Stelling van de week.Thaise vrouwen zijn beter in verzorgings taak van de Farang Het is uit het leven gegrepen door Redactie

stelling van de week Thaise vrouwen zijn beter in verzorging van man dan Nederlandse vrouwen

Geef uw mening op stelling van deweek.

De Thaise vrouwen zijn veel zorgzamer in de verzorging van zieke partner dan de Nederlandse vrouwen doen.

 

 

3 jarig kind vermist en nlater in het water terug gevonden verdronken. door intendant lowy

Three-year-old girl drowns in Ayutthaya canal near temple

                                           Udonthanicityweblog.nl

                                Daar kan men niet omheen.!!!!!!!!

Een bijdrage in onze dagelijkse rubriek kindermisbruik en vermissing in Thailand

Door inventant Lowy.

Deel 65

Gelezen 602 keer

Vandaag om 01.30 uur deed zich een tragisch incident voor toen een driejarig meisje, Fasai, verdronk in een kanaal tegenover de Chumphon Nikayaram Rajaworawihan-tempel in het district Bang Pa-in, in de provincie Ayutthaya. De radeloze ouders van het 48-jarige kind, Kasem, en de 28-jarige Matana waren ontroostbaar toen ze het lichaam van hun dochter ontdekten en riepen haar naam uit in een hartverscheurende scène.

Na ontvangst van de melding van het vermiste kind haastte politiekapitein Mala Yaemchom, een opsporingsambtenaar van het politiebureau van Bang Pa-in, zich samen met een team duikers van de Ayutthaya Ruamjai Association naar de locatie.

Bij aankomst vonden ze een paar sandalen in het water drijven, maar geen spoor van de kleine Fasai. Haar ouders, die in shock waren en voortdurend huilden, baden tot de plaatselijke beschermgeesten en de godin Kongka voor de veilige terugkeer van hun dochter.

Ayutthaya verdrinkt De zoekinspanningen in het kanaal waren een uitdaging omdat het waterpeil zich terugtrok, waardoor een sterke onderstroom ontstond. Na ongeveer een uur zoeken op ongeveer 50 meter van de kade vonden reddingswerkers eindelijk het lichaam van Fasai.

Terwijl ze haar uit het water tilden, werden zowel Kasem als Matana overweldigd door verdriet. Ze omarmden de levenloze vorm van hun dochter en smeekten haar om wakker te worden. Kasem legde uit dat hij Fasai had meegenomen om zijn 29-jarige zoon uit een eerder huwelijk te bezoeken, die in het paviljoen aan het water logeerde. Hij had zijn dochter kortstondig aan de zorg van haar halfbroer overgelaten om in de buurt zijn behoefte te doen.

Toen Kasem na ongeveer vijf minuten terugkwam, vond hij zijn zoon slapend en Fasai vermist. Kasems onmiddellijke zoektocht aan de kade bracht alleen de sandalen van zijn dochter en spatten op het wateroppervlak aan het licht. Wanhopig sprong hij het kanaal in om haar te zoeken, maar het mocht niet baten. Vervolgens zocht hij hulp bij de lokale bevolking en belde zijn vrouw, die in een fabriek aan het werk was, om te komen helpen bij de zoektocht. Kasem verklaarde verder dat zijn zoon na het incident verdween, mogelijk uit angst voor vergelding van de familieleden van zijn ex-vrouw voor zijn nalatigheid.

De zoon was eerder zijn baan in een fabriek kwijtgeraakt, wat leidde tot een tijdelijk verblijf bij Kasem, maar kreeg conflicten met de huidige vrouw van Kasem, waardoor hij in het paviljoen ging wonen. Ayutthaya verdrinkt Matana bracht haar shock over toen haar man haar tijdens haar pauze in de fabriek belde om haar te informeren over het ongeluk van hun dochter. Ze keerde onmiddellijk terug en riep de hulpdiensten in om te helpen bij de zoektocht. Ze hoorde van haar man dat hij Fasai met zijn zoon had verlaten, en toen hij terugkwam, was ze weg.

Matana uitte haar diepe verdriet en merkte op dat ze haar dochter nooit zonder haar ergens heen liet gaan. Ze vermeldde ook haar gespannen relatie met haar stiefzoon, die slechts een jaar ouder is dan zij. Volg ons op De politie heeft voorlopig geen tekenen van strijd of mishandeling op het lichaam van Fasai gevonden. Ze hebben Kasem meegenomen voor verder ondervraging en zijn op zoek naar zijn zoon voor onderzoek, aangezien hij de laatste persoon is die met Fasai is gezien vóór haar tragische dood.

Het lichaam van Fasai is naar het Forensic Science Institute gestuurd voor een gedetailleerde autopsie om de doodsoorzaak vast te stellen, en er zullen dienovereenkomstig juridische procedures volgen.

A tragic incident unfolded today at 1.30am when a three year old girl, Fasai, drowned in a canal opposite the Chumphon Nikayaram Rajaworawihan Temple in the district of Bang Pa-in, Ayutthaya province. The 48 year old child’s distraught parents, Kasem, and 28 year old Matana were inconsolable upon the discovery of their daughter’s body, crying out her name in a heart-wrenching scene.

After receiving the report of the missing child, Police Captain Mala Yaemchom, an investigative officer from Bang Pa-in Police Station, along with a team of divers from the Ayutthaya Ruamjai Association, rushed to the site. Upon arrival, they found a pair of sandals floating in the water, but no sign of little Fasai. Her parents, who were in a state of shock and constantly weeping, were seen praying to the local guardian spirits and the Goddess Kongka for their daughter’s safe return.

Ayutthaya drowning

The search effort within the canal was challenging as the water level was receding, creating a strong undercurrent. After about an hour of searching approximately 50 metres from the dock, rescue workers finally found Fasai’s body. Lifting her from the water, both Kasem and Matana were overwhelmed with grief, embracing their daughter’s lifeless form and pleading for her to awaken.

Kasem explained that he had brought Fasai to visit his 29 year old son, from a previous marriage, who was staying at the waterfront pavilion. He had briefly left his daughter in her half-brother’s care to relieve himself nearby. When Kasem returned after about five minutes, he found his son asleep and Fasai missing. Kasem’s immediate search at the dock revealed only his daughter’s sandals and splashes on the water surface. In desperation, he jumped into the canal to look for her but to no avail. He then sought help from the locals and called his wife, who was at work in a factory, to come and assist in the search.

 

Kasem further stated that his son disappeared after the incident, possibly fearing retribution from his ex-wife’s relatives for his negligence. The son had previously lost his job at a factory, leading to a temporary stay with Kasem, but had conflicts with Kasem’s current wife, which resulted in him living at the pavilion.

Ayutthaya drowning
Matana conveyed her shock when her husband called her during her break at the factory to inform her of their daughter’s accident. She immediately returned and called for rescue services to aid in the search. She learned from her husband that he had left Fasai with his son, and when he came back, she was gone.

Matana expressed her deep distress, noting that she never allowed her daughter to go anywhere without her. She also mentioned her strained relationship with her stepson, who is only a year older than her.

Follow us on The police preliminarily found no signs of struggle or assault on Fasai’s body. They have taken Kasem in for further questioning and are seeking his son for investigation, being the last person seen with Fasai before her tragic death. Fasai’s body has been sent to the Forensic Science Institute for a detailed autopsy to determine the cause of death, and legal proceedings will follow accordingly.

Udonthanicityweblog@gmail.com

 

Britse man in Bangkok gearresteerd wegens het kopen van seks met minderjarige meisjes in Hua Hin,gelezen op ollekebolleke in thailand

 

 

Britse man in Bangkok gearresteerd wegens het kopen van seks met minderjarige meisjes in Hua Hin

 

                                                                                                 

 

                                      Udonthanicityweblog.nl

                                Daar kan men niet omheen.!!!!!!!


Een bijdrage van onze dagelijkse rubriek kindermisbruik en vermissing in Thailand

In gekomen en gezien op Olleke Bolleke in Thailand/Hiervoor onze dank Lowy Intendant.

 

Deel 64.

Gelezen 989 keer.

HUA HIN:- Gisteren is in Bangkok een Britse man gearresteerd op beschuldiging van het kopen van seks met minderjarige meisjes in Hua Hin, zo heeft het Centraal Onderzoeksbureau, het CIB, bekendgemaakt.

De 35-jarige man, geïdentificeerd als Mr. James, werd op Yen Akat Road in het district Sathon-district door agenten van de divisie Anti-Mensenhandel, het ATPD gearresteerd.

De agenten handelden op basis van arrestatiebevel nummer 416/2567, uitgevaardigd door het Strafhof op 19 januari, zo zei commandant van het ATPD, generaal-majoor Sarut Kwaengsopha.

De arrestatie was het resultaat van een onderzoek dat in augustus 2023 begon toen politieagenten twee vrouwen arresteerden wegens het plegen van het misdrijf van “samenzwering met instemming van twee of meer personen om mensenhandel te plegen” door in het geheim kinderen onder de 18 jaar in een bar te Hua Hin tewerk te stellen. Ze bleken ook kinderen onder de 18 jaar beschikbaar te hebben om seksuele diensten aan klanten te verkopen.

De politie zet het onderzoek voort en spoort vermeende klanten van de twee vrouwen op. Als onderdeel van dat onderzoek zegt de politie bewijs te hebben gevonden dat de Mr. James seksuele diensten heeft gekocht van minderjarigen die in de bar werkte.

Bij het eerste verhoor ontkende de verdachte alle beschuldigingen.

De naam van de verdachten die afgelopen augustus in Hua Hin zijn gearresteerd, evenals de naam van de bar, zijn niet vermeld.

                       Udonthanicityweblog.nl

                                There is no way around that.!!!!!!!

A contribution from our daily section on child abuse and missing persons in Thailand

Arrived and seen at Olleke Bolleke in Thailand/For this we thank Lowy Intendant.

 

Part 64.

Read 989 times.

HUA HIN:- A British man was arrested in Bangkok yesterday on charges of buying sex with underage girls in Hua Hin, the Central Bureau of Investigation, the CIB, announced.

The 35-year-old man, identified as Mr. James, was arrested on Yen Akat Road in Sathon District by officers of the Anti-Human Trafficking Division, ATPD.

The officers acted on arrest warrant number 416/2567, issued by the Criminal Court on January 19, ATPD Commander Major General Sarut Kwaengsopha said.

The arrest was the result of an investigation that began in August 2023 when police officers arrested two women for committing the crime of “conspiracy with the consent of two or more persons to commit human trafficking” by secretly trafficking children under the age of 18 bar in Hua Hin. They were also found to have children under the age of 18 available to sell sexual services to customers.

Police continue to investigate and track down alleged customers of the two women. As part of that investigation, police say they have found evidence that Mr. James purchased sexual services from minors who worked at the bar.

During the first interrogation, the suspect denied all accusations.

The names of the suspects arrested in Hua Hin last August, as well as the name of the bar, have not been provided.

Udonthanicityweblog@gmail.com

Ik vertrok door redacteur Lowy Intendant

                                     Udonthanicityweblog.nl

 

                                Daar kan men niet omheen!!!!!!!

 

 


Ik werkte na het einde van de cafe tijd 18 jaar voor Fedex Couriers in de USA als speciale courier door heel europa.
Toen leerde ik mijn 2e vrouw kennen die was wel 10 jaar ouder dan ik maar dat was een goede vrouw.
We huwden in USA in de White Chappel waar ook Elvis was gehuwd destijds.

Dit huwelijk duurde ruim 15 jaar ik verdiende geld als water bij Fedex.
We gingen 4x per jaar op vakantie naar de USA.
Ik had een boerderijtje gehuurd in Frankrijk om daar af en toe wat weekenden door te brengen.

De 2e vrouw is gestorven. was een goede hard werkende vrouw.

Maar het frans wat taal betrof beviel me niet goed.
Die 2e vrouw is gestorven en ik zat daar in Frankrijk te verpieteren.
Tot ik een email kreeg van een vriend die woonde in Thailand.Hij zei waarom kom je niet eens op vakantie hier,vrouwen genoeg en die willen gaarne een buitenlandse man hebben.
Ik besloot naar Udonthani Thailand te gaan op vakantie.
Maar de vrouw die ik daar

 leerde kennen was zo mooi en zo goed dat ik perplex stond toen ik haar zag de eerste keer.
Zij was 15 jaar jonger dan ik.We trokken samen overal op uit.
En deze vrouw vroeg me Lowy wilje niet voorgoed bij mij in Udonthani komen wonen.
Ik zei haar das goed maar dan maken we eerst wat duidelijke afspraken.
Zo gezegd zo gedaan,ze had een eigen huis en naast haar huis nog een groot stuk grond.
Ik vertrok terug naar Frankrijk verkocht mijn 2 autos en meubilair en vlog terug naar Udonthani Thailand

.
Haar huis was geheel schoongemaakt.en mijn bedje was gespreid.
Ik had uitsluitend aow en een eenmalige soort afkoop pensioen.
Ik sprak met haar af je krijgt van mij elke maand ongeveer 500 euro en daarvan moet je dan alles betalen,ons eten ,de telefoon en voor mijn kleren zorgen.
Ik trouwde deze 3e vrouw .

Dat was allemaal goed afgesproken.Ik leerde haar de Engelse taal meestal in bed.
Ze was erg leergierig en sprak na 6 maanden al behoorlijk wat Engels.Ik schilderde het huis van binnen en buiten op met een frissekleur verf.
Na ongeveer 9 maa

nden vroeg ze me Lowy heb jij een idee wat ik met de grond naast ons huis kan ondernemen?
Ik zei doe wat je wil maar ik investeer er niks in.
Ze overlegde met haar dochter die manager in Bangkok op een bank werkte.
Toen hebben ze gezamelijk een nieuw pand gefinanceerd naast het oude huis op grond die ze al in bezit hadden.

Ik kocht met mijn toenmalige vriend Frans alle benodigde bouw materialen.
Frans was vroeger opzichter op de bouw in Belgie geweest en wist alles van het bouwen van een huis af.
Hij maakte in overleg met ons een tekening van ons nieuwe huis

.
Het was 75 meter lang en 8 meter breed.Met een grote living met amerikaanse keuken etc.
Aangrenzend aan de living een Toilet voor de gasten en een slaapkamer voor ons met Airco ,badkamer en toilet en heet water geiser.
Buiten bouwden wij een buiten keuken en 2 apartementen ieders met badkamer Airco etc.

Aan de voorkant kwam een mooie grote serre aan de straat kant.
We lieten internet/wifi en alle europeesche tv zenders installeren.
We kochten een nieuw kleine 4 persoons auto die we onder een afdak op terrein van oude huis stalden.
Het hele huis bouwen heeft in totaal inclusief materialen en spouwmuren 400.000 thb gekost.

Dat was in die tijd ongeveer 10.000 Eurotjes.
De metselaars waren Thaise jongens uit Onze buurt.
We hebben de 2 appatementen dus voor verhuur aan geboden.
En haar zoon woond in het oude huis en daar hebben we dus een Thaise breakfast huis van gemaakt.
ik ga elke week

 met mijn Engelse vriend Andy vissen in een van de vele visparken van Udonthani.
Verders werk ik veel op de pc,kijk elke dag veel nieuws berichten.
Met Nederland heb ik voorgoed gebroken en beschouw Thailand als mijn 2e vaderland.
Ook contact met andere Nederlanders heb ik verbroken omdat die er meestal op uit zijn om je bier opte drinken,en ze roddelen over iedereen.

Voor mij is thailand veel goedkoper dan Nederland.Weinig electra kosten geen verwarming nodig,goedkope benzine en haast geen wegenbelasting.Eten in Restaurants goedkoop als je de weg weet etc etc.Ik drink geen alcohol meer en ben al 20 kg afgevallen.
Ik heb een hobby en das gaan vissen met vrind Andy.We vangen soms vissen van 20 kg.

Momenteel woon ik alweer 15 jaar in thailand
Ik wens iedereen het beste,mocht u iets willen weten kunt u me bellen 085 000 2613

Of kijk op fb lowy cremers udonthani.of op youtube kijk op

de 1000 levens van lowy cremers.

Gelezen 1044 keer

   U donthanicitywebg@gmail.com

Duizenden agressieve apen overspoelen Thaise stad:Het is uit het leven gegrepen door Monkeyman,

 

Udonthanicityweblog.nl

Daar kan men niet omheen.!!!!!!!

Wij zijn met ruim 5000 vaste lezers/volgers/fans de beste Thailand weblog wereldwijd.

Altijd het laatste nieuws als eerste online.

Een bijdrage van Monkeyman uit Lopburi

Gelezen 771 keer!!!

Duizenden agressieve apen overspoelen Thaise stad: ’Wij zitten opgesloten, terwijl apen de straat overnemen’

LOPBURI – In de Thaise stad Lopburi hebben inwoners huizen gebarricadeerd, houden winkeliers de deuren gesloten en blijven toeristen weg nadat zowat 3.500 makaken het stadscentrum hebben ingepalmd.

Inwoners van de Thiase stad Lopburi zijn dagelijks in gevecht met de aggressieve apen.

Sinds de coronacrisis worden de apen in Lopburi minder gevoederd door toeristen, waardoor de dieren niet alleen inventiever, maar ook agressiever zijn geworden. “Nu de toeristen wegblijven, vechten de primaten steeds vaker met mensen voor voedsel om te overleven”, weet dierenarts Supakarn Kaewchot. “De makaken waren er aan gewend geraakt dat toeristen ze voederen en de stad biedt geen ruimte voor hen om voor zichzelf te zorgen”, zegt Kaewchot. Lokale ambtenaren hebben de voorbije jaren geprobeerd om het aantal apen onder controle te houden door massale sterilisatieprogramma’s uit te rollen, zonder veel succes.

.

De apen in Lopburi worden minder gevoederd door toeristen sinds corona, waardoor de dieren niet alleen inventiever, maar ook agressiever zijn geworden.

No-go zones

Buurtbewoners probeerdende dieren eerst nog op afstand te houden met snoepjes, frisdrank en ontbijtgranen, maar dat plan leek de primaten alleen maar gewelddadiger te maken. “Van energierijk voedsel boordevol suiker is bekend dat dit apen seksueel actiever maakt”, zegt natuurbeheerder Suttipong Kamtaptim.

Verschillende delen van de stad, waar rivaliserende apenbendes met elkaar in de clinch gaan, werden door de plaatselijke autoriteiten uitgeroepen tot no-go zones. “De makaken zijn hongeriger en agressiever dan voorheen”, zegt marktkramer Somsaksri Janhon. “Ze pakken alles wat ze kunnen.”

Verschillende delen van de stad, waar rivaliserende apenbendes met elkaar in de clinch gaan, werden door de plaatselijke autoriteiten uitgeroepen tot no-go zones.

De agressieve primaten zijn overal: ze zitten op de daken, klaar om aan te vallen, maken ruzie op de weg en stelen uit auto’s. Ze betreden gebouwen en dwingen de plaatselijke bevolking om hun huizen te ontvluchten of zich er te verschuilen. “Wij zitten opgesloten in een kooi, terwijl de apen de straat overnemen”, zegt Kuljira Taechawattanawanna, die in Lopburi woont. De vrouw heeft haar terras afgeschermd om te vermijden dat de apen haar huis binnendringen op zoek naar voedsel.

Udonthanicityweblog.nl

There is no way around that.!!!!!!!

With more than 5,000 regular readers/followers/fans, we are the best Thailand weblog worldwide.

Always the first online with the latest news.

A contribution from Monkeyman from Lopburi

Read 771 times!!!

Thousands of aggressive monkeys flood Thai city: ‘We are locked up, while monkeys take over the streets’

LOPBURI –  In the Thai city of Lopburi, residents have barricaded houses, kept shopkeepers closed and tourists stayed away after about 3,500 macaques took over the city center.

Residents of the Thai city of Lopburi are in daily battle with the aggressive monkeys.

Since the corona crisis, the monkeys in Lopburi have been fed less by tourists, which has made the animals not only more inventive, but also more aggressive. “Now that the tourists are staying away, the primates are increasingly fighting with people for food to survive,” says veterinarian Supakarn Kaewchot.

“The macaques had become accustomed to tourists feeding them and the city does not provide space for them to fend for themselves,” says Kaewchot. Local officials have tried in recent years to control the monkey population by rolling out mass sterilization programs, without much success.

.

The monkeys in Lopburi have been fed less by tourists since corona, which has made the animals not only more inventive, but also more aggressive.

No go zones

Local residents first tried to keep the animals at bay with sweets, soft drinks and breakfast cereals, but that plan only seemed to make the primates more violent. “Energy-rich foods packed with sugar are known to make monkeys more sexually active,” said wildlife manager Suttipong Kamtaptim.

Several parts of the city, where rival monkey gangs clash, have been declared  no-go zones by local authorities. “The macaques are hungrier and more aggressive than before,” says market vendor Somsaksri Janhon. “They take everything they can.”

Several parts of the city, where rival monkey gangs clash, have been declared no-go zones by local authorities.

The aggressive primates are everywhere: they sit on rooftops, ready to attack, argue on the road and steal from cars. They enter buildings and force locals to flee or hide from their homes. “We are locked in a cage while the monkeys take over the streets,” says Kuljira Taechawattanawanna, who lives in Lopburi. The woman has shielded her terrace to prevent the monkeys from entering her house in search of food.

Udonthanicityweblog@gmail,com