Britse man in Bangkok gearresteerd wegens het kopen van seks met minderjarige meisjes in Hua Hin,gelezen op ollekebolleke in thailand

 

 

Britse man in Bangkok gearresteerd wegens het kopen van seks met minderjarige meisjes in Hua Hin

 

                                                                                                 

 

                                      Udonthanicityweblog.nl

                                Daar kan men niet omheen.!!!!!!!


Een bijdrage van onze dagelijkse rubriek kindermisbruik en vermissing in Thailand

In gekomen en gezien op Olleke Bolleke in Thailand/Hiervoor onze dank Lowy Intendant.

 

Deel 64.

Gelezen 989 keer.

HUA HIN:- Gisteren is in Bangkok een Britse man gearresteerd op beschuldiging van het kopen van seks met minderjarige meisjes in Hua Hin, zo heeft het Centraal Onderzoeksbureau, het CIB, bekendgemaakt.

De 35-jarige man, geïdentificeerd als Mr. James, werd op Yen Akat Road in het district Sathon-district door agenten van de divisie Anti-Mensenhandel, het ATPD gearresteerd.

De agenten handelden op basis van arrestatiebevel nummer 416/2567, uitgevaardigd door het Strafhof op 19 januari, zo zei commandant van het ATPD, generaal-majoor Sarut Kwaengsopha.

De arrestatie was het resultaat van een onderzoek dat in augustus 2023 begon toen politieagenten twee vrouwen arresteerden wegens het plegen van het misdrijf van “samenzwering met instemming van twee of meer personen om mensenhandel te plegen” door in het geheim kinderen onder de 18 jaar in een bar te Hua Hin tewerk te stellen. Ze bleken ook kinderen onder de 18 jaar beschikbaar te hebben om seksuele diensten aan klanten te verkopen.

De politie zet het onderzoek voort en spoort vermeende klanten van de twee vrouwen op. Als onderdeel van dat onderzoek zegt de politie bewijs te hebben gevonden dat de Mr. James seksuele diensten heeft gekocht van minderjarigen die in de bar werkte.

Bij het eerste verhoor ontkende de verdachte alle beschuldigingen.

De naam van de verdachten die afgelopen augustus in Hua Hin zijn gearresteerd, evenals de naam van de bar, zijn niet vermeld.

                       Udonthanicityweblog.nl

                                There is no way around that.!!!!!!!

A contribution from our daily section on child abuse and missing persons in Thailand

Arrived and seen at Olleke Bolleke in Thailand/For this we thank Lowy Intendant.

 

Part 64.

Read 989 times.

HUA HIN:- A British man was arrested in Bangkok yesterday on charges of buying sex with underage girls in Hua Hin, the Central Bureau of Investigation, the CIB, announced.

The 35-year-old man, identified as Mr. James, was arrested on Yen Akat Road in Sathon District by officers of the Anti-Human Trafficking Division, ATPD.

The officers acted on arrest warrant number 416/2567, issued by the Criminal Court on January 19, ATPD Commander Major General Sarut Kwaengsopha said.

The arrest was the result of an investigation that began in August 2023 when police officers arrested two women for committing the crime of “conspiracy with the consent of two or more persons to commit human trafficking” by secretly trafficking children under the age of 18 bar in Hua Hin. They were also found to have children under the age of 18 available to sell sexual services to customers.

Police continue to investigate and track down alleged customers of the two women. As part of that investigation, police say they have found evidence that Mr. James purchased sexual services from minors who worked at the bar.

During the first interrogation, the suspect denied all accusations.

The names of the suspects arrested in Hua Hin last August, as well as the name of the bar, have not been provided.

Udonthanicityweblog@gmail.com