Italiaanse privacywaakhond blokkeert ChatGPT door redactie lowy cremers

 

 

Italiaanse privacywaakhond blokkeert ChatGPT

 

\Animated GIF

UDONTHANICITYWEBLOG.NL

Om ons kan men niet meer heen!!!!

AI-systeem ChatGPT wordt voorlopig verboden in Italië. Volgens de Italiaanse privacytoezichthouder Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP) houdt OpenAI, het bedrijf achter het systeem, zich niet aan de regels voor vergaring van persoonsgegevens.

Blijf er dus weg want  als u met hen in zee gaat liggen uw data gegevens zo op straat en kan men u financieel uitkleden.

Techredactie 

Home » Van de redactie » Belangrijke aankondiging: Redactie van Thailandblog wordt overgenomen door ChatGPT!

Beste lezers van Thailandblog,

We hebben spannend nieuws om met jullie te delen.  

Vanaf komende zaterdag zal ChatGPT verantwoordelijk zijn voor het schrijven en redigeren van alle artikelen op Thailandblog.

Deze overname is door de vele negativiteit ons slecht bekomen.

We moeten helaas van af zaterdag ER EEN PUNT ACHTER ZETTEN. .

WE BEDANKEN AL ONZE LEZERS VOOR HET VERTROUWEN DAT WE VAN HEN 14 JAAR LANG MOCHTEN HEBBEN.

 

Als onderdeel van HET  EINDE Thailandblog zullen er geen artikelen meer geplaatst kunnen worden en   plaatsvinden op Thailandblog:

 

We zijn ons ervan bewust dat dit einde  mogelijk vragen of zorgen oproepen bij onze lezers. Maar  we kunnen niet voldoende geld meer verdienen met een blog dat zo veranderlijk als het weer is..

bedankt voor alle reacties Peter en vrouw.

Begin van het einde van Thailandblog is gemaakt

Begin van einde vanThailandblog is reeds gemaakt.

 

         UDONTHANICITYWEBLOG.NL

ZE KUNNEN NIET MEER OM ONS HEEN!!

Wij publiseren alles uit eigen  beheer.

We zien Thailandblog  snel aftakelen.

Ze kunnen  alle maal nu lezer van udonthanicityweblog.nl worden

Wij doen alles zelf bij ons geen financieel belang als bij Thailandblog.

Iedereen kan via email een artikel insturen wij plaatsen het zo als u ons het  toe zend,mag zelfs anoniem.

Mensen dreigen aftehaken nu die beheerder weer  denkt meer geld te kunnen verdienen met dat blog.

BezorgdeBurgerBuurman zegt op 

30 maart 2023 om 10:43

Reactie van kattestaart : als die oprot  zal daar niemand om treuren.

En ook die Eric kuipers  een demente man moet gewoon oprotten.

Kattestaart schreef als reactie:::

Ik ben niet blij met al die nieuwigheden nog even en me toilet veegt automatisch me kont schoon.

Dat Jullie thailandblog voor veel geld verkopen aan een robot doet pijn aan mijn hart. Want ik ben bang voor die dingen.

Stel ze slaan op hol, dan moet je rennen voor je leven en ik kan niet meer rennen op mij leeftijd.
Ik wacht het wel even af en anders ben ik weg, foetsie.

Misshien ook maar thuis blijven voortaan. Je weet niet waar die dingen allemaal in verstopt zitten.

Lieven Kattestaart zegt op 

30 maart 2023 om 09:50

Beste redactie,
geschokt neem ik kennis van deze laatste ontwikkelingen.

Want na de robot, drone, koelkast met internet, en het automatische antwoordapparaat zijn we nu dus bij het zelfrijdende Thailandblog beland.

Die peter van tb is gewoon een zakkenvuller en hij  denkt rijk te worden ,beste schrijvers  gewoon afhaken,bij lowy van udonthani is iedereen welkom met een eigen verhaal.

Mijns inziens een hellend vlak, zó de Cyber-afgrond in.

Verontrustende visioenen van vele verschrikkelijke verschijnselen vullen mijn hoofd na deze mededeling.
Maar het ergste?
Dat ondergetekende als aankomend droogbrood-schrijver met lede ogen moet toezien hoe u me hiermee ook nog dat laatste korstje uit de mond stoot.

Dit is van een stuitend onnadenkend automatisme en neem ik u zeer kwalijk.

Ik zal mij dan ook ernstig beraden op enige verdere samenwerking met dit forum.

Tabée van een geteisterd schrijver.

Maar beste kattestaart voor jou 10 andere demente schrijvers uit Nederland dus wat let je ,je bent welkom op udonthanicityweblog.nl

 

udonthanicityweblog@gmail.com

  0850002613

De Thaise apen zijn gevaarlijk.ze beiten en bestelen je,kijk er voor uit

 

UDONTHANICITYWEEBLOG.NL

ZE KUNNEN NIET MEER OM ONS HEEN!!!!

Een bijdrage van onze lezer Monkeyman uit Antwerpen.

Thailand is de thuisbasis van veel verschillende soorten apen.

maar de meest voorkomende aap die je tijdens je bezoek zult zien, is een makaak (uitgesproken als “ma kak”), een klein, grijs of grijsbruin dier dat meestal rondhangt in bomen of ander gebladerte .

De gemiddelde Thaise makaak is ongeveer 60 cm lang en weegt ongeveer 15 pond, maar alleen omdat deze apen klein zijn, wil nog niet zeggen dat ze je geen kwaad kunnen doen. Makaken in Thailand kunnen zelfs behoorlijk agressief zijn – verwondingen van deze primaten die ziekenhuiszorg nodig hebben,

worden jaarlijks gemeld en de autoriteiten hebben zelfs borden opgehangen om mensen te waarschuwen om op te passen, maar incidenten blijven zich voordoen.

Als u naar Thailand reist, is het belangrijk om voorbereid te zijn op interacties met deze primaten, aangezien ze vooral veel voorkomen in toeristische gebieden en ongepaste interacties kunnen leiden tot ernstig letsel of zelfs diefstal.

Voer de dieren niet
In sommige toeristische gebieden, onder meer tijdens groepsrondreizen naar Monkey Beach op Koh Phi Phi, worden bezoekers aangemoedigd om de apen pinda’s, bananen of andere snacks te voeren,

en de makaken zijn zo gewend om eten van bezoekers te krijgen dat ze het regelmatig uit hun mond grissen. handen van mensen, grijpen ernaar of gedragen zich op een andere manier agressief als het eten niet beschikbaar is.

Mensen die zich afwenden (vaak in angst) of proberen te voorkomen dat ze eten nemen, worden soms gekrabd of gebeten. Als je gids je bananen voor de apen geeft,

kun je weigeren deel te nemen, want het is net zo leuk om de apen van een afstand te bekijken.

Als je besluit om de makaken te voeren, laat dan geen kleine kinderen met ze omgaan, en blijf op je hoede en let op waar alle apen in het gebied zijn.

De veiligste manier om deze wezens te voeren, is door het voedsel naar de apen te gooien in plaats van te wachten tot ze het uit je hand nemen, zoals bij elk wild dier,

en zorg ervoor dat je je bewust bent van je omgeving, zodat andere apen dat niet doen. Ik probeer niet achter je aan te sluipen.

 

Wees voorzichtig met baby makaken
Baby makaken zijn verreweg de schattigste van de primaten die in Thailand leven,

en hoewel ze misschien rustig vriendelijk en niet-agressief lijken, brengt het aaien van deze jonge apen zijn eigen risico’s met zich mee.

Deze primaten zijn erg beschermend voor hun jongen. Benader of probeer een jonge aap niet aan te raken of een moederaap te benaderen terwijl ze haar baby borstvoeding geeft.

Omdat makaken zeer sociale wezens zijn, zullen ze elkaar verdedigen als ze een bedreiging voelen voor een van hun roedels.

Omdat baby-makaken meer vertrouwen hebben, minder agressief zijn en vriendelijker lijken dan hun oudere tegenhangers, zullen toeristen vaak eerst proberen deze kleinere wezens te benaderen. Als een oudere aap echter het gevoel heeft dat je een van de jongen bedreigt, kun je door de hele roedel worden aangevallen!

Om deze reden moet je voorzichtig zijn als het gaat om interactie met roedels van deze wezens. Zelfs als je gids het spelen met de kleintjes aanmoedigt, wees dan op je hoede en respecteer hun veiligheid.

 

 

Andere gevaren van apen in Thailand
Lichamelijk letsel is niet het enige waar je bang voor moet zijn bij interactie met Thaise makaken; in Ubud, Bali’s Monkey Forest, is het bekend dat makaken stelen van toeristen.

Hoewel het misschien een leuke herinnering lijkt om je zonnebril te verliezen aan een groep apen, kan het toch gevaarlijk zijn en ertoe leiden dat je gekrabd of gebeten wordt.

Er kan ernstiger letsel optreden, vooral tijdens het paarseizoen van de makaken, wanneer mannetjes hyperagressief zijn. In 2007 viel een troep apen de loco-burgemeester van de stad aan in zijn huis in New Delhi, India, en terwijl hij ze probeerde af te weren, viel hij van zijn balkon en stierf later aan zijn verwondingen.

Thailand is de thuisbasis van veel verschillende soorten primaten, maar de meest voorkomende aap die je tijdens je bezoek zult zien, is een makaak.

(uitgesproken als “ma kak”), een klein, grijs of grijsbruin dier dat meestal rondhangt in bomen of ander gebladerte .

De gemiddelde Thaise makaak is ongeveer 60 cm lang en weegt ongeveer 15 pond, maar alleen omdat deze apen klein zijn, wil nog niet zeggen dat ze je geen kwaad kunnen doen. Makaken in Thailand kunnen zelfs behoorlijk agressief zijn – verwondingen van deze primaten die ziekenhuiszorg nodig hebben,

worden jaarlijks gemeld en de autoriteiten hebben zelfs borden opgehangen om mensen te waarschuwen om op te passen, maar incidenten blijven zich voordoen.

Als u naar Thailand reist, is het belangrijk om voorbereid te zijn op interacties met deze primaten, aangezien ze vooral veel voorkomen in toeristische gebieden en ongepaste interacties kunnen leiden tot ernstig letsel of zelfs diefstal.

 

 

Voer de dieren niet
In sommige toeristische gebieden, onder meer tijdens groepsrondreizen naar Monkey Beach op Koh Phi Phi, worden bezoekers aangemoedigd om de apen pinda’s,

bananen of andere snacks te voeren, en de makaken zijn zo gewend om eten van bezoekers te krijgen dat ze het regelmatig uit hun mond grissen.

handen van mensen, grijpen ernaar of gedragen zich op een andere manier agressief als het eten niet beschikbaar is.

Mensen die zich afwenden (vaak in angst) of proberen te voorkomen dat ze eten nemen, worden soms gekrabd of gebeten.

Monkeys at Khao Takiab (Chopsticks Hill), Thailand
 

Thailand is home to many different species of primates, but the most common monkey you’ll see when visiting is a macaque (pronounced “ma kak”), a small, gray or gray-brown animal that usually hangs out in trees or other foliage.

The average Thai macaque is about two feet tall and weighs approximately 15 pounds, but just because these monkeys are small doesn’t mean they can’t harm you. In fact, macaques in Thailand can be quite aggressive—injuries from these primates that require hospital care are reported yearly, and authorities have even put up signs warning people to beware, but incidents continue to occur.

If you’re traveling to Thailand, it’s important to be prepared for interactions with these primates as they are especially common in tourist areas and improper interactions could lead to serious injury or even theft.

 

Don’t Feed the Animals

In some tourist areas, including during group tour visits to Koh Phi Phi’s Monkey Beach, visitors are encouraged to feed the monkeys peanuts, bananas, or other snacks, and the macaques are so used to getting food from visitors that they frequently snatch it out of people’s hands, grab for it, or otherwise act aggressively when the food isn’t forthcoming.

People who turn away (often in fear) or try to stop them from taking food are sometimes scratched or bitten. If your tour guide gives you bananas for the monkeys, you can decline to participate as it’s just as fun to watch the monkeys from a distance.

If you do decide to feed the macaques, do not let small children interact with them, and be sure keep your guard up and pay attention to where all monkeys in the area are.

The safest way to feed these creatures is to throw the food toward the monkeys instead of waiting for them to take it out of your hand, as you would with any wild animal, and make sure to be aware of your surroundings so other monkeys don’t try to sneak up behind you.

 

Be Cautious With Baby Macaques

Baby macaques are by far the cutest of the primates living in Thailand, and though they may appear to be quiet friendly and non-aggressive, petting these young monkeys comes with its own set of risks.

These primates are very protective of their young. Do not approach or try to touch a young monkey or approach a mother monkey while she’s nursing her baby. Because macaques are highly social creatures, if they sense a threat to one of their pack, they’ll come to the defense of one another.

Since baby macaques are more trusting, less aggressive, and appear to be friendlier than their older counterparts, tourists will often try to approach these smaller creatures first. However, if an older monkey feels like you are threatening one of the young, you might be attacked by the entire pack!

For this reason, you should err on the side of caution when it comes to interacting with packs of these creatures. Even if your tour guide encourages play with the little ones, be wary and respectful of their safety.

 

Other Dangers of Monkeys in Thailand

Bodily harm isn’t the only thing to be afraid of when interacting with Thai macaques; in Ubud, Bali’s Monkey Forest, macaques are known to steal from tourists

More serious injury can occur—especially during the macaques’ mating season when males are hyper-aggressive. In 2007, a pack of monkeys attacked the city’s deputy mayor in his home in New Delhi, India, and as he was trying to fight them off, he fell from his balcony and later died of his injuries.

Although losing your sunglasses to a pack of monkeys might seem like a fun memory, it can still be dangerous and result in you getting scratched or bitten in the process.

Monkde Beach staat ook bekend om apenaanvallen, die dodelijk kunnen zijn.

 

Udonthanicityweblog.nl

ZE KUNNEN ER NIET MEER OM HEEN!!!!

 

Het moment waarop een bange jonge Australische jongen en zijn familie werden aangevallen door agressieve apen op een populair strand in Thailand, is vastgelegd op camera.

A photo of the 1-year-old being picked up by his dad at Monkey Beach, as several monkeys make their way towards them.

Het stel Riley Whitelum en Elayna Carausu, die een grote aanhang hebben voor hun reisinhoud terwijl ze de wereld rondzeilen, waren op verkenning Monkey Beach op het eiland Ko Phi Phi Don met hun twee jonge zonen toen het incident plaatsvond.

Meneer Whitelum en zijn zonen Lenny en Darwin hadden een groep apen op het zand gezien toen een van hen in hun tas begon te rommelen met portefeuilles, telefoons, camera’s en een paspoort.

Een Australisch gezin van vier was op Monkey Beach in Thailand toen de vader zijn éénjarige moest beschermen tegen aanvallen door apen.

De vader wil de tas niet kwijtraken en stapt zelfverzekerd naar de aap toe, die snel in de verdediging springt en naar de man springt. De aap kijkt naar de eenjarige Darwin en begint dan naar hem toe te kruipen, waardoor meneer Whitelum snel zijn tas moet beschermen. zoon achter hem, maar niet voordat de aap weer toeslaat.

Ze pakken zijn huilende zoon op die tijdens de beangstigende confrontatie is omgevallen en trekken zich terug in het water, wat wordt aanbevolen om te doen.

“Het was eng, ze hadden hem voor het leven getekend”, zegt een vriend in de video, sprekend over de jonge jongen.

 

Het paar bekende dat ze “niet (hun) onderzoek deden” toen ze naar het strand gingen, dat een leefgebied is voor de apen – langstaartmakaken.

Monkey Beach staat ook bekend om zijn apenaanvallen, die dodelijk kunnen zijn.

 

 

Aussie man krijgt ruzie met een groep apen
Toen de apen doorgingen met het doorzoeken van de tassen, ging meneer Whitelum terug naar waar hij naar de dieren zwaaide om ze af te schrikken.
“Ik heb ruzie gehad met een dozijn apen”, zei hij in de video.
Hij beschreef hoe hij “zich rot voelde omdat hij een aap had geslagen” tegen zijn partner, die uit het water snelde toen ze geschreeuw hoorde aan de kust.
“Ik maak geen grapje schat… ze gingen voor Darwin,” zei hij.

 

Dief blootgesteld aan ‘potentieel dodelijke herpes’ na diefstal uit apenverblijf
Lokale doktoren zien mensen dagelijks voor apenbeten
Hoewel Darwin er ongedeerd uitkwam dankzij zijn vader, kwam het incident niet zonder slachtoffers: meneer Whitelum werd in zijn vinger gebeten. Omdat hij geen tetanus- of hondsdolheid-injecties had, moest de man er verschillende doorstaan, waarbij hij flauwviel van de pijn tijdens het proces.

Tijdens het afweren van een aap kreeg Riley Whitelum een beet, waarvoor hij een aantal vaccinaties moest krijgen. Bron: YouTube/Sailing La Vagabonde
“Ik heb nog nooit een hondsdolheidsprik gehad, dus ik heb er vijf of meer nodig in mijn wond. Daarna nog eens vijf in de komende 20 dagen”, zei hij in de video.
De doktoren waarmee het stel in de video sprak, zeiden dat ze twee mensen per dag krijgen voor apenbeten.

Aussie toddler and family attacked by monkeys

on Thailand holiday

Video shows an Aussie father holding his young son under his arm while he fights off several aggressive monkeys.

The moment a frightened young Australian boy and his family were attacked by aggressive monkeys at a popular Thailand beach has been caught on camera.Couple Riley Whitelum and Elayna Carausu, who have a large following for their travel content while sailing around the world, were exploring Monkey Beach on Ko Phi Phi Don island with their two young sons when the incident occurred.

Mr Whitelum and his sons Lenny and Darwin had spotted a group of monkeys on the sand when one started rummaging through their bag containing wallets, phones, cameras and a passport.

A photo of the 1-year-old being picked up by his dad at Monkey Beach, as several monkeys make their way towards them.

An Australian family of four were on Monkey Beach in Thailand when the dad had to protect his one-year-old from being attacked by monkeys. Source: YouTube/Sailing La Vagabonde

Not wanting to lose the bag, the dad confidently strides towards the monkey who snaps into defensive mode and jumps at the man.Looking over at one-year-old Darwin, the monkey then starts creeping towards him, forcing Mr Whitelum to quickly shield his son behind him, but not before the monkey strikes again.Picking up his crying son who fell over during the frightening confrontation, they retreat into the water, which is what’s recommended to do.

“It was scary, they could’ve scarred him for life,” a friend says in the video, speaking about the young boy.

The couple confessed to “not doing (their) research” when heading to the beach, which is a habitat for the monkeys — long-tailed macaques. Monkey Beach is also known for its monkey attacks, which can be deadly.

Aussie man gets into a ‘punch up’ with a group of monkeys

When the monkeys continued to go through the bags, Mr Whitelum made his way back where he took a swing at the animals to try and scare them off.

“I’ve been in a punch up with a dozen monkeys,” he said in the video.

He described how he “felt bad for punching a monkey” to his partner, who rushed out of the water when she heard screaming at the shore.

“I’m not kidding babe… they went for Darwin,” he said.

 

Thief exposed to ‘potentially fatal herpes’ after stealing from monkey enclosure

Local doctors see people daily for monkey bites

While Darwin got out unscathed thanks to his dad, the incident didn’t come without its casualties — Mr Whitelum being bitten on the finger. Not having any tetanus or rabies shots, the man then had to endure several, passing out from the pain during the process.

A photo of the bite Riley Whitelum sustained at Monkey Beach in Thailand.

While fighting off a monkey, Riley Whitelum suffered a bite, which he had to get a number of vaccination shots for. Source: YouTube/Sailing La Vagabonde

 

“I’ve never had a rabies shot so I need five, or more, in my wound. Then another five over the next 20 days,” he said in the video.

The doctors the couple spoke to in the video said they get two people a day come in for monkey bites.

Udonthanicityweblog.nl gaat met de tijd mee.Door ome Joop spreekt

UDONTHANICITYWEBLOG.NL

                  ZE KUNNEN NIET MEER OM ONS HEEN !!!!

Een bijdrage van Ome Joop spreekt

 Ik mailde meteen de beheerder en vroeg hem :heb met verbazing de laatste nieuwe dingen op Udonthanicityweblog.nl gevold.: hoe krijg jij dat zo voor mekaar lowy.Het antwoord was duidelijk:

Ik heb 18 jaar voor Fedex in USA gewerkt en heb daar bij mijn Americaanse vrienden  mijn info vandaan gekregen.

Dus heb ik met slechts 4 klassen basis onderwijs veel bij geleerd.

Ik heb een plug  geinstalleerd die klikt elke keer aan als iemand  een artikel van de website bekijkt.

En na veel studi heb ik nu de mogelijkheid om mijn loge wereldbol met naam te promoten met of zonder muziek.

Zo zie je maar dat ik als  oudere persoon nog voor vernieuwingen  aandacht heb.

Het is dan ook een weblog geworden met ruim 4250 vaste lezers/volgers met voor ieder wat wils.

Het is een website voor iedereen,gerund door 1 persoon lowy cremers die is eigenaar/beheerder/moderator en nog veel meer.

U kan uitsluitend artikelen aanleveren ,mag ook anoniem met of zonder spelfouten aan:

udonthanicityweblog@gmail.com

Groeten van Ome Joop Spreekt

 

 

 

Iedereen kan vrij reageren op deze website wij hebben geen beperkingen

 

. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld, berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site aantreft bij udonthanicityweblog.nl.en hun beheerder. 

 

UDONTHANICITYWEBLOG.NL

MEN KAN ER NIET MEER OMHEEN!!!!

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is altijd  toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk geen  schriftelijke toestemming is verleend door de beheerder eigenaar van udonthanicityweblog.nl.

Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is wel toegestaan.iedereen mag ons schrijven wat men wil, echter artikelen over politiek en of artikelen  over Thais koningshuis  kunnen niet geplaatst worden.En zgn vaste schrijvers van Thailandblog hebben geen toegang tot dit unieke weblog

De reden die Beheerder Peter van Thailand blog heeft destijd zijn lezers gesomeerd nooit op udonthanicityweblog te reageren.van udonthanicityweblog.nl

Hij ziet ons als concurent ha ha we moeten er soms hard om lachen.

Heeft u onenigheid met  iemand meld het ons we kunnen uw bijdrage anoniem plaatsen,ook al bent u ergens anders geweigerd,is recht van menings uiting dat hoog in ons vaandel staat!!

U kunt uw grieven blijde  gebeurtenissen etc uitsluiten aan ons door geven per email

udonthanicityweblog@gmail.com

 

 

straaljagershebbenRussischemilitairevliegtuigenonderschept

 

 

Een paar Nederlandse F-35 straaljagers hebben een formatie Russische militaire vliegtuigen onderschept.

die in de buurt van het Poolse luchtruim vlogen.

 

 

Het incident gebeurde maandag toen “het toen nog onbekende vliegtuig het Poolse NAVO-verantwoordelijkheidsgebied naderde vanuit Kaliningrad”, een Russische enclave aan de Oostzee, citeerde Reuters het Nederlandse ministerie van Defensie.

“Na identificatie bleken het drie vliegtuigen te zijn: een Russische IL-20M Coot-A die werd geëscorteerd door twee Su-27 Flankers”, aldus Nederlandse functionarissen. “De Nederlandse F-35’s begeleidden de formatie op afstand en droegen de escorte over aan NAVO-partners.”

SUV autorijd door muur parkeerterrein,valt 2verdiepingen.lager

 

 

SUV rijdt door muur parkeerterrein,

valt 2 verdiepingen in coffeeshop.

(Bron the Nation) Door Tinus The Brokkenpiloot ChangMay

MEN KAN ER NIET MEER OM HEEN!!!

Een bestuurder verloor de controle over zijn SUV op een parkeerplaats bij een winkelcentrum in de provincie Pathum Thani.

De crash vond maandagavond laat plaats, maar de politie gaf er geen verklaring over totdat er een video over werd geüpload op sociale media.

De bestuurder van de Toyota Fortuner raakte lichtgewond, maar niemand anders raakte gewond, zei luitenant-kolonel Prasit Somboonjit, plaatsvervangend hoofd van het politiebureau van Kukot.

Het ongeluk gebeurde maandag rond 23.00 uur, zei Prasit. Hij weigerde de naam van de bestuurder vrij te geven,

maar zei wel dat de man 45 jaar oud was. Hij weigerde ook het winkelcentrum te noemen waar het incident plaatsvond.

Hij bevestigde de crash nadat een TikTok-gebruiker een clip plaatste waarin het wrak van het voertuig in het winkelcentrum te zien was.

De clip toonde een zwarte Fortuner met een zwaar beschadigde achterkant bovenop tafels in een Amazon-coffeeshop.

Prasit zei dat de chauffeur voor de crash een vriend in het winkelcentrum had bezocht. De bestuurder zei dat het stuursysteem van de SUV niet goed functioneerde toen hij de parkeerplaats verliet en vervolgens de controle over het voertuig verloor en niet meer kon remmen, zei Prasit.

De SUV botste door de glazen wand die de parkeerplaats scheidde van het winkelcentrum, raakte een reling en tuimelde vervolgens door een open ruimte van de tweede verdieping naar de begane grond.

De politie zei dat ze twijfels hadden over de verklaringen van de bestuurder en vroegen om een ​​bloedtest om te bepalen of hij dronk in het ziekenhuis waar ze hem naartoe brachten voor behandeling.

Ze wachten nog steeds op de uitslag van de test.

Het winkelcentrum moet nog een klacht indienen bij het politiebureau waarin staat hoeveel schade er is aangericht, zei Prasit.

De SUV werd in afwachting van een hoorzitting in beslag genomen als bewijs, voegde hij eraan toe.

INGLISH EDITION

A driver lost control of his SUV in a shopping center parking lot in Pathum Thani province.
The crash happened late Monday evening, but police did not release a statement about it until a video was uploaded on social media.
The driver of the Toyota Fortuner was slightly injured, but no one else was injured, said Lieutenant Colonel Prasit Somboonjit, deputy chief of Kukot police station.
The accident happened around 11 p.m. Monday, Prasit said. He refused to release the name of the driver,

but did say the man was 45 years old. He also declined to name the mall where the incident took place.
He confirmed the crash after a TikTok user posted a clip showing the wreckage of the vehicle in the mall.
The clip showed a black Fortuner with a badly damaged rear atop tables at an Amazon coffee shop.
Prasit said the driver visited a friend at the mall before the crash. The driver said the SUV’s steering system malfunctioned as he exited the parking space and subsequently lost control of the vehicle and was unable to brake, Prasit said.
The SUV crashed through the glass wall separating the parking lot from the mall, hit a railing and then tumbled through an open space from the second floor to the ground floor.
Police said they had doubts about the driver’s statements and asked for a blood test to determine if he was drinking at the hospital where they took him for treatment.
They are still waiting for the results of the test.
The mall has yet to file a complaint with the police station stating how much damage has been done, Prasit said.
The SUV was seized as evidence pending a hearing, he added.

Reageren????

UDONTHSANICITYWEBLOG@GMAIL.COM