Thaise mensen maken zich niet snel druk om eenvoudige dingen ingezonden door de wijze man.udonthani

THAISE MENSEN MAKEN ZICH NIET DRUK

MEN KAN ER NIET OMHEEN.!!!!

                                 

UDONTHANICITYWEBLOG.NL

Een bijdrage ons anoniem gemaild door De wijze man.
In Nederland maakt men zich overal druk om,daarom is het land zo verdeeld.

In Thailand ligt dat allemaal heel anders.
Voorbeelden genoeg.

Met je mond open eten ,maakt niemand zich druk om.

Buurvrouw verbrand haar vuilnis op haar eigen grond.Niemand ook geen miljeudienst kijkt er naar om.

Elke dag 3 keer  3 straaljagers met heel veel herrie over je huis,niemand kan het wat schelen.

Zwerver in een straat loopt met zijn edele deel uit zijn broek in vuilnisbakken flessen te zoeken,het deerd niemand.

Meisje van amper 17 jaar laat op straat haar mooie borsten zien voor 100th bath,niemand maakt er zich druk om.

Iemand heeft 5 honden die dag en nacht blaffen,het kan niemand iets schelen.
Karaoke muziek  klinkt abnormaal hard,niemand trekt het zich aan.

Een farang buitenlander moet dubbel betalen bij parken,niemand  trekt het zich aan.

In sommige cafe,s uitgaancentrums werken soms meiden van 15 a 16 jaar als hoertje,geen mens die zich daar druk om maakt.

Tjoek tjoek chauffeurs reken voor een farang altijd meer,daar maakt zich niemand zorgen over.Overheid werkt voor visa dikmijls met 2 maten,niemand maakt er zich druk om.

Scooters bestuurders stoppen altijd over de stopstreep zo dat ze als eerste weg zijn.Niemand  maakt er zich zorgen om.

Scooters rijden op snelweg soms  in verkeerde richting.Niemand maakt zich daar druk om.

Jongtjes van amper 12 jaar berijden motors geen rijbewijs,geen verzekering,geen helm op.Men maakt er zich niet druk om.

Als het eten in een restaurant u niet bevalt  doen ze nooit aan klanten binding.Ze maken er zich niet druk om.

Scooter op afbetaling gekocht,u bent in gebreke,daar maakt niemand zich druk over.

Kinderen verlaten soms basis onderwijs kunnen niet lezen of schrijven.maakt niemand zich druk om.

Zwarte loterijen groeien als paddestoel.daar maakt niemand zich druk om.

 

Zo zijn er nog wel een 50 tal zaken waarvan  een Thaise zich niet druk om maakt.

Het grote verschil is dat de gemiddelde Thaise burger niet over veel geld beschikt.maar ze zijn mijns inziens veel gelukkiger dan de westerlingen.

Wat is het voor velen uit europa toch een fijn land.

UDONTHANICITYWEBLOG.NL
A contribution emailed to us anonymously by The Wise Man.
In the Netherlands people worry about everything, which is why the country is so divided.
In Thailand it is all very different.
Examples enough.
No one cares about eating with your mouth open.
Neighbor burns her garbage on her own land. No one, not even an environmental service, looks at it.
Every day 3 times 3 fighter jets with a lot of noise over your house, nobody cares.
Drifter in a street walks with his private part out of his pants, looking for bottles in garbage cans, it doesn’t bother anyone.
Girl barely 17 years old shows her beautiful breasts on the street for 100th bath, nobody cares.
Someone has 5 dogs barking day and night, nobody cares.
Karaoke music sounds abnormally loud, nobody cares.
A farang foreigner has to pay double at parks, nobody cares.
In some cafes, entertainment centers, girls aged 15 to 16 sometimes work as hookers, no one cares about that.
Tjoek tjoek drivers always charge more for a farang, no one is worried about that. Government often works with 2 sizes for visas, no one cares about it.
Scooter drivers always stop at the stop line so that they are the first to leave. Nobody  cares about it.
Scooters sometimes drive in the wrong direction on the highway. Nobody cares about that.
Boys barely 12 years old ride motorcycles, no driver’s license, no insurance, no helmet. People don’t worry about it.
If you don’t like the food in a restaurant, they never commit to customers. They don’t care.
Scooter bought on credit, you are in default, no one cares about that.
Children sometimes leave primary school and cannot read or write. Doesn’t anyone care.
Black lotteries are growing like mushrooms. Nobody cares about that.

 

For example, there are still about 50 cases that a Thai does not care about.
The big difference is that the average Thai citizen doesn’t have a lot of money, but I think they are much happier than the Westerners.

123 keer gelezen.

  Lowy2@gmail.com

Zeer negen doden door vuurwerkexplosie in Thailand/Door Rotje Knal in Sungai Kolok

UDONTHANICITYWEBLOG.NL

DAAR KAN MEN NIET OMHEEN.

ALTIJD HET EERSTE MET VHET LAATSTE NEWS

Zeker negen doden door vuurwerkexplosie in Thailand

SUNGAI KOLOK – Door een enorme vuurwerkexplosie in een winkelgebied in de Thaise stad Sungai Kolok, op de grens met Maleisië, zijn zaterdag zeker negen mensen om het leven gekomen. Volgens de lokale media zijn er bovendien meer dan honderd gewonden gevallen, van wie verscheidene ernstig.

De ramp is vermoedelijk ontstaan door onzorgvuldigheden bij laswerkzaamheden in de opslagplaats. De ravage in de omgeving van de ontplofte vuurwerkhandel was groot. Meer dan tweehonderd huizen en shops raakten zwaar beschadigd, van sommige werd het hele dak weggeblazen. De hulpverlening kwam snel op gang. Onder anderen werden militairen van een naburige kazerne ingezet.

INGLISH

At least nine people have been killed, including three children, in a blast at a fireworks warehouse in a market in southern Thailand on Saturday.

The explosion in Sungai Kolok, on the Malaysian border, seriously injured at least 115 people and is thought to have been caused by construction work.

Residents described hearing a huge explosion at around 15:00 (09:00 BST).

The force shook buildings, shattered windows and collapsed rooves, sending a massive plume of smoke into the air.

The explosion has also destroyed a large part of the town in Narathiwat province.

The market fire has been brought under control and a preliminary investigation indicates a “technical error” in steel welding during construction work on the building was responsible, local governor Sanon Pongaksorn said.

Seksan Taesen, an eyewitness who lives 100m (330 ft) from the market, said he was at home when he heard a “loud, thunderous noise and my whole house shook”.

Thai firefighters extinguishing a fire after an explosion at a firework warehouse

“Then I saw my roof was wide open. I looked outside and I saw house collapsing and people lying on the ground everywhere. It was chaos,” he told AFP.

Accidents involving fireworks in South East Asia, which are commonly used in the region to commemorate big events, are not unusual.

One in a factory in Indonesia six years ago killed 49 people. Another five days ago killed one woman and injured 10 more in northern Thailand.

Despite public pressure to improve safety, Thailand still has a poor record of accidents on its roads, construction sites and in the work place.

Enforcement of regulations is all the more challenging in Sungai Kolok – a notoriously rowdy border town where anything goes, located in a region of Thailand which is still blighted by an active armed insurgency. 

123 keer gelezen

  Lowy2@gmail.com

 

Toen ik jong was door Lowy Cremers nu 82 jaar oud.Mooie tijd was dat,

 

                     UDONTHANICITYWEBLOG.NL

            Toen ik jong was 1956 met verlof in Eindhoven.

We reden Bromfiets  hadden broeken met smalle pijpen en witte sokken.

Wij waren de Nozems en Elvis was ons idool.

De meiden van rond de 15 jaar stonden soms met 4 of 5 gezamelijk te praten sommige rookten al.

Het ging onderling ook over sex etc.
Ik kwam een keer in gesprek met een groep meiden en ja in no time hadden ze het over sex .

Ik zei in dat gezelschap eens  meiden die vingeren  die krijgen haren tussen de vingers.

Iedereen keek me verbaasd aan maar een meisje Elske  keek meteen naar haar handen,dat zei mij genoeg.

Een andere keer vroeg een meisje mij Lowy hoe kom ik aan grotere borsten.Ze had meer van die eierdopjes onder haar jurk.
Ik zei dan moet je onder de douce  koud water aanzetten op je borsten richten  ongeveer 5 minuten elke dag dan groeien ze als bloemkolen.

De week erna stonden we weer gezellig bij de bioscoop met de meiden te kletsen en ik vroeg en heeft de koude douce op je borsten geholpen?Ze zei nee en ik kreeg van me moeder op me kop dat ik ruim een half uur onder de douce had gestaan.Dat was weer lachen.

In die jaren had men nog nooit van onmenselijk gedrag gehoord.De melkboer in onze straat rekende soms binnens huis af met de huisvrouw aLS ER GEEN GELD WAS OM DE REKENING TE BETALEN.

 

UDONTHANICITYWEBLOG.NL
When I was young 1956 on leave in Eindhoven.
We rode Moped  had narrow leg pants and white socks.
The girls of around 15 years were sometimes talking together with 4 or 5, some were already smoking.
It was also about sex, etc.
I once got into a conversation with a group of girls and yes in no time they were talking about sex.
I once said in that company that girls who finger get hair between their fingers.
Everyone looked at me in surprise, but a girl Elske  immediately looked at her hands, that told me enough.

Another time a girl asked me Lowy how do I get bigger breasts. She had more of those egg cups under her dress.
I said then you should put cold water on your breasts under the shower for about 5 minutes every day and they will grow like cauliflowers.

The following week we were chatting with the girls again at the cinema and I asked and did the cold shower help on your breasts? She said no and my mother told me that I had more than half an hour under the shower that was laughing again.
In those years, inhumane behavior had never been heard of. The milkman in our street sometimes settled with you can pay me  insider the house.

121 keer gezien

email       Lowy2@gmail.com

 

Baby van slachtoffer van kindermishandeling begraven in het veld:

 

 

 

 

                                                             

            UDONTHANICITYWEBLOG.NL

  DAAR KAN MEN NIET OMHEEN !!!!!!!

Wij zijn al ruim 15 jaar de beste Thailand info website.Met altijd het laatste nieuws als eerste online.

Met ruim 5000 vaste lezers /volgers is de weblog ook in het Engels beschikbaar.!!!

politie onderzoekt tragedie in MukdahanEen schrijnend verhaal is aan het licht gekomen toen een baby stierf die was geboren uit seksueel misbruik van kinderen.De moeder van de baby was een 12-jarig meisje dat naar verluidt door haar vader was misbruikt.

Deze zaak bereikte zijn huiveringwekkende climax toen de baby door familieleden zonder pardon in een veld werd begraven, waardoor argwaan ontstond over de doodsoorzaak.

De politie in de noordoostelijke provincie Mukdahan ontving een verontrustend rapport uit het dorp Ban Chanode Noi, district Dong Luang.Een baby van 21 maanden oud was overleden en er werden geen traditionele ceremonies gehouden.

In plaats daarvan werd het lichaam begraven in een heuvel midden in een rijstveld.Deze overhaaste verwijdering, in combinatie met het ontbreken van formele overlijdensregistratie door familieleden,

deed vragen rijzen over het overlijden van het kind.Om het probleem aan te pakken, coördineerde de politie met relevante instanties om het lichaam op te graven voor een postmortaal onderzoek.Na de autopsie waren agenten unaniem van mening dat het kind te vroeg was geboren en chronisch ziek was.

Omdat het lichaam geen tekenen van geweld vertoonde, werd het teruggegeven aan de familie voor een behoorlijke begrafenis.Hierna hebben de familieleden het kind opnieuw begraven in het rijstveld.Verslaggevers onthulden een gruwelijk achtergrondverhaal.De moeder van het overleden kind was een 12-jarig schoolmeisje.

Ze was in 2021 seksueel misbruikt en geïmpregneerd.Een DNA-test bevestigde dat de dader de biologische vader van het meisje was, die vervolgens door de politie gevangen werd gezet op basis van de beschuldiging van incestueuze verkrachting,

meldde KhaoSod.Nadat de vader van het 12-jarige meisje gevangen zat, gaf de moeder, die tegelijkertijd de grootmoeder van de pasgeborene wasde baby aan een tante en een grootvader voordat ze verdween.Pogingen om contact met haar op te nemen zijn sindsdien mislukt.

De grootvader van het kind vertelde over een grimmig incident waarbij hij merkte dat het kind de hik had.Hij veegde het speeksel af met een doek, waarna het kind stilviel.Hij controleerde de nek van het kind op polsslag en ontdekte de hartverscheurende waarheid over de dood van de baby.Na overleg met de dorpsoudsten besloten ze het kind te begraven in een afgelegen rijstveld, waarbij ze de gebruikelijke rituelen lieten varen.

Deze daad verontrustte lokale dorpelingen en wetshandhavers.Bijgevolg moesten de autoriteiten het lichaam van het kind voor de derde keer opgraven om een religieuze ceremonie te houden en een behoorlijke begrafenis te regelen.

Baby van slachtoffer van kindermishandeling begraven in het veld: politie onderzoekt tragedie in MukdahanEen schrijnend verhaal is aan het licht gekomen toen een baby stierf die werd geboren uit seksueel misbruik van kinderen.

De moeder van de baby was een 12-jarig meisje dat ongeveer door haar vader werd misbruikt.Deze zaak bereikte zijn huiveringwekkende climax toen de baby door familieleden zonder gratie in een veld werd begraven, waardoor er een oorzaak ontstond over de doodsoorzaak.

De politie in de noordoostelijke provincie Mukdahan heeft een officieel rapport ontvangen van het dorp Ban Chanode Noi, district Dong Luang.Een baby van 21 maanden oud was overleden en er werden geen traditionele ceremonies gehouden.In plaats daarvan werd het lichaam begraven in een heuvel midden in een rijstveld.Deze overhaaste verwijdering, in combinatie met het ontbreken van de officiële overlijdensregistratie door familieleden, akte vragen over het overlijden van het soort.

Om het probleem aan te pakken, gecoördineerde de politie met relevante autoriteiten om het lichaam op te graven voor een postmortaal onderzoek.

Na de autopsie waren agenten unaniem van mening dat het kind te vroeg was geboren en chronisch ziek was.Omdat het lichaam geen tekening van geweld vertoonde, werd het teruggegeven aan de familie voor een behoorlijke begrafenis.Hierna hebben de familieleden het soort opnieuw begraven in het rijstveld.Verslaggevers onthulden een grondig achtergrondverhaal.

De moeder van het overleden kind was een 12-jarig schoolmeisje.Ze was in 2021 seksueel misbruikt en geïmpregneerd.Een DNA-test bevestigde dat de dader de biologische vader van het meisje was, die vervolgens door de politie werd opgepakt op basis van de tussentijdse incestueuze verkrachting, geïnformeerde KhaoSod.

Nadat de vader van het 12-jarige meisje gevangen zat, gaf de moeder, die gelijktijdig de grootmoeder van de pasgeborene was, de baby aan een tante en een grootvader voordat ze verdwenen.Pogingen om contact met haar op te nemen zijn mislukt.De grootvader van het kind vertelde over een grimm

 

Deze zaak bereikte zijn huiveringwekkende climax toen de baby door familieleden zonder gratie in een veld werd begraven,

waardoor er een oorzaak ontstond over de doodsoorzaak. De politie in de noordoostelijke provincie Mukdahan heeft een officieel rapport ontvangen van het dorp Ban Chanode Noi, district Dong Luang. Een baby van 21 maanden oud was overleden en er werden geen traditionele ceremonies gehouden.

In plaats daarvan werd het lichaam begraven in een heuvel midden in een rijstveld. Deze overhaaste verwijdering, in combinatie met het ontbreken van de officiële overlijdensregistratie door familieleden, akte vragen over het overlijden van het soort. Om het probleem aan te pakken, gecoördineerde de politie met relevante autoriteiten om het lichaam op te graven voor een postmortaal onderzoek.

Na de autopsie waren agenten unaniem van mening dat het kind te vroeg was geboren en chronisch ziek was. Omdat het lichaam geen tekening van geweld vertoonde, werd het teruggegeven aan de familie voor een behoorlijke begrafenis.

Hierna hebben de familieleden het soort opnieuw begraven in het rijstveld.

Een DNA-test bevestigde dat de dader de biologische vader van het meisje was, die vervolgens door de politie werd opgepakt op basis van de tussentijdse incestueuze verkrachting, geïnformeerde KhaoSod.

Nadat de vader van het 12-jarige meisje gevangen zat, gaf de moeder, die gelijktijdig de grootmoeder van de pasgeborene was, de baby aan een tante en een grootvader voordat ze verdwenen. Pogingen om contact met haar op te nemen zijn mislukt. De grootvader van het kind vertelde over een grimmig incident waarbij hij blij was dat het soort de wandeling had. Hij veegde het woord af met een doek, in de eerste plaats het soort stilviel.

Hij controleerde de nek van het soort polsslag en ontdekte de hartverscheurende waarheid over de dood van de baby. Na overleg met de dorpsoudsten besloten ze het kind te begraven in een afgelegen rijstveld, waarbij de gebruikelijke rituelen afgesloten varen. Deze daad verontrustte lokale dorpelingen en wetshandhavers.

Bijgevolg van de processen van het lichaam van het soort voor de derde keer opgraven om een religieuze ceremonie te houden en een behoorlijke fundering te regelen. Baby van slachtoffer van kindermishandeling begraven in het veld: politie onderzoekt tragedie in Mukdahan .

 

De politie in de noordoostelijke provincie Mukdahan heeft een officieel rapport ontvangen van het dorp Ban Chanode Noi, district Dong Luang. Een baby van 21 maanden oud was overleden en er werden geen traditionele ceremonies gehouden. In plaats daarvan werd het lichaam begraven in een heuvel midden in een rijstveld.

Deze overhaaste verwijdering, in combinatie met het ontbreken van de officiële overlijdensregistratie door familieleden, akte vragen over het overlijden van het soort. Om het probleem aan te pakken, gecoördineerde de politie met relevante gegevens om het lichaam te graven voor een postmortaal onderzoek. Na de autopsie waren agenten unaniem van mening dat het kind te vroeg was geboren en chronisch ziek was.

Omdat het lichaam geen tekening van geweld vertoonde, werd het teruggegeven aan de familie voor een behoorlijke begrafenis. Hierna hebben de familieleden het soort opnieuw begraven in het rijstveld.

Verslaggevers onthulden een betrouwbaar achtergrondverhaal. De moeder van het overleden kind was een 12-jarig schoolmeisje. Ze was in 2021 seksueel misbruikt door haar vader.

 Een DNA-test bevestigde dat de dader de biologische vader van het meisje was, die vervolgens door de politie werd opgepakt op basis van de tussentijdse incestueuze verkrachting, ondergrondse KhaoSod.

Nadat de vader van het 12-jarige meisje gevangen zat, gaf de moeder, die gelijktijdig de grootmoeder van de pasgeborene was, de baby aan een tante en een grootvader voordat ze verdwenen. Pogingen om contact met haar op te nemen zijn mislukt.

 

INGLISH EDITIE.

 

Child abuse victim’s baby buried in field: Police probe Mukdahan tragedy

A distressing story has come to light as a baby born out of child sexual abuse died. The baby’s mother was a 12 year old girl who was allegedly abused by her father. This case reached its chilling climax when the baby was seen buried unceremoniously in a field by relatives, sparking suspicion regarding the cause of death.

Police in the northeast Mukdahan province received a troubling report from the village of Ban Chanode Noi, Dong Luang district. A 21 month old baby had died, and no traditional ceremonies were held. Instead, the body was buried in a mound in the middle of a paddy field. This hasty disposal, coupled with the lack of formal death registration by relatives, raised questions about the child’s demise.

Addressing the issue, police coordinated with relevant agencies to exhume the body for a post-mortem examination. Following the autopsy, officers opined unanimously that the child was born prematurely and had been chronically unwell. As the body didn’t bear any signs of violence, it was returned to the family for proper burial. Following this, the relatives reinterred the child in the paddy field.

Reporters revealed a horrifying backstory. The deceased child’s mother was a 12 year old schoolgirl. She had been sexually abused and impregnated in 2021. A DNA test confirmed the perpetrator was the girl’s biological father, who was subsequently jailed based on the incestuous rape charge by police, reported KhaoSod.

Once the father of the 12 year old girl was imprisoned, the mother, who was simultaneously the grandmother of the newborn, handed the baby over to an aunt and a grandfather before disappearing. Attempts to contact her since then have been unsuccessful.

The child’s grandfather narrated a grim incident where he found the child experiencing hiccups. He wiped the saliva with a cloth, after which the child went still. He checked the child’s neck for a pulse and discovered the heart-breaking truth of the baby’s death. It was after deliberation with village elders that they decided to bury the child in a remote paddy field, abandoning customary rituals.

This act disturbed local villagers and law enforcement. Consequently, the authorities had to exhume the child’s body for the third time to conduct a religious ceremony and arrange for a proper burial.

REAGEREN kan uitsluitend per email .Wij registreren niets mag zelfs anoniem.

Gelezen 256 keer

  Lowycremers2@gmail.com

Een Thaise leraar is beschuldigd van het chanteren van vrouwelijke studenten.,Meester Bassie

 

   

                        UDONTHANICITYWEBLOG.NL

                    DAAR KAN MEN NIET OMHEEN !!!!!!!

Wij zijn al ruim 15 jaar de beste Thailand info website.Met altijd het laatste nieuws als eerste online.

Met ruim 5000 vaste lezers /volgers is de weblog ook in het Engels beschikbaar.!!!

Een bijdrage aan geleverd per email door Bassie uit

provincie bron Thaiger  news.  

 

Een Thaise leraar is beschuldigd van het chanteren van vrouwelijke studenten

om seks met hem te hebben in ruil voor hogere cijfers op een middelbare school in de Isaan-provincie Roi Et.

De leraar zou hebben toegegeven dat hij een relatie had met een van zijn tienerstudenten,

maar ontkende dat hij hen tot seks had gechanteerd.
Volgens de Big Krian Facebook-pagina had de leraar, geïdentificeerd als Thanapon, een geheime relatie met een minderjarige 14-jarige leerling.

De student in kwestie zou slechte cijfers hebben gehaald en kon geen vooruitgang boeken op school, dus zou Thanapon de student naar zijn huis hebben gelokt om de kwestie te bespreken.

Het geheim van Thanapon over seks voor betere cijfers kwam vorige maand aan het licht toen een andere vrouwelijke student die eerder seks met hem had gehad, hoorde over zijn nieuwe relatie.

De twee meisjes vochten met elkaar op school om het hart van de leraar te winnen. De school kwam toen tussenbeide en trok hun motieven in twijfel, en ontdekte dat ze allebei een seksuele relatie hadden met de leraar.

 

Volgens de pagina werden de drie gedwongen de school te verlaten om deze kwestie te verbergen. De pagina klaagde ook bij de school omdat ze de kwestie negeerde en geen juridische stappen ondernam tegen de pedofiele leraar.

Vervolgens lekte er een vermeende stemopname uit van een gesprek tussen Thanapon en een student. In de opname zei Thanapon naar verluidt…
“Ik ben een leraar. Het is normaal dat ik de aandacht van de studenten trek.

Toen studenten me vertelden dat ze me misten, moest ik ze hetzelfde vertellen. Ik had weliswaar een relatie met een student, maar ik had maar één student. Het is twee jaar geleden gebeurd.”
De adjunct-directeur van de school, Anake, verduidelijkte de kwestie later voor de media.

Hij gaf toe dat het probleem zich vorige maand op school voordeed. De leraar, Thanapon, werkte al een jaar op de school, maar vertrok nadat het probleem algemeen bekend was geworden.
Anake voegde eraan toe dat de leraar ontslag nam terwijl de school een commissie aan het opzetten was om de zaak te onderzoeken.

Niet lang nadat de leraar was vertrokken, verliet een van de betrokken leerlingen ook de school. De moeder van de tiener vertelde de school dat ze zou verhuizen om bij haar vader in de provincie Udon Thani te gaan wonen.

Anake verklaarde dat hij geschokt was dat het verhaal viraal ging op sociale media. Hij onthulde dat de leraar was verhuisd om les te geven op een school in de centrale provincie Prachin Buri. Hij gelooft dat het verhaal naar de media is gelekt om anderen te waarschuwen voor het gedrag van Thanapon in het verleden en vreesde dat hij het zou blijven herhalen.

Anake benadrukte dat de school niet betrokken was bij de kwestie en drong er bij iedereen die Thanapon probeerde te ontmaskeren op aan om een officiële klacht in te dienen bij de relevante afdelingen.

INGLISH

Thai teacher has been accused of blackmailing female students into having sex with him in exchange for higher grades at a high school in the Isaan province of Roi Et. The teacher allegedly acknowledged he had a relationship with one of his teenage students but denied he blackmailed them into sex.

According to the Big Krian Facebook page, the teacher, identified as Thanapon, had a secret relationship with an underage 14 year old pupil. The student in question allegedly got bad grades and could not progress at school so Thanapon allegedly lured the student to his house to discuss the issue.

Thanapon’s sex-for-better grades secret was exposed last month when another female student who previously had sex with him learned about his new relationship.

The two girls fought each other at school to win the heart of the teacher. The school then intervened and questioned their motives, discovering they both had a sexual relationship with the teacher.

According to the page, the three were forced to leave the school to conceal this issue. The page also complained to the school for ignoring the issue and not taking any legal steps against the pedophile teacher.

Then, an alleged voice recording was leaked of a conversation between Thanapon and a student. In the recording, Thanapon reportedly said…

“I am a teacher. It is normal that I will draw attention from the students. When students told me that they missed me, I had to tell them the same thing. It is true that I had a relationship with a student, but I had only one student. It happened two years ago.”

The deputy director of the school, Anake, later clarified the issue for the media. He admitted that the issue did occur at the school last month. The teacher, Thanapon, had been working at the school for a year but left after the issue became public knowledge.

Anake added that the teacher resigned while the school was setting up a committee to investigate the matter. Not long after the teacher left one of the students involved also left the school. The mother of the teenager informed the school that she would move to live with her father in Udon Thani province.

 

Anake stated that he felt shocked that the story went viral on social media. He revealed that the teacher moved to teach at a school in the central province of Prachin Buri. He believes the story was leaked to the media to warn others about Thanapon’s past behaviour and feared he would go on repeating it.

Anake emphasised that the school was not involved in the issue and urged anyone who attempted to expose Thanapon to file an official complaint with the relevant departments.

Reageren kan uitsluitend per email .,mag ook anoniem,wij registreren niets en bannen niemand.

Gezien 103 keer

  Lowycremers2@gmail.com

Thaise Pedofiel gearresteerd in Thailand./Misbruikte meisjes van 6 tot 11 jaar. Door Mietje Rob

 

                              UDONTHANICITYWEBLOG.NL

           Met het laatste nieuws altijd als eerste online.

                      Daar kan men niet omheen. !!!!!!

Pedofiel gearresteerd in centraal Thailand nadat hij slachtoffers op Facebook had gelokt

Pedo arresteerde Thailand

 

In een gruwelijke reeks gebeurtenissen viel een seriele pedofiel jonge meisjes tussen de 9 en 13 jaar oud aan en seksueel misbruikt in het centrum van Thailand. Het laatste slachtoffer van de pedofiel was een 10-jarig meisje. Gelukkig was deze poging niet succesvol, maar het weerhield hem er niet van het opnieuw te proberen.

De pedofiel, aanvankelijk bekend onder de naam “Never Struggled, Don’t Flatter” Nooit geworsteld, niet vleien” , vluchtte naar een kokosnootbos in Ratchaburi en bleef het socialemediaplatform gebruiken om potentiële slachtoffers te lokken.

 

De man in kwestie werd achtervolgd en uiteindelijk gevangen genomen in een kokosnootbos in Damnoen Saduak, Ratchaburi door agenten onder leiding van politie-luitenant-kolonel Teeradech Thammasuthee, het hoofd van de onderzoeksafdeling van de Nationale Politie. De pedofiel bekende naar verluidt de schokkende misdaden en gaf toe dat zijn weerzinwekkende acties voortkwamen uit wrok uit zijn kindertijd. Hij was als kind seksueel misbruikt bij een waterval en zocht wraak door jonge meisjes aan te vallen.

Luitenant-generaal van politie Damrong Kiti Prapasorn, de Nationale Politiecommissaris, heeft gisteren een onderzoeksteam, bestaande uit politie-luitenant-kolonel Thiti Sangsawang, politie-luitenant-kolonel Nopphon Phulsawat, Teeradech Thammasuthee en andere hoge officieren, opdracht gegeven de verdachte, Khwanchai, op te sporen en te arresteren.

 

Khwanchai, ook bekend als Jun of Ball, een 33-jarige inwoner van nr. 77/1, Moo 6, subdistrict Namphu, district Mueang Ratchaburi, provincie Ratchaburi, was de verdachte die werd geïdentificeerd in het arrestatiebevel nr. 289/2023 van de provinciale rechtbank van Ratchaburi. uitgegeven op 21 juli.

De aanklachten tegen hem omvatten poging tot aanranding van een minderjarige jonger dan 13 jaar, seksuele intimidatie van een minderjarige jonger dan 13 jaar en ontvoering van kinderen voor seksuele uitbuiting.

Khwanchai’s verslag onthulde dat hij in 2015 was gearresteerd op soortgelijke beschuldigingen van aanranding. In alle gevallen kwam de modus operandi overeen: een jong meisje van ongeveer negen jaar oud lokken en haar vervolgens seksueel misbruiken, op een gruwelijk vergelijkbare manier als de huidige aanklachten.

Het patroon van zijn aanvallen op zijn slachtoffers, waaronder dit specifieke incident in Ratchaburi, bestond uit het manipuleren van slachtoffers door aan te bieden ze op school af te zetten of ze te betrekken bij een informeel spel, wat uiteindelijk overging in fysiek contact. Zodra de pedofiel dacht dat hij een vertrouwensband had gecreëerd, zou hij proberen hen seksueel te misbruiken.

Luitenant-kolonel van de politie, Teeradech Thammasuthee, het hoofd van de onderzoeksafdeling van de nationale politie, gelooft dat er mogelijk nog andere niet-aangegeven slachtoffers zijn van de gruwelijke misdaden van Khwanchai.

Hij dringt er bij alle slachtoffers of iemand met relevante informatie op aan om zich te melden en dit te melden op de pagina “Onderzoek Metropolitan Police Department”. Hij verzekert dat zijn functionarissen 24 uur per dag klaar en beschikbaar zijn om de nodige hulp en begeleiding te bieden, meldde Sanook.

 

INGLISH WEBLOG.

 

Pedophile arrested in central Thailand after luring victims on Facebook

In a horrifying series of events, a serial pedophile targeted and sexually assaulted young girls aged between 9-13 years old in central Thailand. The pedophile’s latest victim was a 10 year old girl. Fortunately, this attempt was unsuccessful but it did not stop him from trying again.

The pedophile, initially known by the Facebook name “Never Struggled, Don’t Flatter,” fled to a coconut grove in Ratchaburi and continued to use the social media platform to lure potential victims.

The man in question was pursued and ultimately captured in a coconut grove in Damnoen Saduak, Ratchaburi by officers led by Police Lieutenant Colonel Teeradech Thammasuthee, the chief of the investigation division of the National Police Office. The pedophile allegedly confessed to the shocking crimes and admitted that his abhorrent actions stemmed from childhood resentments. He had been sexually assaulted at a waterfall when he was a child and sought vengeance by assaulting young girls.

Police Lieutenant General Damrong Kiti Prapasorn, the National Police Commissioner, yesterday ordered an investigation team consisting of Police Lieutenant Colonel Thiti Sangsawang, Police Lieutenant Colonel Nopphon Phulsawat, Teeradech Thammasuthee and other high-ranking officers, to track and apprehend the suspect, Khwanchai.

Khwanchai, also known as Jun or Ball, a 33 year old resident of No. 77/1, Moo 6, Namphu Subdistrict, Mueang Ratchaburi District, Ratchaburi Province, was the suspect identified in the Ratchaburi Provincial Court’s warrant No. 289/2023, issued on July 21.

The charges against him included attempted sexual assault of a minor younger than 13 years of age, sexual harassment of a minor under 13 years of age, and child abduction for sexual exploitation.

Khwanchai’t record revealed that he had been arrested in 2015 on similar charges of sexual assault. In each case, the modus operandi matched: Luring a young girl aged around nine years old and then sexually assaulting her, in a horrifically similar manner as the current charges.

The pattern of his attacks on his victims, which included this particular incident in Ratchaburi, consisted of manipulating victims by offering to drop them at school or engaging them in casual play, eventually progressing to physical contact. Once the pedophile believed he had created a bond of trust, he would attempt to sexually assault them.

 

Police Lieutenant Colonel Teeradech Thammasuthee, the head of the Investigation Division of the National Police Office, believes that there could be other unreported victims of Khwanchai’s atrocious crimes.

He urges any victims or anybody with relevant information to come forward and report it to the “Investigation Metropolitan Police Department” page. He assures that his officials are ready and available 24 hours a day to provide necessary help and guidance, reported Sanook.

Gelezen 155 keer

Lowy2@gmail.com

Meisje 6 jaar omgekomen door val van brug in Thaise waterval.Het is uit het leven gegrepen. Jan Brugmans.

 

 

 

                     UDONTHANICITYWEBLOG/.NL

                          Daar kan men niet omheen.

De website in Thailand die altijd met het laatste nieuws het eerste online komt !!!

Een zesjarig Egyptisch meisje verdronk nadat ze van een betonnen brug in de Song Phraek-waterval viel in de zuidelijke provincie Phang Nga.

Een Thaise gids waarschuwde gistermiddag snel de autoriteiten van Ton Pariwat Wildlife Sanctuary toen hij getuige was van het jonge meisje dat per ongeluk in de waterval gleed. De sterke stroming bracht haar snel naar de onderste laag van de waterval en ze verdween.

De autoriteiten haastten zich ter plaatse en probeerden het meisje met behulp van een vlot naar het lagere niveau te volgen. Het pad was echter geblokkeerd door lagen rotsen, waardoor het onbegaanbaar was. Officieren besloten toen om in plaats daarvan door de jungle naar het lagere deel van de waterval te gaan.

Ze ontdekten het levenloze lichaam van het meisje dat vastzat tussen een rots en een grote boomstam en slaagden erin de boomstam te verwijderen en het lichaam van het slachtoffer terug te halen.

 

 

 

Haar ouders, overweldigd door verdriet, huilden hard en gaven zichzelf de schuld van haar dood. Haar lichaam werd overgebracht naar een ziekenhuis voor autopsie.

De leider van het Ton Pariwat Wildlife Sanctuary, Uten Siriphuwadon, meldde aan de media dat het meisje kwam met haar ouders en drie andere Egyptische toeristen. Voordat ze de waterval bezochten, deden ze verschillende activiteiten, waaronder raften en olifantenrijden.

Bij de waterval liep het meisje de brug in het midden van de waterval op en stopte daar om haar moeder een foto te laten maken. Uten verwachtte dat het meisje achteruit zou zijn gegaan om de perfecte pose en achtergrond te vinden en op de brug zou zijn uitgegleden en in de waterval zou zijn gevallen.

Volgens Uten greep een Egyptische toerist die met haar familie kwam, haar bij de armen en probeerde haar omhoog te trekken, maar de stroom was te sterk en te snel.

Uten zei dat de betonnen brug sterk is en leuningen heeft langs één kant van de brug. Het is een fotogenieke plek voor toeristen om perfecte foto’s te maken met de groene achtergrond.

Uten benadrukte dat wat er was gebeurd een ongeluk was. Autoriteiten en gidsen zullen aanvullende voorzorgsmaatregelen nemen om soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen, vooral voor kinderen, ouderen en gehandicapten. De autoriteiten voegden eraan toe dat ze de waterval zouden sluiten als het waterpeil te hoog was.

 

six year old Egyptian girl drowned after she fell from a concrete bridge into the Song Phraek Waterfall in the southern province of Phang Nga.

A Thai tour guide yesterday afternoon quickly alerted the authorities at Ton Pariwat Wildlife Sanctuary when he witnessed the young girl accidentally slipping into the waterfall. The strong current swiftly carried her to the lower tier of the waterfall, and she disappeared.

The authorities rushed to the scene and attempted to follow the girl into the lower level by using a raft. However, the path was blocked by layers of rocks, making it impassable. Officers then decided to go through the jungle to the lower part of the waterfall instead.

They discovered the lifeless body of the girl caught between a rock and a large log and managed to remove the log and retrieve the victim’s body.

Her parents, overwhelmed with sorrow, cried hard and blamed themselves for her death. Her body was transferred to a hospital for an autopsy.

The leader of the Ton Pariwat Wildlife Sanctuary, Uten Siriphuwadon, reported to the media that the girl came with her parents and three other Egyptian tourists. They engaged in various activities, including rafting and elephant riding, before they visited the waterfall.

At the waterfall, the girl walked onto the bridge in the middle of the waterfall and stopped there for her mother to take a picture. Uten anticipated that the girl might have stepped backwards to find the perfect pose and background and slipped on the bridge and fell into the waterfall.

According to Uten, an Egyptian tourist who came with her family grabbed her arms and tried to pull her up but the stream was too strong and fast.

Uten said that the concrete bridge is strong and has handrails along one side of the bridge. It is a photogenic spot for tourists to get perfect pictures with the greenery background.

Uten emphasised that what had happened was an accident. Authorities and tour guides will be taking additional precautions to prevent similar incidents in the future, especially for children, old, and disabled people. The authorities added they would close the waterfall if the water level was too high.

1 3 3  keer gelezen.!!!!!!

  Lowy2@gmail.com

Veel thais eten met de mond open en das niet aardig om te zien en ook ongezond. Door

 

 

 

                              UDONTHANICITYWEBLOG.nl

                              Daar kan men niet omheen!!!!!

 

We willen ons op de Udonthani redactie niet in opvoedmethoden gaan mengen, maar gooi de manieren maar even overboord. Lezers  van de weblog Udonthanicity.nl toonden onlangs namelijk aan dat je eten lekkerder smaakt wanneer je kauwt met je mond dicht .

 

Houd je mond eens dicht tijdens het eten.

Het wordt ons van jongs af aan al met de paplepel ingegoten: kauwen doe je met je mond dicht. Want niemand hoeft zichtbaar mee te genieten van het braakliggende landschap in jouw mond.

Je kunt maar ergens op reageren . Lowy dook in de materie en vertelt je kort en bondig waarom je eten lekkerder smaakt als je eet met je mond dicht.
Veel Thais eten met hun mond open en na afloop peuteren ze met  zo een klein   tanden stikkertje de rest van hun tanden.

Of je dat dan vanaf nu ook gaat doen, moet je zelf beslissen…

Eten met open mond is ‘verboden of te wel niet netjes.,’ want je houdt je mond dicht. Pas als je een hapje hebt doorgeslikt, mag je mond weer open. Ofwel voor een nieuwe hap, ofwel voor een goed verhaal.

 

Smakken versus eten met open mond is erg smakeloos.

 

mond  doicht tijdens eten zorgt voor meer smaak

Een onderzoek waar je mond van openvalt kun je ‘t met recht noemen. Want wat blijkt: als jij een hap neemt van je eten en je tafelmanieren overboord gooit en lekker met open smoel je voedsel verwerkt, zou dat je eten minder smaak geven. Dit komt door dat de Thais alles wat ze niet meteen begrijpen onder de noemer  cultuur rankschikken.

Het zou daardoor dus lijken alsof je eten meer smaak heeft als je eet met gesloten mond.

udonthanicityweblog.nl INGLISH

 

We don’t want to get involved in parenting methods at the Udonthani editorial, but throw the manners overboard for a while. Readers  of the weblog Udonthanicity.nl recently showed that your food tastes better when you chew with your mouth closed.

 

Shut your mouth
It is instilled in us from an early age: you chew with your mouth closed. Because nobody has to visibly enjoy the fallow landscape in your mouth.
You can only respond to one thing. Lowy dived into the matter and briefly tells you why your food tastes better when you eat with your mouth closed.

Many Thais eat with their mouths open and afterwards they pick the rest of their teeth with such a small tooth sticker.
Whether you are going to do that from now on is up to you to decide…

 

Eating with an open mouth is ‘forbidden or not too neat.,’ because you keep your mouth shut. Only when you have swallowed a bite can you open your mouth again. Either for a new bite, or for a good story.

Smack versus eating with your mouth open is very tasteless.

mouth  closes while eating provides more flavor

You can rightly call it an investigation that makes your mouth drop. Because it turns out: if you take a bite of your food and throw your table manners overboard and process your food with an open face, it would give your food less taste.

This is because the Thais classify everything they don’t immediately understand under the heading of culture.
It would therefore seem that your food has more flavor if you eat with your mouth closed.

 

             UDONTHANICITYWEBLOG.NL

Men kan niet meer om ons heen!!!!!!!!!!!!!!

Hi , Hello and Sawadeekab,

Please take a moment of your time to read this:

My name is Lowy Cremers and i am the founder, administrator and editor of the biggest and best weblog in Udonthani . (Udonthanicityweblog.nl) and have been for the last 16 years since i founded it when i moved here from the Netherlands. 

We have over (lowy )insert figure) readers on a daily (weekly) basis. My blog covers all sorts of interesting stories from Thailand and Europe, and is written in Dutch and English. 

I would like you to share my success by offering you the chance to increase your business and advertise your product/service every day on my weblog  for a whole year for the very reasonable price of 1000bht. I can produce an advert for you using the information you supply or you can provide your own that i can download and insert to my pages.

For further information please reply to this email or call me on 08.5002613or even pop in for a coffee and a chat    udonthanicityweblog@gmail.com 

Soi donudom80/4   udonthani 

Thankyou for your time and i look forward to taking your instruction.

Ludovicus Cremers (LOWY)director udonthanicityweblog.nl

PROMOTIE EXAMPLES

https://www.isaanlawyers.com

De beste advocaten van Thailand.

info@isaanlawyers.com

Het beste warenhuis van Udonthani.In het centrum van de stad udonthani.

Chanin Chanok soi donudom Udonthani  Rooms for rent .Rent luxe rooms  .Email us for details.Luxe kamer in Condo v a   4000 th Bath .

Bij mevrouw Cremers soi donudom  email udonthanicityweblog@gmail.com

Thais ontbijt in Soidonudom open van 0700 uur tot 10.00 uur elke dag. Bij mevr Honnybee  Cremers.

Overwinteren in Thailand bij Thais Nederlands echtpaar voor 2 personen met ontbijt 1 maand 12000 thb all in.

Bij meerdere maanden boeken krijgt u 1o procent korting.

Reserveren  verplicht vraag onze voorwaarden op per email.

  0066  085 000 2613

Udonthanicityweblog@gmail.com  

Amerikaanse 24 uur wassallon tegen over onze redactie open dag en nacht.

en droger. Soi donudom udonthani.

Het personeel helpt u gaarne met uw  was.

Udon ThaniWAWA toers  vip bus met chauffeur1500 thb per dag met chauffeur,excl brandstof.

Beste pc shop in Landmarkt.

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

zij kunnen alle pc problemen oplossen.

voor uw pc gebeuren.

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.udonthanicityweblog@gmail.com

61 keer gelezen.

Lowycremers2@gmail.com

 

Dode en meerdere gewonden bij brand vrachtschip boven Ameland.Door Lowy ex zeeman.

 

 

                             UDONTHANICITYWEBLOG.NL

                DAAR KAN MEN NIET OMHEEN.

Als ex zeeman  keek onze redacteur Lowy Cremers  met veel spanning naar een vrachtschip dat bij Ameland in brand staat.

Er viel een dode en diverse gewonden op het  schip waar 23 bemannings leden op zaten.Verschillende sprongen overboord en werden door hulpdiensten aan wal gebracht.

 

 

Dode en meerdere gewonden bij brand vrachtschip boven Ameland.

Dit bericht bereikte onze redactie via  iemand uit Nederland hiervoor dank.

 

AMELAND – Door de brand op vrachtschip Fremantle Highway , op zo’n 27 kilometer ten noorden van Ameland, is een bemanningslid om het leven gekomen. Ook zijn meerdere mensen gewond geraakt, meldt de Kustwacht.

Op het schip zaten 23 bemanningsleden. De bemanning heeft zelf geprobeerd de brand te blussen, maar dat lukte volgens de kustwacht niet. De brand ontwikkelde zich zeer snel. „De brand breidde zich steeds verder uit, waardoor een evacuatie werd opgestart.”

 

 

Wie het omgekomen bemanningslid precies is, en waardoor die omkwam, kan een woordvoerder van de kustwacht nog niet zeggen. Ook weet de zegsman niet hoe ernstig de verwondingen van de gewonden zijn.

Zeven bemanningsleden zijn overboord gesprongen, de rest is met helikopters van de kustwacht van boord gehaald. „Het was een zeer grote brand, met zeer veel rookontwikkeling. Het was een zeer ernstige situatie aan boord.

De kapitein besluit of wordt geëvacueerd of niet. Op een gegeven moment was de situatie zo nijpend dat werd besloten van het vaartuig te springen. Er waren reddingseenheden in het water, die hebben hen eruit gevist

De opvarenden zijn naar Lauwersoog en naar Groningen Airport Eelde gebracht. Zestien bemanningsleden zijn volgens de Veiligheidsregio Drenthe naar Groningen Airport Eelde overgebracht. Zij hadden ademhalingsklachten en zijn naar ziekenhuizen gebracht. Geen van hen verkeerde in levensgevaar.Elektrische auto’sHet Panamese schip Fremantle Highway, dat op weg was vanuit het Duitse Bremerhaven naar Port Said in Egypte,

drijft momenteel stuurloos rond en staat nog in brand, aldus de kustwacht. Het 200 meter lange schip heeft 2857 auto’s aan boord, waarvan 25 elektrische auto’s. De melding van de brand kwam rond middernacht binnen bij de hulpdiensten.

Volgens de woordvoerder van de kustwacht is het lastig een brand op zee onder controle te krijgen, zeker aangezien er niemand aan boord van het schip kan om te blussen. „Als er veel water aan boord komt, doet dat wat met het schip”, aldus de woordvoerder. Daarbij is ook het blussen van elektrische auto’s niet makkelijk. Er wordt wel geprobeerd om het vuur „enigszins” onder controle te krijgen.Een van de scenario’s is dat het schip zal zinken. Eerder maakte het schip nog flink slagzij. „De bemanning heeft acties kunnen ondernemen om het schip meer te stabiliseren.” Er zijn volgens de woordvoerder meerdere bergingsschepen onderweg. Die moeten de situatie onder controle krijgen, mocht het vrachtschip gaat zinken.Uit welk land de bemanningsleden komen, kan de woordvoerder nog niet zeggen.

Duitsland biedt hulp aan bij rampenbestrijding rond schip Ameland

De Duitse autoriteiten hebben hun hulp aangeboden voor het brandende autotransportschip voor de kust van Ameland. „We houden de situatie in de gaten”, zegt het zogenoemde Havariekommando, dat onder meer brandweerwerk kan verrichten en kan helpen bij het voorkomen en bestrijden van milieuschade.

Het Havariekommando zou kunnen helpen met schepen of personeel, laat het hoofdkwartier in de Noord-Duitse stad Cuxhaven weten. Er is hulp „stand-by”, maar voor zover bekend is er nog geen Duits schip ingezet.

Tekst gaat verder onder de foto

Bij een brand op een vrachtschip ten noorden van Ameland is een dode gevallen.

Bij een brand op een vrachtschip ten noorden van Ameland is een dode gevallen.

De dienst werd twintig jaar geleden opgericht en is een samenwerking van de Duitse federale overheid en de deelstaten die aan de kust liggen. Het idee is dat het Havariekommando zowel op de Noordzee als de Oostzee kan helpen met rampenbestrijding. Het Duitse hulpschip Nordic ligt al klaar vlak bij het rampschip Fremantle Highway.

Noodverbinding

Een bergingsvaartuig heeft een noodverbinding met het brandende vrachtschip ten noorden van Ameland weten te leggen. Met die verbinding houdt het bergingsvaartuig Hunter het schip gecontroleerd op een positie, meldt de Kustwacht.

De NOS meldt dat een sleepboot van Rederij Noordgat een kabel aan het schip heeft bevestigd om te voorkomen dat het vaartuig afdrijft en de vaarroute van en naar Duitsland blokkeert. De Fremantle Highway staat nog steeds in brand, aldus de kustwacht, die eerder al aangaf dat een van de mogelijke scenario’s is dat het schip zinkt. „Momenteel worden met meerdere partijen als bergingsbedrijven en Rijkswaterstaat bekeken wat de best mogelijke wijze is om de schade zoveel mogelijk te beperken.”

UDONTHANICITYWEBLOG.NL
YOU CANNOT AGREE THAT. As a former sailor  our editor Lowy Cremers  watched with great excitement a cargo ship that is on fire near Ameland.

One person was killed and several injured on the ship with 23 crew members. Several jumped overboard and were brought ashore by emergency services.

Dead and several injured in fire cargo ship above Ameland.
This message reached our editors via  someone from the Netherlands. Thank you for this.

 

Adapted message from the Netherlands.

AMELAND – The fire on freighter Fremantle Highway, about 27 kilometers north of Ameland, killed a crew member. Several people were also injured, the Coast Guard reports.
There were 23 crew members on the ship. The crew attempted to extinguish the fire themselves, but were unable to do so, according to the Coast Guard. The fire developed very quickly. “The fire continued to spread, prompting an evacuation.”

  Lowycremers2@gmail.com

Hier kan men alles plaatsen de weblog die schijt aan iedereen heeft .HA HA

 

 

Udonthanicityweblog.nl

 

“HIER ALLES PLAATSEN” Jouw verhaal of klacht online zoals de berichten in het licht? Het kan hier, Dit is de plaats waar ON/OFFtopic verhalen gedeeld kunnen worden. Regelmatig wordt deze pagina bijgewerkt met nieuwste ingezonden artikelen. Heb je een verhaal om te delen waarvan je niet zo goed weet hoe of wat allemaal kan? Dan kun je ons natuurlijk ook gewoon even mailen. We geven uw mail in deze een hoge prioriteit!  Kortom heb je leuke weetjes of ben je gedupeerd door een bedrijf of heb je klachtenbrieven die je wilt delen dan horen we het graag!

 

“PUT EVERYTHING HERE” Your story or complaint online like the messages in the light? You can do it here, This is the place where ON/OFFtopic stories can be shared. This page is regularly updated with the latest submitted articles. Do you have a story to share that you don’t really know how or what is possible? Then of course you can also just email us. We give your mail a high priority in this! In short, if you have fun facts or if you have been duped by a company or if you have letters of complaint that you want to share, we would love to hear from you!
Gelezen 101 keer.