pedofiel afgestraft .

                             Udonthanicityweblog.nl

                         Daar kan men niet omheen.!!!!!!!

Bericht binnengekomen per email voor onze dagelijkse rubriek kinderen  misbruik Thailand.

Deel 61

1029 keer gelezen.

Thaise vader valt verdachte aan die zijn dochter seksueel heeft misbruikt
/Bron Thaiger nieuws/
Een Thaise vader in de zuidelijke provincie Chumphon heeft een vermeende pedofiel vastgebonden en op brute wijze aangevallen, die naar verluidt zijn 11-jarige dochter seksueel heeft misbruikt. De politie zei dat ze de perverseling pas konden arresteren als ze de uitslag hadden van het medische onderzoek van het slachtoffer.
De fysieke aanval op de 42-jarige Thaise man werd op 21 januari rond 04.00 uur gemeld aan het Phutta Phratheep Lang Suan Rescue Team. Reddingswerkers snelden ter plaatse aan Beach Road in het Lang Suan-district en troffen de man aan met zijn armen en benen vastgebonden. . Hij had twee ernstige wonden aan zijn hoofd en linkerscheenbeen en liep krassen op over zijn hele lichaam.

De man meldde aan de reddingswerkers dat drie mannen hem aanvielen terwijl hij aan het vissen was. De mannen beschadigden ook zijn pick-up en stalen zijn mobiele telefoon voordat ze vertrokken. Hij hield vol dat hij hen niet persoonlijk kende en nooit een conflict met hen had gehad.
MGR Online meldde later dat de aanval het gevolg was van een aanranding van een 11-jarig meisje, de dochter van een van de aanvallers.

De vader van het meisje kwam later naar voren om een interview over de zaak te geven. Hij legde uit dat de lerares van zijn dochter merkte dat ze er gestresst uitzag. De leraar vroeg wat het probleem was. De lerares ontdekte vervolgens de aanranding en bracht haar vader hiervan op de hoogte. De vader diende vervolgens een klacht in tegen de man op het politiebureau van Pakmamlangsuan.

De dochter vertelde haar vader waar het incident plaatsvond. De vader bezocht de plaats en ontmoette de verdachte. De vader vroeg de man naar de aanranding, maar hij ontkende de beschuldiging. Hij probeerde de verdachte naar het politiebureau te brengen, maar de vermeende pedofiel weigerde en er vond fysiek geweld plaats.
Politieagenten weigerden de vermeende pedofiel te arresteren en voegden eraan toe dat ze voldoende bewijsmateriaal moesten verzamelen en een arrestatiebevel moesten uitvaardigen voordat ze hem konden aanhouden.
Betrokken tante

De neef van het slachtoffer, de 18-jarige Toey, vertelde de media dat de tante van het meisje ter plaatse was toen de aanranding plaatsvond. Toey legde uit dat de tante via een datingapplicatie met de verdachte had gesproken en een afspraak met hem had gemaakt op 16 januari.
De tante nodigde het 11-jarige meisje uit om de man te ontmoeten en liet haar later alleen achter met de gemelde perverse man in zijn pick-up. De man bond vervolgens de benen en armen van het jonge meisje vast en mishandelde haar seksueel. Het slachtoffer slaagde erin terug te vechten en vluchtte, terwijl ze haar tante smeekte haar mee naar huis te nemen.

Toey zei dat ze de mobiele telefoon van de tante had gecontroleerd en foto’s had gevonden van het meisje dat in de pick-up was genomen terwijl ze naakt was.
Toey voegde eraan toe dat zij en de vader van het slachtoffer het meisje hadden gevraagd de verdachte te bellen op de mobiele telefoon van de tante. Het meisje deed alsof ze de man wilde ontmoeten en seks met hem wilde hebben, en hij stemde toe.
De verdachte bood het slachtoffer zelfs een mobiele telefoon aan in ruil voor de seks. Het gesprek werd opgenomen en als bewijsmateriaal overgedragen aan de politie.

De hoofdinspecteur van het politiebureau van Paknamlangsuan, Suriyon Chommee, meldde aan de media dat de politie de verdachte op dat moment niet kon arresteren omdat ze nog steeds bewijsmateriaal verzamelden en wachtten op het medische onderzoek van het slachtoffer.

Suriyon verklaarde dat de verdachte na de brute aanval in het ziekenhuis wordt behandeld. De vader van het slachtoffer en twee andere mannen die bij de aanval betrokken waren, zouden worden aangeklaagd voor hun daden. Ook de tante van het slachtoffer zou worden opgeroepen voor verhoor.
Udonthanicityweblog@gmail.com

 

Thai father attacks suspect who sexually assaulted his daughter

Thai father in the southern province of Chumphon tied up and brutally attacked an alleged pedophile who reportedly sexually assaulted his 11 year old daughter. Police said they could not arrest the pervert until they got results from the victim’s medical examination.

The physical assault against the 42 year old Thai man was reported to the Phutta Phratheep Lang Suan Rescue Team at about 4am on January 21. Rescuers rushed to the scene on Beach Road in the Lang Suan district and found the man with his arms and legs tied. He had two serious wounds to his head and left shin and suffered scratches all over his body.

The man reported to the rescuers that three men attacked him while he was fishing. The men also damaged his pickup and stole his mobile phone before leaving. He insisted that he did not know them personally and had never had a conflict with them.

MGR Online later reported that the attack was the result of a sexual assault on an 11 year old girl, the daughter of one of the attackers.

The girl’s father later came forward to give an interview about the matter. He explained that his daughter’s teacher noticed that she looked stressed. The teacher asked what was the problem. The teacher then discovered the sexual assault and informed her father of the matter. The father then filed a complaint against the man at Pakmamlangsuan Police Station.

The daughter told her father where the incident took place. The father visited the place and met the suspect. The father asked the man about the sexual assault but he denied the allegation. He tried to take the suspect to the police station but the alleged pedophile refused and a physical assault took place.

Police officers refused to arrest the alleged pedophile adding they needed to gather enough evidence and issue a warrant before apprehending him.

Aunt implicated

The victim’s cousin, 18 year old Toey, told the media that the girl’s aunt was at the scene when the sexual assault took place. Toey explained that the aunt talked to the suspect via a dating application and arranged to meet him on January 16.

The aunt invited the 11 year old girl to meet the man and later left her alone with the reported perverted man in his pickup. The man then tied the young girl’s legs and arms and sexually assaulted her. The victim managed to fight back and fled, pleading with her aunt to take her back home.

Toey said she checked the aunt’s mobile phone and found photos of the girl taken in the pickup while she was naked.

Toey added that she and the victim’s father asked the girl to call the suspect on the aunt’s mobile phone. The girl pretended she wanted to meet the man and have sex with him and he agreed.

The suspect even offered the victim a mobile phone in exchange for the sex. The conversation was recorded and handed over to police officers as evidence.

 

The Superintendent of the Paknamlangsuan Police Station, Suriyon Chommee, reported to the media that police were unable to arrest the suspect at this time because they were still collecting evidence and waiting for the victim’s medical examination.

Suriyon stated that the suspect is being treated in hospital following the brutal attack. The victim’s father and two other men involved in the assault would be charged for their actions. The victim’s aunt would also be called in for questioning.

Udonthanicityweblog@gmail.com