British man arrested in Chiang Mai for abusing teen student uit rubriek kinderen misbruik Thailand.,Het is uit het leven gegrepen door intendant.

 

 

British man arrested in Chiang Mai for abusing teen student

Deel 63

671 keer gelezen.

British man, posing as an English teacher in Phuket for two years, has been arrested for sexually abusing a 16 year old foreign student twice at a private residence. The incidents, which took place on December 9, 2014, and April 2, 2015, came to light following an investigation by the school after the student’s guardians reported the matter. The teacher was apprehended at his Thai wife’s home in Chiang Mai today, January 31.

In a significant operation led by senior immigration officials, authorities detained the 38 year old British teacher, known under the pseudonym Tyler, on charges of abducting a minor over 15 but under 18 years old from their legal guardians to commit indecent acts. Tyler, who had been living in Thailand since around 2014, initially found employment at an international school in Phuket. His tenure as an educator took a dark turn when he lured his underage student to a residence, where the sexual offences occurred.

The student’s guardians, intent on allowing her to complete her education in Thailand before taking legal action, refrained from immediately reporting the crimes. However, once the girl finished her studies, they promptly filed a complaint against Tyler. The school, upon becoming aware of the situation, conducted an internal investigation and terminated Tyler’s contract, reported KhaoSod.

Following the allegations, Tyler fled to Chiang Mai, where he remained in hiding with his Thai wife from around 2016 until his recent capture. He was found in the Nong Hoy district of Chiang Mai province, where the police finally cornered him. The arrest warrant, issued by the Phuket Provincial Court under the number 21/2024 dated January 12, 2024, culminated in his arrest.

Tyler’s apprehension was the result of collaborative efforts by high-ranking officials from the Immigration Bureau, including Police Lieutenant General Itthipol Itthisarnronnachai, the Commander of the Immigration Bureau, and his deputies, along with other key figures in the police force. Following his arrest, Tyler was transferred to the investigating officers at Chalong Police Station in Phuket to face legal proceedings.

 

  Udonthanicityweblog@gmail.com

Thai man rapes daughter and stepdaughter, mother turns blind eye door intendant lowy.Het is uit het leven gegrepen.

Thai man rapes daughter and stepdaughter, mother turns blind eye

Gelezen 998 keer.

Police arrested a Thai father for repeatedly raping his biological daughter and stepdaughter over a 10- year period. One of the victims became pregnant while the victims’ mother chose to turn a blind eye to the sexual assaults.

Officers from the Central Investigation Bureau (CIB) arrested the 38 year old alleged rapist named Ram on January 27 in the central province of Ayutthaya for raping two daughters. The rapes took place while he was living with his wife and daughters in the northern province of Lampang.

One of the victims was his 22 year old stepdaughter named A. The second victim was Ram’s biological daughter named A. B is now 18 years old and became pregnant as a result of the sexual assault.

ThaiRath reported that Ram sexually assaulted his stepdaughter A since she was seven years old. A moved out of the house to live with her boyfriend to escape the rapist. Ram also raped his own daughter B since she was nine years old.

B left home to live with her aunt. B was pregnant, so the aunt questioned her about the father of the baby. B decided to tell her aunt about the whole sexual assault and the aunt accompanied her to the Wiang Mok Police Station to file a complaint against Ram on September 22 last year.

Channel 3 reported that the victims’ mother knew about the rapes but chose to ignore them. Ram’s older brother also raped A.

After learning that his name was on a warrant, Ram fled Lampang and went into hiding in Ayutthaya province. Officers managed to locate and arrest him on Saturday, January 27. Ram was brought to Lampang for questioning at Wiang Mok Police Station.

Ram admitted to raping both victims since they were young, claiming that he did so because he was drunk. Ram faces a charge under Section 276 of the Criminal Law: raping. The penalty will be four to 20 years in prison and a fine of between 80,000 and 400,000 baht.

As Ram committed the crime against a family member, the punishment will be one-third more severe according to Section 285 of the Criminal Law.

Britse basejumper (33) overlijdt na sprong van flatgebouw: parachute opent niet,Door Rinus Springtgraag.Is uit het leven gegrepen.

 

                                                          Base-jumper Nathy Odinson (33) net voor zijn fatale sprong in Thailand.

                                     Udonthanicityweblog.nl

                                  Daar kan men niet omheen.!!!!!!!!

Base-jumper Nathy Odinson (33) net voor zijn fatale sprong in Thailand
Een bijdrage van  onze lezer  Rinus Springtgraag.

Britse basejumper (33) overlijdt na sprong van flatgebouw: parachute opent niet

Een Britse basejumper is in Thailand op tragische wijze om het leven gekomen. Nathy Odinson (33) liet zich filmen toen hij vanaf de 29ste verdieping van een flatgebouw naar beneden sprong. Hij kwam bij de sprong om het leven toen zijn parachute dienst weigerde.

pedofiel afgestraft .

                             Udonthanicityweblog.nl

                         Daar kan men niet omheen.!!!!!!!

Bericht binnengekomen per email voor onze dagelijkse rubriek kinderen  misbruik Thailand.

Deel 61

1029 keer gelezen.

Thaise vader valt verdachte aan die zijn dochter seksueel heeft misbruikt
/Bron Thaiger nieuws/
Een Thaise vader in de zuidelijke provincie Chumphon heeft een vermeende pedofiel vastgebonden en op brute wijze aangevallen, die naar verluidt zijn 11-jarige dochter seksueel heeft misbruikt. De politie zei dat ze de perverseling pas konden arresteren als ze de uitslag hadden van het medische onderzoek van het slachtoffer.
De fysieke aanval op de 42-jarige Thaise man werd op 21 januari rond 04.00 uur gemeld aan het Phutta Phratheep Lang Suan Rescue Team. Reddingswerkers snelden ter plaatse aan Beach Road in het Lang Suan-district en troffen de man aan met zijn armen en benen vastgebonden. . Hij had twee ernstige wonden aan zijn hoofd en linkerscheenbeen en liep krassen op over zijn hele lichaam.

De man meldde aan de reddingswerkers dat drie mannen hem aanvielen terwijl hij aan het vissen was. De mannen beschadigden ook zijn pick-up en stalen zijn mobiele telefoon voordat ze vertrokken. Hij hield vol dat hij hen niet persoonlijk kende en nooit een conflict met hen had gehad.
MGR Online meldde later dat de aanval het gevolg was van een aanranding van een 11-jarig meisje, de dochter van een van de aanvallers.

De vader van het meisje kwam later naar voren om een interview over de zaak te geven. Hij legde uit dat de lerares van zijn dochter merkte dat ze er gestresst uitzag. De leraar vroeg wat het probleem was. De lerares ontdekte vervolgens de aanranding en bracht haar vader hiervan op de hoogte. De vader diende vervolgens een klacht in tegen de man op het politiebureau van Pakmamlangsuan.

De dochter vertelde haar vader waar het incident plaatsvond. De vader bezocht de plaats en ontmoette de verdachte. De vader vroeg de man naar de aanranding, maar hij ontkende de beschuldiging. Hij probeerde de verdachte naar het politiebureau te brengen, maar de vermeende pedofiel weigerde en er vond fysiek geweld plaats.
Politieagenten weigerden de vermeende pedofiel te arresteren en voegden eraan toe dat ze voldoende bewijsmateriaal moesten verzamelen en een arrestatiebevel moesten uitvaardigen voordat ze hem konden aanhouden.
Betrokken tante

De neef van het slachtoffer, de 18-jarige Toey, vertelde de media dat de tante van het meisje ter plaatse was toen de aanranding plaatsvond. Toey legde uit dat de tante via een datingapplicatie met de verdachte had gesproken en een afspraak met hem had gemaakt op 16 januari.
De tante nodigde het 11-jarige meisje uit om de man te ontmoeten en liet haar later alleen achter met de gemelde perverse man in zijn pick-up. De man bond vervolgens de benen en armen van het jonge meisje vast en mishandelde haar seksueel. Het slachtoffer slaagde erin terug te vechten en vluchtte, terwijl ze haar tante smeekte haar mee naar huis te nemen.

Toey zei dat ze de mobiele telefoon van de tante had gecontroleerd en foto’s had gevonden van het meisje dat in de pick-up was genomen terwijl ze naakt was.
Toey voegde eraan toe dat zij en de vader van het slachtoffer het meisje hadden gevraagd de verdachte te bellen op de mobiele telefoon van de tante. Het meisje deed alsof ze de man wilde ontmoeten en seks met hem wilde hebben, en hij stemde toe.
De verdachte bood het slachtoffer zelfs een mobiele telefoon aan in ruil voor de seks. Het gesprek werd opgenomen en als bewijsmateriaal overgedragen aan de politie.

De hoofdinspecteur van het politiebureau van Paknamlangsuan, Suriyon Chommee, meldde aan de media dat de politie de verdachte op dat moment niet kon arresteren omdat ze nog steeds bewijsmateriaal verzamelden en wachtten op het medische onderzoek van het slachtoffer.

Suriyon verklaarde dat de verdachte na de brute aanval in het ziekenhuis wordt behandeld. De vader van het slachtoffer en twee andere mannen die bij de aanval betrokken waren, zouden worden aangeklaagd voor hun daden. Ook de tante van het slachtoffer zou worden opgeroepen voor verhoor.
Udonthanicityweblog@gmail.com

 

Thai father attacks suspect who sexually assaulted his daughter

Thai father in the southern province of Chumphon tied up and brutally attacked an alleged pedophile who reportedly sexually assaulted his 11 year old daughter. Police said they could not arrest the pervert until they got results from the victim’s medical examination.

The physical assault against the 42 year old Thai man was reported to the Phutta Phratheep Lang Suan Rescue Team at about 4am on January 21. Rescuers rushed to the scene on Beach Road in the Lang Suan district and found the man with his arms and legs tied. He had two serious wounds to his head and left shin and suffered scratches all over his body.

The man reported to the rescuers that three men attacked him while he was fishing. The men also damaged his pickup and stole his mobile phone before leaving. He insisted that he did not know them personally and had never had a conflict with them.

MGR Online later reported that the attack was the result of a sexual assault on an 11 year old girl, the daughter of one of the attackers.

The girl’s father later came forward to give an interview about the matter. He explained that his daughter’s teacher noticed that she looked stressed. The teacher asked what was the problem. The teacher then discovered the sexual assault and informed her father of the matter. The father then filed a complaint against the man at Pakmamlangsuan Police Station.

The daughter told her father where the incident took place. The father visited the place and met the suspect. The father asked the man about the sexual assault but he denied the allegation. He tried to take the suspect to the police station but the alleged pedophile refused and a physical assault took place.

Police officers refused to arrest the alleged pedophile adding they needed to gather enough evidence and issue a warrant before apprehending him.

Aunt implicated

The victim’s cousin, 18 year old Toey, told the media that the girl’s aunt was at the scene when the sexual assault took place. Toey explained that the aunt talked to the suspect via a dating application and arranged to meet him on January 16.

The aunt invited the 11 year old girl to meet the man and later left her alone with the reported perverted man in his pickup. The man then tied the young girl’s legs and arms and sexually assaulted her. The victim managed to fight back and fled, pleading with her aunt to take her back home.

Toey said she checked the aunt’s mobile phone and found photos of the girl taken in the pickup while she was naked.

Toey added that she and the victim’s father asked the girl to call the suspect on the aunt’s mobile phone. The girl pretended she wanted to meet the man and have sex with him and he agreed.

The suspect even offered the victim a mobile phone in exchange for the sex. The conversation was recorded and handed over to police officers as evidence.

 

The Superintendent of the Paknamlangsuan Police Station, Suriyon Chommee, reported to the media that police were unable to arrest the suspect at this time because they were still collecting evidence and waiting for the victim’s medical examination.

Suriyon stated that the suspect is being treated in hospital following the brutal attack. The victim’s father and two other men involved in the assault would be charged for their actions. The victim’s aunt would also be called in for questioning.

Udonthanicityweblog@gmail.com

Nederlandse zeverzakken in Thailand door Intendant lowy.Het is uit het leven gegrepen

Udonthanicityweblog.nl

Men kan er niet omheen.!!!

 

Een bijdrage van een anonieme inzender naam veranderd omdat hij ook op andere weblog artikelen plaatst.

is een mol die ons adviseerd Rinus de Waarheid,

 

                      Udonthanicityweblog.nl

                Daar kan men niet omheen!!!!!

In Thailand wonen erg veel Nederlandse Zeverzakken.

Je hebt ze in alle soorten.Dat zijn de zeverzakken uit Nederland.

Je kent ze wel de roddelaars/zuipers en mensen die alleen naar Thailand komen om te wippen en te zuipen.

Dat zijn die mensen die bvb altijd  op een thailandblog  artikelen schrijven die  totaal geen invloed kunnen hebben op  wat er in dit prachtige land wel en niet goed is.

De ene zeverzak schrijft  altijd maar over een formuliertje van de Emigratie in Thailand.Nu daar ligt de emigratie echt niet wakker van.

Weer een ander  moet altijd maar over  zijn pensioen   zeveren.Hij vergeet dat hij in een goedkoop land  woond  waar de meeste mensen die geen pensioen hebben  gelukkiger lijken te zijn dan die geldwolven  die en AOW en pensioen er bij hebben.

Dan is er nog een categorie zeverzakken   Nederlanders die in Thailand wonen die vinden alles te duur.

Maar als de zelfde zeverzakken  4x per week in de kroeg zich vol laten lopen en soms 3 wijven per week wippen   dan zijn dat weer de zeverzakken  die alleen voor

zich zelf leven.

Of die zeverzakken die  erg eigenwijs zijn  soms 2 tot 3 maal  belazerd zijn door een Thaise schone,

en alles kwijt raakte met die soort zeverzakken hoeft men helemaal geen medelijden te hebben ,want die leren het toch nooit.

Om nog maar niet te spreken van al die zeverzakken  die van uit Nederland van achter hun pc  menen  dat zij de wereld aangaande Thailand in hun zak hebben.

Dit soort Zeverzakken uit Nederland die denken met hun reacties bvb  op Thailandblog  dat ze bijdragen

aan  goede info over Thailand,terwijl de meeste  soms niet eens  langer dan 1 maand hier verblijven.

Dan geven die zeverzakken  massaal een reactie op de stelling  : welk ei is lekkerder dat van een witte of bruine kip.

En indien   er op internet ergens een artikel staat over  de Thaise politiek, zijn er echt Zeverzakken  die dan reageren met de mededeling we moeten de grond wet veranderen ha ha .

Terwijl de politiek in Thailand uitsluitend voor de Thaise mensen is???

Ook over  de Thaise bath   zeuren die zeverzakken elke dag op internet.

Je ziet op internet nooit eens een vrolijk verhaal  geschreven door die  vaste zeverzak medewerkers op TB.

Gebrek aan humor  hebben die zeverzakken dan.

En de grootste zeverzak is iemand die zich op Internetsite van tb

schrijver noemd.

Deze grootste zeverzak   Charly krijgt schijnbaar van een horeca ondernemer die een Italiaanse pisa zaak heeft  gratis de nodige borreltjes.En als die zeverzak Charly dan genoeg op heeft  beschuldigd hij  een andere horeca ondernemer   dat die  zijn spullen niet goed zijn.

Eens  lag hij in het ziekenhuis  met een verstopte  reet. Hij vreet alleen die gratis pizas van die italiaanse da sofia tent.De zustrs hadden veel moeite op deze  zeverzak  van zijn opgehoopte ontlasting  te bevrijden.

Weet u nog  meer Zeverzakken  die  in Thailand zitten laat het ons weten.

We kregen al de volgende namen toegezonden van iemand die dit echte zeverzakken vonden : Khun Peter Colin de jong–Hans Bos en iemand die  heet Frans Amsterdam maar al jaren dood schijnt te zijn die zal dan van uit  den hemel zijn zeverzakken verhalen insturen – Tino Kuis-Gringo-Lodewijk lagemaat

Met dank aan de inzenders wij garanderen dus  anonieme  reacties.Onze 2 mollen die ons op de hoogte houden wat er op tb allemaal staat waarderen we  erg.

 

(wij van Udonthaniweblog distancieren ons van deze zgn Zeverzakken  namen )

maar ja we publiceren alles wel wat binnen komt  vrije menings uiting  staat hoog in ons vaandel.En wij steken voor niemand de kop in het zand,

 

Bent u ooit geweigerd door iemand waarvan u vind dat ook hij of zij de titel Zeverzak verdiend,?

laat het ons weten dan plaatsen we het voor u direct online.

Gelezen 1187 keer,

Udonthanicityweblog@gmail.com

Udonthanicityweblog.nl

                                   There is no way around that.!!!!!!!

The best weblog for over 10 years.

5000 fans/followers/readers

They can’t ignore us anymore.

Thailand my 2nd homeland by Intendant Lowy

The Thai beauty has not taken into account that many men go to Thailand, because it is no longer possible on the Dutch love market.

Whether what is still available there is also on the wrong side of the age limit. What these men are often looking for is a cleaning lady, a nurse. Of course with extras. Thai women often only find out about this when they are in the Netherlands.
An old man is calmer and wiser

Thai young men are known for not being exactly monogamous, but above all suffering from loose hands. They often have enormous egos (their upbringing has made them this way, men are more important than women) and loose testosterone bombs.

My wife told me that there are Thai men who only hump in the dark and that some keep their underwear on, slide through the fly and leave. And many Thai men drink lawkow.

Fifty years ago, Thai women sighed in simple acceptance that this is their fate. But the world is getting smaller, and through TV, film and the internet they have been able to get a glimpse into the Western world. Where, according to the media, women are appreciated.

So many Thai women go for a Western man. They soon see that the western young man is also a restless specimen. Older men have been through a lot, know the blows of life, are more balanced and wiser. And besides, they don’t hit.

Even if they do have loose hands, such a young thing is of course much faster on their feet! In addition, an elderly man sees and hears worse and thinks more slowly. This makes it easier for him to deceive you if necessary.
An old man has already been in a relationship.

 

 

 

 

Another reason why Thai women date old men. Those older men are divorced after a marriage of twenty years or more. During that time they must have learned what a woman needs and how to treat their partner. He must have learned something in bed during those twenty years, while young men only think about themselves. And after barely five minutes of no fun, they are pregnant too!

Not for a moment does it occur to the Thai ladies that this man’s ex-partner has tolerated his misdeeds for twenty years, but now that the children have left home, he has had enough. One evening he came home and found his suitcases at the front door.

The man had had enough of Dutch women.

Always a headache when you had to play, always complaining about the memo break, stomach ache, etc. And then those annoying children who always cost more money and only thought about going out, etc. Or were on drugs or turned into criminals.

Girls from a bar or massage parlor will do anything for money.
More girls play in the bar to earn money for their family. But there are many who do it purely because they like to do it. And then they can have a better financial life.

And they tell people who come to Thailand for the first time all kinds of stories. I’m not normally like that, and I’m doing this job for the first time, etc. And then there are those stupid Dutch people who say when they talk to barmaid go together no mine is different ha ha that always makes me laugh when I hear that.

 

The 2nd entertainment area is called Day and Night and there are also about 30 bars and places of pleasure.

 

There a beer costs 600 cl, so just over half a liter costs 1.50 euros.
There is plenty to do there, from transvestites to gays and converted guys ha ha.
And if you, as a man, go into a massage parlor and you want an oil bath massage, go upstairs. She will undress you and her and will massage you with oil.

And she then asks you do you want a happy ending yes or no?
If you don’t want that, she will give you a wonderful massage without any ulterior motives. But if you opt for a Happy ending, then your private part will also be well taken care of and even more.

A normal oil massage costs 300 THB for one hour. With a happy ending, you pay approximately 500 THB extra depending on which business and which girl. You can make the choice yourself.
And outside on the street at the entrance to Soi Sampan, there are street hookers after closing time. They are happy to come along for 500 thb for a short time. Yes, they charge double that amount, but haggling is normal.
And on every street corner you will find a food stall if you are hungry.

 

                                       
Udonthanicityweblog.nl

                                   Daar kan men niet omheen.!!!!!!!

Al ruim 10 jaar de beste weblog.

5000 fans/volgers/lezers

Ze kunnen niet meer om  ons heen.

Thailand mijn 2e vaderland door Intendant Lowy

De Thaise schone hebben er geen rekening mee gehouden dat heel veel mannen naar Thailand gaan, omdat het op de Nederlandse liefdesmarkt niet meer lukt.

Of wat daar nog voorhanden is, ook aan de verkeerde kant van de leeftijdgrens staat. Wat deze mannen vaak zoeken is een schoonmaakster, een verpleegkundige. Uiteraard met extra’s. De Thaise vrouwen komen daar vaak pas achter als ze in Nederland zijn.
Een oude man is rustiger en wijzer

Thaise jongemannen staan erom bekend dat ze niet bepaald monogaam zijn, maar bovenal last hebben van loszittende handjes. Het zijn vaak enorme ego’s (hun opvoeding heeft ze zo gemaakt, mannen zijn belangrijker dan vrouwen) en loslopende testosteronbommen.

Mijn vrouw vertelde me dat er Thaise mannen zijn die alleen maar in het donker wippen en dat sommige de onderbroek er bij aan houden door de gulp wippen en  weg wezen.En veel thaise mannen  aan de drank lawkow gaan.

Vijftig jaar geleden nog verzuchtten de Thaise vrouwen in eenvoudige aanvaarding dat dit nu eenmaal hun lot is. Maar de wereld wordt kleiner, en via tv, film en internet hebben ze en kijkje in de westerse wereld kunnen nemen. Waar volgens de media de vrouw wel wordt gewaardeerd.

Dus gaan veel Thaise vrouwen voor een westerse man. Al snel zien ze dat ook de westerse jongeman een rusteloos exemplaar is. Mannen op leeftijd hebben al veel meegemaakt, kennen de klappen van het leven, zijn evenwichtiger en wijzer. En bovendien: ze slaan niet.

Mochten ze wel losse handjes hebben, zo’n jong ding is natuurlijk veel sneller ter been! Bovendien ziet en hoort een man op leeftijd slechter en denkt hij langzamer. Zo is hij beter om de tuin te leiden, als dat nodig is.
Een oude man heeft al een relatie gehad.

 

 

 

 

Nog een reden waarom Thaise vrouwen met oude mannen een relatie aangaan. Die ouder manen zijn gescheiden na een huwelijk van twintig jaar of meer. In die tijd moeten ze wel geleerd hebben wat een vrouw nodig heeft en hoe ze hun partner moeten behandelen. Hij zal in die twintig jaar ook wel iets in bed hebben geleerd, terwijl jongemannen alleen aan zichzelf denken. En na nauwelijks vijf minuten waar ze geen lol aan hebben beleefd, zijn ze nog zwanger ook!

Geen moment komt het in de gedachte van de Thaise dames op, dat de ex-partner van deze man twintig jaar lang zijn onhebbelijkheden heeft getolereerd, maar nu de kinderen het huis uit zijn het genoeg vindt. Op een avond kwam hij thuis en vond zijn koffers bij de voordeur.

De man had genoeg van de Nederlandse vrouwen.

Altijd hoofdpijn als er gewipt moest worden.Altijd dat gezeur over de memo pauze   buikpijn etc.En dan die vervelende kinderen die altijd maar meer geld gingen kosten en alleen maar aan uitgaan etc dachten.Of aan de drugs waren of het criminele pad op gingen.

Meiden uit een bar of masage salon doen alles voor geld.
In de bar doen dat animeer meisjes spelen om geld voor hun familie te verdienen.Maar er zijn er legio die doen het zuiver alleen om dat ze het graag doen.En dan een financieel beter leven te kunnen hebben.

En ze spellen de mensen die voor het eerst naar Thailand komen allerlei verhalen op de mouw.Van zo ben ik normaal niet ,en ik doe dit werk voor het eerst et etc.En dan zijn er  van die domme Nederlanders die zeggen als  ze met een barmeid  samen gaan nee de mijne is anders ha ha daar moet ik altijd om lachen als ik dat hoor.

 

De 2e  uitgaans gebied heet  Day and Night ook daar ongeveer 30 kroegen en zaken van plezier.

 

Daar kost een biertje 600 cl dus iets meer dan een halve lter 1,50 Euro.
Daar valt van alles te beleven,van travestieten tot homo,s en omgebouwde kerels ha ha .
En ga je als man een massage salon in en je wil een oliebad massage ga je mee naar boven.Ze kleed jouw en haar zelf uit en  gaat je invrijven met olie.

En ze vraagt je dan wil je een happy end ja of nee?
Als je dat niet wil gaat ze je heerlijk helemaal masseren zonder bijbedoelingen.Maar kies je voor een Happy end ja dan wordt ook je edele deel goed onder handen genomen en nog meer.

Een normale olie massage kost voor een uur 300 THB.Met happy end betaal je afhankelijk welke zaak en welke meid ongeveer 500 THB extra .De keus kan je zelf maken.
En buiten op straat aan de ingang van de Soi Sampan staan dan na sluitingstijd de straat hoertjes.Die gaan voor 500 thb gaarne mee voor een shortime .Ja ze vragen het dubbele maar afdingen is normaal.
En op elke hoek van de straat tref je wel een eetstalletje voor als je honger hebt.

 

 

 

 

 

 

En ik ontdekte al snel dat er zelfs vrouwen in de grote winkels zo als Central Plaza rond liepen die daar onder het winkelend publiek een buitenlander (farang) aan de haak probeerde te slaan.
Maar daar moet je als nieuweling erg voor oppassen.
Deze vrouwen zoeken gewoon een man als belegger voor hun toekomst.

Culturele verschillen bij een relatie met een Thaise vrouw
In Thailand is onafhankelijkheid geen belangrijk item terwijl dit in het westen een van de belangrijkste items is. Zo kan een Thaise vrouw goed bedoeld dingen buiten je om regelen of afspreken wat een gevoel van controle verlies geeft. Dit kan zeer vervelend zijn.

Ook is een Thaise vrouw bang om gezichtsverlies te lijden en zal ze eerder moeilijke situaties uit de weg gaan. In de praktijk zal ze dus weglopen in plaats van discussie te voeren of wanneer je boos word zeggen ‘als ik niet goed voor je ben ga ik wel weg’. Dit betekent overigens niet dat ze er niet om geeft, want een Thaise vrouw is over het algemeen ook heel goed in haar emoties verbergen, vooral wanneer ze zo gezichtsverlies kan voorkomen.

Verder is liegen om gezichtsverlies te voorkomen in de Thaise cultuur geoorloofd, dit is een heel groot verschil waar veel onbegrip uit kan ontstaan en een relatie op stuk kan lopen!
Geld is erg belangrijk voor een Thaise vrouw.

No money no honney  ha ha              .

 

 

 

 

 

Ook is er een heel groot verschil tussen het moment in de relatie wanneer je haar voorstelt aan de familie. Een Thaise vrouw stelt je pas voor aan haar familie wanneer ze zeker is dat ze wil trouwen, dit is eigenlijk een voorstadium van het huwelijk.

Als je haar dus zomaar voorstelt aan je familie kan dit bepaalde verwachtingen scheppen en als zij jou voor wil stellen moet je begrijpen dat er meer achter zit en de relatie in haar ogen al ver gevorderd is.

Ze proberen dikwijls dat jij ook voor haar familie  financieel moet zorgdragen.

Daar moet je dus voor op passen.

is de buffel ziek betaal jij de dierenarts.is de scooter van haar zus stuk draai jij voor de reparatie kosten op.niet doen dus is mijn advies.
Het koste een man ruim 100.000 THB voor het wippen van een minderjarige meid in Udonthani.

Mij is bekend dat er op een dag een man een man uit Australie in het winkel centrum loopt.Dat hij toen werd aangesproken door een mooie goed uitziende vrouw die met haar moeder aan het winkelen was.
Onder het mom hoi waar komt u vandaan heeft u al een Darling begon de moeder het gesprek met deze 64 jarige Austarlierer.

De dochter sprak geen woord Engels de moeder wel wat.
Uit goed fatsoen nam de man de 2 dames mee en ging wat met ze eten op zijn kosten.Toen vroeg hij hoe oud is de dochter.De moeder zei ze is net 18.

Nu is dat de leeftijd waarom een vreemdeling in Thailand met een vrouw om mag gaan.
Van het een kwam het ander en al snel ging de dochter met de man mee op stap,kroegje in hapje eten en toen naar zijn hotel.

Het koste deze man erg veel geld omdat hij niet op de leeftijd had gelet van die griet.

Het vervolg elke dag .lees dan het verhaal hoe  het de man verging die meisje onder de 18 jaar versierde in Udonthani.

De politie viel snachts zijn hotel binnen.De man moest 100.000 th Bath betalen 50 voor de moeder van die meid die 16 was en 50 tb voor de politie.De man vertrok daarna snel terug naar Australie.

Met dank aan onze  sponsors.

Gelezen 1100 keer

Udonthanicityweblog@gmail.com

 

                       Udonthanicityweblog.nl

               Daar kan men niet omheen.!!!!!!!!

 

Een bijdrage uit onze dagelijkse rubriek sex en misbruik  kinderen Thailand. Door  Intendant Lowy

Deel 61.

Gelezen 1400 keer.

 

Thailand has a reputation of being a place of sexual freedom. The reality is that most Thai people are very conservative and modest. However, there are some red light areas which cater to a particular segment of tourists, foreign expats, and Thai men. In these businesses, sexual morality is flouted and sex oriented businesses are opened such as go-go bars, body non-traditional massage parlors,

and bathing clubs. While go-go bars, massage parlors, and bathing clubs are not illegal, the sale of sexual services are illegal. Title IX of the Thai Criminal Code outlines a series of sex related crimes that may place those who commits the offenses in Thai jail.

Sexual Assault

The first offense is outlined in Section 276 covers unwanted sexual intercourse through threats, physical harm, or exploitation. The punishment for this crime is imprisonment from four to twenty years and a fine of eight to forty thousand baht.

If a weapon is used, the punishment is raised to fifteen years to life imprisonment. This offense covers violations to a man or a woman and also covers crimes where offender and victim are married.

If the offender and victim are married, the court may inflict a penalty less than that is required by law if the victim decides to remain married. If the victim wants to get a divorce, the public prosecutor will initiate divorce proceedings for the victim.

Sexual Intercourse with a Minor

Section 277 explicitly states that sexual intercourse with a child under the age of 15 who is not the wife or husband shall be liable for imprisonment from four to twenty years. Children cannot consent to sexual intercourse and it is not an excuse. If the child is under the age of 13, the term of imprisonment increases from seven to twenty years.

If the crime was committed using the threat of a weapon, the offender will be given the potential penalty of life imprisonment.

Anyone who commits an act of indecency toward a child under the age of 15 shall be liable for imprisonment for up to ten years and a fine of twenty thousand baht. If the act of indecency was commit through threats or fraud, the offender will be liable for imprisonment of up to fifteen years. If the act of indecency cause bodily harm, the possible imprisonment can be up to twenty years for physical harm and life imprisonment if the child dies.

Sexual Trafficking

Under Section 282, anyone who procures, seduces, or takes a male or female for the purpose of indecency with a third person, irrespective of consent, is liable for imprisonment from one year to ten years and a fine of two thousand to twenty thousand baht. If the offense is for a person under the age of eighteen but over fifteen, the period of imprisonment is from three to fifteen years.

In addition, whoever receives the person procured, seduced, or taken in order to gratify the sexual desires of another shall be liable for the same punishment.

Under Section 283, if the above is complete through deceitful means, threatening, doing harm, influencing with unjust power, or extortion, the minimum penalty shall be five years to twenty years. If the victim is over fifteen but under eighteen years of age, the minimum period of imprisonment is seven years. If the victim is under the age of fifteen, the minimum imprisonment is ten years.

Pimping

Section 286 states that whoever is over the age of sixteen years of age, lives on, even some part of, the earnings of a prostitute shall be liable for imprisonment from seven to twenty years. The term “living on the earnings of a prostitute” is determined by whether the person is residing or associating with one or more prostitutes regularly,

living or receiving money or other benefits procured by a prostitute, or engaging for the purpose of helping a prostitute in the quarrel with his or her customer. This section does not apply to any person who receives maintenance from a prostitute as a result of law or morality.

Prostitution

The Prevention and Suppression of Prostitution Act of 1996 defines prostitution as any act “in order to gratify the sexual desire of another person in a promiscuous manner in return for money or other benefit.” Any person who for the purpose of prostitution, solicits, induces, or introduces themselves in a public place shall be liable for a fine of up to one thousand baht.

Any person who associates with another person in a prostitution establishment shall be liable for imprisonment for up to one month or a fine of up to one thousand baht.

Any person who advertises or solicits through documents or printed material for prostitution shall be liable for imprisonment of six months to two years and a fine of ten thousand to forty thousand baht. If someone gratifies their sexual desire with a person over the age of 15 but not over 18 years of age shall be liable for imprisonment of one to three years and a fine of twenty to sixty thousand baht.

A person who is the owner, supervisor, or manager of a prostitution business is liable for imprisonment from a range of three to twenty years and a fine of eighty thousand to four hundred thousand baht.

Thailand’s reputation as a place of sexual deviancy does not reflect the true nature of its people or its laws. Those who enter Thailand to engage in deviant activities should understand that they are entering a grey area of Thai society. Those who choose to violate the laws of Thailand are opening themselves up for arrests, extortions, and criminal elements in society.

Siam Legal’s criminal defense lawyers and attorneys has represented clients who have entered the red light districts and found themselves in prison charged with drug possession, assault, or a sex crime.

                    Udonthanicityweblog@gmail.com

 

 

                                 Udonthanicityweblog.nl

                    Daar kan men niet omheen !!!!!!!!

Wij zijn met ruim 5000 vaste volgers/fans de beste weblog werelwijd.

Bij ons kan iedereen iets melden.

Uit onze dagelijkse rubriek kinderen misbruik in Thailand door een anonieme inzender van Thailandblog een onzer mols

ingestuurd.geplaatst ivb met privacy  anoniem door Intendant Lowy

Deel 60

Een leraar van een internationale school werd gearresteerd omdat hij vier studenten had misleid en lastiggevallen in hun studentenkamer.
Een taalleraar op een internationale school in de provincie Pathum Thani heeft vier schoolkinderen tussen zeven en acht jaar misleid tot het plegen van onfatsoenlijke handelingen, waaronder masturberen.

De leraar zei tegen de kinderen dat ze tijdens de lunch naar de lerarenkamer moesten gaan, onder het voorwendsel hen te leren lezen in het Engels.
Politiekolonel Jirawat Piampinseth Thanyaburi hoofdinspecteur van het politiebureau heeft vandaag onthuld dat agenten de 59-jarige David (achternaam verborgen) hebben gearresteerd, die leraar is op een internationale school in het subdistrict Bang Phun, het district Mueang Pathum Thani, in de provincie Pathum Thani.

Toen agenten arriveerden, viel de verdachte flauw. David werd met spoed naar het Pathumwet Ziekenhuis gebracht en de doktoren voerden een lichamelijk onderzoek uit en verleenden eerste hulp. Nadat hij behandeld was en weer bij bewustzijn was gekomen, bekende de verdachte alle beschuldigingen, meldde KhaoSod.

Gelezen 771 keer.

An international school teacher was arrested for deceiving four students and molesting them in their dorm room.

A language teacher at an international school In Pathum Thani province tricked four schoolchildren aged between seven and eight into committing indecent acts including masturbating. The teacher told the children to go to the staff room during lunchtime on the pretence of teaching them how to read in English.

Police Colonel Jirawat Piampinseth Thanyaburi Police Station Superintendent today revealed that officers arrested 59 year old David (surname withheld) who is a teacher at an international school, in Bang Phun Subdistrict, Mueang Pathum Thani District, Pathum Thani province.

When officers arrived, the suspect fainted. David was rushed to Pathumwet Hospital and the doctors performed a physical examination and provided first aid. After receiving treatment and regaining consciousness, the accused confessed to all charges, reported KhaoSod.

Udonthanicityweblog@gmail.com

Bizar tafereel: man rijdt met leeuw op schoot in Bentley door Pattaya.Is uit het leven gegrepen.

 

 

Bizar tafereel: man rijdt met leeuw op schoot in Bentley door Pattaya

                                                                     

                            Udonthanicityweblog.nl

                         Daar kan men niet omheen.

 een bijdrage van ANNELIE LANGERAK verslaggeefster de Telegraaf,

Een bizar tafereel in de Thaise stad Pattaya. De autoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar een Srilankaan die is gefilmd terwijl hij in ’sin city’ rondreed met een leeuw op de achterbank van zijn Bentley-cabriolet.

Voorbijgangers en automobilisten keken bezorgd toen de leeuw hen passeerde, terwijl sommigen foto’s maakten van het roofdier. Het dier, dat een groene halsband droeg, leek wel van zijn uitje te genieten.

De video verscheen op de Facebook-pagina van Ann Isan Russia met het onderschrift ’This is Pattaya!’. Volgens bewoners van de beroemde badplaats, ook wel bekend als ’sin city’ vanwege het nachtleven met zijn vele gogo-bars, reed de man dagelijks door dezelfde drukke straat.

Jonge leeuw op achterbank auto

Een Thaise vrouw is geïdentificeerd als de eigenaar van de jonge leeuw. Atthaphon Charoenchansa, directeur-generaal van het departement van Nationale Parken, Wildleven en Plantenbehoud (DNP), zegt dat de vrouw de wettelijk geregistreerde eigenaar is van het dier in de Thaise provincie Ratchaburi.

De eigenaresse heeft toestemming gevraagd om haar leeuw naar Pattaya te verplaatsen, maar het verzoek is nog niet goedgekeurd. Volgens de autoriteiten kan ze een gevangenisstraf van maximaal zes maanden en een boete van 50.000 Thaise baht tegemoet zien.

’Kan elk moment aanvallen’

Een individu kan wettelijk toestemming vragen om een leeuw te houden in Thailand, maar het dier moet op een specifieke locatie worden opgesloten en mag niet naar een openbare plaats worden gebracht. „Alle wilde dieren zijn gevaarlijk en kunnen op elk moment aanvallen”, aldus Atthaphon Charoenchansa.

Lees hieronder verder

De bestuurder van de cabriolet is Sri Lankaan en zou een vriend van de Thaise vrouw zijn. De politie is op zoek naar hem. In het politierapport staat dat in het huis waar de leeuw werd aangetroffen, een Oekraïense vrouw was die voor het dier zorgde. Het beest is gekocht van een boerderij in de Thaise provincie Ratchaburi.

Trend

Steeds vaker duiken leeuwen op in Thailand. Zo is er midden in het centrum van de Thaise hoofdstad Bangkok een café, genaamd L7 Café, waar bezoekers op de foto kunnen met een jonge leeuw.

Edwin Wiek, directeur van de Wildlife Friends Foundation (WFFT), zegt dat het onder Thai en buitenlanders in Thailand een trend begint te worden om een leeuw te bezitten. „We zagen het zo’n twee jaar geleden aankomen en hebben onderzoek gedaan. Ik schat dat er momenteel drie- tot vierhonderd leeuwen in het land zijn.”

Komende maand komt een rapport van WFFT uit over het bezit van leeuwen in Thailand als prestige, wat de veiligheid van mensen in gevaar zou kunnen brengen.

Gelezen 998 keer

Udonthanicityweblog@gmail.com

                                      Udonthanicityweblog.nl

 

                               Daar kan men niet omheen!!!!!!

Wij zijn met ruim 5000 vaste lerzers/volgers/fans
werelwijd al 15 jaar de toonaan gevende weblog voor iedereen.Wij plaatsen alles.,ook als u elders geweigerd bent.,stuur het ons toe en uw artikel staat direct online.

Ingezonden door een onzer vaste lezers ome Joop spreekt. Anoniem.

Ingezonden bericht over Nederlandse vrouw die op een Thais strand bestolen werd van 4000  euro waardevolle spullen.De verzekering weigerd de schade te vergoeden.
/Bron de telegraaf/

Is raar verhaal dat iemand met zoveel waarde volle spullen naar een Thais strand gaat.

gelezen 88 keer. Udonthanicityweblog@gmail.com