohol en niet roken bevorderd het dat je oud kunt worden.

En laat vooral je vroegere zgn vrienden  de zuipers en hoerenjagers vallen als een baksteen dan kan je oud worden.

Dit verhaal  van Lowy Cremers de man die de hele wereld heeft gezien  en veel landen bezocht is gelukkig in zijn nieuwe vaderland en zijn lieve Thaise vrouw Honnybee Cremers.