Chauffeur van gehandicapten instelling thailand misbruikt 13 jarig meisje

 

 

 

                                             

Udonthanicityweblog.nl al 15 jaar de beste Thailand community met ruim 5000 vaste volger/fans/lezers wereldwijd.

Men kan er niet omheen !!

Deel 80 uit onze dagelijkse rubriek kindermisbruik Thailand door Intendant Lowy.Gelezen 132 keer

Een chauffeur van het Servicecentrum voor Gehandicapten in de Isaan-provincie Udon Thani deed zich voor als jeugdzorgfunctionaris om een 13-jarig meisje tot een verkrachting te lokken. Hij heeft het meisje zelfs seksueel misbruikt in het bijzijn van haar tweejarige broertje of zusje.

De moeder van het slachtoffer, de 31-jarige Cat, drong er bij de Thaise persbureaus op aan om gerechtigheid te zoeken voor haar 13-jarige dochter, Khaimuk. Cat verklaarde dat ze een klacht had ingediend bij de politie en dat de zaak aan een advocaat was overgedragen, maar dat er al meer dan tien maanden geen ontwikkeling was.

Cat onthulde aan het publiek dat een 33-jarige Thaise man, later geïdentificeerd als Thanakorn Srikattanaprom, Khaimuk in mei vorig jaar in zijn huis zou hebben verkracht.

Khaimuk verklaarde dat ze een week lang een online gesprek met Thanakorn voerde en hem bij hem thuis ontmoette. Thanakorn vroeg haar om seks met hem te hebben en ze was bang om te weigeren uit angst dat hij haar pijn zou doen.

Cat zei dat Khaimuk de zaak onder haar aandacht had gebracht, dus ging ze naar Thanakorn om het op te lossen. Thanakorn vertelde haar dat hij een autoriteit was van het provinciale Jeugd- en Vrouwenwelzijnscentrum en dat deze zaak zijn carrière zou kunnen beïnvloeden.

Cat zei dat ze medelijden met hem had en stemde ermee in een compensatie van 70.000 baht van Thanakorn te accepteren. Cat voegde eraan toe dat ze hem ook dwong een document te ondertekenen waarin ze beloofde nooit meer iets met Khaimuk te maken te hebben.

Geen autoriteit, maar chauffeur

Thanakorn brak zijn belofte en kwam in juni naar Cats huis terwijl ze weg was. Thanakorn heeft Khaimuk opnieuw seksueel misbruikt, dit keer in het bijzijn van Khaimuks broer of zus, die nog maar twee jaar oud was.

Cat zei dat ze Thanakorn geen tweede kans zou geven en deed aangifte van de aanranding bij de politie. Thanakorn daagde Cat uit juridische stappen te ondernemen en zei dat zijn familielid een advocaat was, zodat hij gemakkelijk aan de aanklacht kon ontsnappen.

Cat voegde eraan toe dat de woorden van Thanakorn waar leken te zijn, omdat de zaak nergens heen is gegaan sinds deze werd voorgelegd aan het bureau van de procureur-generaal.

De directeur van het Udon Thani Provincial Social Development and Human Security Office (M-Society), Pranom Uttarak, stapte naar voren om de zaak op te helderen, omdat de verkrachter werkte bij het Servicecentrum voor Gehandicapten, dat M-Society leidt.

Niettemin was de beweerde autoriteit van Thanakorn ongegrond; hij diende als chauffeur bij het Servicecentrum voor Gehandicapten.

Pranom verzekerde Cat en haar dochter dat hij een uitgebreid onderzoek naar de zaak zou ondernemen en ervoor zou zorgen dat ze een passende compensatie zouden ontvangen. Er is geen rapport verstrekt over de vertraging in de zaak of enige mogelijke betrokkenheid van Thanakorns familielid bij de juridische procedure van de procureur-generaal.

A chauffeur of the Service Centre for Disabled People in the Isaan province of Udon Thani posed as a youth welfare officer to lure a 13 year old girl into a rape. He even sexually assaulted the girl in front of her two year old sibling.

The victim’s mother, 31 year old Cat, urged Thai news agencies to help seek justice for her 13 year old daughter, Khaimuk. Cat stated that she filed a complaint with the police, and the case was handed to an attorney but there has been no development for more than 10 months.

Cat revealed to the public that a 33 year old Thai man, later identified as Thanakorn Srikattanaprom, allegedly raped Khaimuk at his home in May of last year.

 

 

Khaimuk stated that she engaged in an online conversation with Thanakorn for a week and met him at his home. Thanakorn asked her to have sex with him and she was afraid to refuse for fear he would hurt her.

Cat said Khaimuk brought the matter to her attention, so she went to see Thanakorn to sort it out. Thanakorn told her that he was an authority from the provincial Youth and Women’s Welfare Centre and that this case could affect his career.

Cat said she felt sorry for him and agreed to accept 70,000 baht compensation from Thanakorn. Cat added that she also forced him to sign a document promising never to have anything to do with Khaimuk again.

Not authority, but chauffeur

Thanakorn broke his promise and came to Cat’s house in June while she was away. Thanakorn sexually assaulted Khaimuk again, this time in front of Khaimuk’s sibling, aged only two years old.

Cat said she would not give Thanakorn a second chance and reported the sexual assault to the police. Thanakorn dared Cat to take legal action, saying that his relative was an attorney, so he could easily escape the charges.

email ons en blijf ons volgen

Udonthanicityweblog@gmail.com

 

 

 

 

Cat added that Thanakorn’s words seemed to be true because the case has not gone anywhere since it was submitted to the Office of the Attorney General.

The director of the Udon Thani Provincial Social Development and Human Security Office (M-Society), Pranom Uttarak, stepped forward to clarify the case because the rapist worked at the Service Centre for Disabled People, which M-Society runs.

Nevertheless, Thanakorn’s claimed authority was unfounded, he served as a chauffeur at the Service Centre for Disabled People.

Pranom reassured Cat and her daughter that he would undertake a comprehensive investigation into the matter and ensure they received appropriate compensation. No report has been provided regarding the delay in the case or any potential involvement of Thanakorn’s relative in the Attorney General’s legal proceedings.

Udonthanicityweblog@gmail.com

 

15 jarige jongen doodgeslagen door soortgenote teenagers.Het is uit het leven gegrepen

 

                Udonthanicityweblog.nl

            Daar kan men niet omheen.!!

Een bijdrage uit onze dagelijkse rubriek  kindermisbruik in Thailand.

Deel 79 gelezen 123 keer

 

Door Intendant Lowy

Een 15-jarige jongen werd op brute wijze geslagen en vermoord door een groep van vijf tieners, die vervolgens zijn lichaam verborgen hielden door het in een reservoir in Chiang Mai te gooien.

De aanvallers, tussen de 15 en 17 jaar oud, gaven de misdaad toe, waarbij ze een hekel aan het karakter van het slachtoffer als motief noemden.

Wetshandhavers hebben vijf jongeren aangehouden die verantwoordelijk zijn voor de brute moord op een tienerjongen in Mae Chaem, Chiang Mai. Het slachtoffer, alleen bekend als A, werd gisteren ontdekt in een waterafvoerleiding bij het San Nong-reservoir, na een zoektocht die begon nadat hij dinsdagavond vermist was.

Aanvankelijk werd aangenomen dat hij was verdronken terwijl hij op de vlucht was voor een woordenwisseling, maar het daaropvolgende onderzoek bracht een meer sinistere doodsoorzaak aan het licht.

 

 

 

Uit een autopsie uitgevoerd door de plaatselijke politie en een medisch onderzoeker van het ziekenhuis bleek dat de jongen ernstig hoofdletsel had opgelopen, veroorzaakt door een stomp voorwerp. Dit bewijs leidde, samen met getuigenverklaringen, tot de conclusie dat de dood van de jongen eerder een moord dan een ongeval was. Het lichaam van het jonge slachtoffer was opzettelijk in het water verborgen om de misdaad te verdoezelen.

 

 

 

Murdered teen’s body found in reservoir in Chiang Mai

 

 

A 15 year old boy was savagely beaten and murdered by a group of five teenagers, who then concealed his body by throwing it into a reservoir in Chiang Mai.

The assailants, aged between 15 and 17, admitted to the crime, citing a dislike for the victim’s character as the motive.

Law enforcement officials apprehended five youths responsible for the brutal murder of a teenage boy in Mae Chaem, Chiang Mai. The victim, known only as A, was discovered yesterday in a water drainage pipe at the San Nong reservoir, following a search that began after he went missing on Tuesday night. Initially believed to have drowned while fleeing from an altercation, the subsequent investigation revealed a more sinister cause of death.

 

 

 

An autopsy conducted by the local police and a hospital medical examiner found that the boy had sustained severe head injuries inflicted by a blunt object. This evidence, alongside witness statements, led to the conclusion that the boy’s death was a case of murder rather than an accident. The young victim’s body had been intentionally concealed in the water to cover up the crime.Reactie via email  Udonthanicityweblog@gmail.com

New Karnemelk te bestellen stuur email naar udonthanicityweblog@gmail.com

 

 

UDONTHANICITYWEBLOG.NL

MEN KAN ER NIET OMHEEN !!!

Geplaatst door intendant Lowy

New Udonthani  importeerde Karnemelk  uit Nederland.Gelezen 1023 keer

Na lang onderhandelen heeft Udonthanicityweblog  redactie  Karnemelk uit Nederland geimporteerd.

Van af maandag kunt u dus Karnemelk bestellen bij Lowy.

Per persoon slechts 2 flessen ivb met grote vraag.

Mail ons dan  reserveren we Karnemelk voor u.De karnemelk gaat 70 TH Bath per fles kosten afgehaald na reservering  adres Soi Donudom 80/7 Udonthani

Dat is de straat waar ook Kinnery restaurant is gevestigd Het huis van de redactie heeft een blauw dak.

Een email is voldoende om te reserveren bij Lowy

Udonthanicityweblog@gmail.com.

 

UDONTHANICITYWEBLOG.NL

Men kan er niet omheen.!!

Songkhla-man gearresteerd wegens meerdere seksuele misdrijven tegen tiener

 

 

Deel78 uit onze dagelijkse rubriek kinder misbruik in Thailand

Gelezen 1011 keer..

 

De arrestatie van een 43-jarige man, Sativat, op beschuldiging van meerdere zedendelicten in de provincie Songkhla heeft geleid tot een nauwgezette politieoperatie onder leiding van de commandant van de afdeling Anti-Mensenhandel. De verdachte, geïdentificeerd als de vader van de vrienden van het slachtoffer, wordt beschuldigd van het plegen van gruwelijke daden tegen een 17-jarig meisje, waaronder verkrachting en aanranding.

Gisteren voerden wetshandhavers in een beslissende daad van gerechtigheid een arrestatiebevel uit tegen de verdachte, uitgevaardigd door de provinciale rechtbank van Songkhla.

Het bevel bevat ernstige beschuldigingen van verkrachting, molestering en aanranding met geweld tegen een persoon ouder dan 15 jaar en tegen een persoon die niet in staat is zich te verzetten, evenals de ontvoering van een minderjarige tussen de 15 en 18 jaar wegens onzedelijke handelingen.

De gebeurtenissen die tot de arrestatie hebben geleid, ontvouwden zich toen een 17-jarig meisje samen met twee vriendinnen een ontspannen wandeling langs de zee maakte voordat ze besloot bij haar vriendinnen te overnachten.

huis in een gemeenschap in het subdistrict Bo Yang van het district Mueang Songkhla. Bij aankomst bij het huis kwamen ze Sativat tegen, de vader van de twee vrienden van het slachtoffer.

De drie meisjes deelden een kamer voor de nacht, waarbij de vermeende aanrandingen meerdere keren plaatsvonden. De volgende dag nam het jonge meisje haar voogden in vertrouwen, die het incident onmiddellijk meldden bij het politiebureau van Mueang Songkhla.

 

Songkhla man arrested for multiple sexual offenses against teen

The arrest of a 43 year old man, Sativat, on charges of multiple sexual offenses in Songkhla province has triggered a meticulous police operation led by the Commander of the Anti-Human Trafficking Division. The suspect, identified as the father of the victim’s friends, is accused of committing heinous acts against a 17 year old girl, including rape and molestation.

Yesterday, in a decisive act of justice, law enforcement officers executed an arrest warrant issued by the Songkhla Provincial Court for the suspect. The warrant outlined grave allegations of rape, molestation, and sexual assault against a person over 15 years old by force and against a person incapable of resistance, as well as the abduction of a minor aged between 15 and 18 for lewd acts.

The events that led to the arrest unfolded as a 17 year old girl, along with two friends, went for a leisurely walk by the sea before deciding to stay overnight at her friends’ house in a community within the Bo Yang subdistrict of Mueang Songkhla district. Upon arriving at the house, they encountered Sativat, who was the father of the victim’s two friends.

The three girls shared a room for the night, during which the alleged sexual assaults occurred multiple times. The following day, the young girl confided in her guardians, who promptly reported the incident to the Mueang Songkhla police station.

UDONTHANICITYWEBLOG@GMAIL.COM

Vader vergiftigde zijn 7 dagen oud kind.Door Atendant Lowy.Is door het leven gegrepen

                                 

                  UDONTHANICITYWEBLOG.NL

 

                MEN KAN ER NIET OMHEEN !!!!

Een 45-jarige man heeft bekend dat hij zijn zeven dagen oude dochtertje heeft vermoord door toiletreinigingsvloeistof in haar keel te gieten. Na haar moord begroef de man haar vervolgens in een gebied in een crematorium in Doi Saket.

Artikel is door 135 mensen gelezen.

De politie heeft de aanhouding verricht nadat de moeder van het kind aangifte had gedaan bij de politie. De moeder zegt dat ze met haar eigen moeder en haar man in hun poppenwinkel op Thanin Market woont en op de ochtend van de 23e vertelde haar man haar dat hij het kind meenam naar een grootmoeder.

Vier uur later keerde hij terug en vertelde zijn vrouw dat hij hun dochter had vermoord. De man bekende dat hij haar dood al vanaf de geboorte had voorbereid, omdat ze een meisje was en hij al twee meisjes had, een van zeven en een van negen jaar oud.

 

Father confesses to poisoning and killing seven day old baby

A 45 year old man has confessed to murdering his seven day old daughter by pouring toilet cleaning fluid down her throat.

Following her murder, the man then buried her in an area in a crematorium in Doi Saket.

Police made the arrest after the child’s mother reported the matter to the police. The mother says that she lives with her own mother and her husband in their doll shop in Thanin Market and on the morning of the 23rd her husband told her that he was taking the child to visit a grandmother. He returned four hours later and told his wife that he had killed their daughter.

The man confessed that he had been planning her death since birth because she was a girl and he already had two girls, a seven and a nine year old.

Reageren via email Udonthanicityweblog@gmail.com

 

Thais echtpaar beschuldigd van fysiek en seksueel misbruik van meisje van 4 baar.

         

                 Udonthanicityweblog.nl

                Men kan er niet omheen.!!

Wij zijn al 15 jaar de beste Thailand weblog,met ruim 5000 vaste volgers/lezers/fans wereldwijd.

Een bijdrage uit onze dagelijkse rubriek kinder misbruik in Thailand.

Deel 75 gelezen 434 keer

ingekomen  bericht van Janus Otterlo uit Udonthani

Thais echtpaar beschuldigd van fysiek en seksueel misbruik van meisje

Foto van Petch Petpailin Petch PetpailinGepubliceerd: 25 maart 2024, 

Nu Een Thaise moeder beschuldigde twee van haar vriendinnen ervan haar vierjarige dochter fysiek en seksueel te hebben misbruikt nadat het meisje meerdere verwondingen had opgelopen aan haar lichaam, hersenen en geslachtsorganen. Het oppaskoppel ontkent de beschuldigingen. De 26-jarige vrouw, A, diende een klacht in tegen het echtpaar, een 33-jarige vrouw genaamd Rattanaporn Banyen en een 29-jarige man genaamd Subsin Duangkunlasa, op het politiebureau van Bangmulnak in de Isaan-provincie Phichit. A zei dat ze Rattanaporn en Subsin ervan verdacht haar vierjarige dochter Bee brutaal te hebben aangevallen, waardoor het meisje in kritieke toestand achterbleef. Volgens A had Bee wonden en blauwe plekken over haar hele lichaam, waren haar hersenen beschadigd en was haar vagina ernstig beschadigd.

A legde uit dat ze in november vorig jaar Rattanaporn en Subsin had ingehuurd om voor haar dochter te zorgen omdat ze op een bouwplaats in Bangkok moest werken. Ze vertrouwde het stel omdat ze haar vrienden waren.

Thai couple accused of physically and sexually abusing girl

A Thai mother accused two of her friends of physically and sexually abusing her four year old daughter after the girl sustained multiple injuries to her body, brain, and genitals. The babysitting couple deny the charges.

The 26 year old woman, A, filed a complaint against the couple, a 33 year old woman named Rattanaporn Banyen and a 29 year old man named Subsin Duangkunlasa, at Bangmulnak Police Station in the Isaan province of Phichit.

A said she suspected Rattanaporn and Subsin of brutally assaulting her four year old daughter Bee, leaving the girl in a critical condition. According to A, Bee had wounds and bruises all over her body, her brain was damaged, and her vagina had been severely harmed.

A explained that she hired Rattanaporn and Subsin to take care of her daughter in November of last year because she had to work on a construction site in Bangkok. She trusted the couple because they were her friends.

Reageren via email  Udonthanicityweblog@gmail.com

 

             UDONTHANICITYWEBLOG.NL

             MEN KAN ER NIET OMHEEN !!!

WIJ ZIJN AL 15 JAAR DE BESTE WEBLOG VAN THAILAND.

MET RUIM 5000 vaste volgers/Lezers wereldwijd.

 

Hier een op roep van Intendant Lowy voor onze Lezers.

Bericht van de redactie.

 

Nu onze nieuwe weblog een  begrip aan het worden is  voor  de lezers in Thailand  , hebben we  een nieuwe rubriek  er bij geplaatst.  

Wij van www.udonthanicityweblog.nl hebben er een nieuwe rubriek bij.
Iedereen waar ook ter wereld kan nu zijn of haar verhaal aan ons mailen .Dan plaatsen wij het verhaal op onze web log onder de rubriek jouw verhaal.

Het mag overal over gaan echter niet over politiek of een koningshuis in Thailand. Bent u ooit bestolen, heeft u ooit een ongeluk gehad,  bent u n er met de buurvrouw van door gegaan, of  wou u ook wel eens vreemd gaan. Maakt ons niets uit alle verhalen zijn welkom.

We kunnen het als u dat wenst zelfs anoniem plaatsen. Ga naar onze weblog scrol naar beneden op een pagina en daar kunt u uw verhaal neer zetten.
Kunt u goed verhalen schrijven kan u onze vaste prodeo medewerker worden voor onze weblog. aanmelden email lowy.cremers.senior@gmail.com

Kunt u goed verhalen schrijven?????

Het  gaat heten mijn verhaal. Kan over alles gaan!!!

U kunt dus als Lezer  van dit blog  een verhaal  of belevenis insturen naar de redactie  email  udonthanicityweblog@gmail.com

Het mag en kan over alles gaan behalve mededelingen over welk ei lekkerder is van de bruine of witte kip.Ook wat kost een pinda  is geen goed verhaal.!!!

We zoeken mensen die iets mee hebben gemaakt in Thailand.

Bent u verliefd geworden op een Thaise vrouw.?

Of bent u bedrogen door  een Thaise vrouw?

Vind u Thailand duur geworden? Of vind u Thailand een paradijs op aarde  ?

Heeft u meer Thaise vrienden dan Nederlanders in Thailand?

Zijn Thaise vrouwen beter  dan Europeesche  vrouwen? Op welk gebied dan?

Heeft u iets bijzonders  mee gemaakt ?Snurkt uw vrouw soms??

Al dit soort vragen en verhalen er over  kunt u ons  toe sturen en wij plaatsen ze dan voor u in de rubriek Mijn verhaal.

 

 

Alles mag u inzenden  ook hoe over onze nieuwe weblog denkt.

Zit u in Nederland maar komt u regelmatig naar Thailand  wat let u dan om uw verhaal over Thailand  van uit uw zetel in NL aan ons door te mailen.

Alleen artikelen die  over het Thaise Koninklijk huis of over de Thaise politiek  gaan die plaatsen we nooit,wij zijn tenslotte hier als gast en niet als bemoeial.!!!

Alle  verhalen worden snel gepubliceerd op deze weblog

Per email sturen onder vermelding van mijn verhaal.Gelezen 138 keer

Udonthanicityweblog@gmail.com

 

Thailandblog.nl Gezien op internet.
Thailandblog is met 230.000 bezoeken per maand, de grootste Thailand-community in Nederland en België.
Opeens is Thailandblog  van 27000 lezers gedaald  naar 230.000 lezers.
Een verlies van maar liefst 40.000 lezers  op 1 dag volgens  hun eigen opgave op Thailandblog op internet.
Is dit De aankondiging van begin van einde Thailandblog????

 

De beste Thailand – Comunnity

Welcome op udonthaniweblog 

Ze kunnen niet meer

om ons heen!!!!!

6Jaar geleden door bonze vriend  Hugo

Pannekoek geplaatst Gelezen 101 keer

5000 volgers,eigen YouTube kanaal,Thaise Lowy op FB

Reacties op het artikel toegestaan via email aan Udonthanicityweblog@gmail.com  of via email  lowy.cremers.senior@gmail.com

Een bijdrage van Hugo Pannekoek.   

In mijn geval, was ik nooit gevraagd tot nu toe. En ik weet dat meer dan genoeg mensen om dat  te bevestigen dat niet iedereen betaalt. En zelfs als je ze zou gaan betalen 4.000 Baht per maand – wat is het dan  punt?

Zelfs al geef je  je geliefde 500 euro per maand om het huishouden  te bestieren is dat  nog maar een schijntje wat  het in Nederland zou kosten.

Soms   moet ik echt lachen om die broodje aap verhalen op andere weblogs.

Vooral van mensen die  durven te beweren dat Thailand net zo duur aan het worden is als Nederland.

En die patsers die perse een villa wilden met dikke Vito voor de deur ja daar moet ik soms hard om lachen.Dat zijn dan de mensen die het nooit leren en het raar vinden als een Isaanse meid  deze persoon met veel kapsones en air over zich  na verloop an tijd gewoon  het huis uit gooid.

Wat een kletskoek.

Stel je hebt alleen aow met een klein aanvullend pensioentje in totaal 1400 euro

Met dat geld  kom je in Nederland zwaar te kort  om een gezin te onderhouden.

Maar  hier ben je dan echt beter af.

Je btaald geen  belasting over inkomen uit NL.

Je  gas en electra rekening zijn nog geen kwart van wat je in NL zou moeten betalen.

Huis huur heb je al een leuke woning voor 350 euro pm.

Benzine  kost weinig.

Als je dus rustig leeft niet elke dag in de kroeg wilzitten  heb je een leven  als een prins hier.

Komt nog bij het vrije leven.

Huis bouwen kan je doen zonder dat er ooit iemand komt kijken.Je kan al een huis laten bouwen voor 25.000 eurotjes.

Mijn vriend Lowy en Honnybee bouwden een huis met 3 slaapkamers / 3 badkamers /en buiten keuken voor amper  6 jaar geleden voor amper 15.000 euro incl  materialen en bouwen.

 

Het moet niet uw voornaamste zorg om dit soort geld betalen, maar veeleer om ambitieus te zijn  en haar een goed leven te bieden. zodat u kunt steunen voor

haar ,geef haar een geweldig leven , uw vriendin en uw toekomstige gezin.
Wat Vinden Buitenlanders Leuk In Isaan Meisjes?

Ik kon ook schrijven : “wat doen mensen graag met hen”, want het is niet alleen dat wij  buitenlanders die Isaan meisjes dol gelukkig kunnen maken, – vele Thaise jongens voelen op dezelfde manier. Ik herinner me dat ik eerder dit jaar Udonthani bezocht en ontmoette een Thaise koppel in het restaurant Brickhouse in ,een van de betere restaurants in Udonthani.. Het bleek dat ik de man was uit Bangkok en ik  was op bezoek bij mijn vriendin in Udonthani.
Toen  ze   naar het  toilet  ging  hadden  we een korte pauze  en ik vroeg de ober hoe hij zich voelde over Isaan meisjes. Hij bevestigde precies wat ik u eerder vertelde  door te zeggen dat ze goedhartig  zijn en  het verzorgen van de mannen zeer goed beheersen (jai-dii, ใจดี and duu-lɛɛ dii, ดูแลดี). Ze zijn zeer dankbaar voor alles wat je doet voor hen,  het zijn goede  moeders, open minded en loyaal. Als iemand  twijfelt over dit,  vraag jezelf  dan af waar je het meisje hebt ontmoet.
Afgezien van deze grote kenmerken het wordt nog beter als je bedenkt hoe aantrekkelijk en mooi meeste Isaan vrouwen zijn. Het voelt alsof het verder naar het noorden te gaan in Thailand, hoe vloeiender de huid van de meisjes er komt te zien. Tuurlijk, je kunt  ze overal ontmoeten mooie en aantrekkelijke meisjes in Thailand, maar meisjes uit het noordoosten lijken gewoon een categorie van hun eigen soort te zijn  met hun mooie rondingen, zwart haar, donkere ogen en de huid als zijde in combinatie met hun unieke charisma, charme en zijn glimlach.

Ik weet dat het meestal niet een goed idee om algemene uitspraken te doen over bepaalde groepen mensen te maken. Echter, ik voelde me deze post was nodig omdat je hoort zo veel buitenlanders klagen over Isaan meisjes als ze echt alleen maar weten wat   barmeisjes  zijn ,door  gewoon niet de regel van geven en nemen in relaties met meisjes in dit land te respecteren.
Wat is er mis over het betalen van je vriendin een maandsalaris van 5.000 Baht?

Waar hebben we het in Godsnaam over? Ik weet dat buitenlanders die gelukkig relaties en huwelijken met Isaan vrouwen  hebben en zelfs niet willen dat ze werken en aanzienlijk meer dan dat betalen ze. Het werkt prima, want op zijn beurt een geweldige partner die niet alleen lief en aantrekkelijk, maar die voor hen en de hele familie verantwoording  neemt in de best mogelijke zin.
Ik heb het een paar keer vermeld op deze website: Dit idee van relaties was precies hetzelfde terug in de westerse wereld niet al te lang geleden. De man verdiende het geld, de vrouwen zorgde voor de rest (ja, zeer vereenvoudigd). Nu dat vrouwen zijn veranderd en worden “geëmancipeerde vrouwen ” veel mannen hebben genoeg van deze houding en zoeken  een Thaise of Isaan meisje. Dat is prima, maar je moet niet vergeten om uw eigen deel te doen om de relatie te laten werken. Het gaat niet alleen over het nemen, maar ook over het geven.

Dan is er maar een regel een gouden regel en dat is wederzijds  elkaar respecteren.

Ja de Isaanse vrouwen zijn nu eenmaalbeter ookin bed dan de europeesche vrouwen.

Je hoord ze nooit mekkeren over  de overgang.

Ze hebben altijd zin  om de liefde te bedrijven,dus geen smoesjes van ik heb kop pijn etc.

Ze zeuren niet .

Meer voordelen dan na delen.

De taal is echt niet het aller belangrijkste.Vertrouwen   moet opnummer 1 staan.

Met dank aan onze Sponsors

Udonthanicityweblog@gmail.com

Kindermisbruik Thailand Door Dirk Amsterdam.Het is uit het leven gegrepen.

 

Udonthanicityweblog.NL

Men kan er niet omheen.

Een bijdrage van onze vaste lezer Dirk de Kindervriend uit Amsterdam.

Any int entional harm or mistreatment to a child under 18 years old is considered child abuse. Child abuse takes many forms, which often occur at the same time.Gelezen 134 keer.

Deel 74  uit Kindermisbruik in Thailand

 

  • Physical abuse. Physical child abuse occurs when a child is purposely physically injured or put at risk of harm by another person.

  • Sexual abuse. Child sexual abuse is any sexual activity with a child. This can involve sexual contact, such as intentional sexual touching, oral-genital contact or intercourse. This can also involve noncontact sexual abuse of a child, such as exposing a child to sexual activity or pornography; observing or filming a child in a sexual manner; sexual harassment of a child; or prostitution of a child, including sex trafficking.

  • Emotional abuse. Emotional child abuse means injuring a child’s self-esteem or emotional well-being. It includes verbal and emotional assault — such as continually belittling or berating a child — as well as isolating, ignoring or rejecting a child.

  • Medical abuse. Medical child abuse occurs when someone gives false information about illness in a child that requires medical attention, putting the child at risk of injury and unnecessary medical care.

  • Neglect. Child neglect is failure to provide adequate food, clothing, shelter, clean living conditions, affection, supervision, education, or dental or medical care.

In many cases, child abuse is done by someone the child knows and trusts — often a parent or other relative. If you suspect child abuse, report the abuse to the proper authorities.

Udonthanicityweblog@gmail.com