3 jarig kind vermist en nlater in het water terug gevonden verdronken. door intendant lowy

Three-year-old girl drowns in Ayutthaya canal near temple

                                           Udonthanicityweblog.nl

                                Daar kan men niet omheen.!!!!!!!!

Een bijdrage in onze dagelijkse rubriek kindermisbruik en vermissing in Thailand

Door inventant Lowy.

Deel 65

Gelezen 602 keer

Vandaag om 01.30 uur deed zich een tragisch incident voor toen een driejarig meisje, Fasai, verdronk in een kanaal tegenover de Chumphon Nikayaram Rajaworawihan-tempel in het district Bang Pa-in, in de provincie Ayutthaya. De radeloze ouders van het 48-jarige kind, Kasem, en de 28-jarige Matana waren ontroostbaar toen ze het lichaam van hun dochter ontdekten en riepen haar naam uit in een hartverscheurende scène.

Na ontvangst van de melding van het vermiste kind haastte politiekapitein Mala Yaemchom, een opsporingsambtenaar van het politiebureau van Bang Pa-in, zich samen met een team duikers van de Ayutthaya Ruamjai Association naar de locatie.

Bij aankomst vonden ze een paar sandalen in het water drijven, maar geen spoor van de kleine Fasai. Haar ouders, die in shock waren en voortdurend huilden, baden tot de plaatselijke beschermgeesten en de godin Kongka voor de veilige terugkeer van hun dochter.

Ayutthaya verdrinkt De zoekinspanningen in het kanaal waren een uitdaging omdat het waterpeil zich terugtrok, waardoor een sterke onderstroom ontstond. Na ongeveer een uur zoeken op ongeveer 50 meter van de kade vonden reddingswerkers eindelijk het lichaam van Fasai.

Terwijl ze haar uit het water tilden, werden zowel Kasem als Matana overweldigd door verdriet. Ze omarmden de levenloze vorm van hun dochter en smeekten haar om wakker te worden. Kasem legde uit dat hij Fasai had meegenomen om zijn 29-jarige zoon uit een eerder huwelijk te bezoeken, die in het paviljoen aan het water logeerde. Hij had zijn dochter kortstondig aan de zorg van haar halfbroer overgelaten om in de buurt zijn behoefte te doen.

Toen Kasem na ongeveer vijf minuten terugkwam, vond hij zijn zoon slapend en Fasai vermist. Kasems onmiddellijke zoektocht aan de kade bracht alleen de sandalen van zijn dochter en spatten op het wateroppervlak aan het licht. Wanhopig sprong hij het kanaal in om haar te zoeken, maar het mocht niet baten. Vervolgens zocht hij hulp bij de lokale bevolking en belde zijn vrouw, die in een fabriek aan het werk was, om te komen helpen bij de zoektocht. Kasem verklaarde verder dat zijn zoon na het incident verdween, mogelijk uit angst voor vergelding van de familieleden van zijn ex-vrouw voor zijn nalatigheid.

De zoon was eerder zijn baan in een fabriek kwijtgeraakt, wat leidde tot een tijdelijk verblijf bij Kasem, maar kreeg conflicten met de huidige vrouw van Kasem, waardoor hij in het paviljoen ging wonen. Ayutthaya verdrinkt Matana bracht haar shock over toen haar man haar tijdens haar pauze in de fabriek belde om haar te informeren over het ongeluk van hun dochter. Ze keerde onmiddellijk terug en riep de hulpdiensten in om te helpen bij de zoektocht. Ze hoorde van haar man dat hij Fasai met zijn zoon had verlaten, en toen hij terugkwam, was ze weg.

Matana uitte haar diepe verdriet en merkte op dat ze haar dochter nooit zonder haar ergens heen liet gaan. Ze vermeldde ook haar gespannen relatie met haar stiefzoon, die slechts een jaar ouder is dan zij. Volg ons op De politie heeft voorlopig geen tekenen van strijd of mishandeling op het lichaam van Fasai gevonden. Ze hebben Kasem meegenomen voor verder ondervraging en zijn op zoek naar zijn zoon voor onderzoek, aangezien hij de laatste persoon is die met Fasai is gezien vóór haar tragische dood.

Het lichaam van Fasai is naar het Forensic Science Institute gestuurd voor een gedetailleerde autopsie om de doodsoorzaak vast te stellen, en er zullen dienovereenkomstig juridische procedures volgen.

A tragic incident unfolded today at 1.30am when a three year old girl, Fasai, drowned in a canal opposite the Chumphon Nikayaram Rajaworawihan Temple in the district of Bang Pa-in, Ayutthaya province. The 48 year old child’s distraught parents, Kasem, and 28 year old Matana were inconsolable upon the discovery of their daughter’s body, crying out her name in a heart-wrenching scene.

After receiving the report of the missing child, Police Captain Mala Yaemchom, an investigative officer from Bang Pa-in Police Station, along with a team of divers from the Ayutthaya Ruamjai Association, rushed to the site. Upon arrival, they found a pair of sandals floating in the water, but no sign of little Fasai. Her parents, who were in a state of shock and constantly weeping, were seen praying to the local guardian spirits and the Goddess Kongka for their daughter’s safe return.

Ayutthaya drowning

The search effort within the canal was challenging as the water level was receding, creating a strong undercurrent. After about an hour of searching approximately 50 metres from the dock, rescue workers finally found Fasai’s body. Lifting her from the water, both Kasem and Matana were overwhelmed with grief, embracing their daughter’s lifeless form and pleading for her to awaken.

Kasem explained that he had brought Fasai to visit his 29 year old son, from a previous marriage, who was staying at the waterfront pavilion. He had briefly left his daughter in her half-brother’s care to relieve himself nearby. When Kasem returned after about five minutes, he found his son asleep and Fasai missing. Kasem’s immediate search at the dock revealed only his daughter’s sandals and splashes on the water surface. In desperation, he jumped into the canal to look for her but to no avail. He then sought help from the locals and called his wife, who was at work in a factory, to come and assist in the search.

 

Kasem further stated that his son disappeared after the incident, possibly fearing retribution from his ex-wife’s relatives for his negligence. The son had previously lost his job at a factory, leading to a temporary stay with Kasem, but had conflicts with Kasem’s current wife, which resulted in him living at the pavilion.

Ayutthaya drowning
Matana conveyed her shock when her husband called her during her break at the factory to inform her of their daughter’s accident. She immediately returned and called for rescue services to aid in the search. She learned from her husband that he had left Fasai with his son, and when he came back, she was gone.

Matana expressed her deep distress, noting that she never allowed her daughter to go anywhere without her. She also mentioned her strained relationship with her stepson, who is only a year older than her.

Follow us on The police preliminarily found no signs of struggle or assault on Fasai’s body. They have taken Kasem in for further questioning and are seeking his son for investigation, being the last person seen with Fasai before her tragic death. Fasai’s body has been sent to the Forensic Science Institute for a detailed autopsy to determine the cause of death, and legal proceedings will follow accordingly.

Udonthanicityweblog@gmail.com