Chauffeur van gehandicapten instelling thailand misbruikt 13 jarig meisje

 

 

 

                                             

Udonthanicityweblog.nl al 15 jaar de beste Thailand community met ruim 5000 vaste volger/fans/lezers wereldwijd.

Men kan er niet omheen !!

Deel 80 uit onze dagelijkse rubriek kindermisbruik Thailand door Intendant Lowy.Gelezen 132 keer

Een chauffeur van het Servicecentrum voor Gehandicapten in de Isaan-provincie Udon Thani deed zich voor als jeugdzorgfunctionaris om een 13-jarig meisje tot een verkrachting te lokken. Hij heeft het meisje zelfs seksueel misbruikt in het bijzijn van haar tweejarige broertje of zusje.

De moeder van het slachtoffer, de 31-jarige Cat, drong er bij de Thaise persbureaus op aan om gerechtigheid te zoeken voor haar 13-jarige dochter, Khaimuk. Cat verklaarde dat ze een klacht had ingediend bij de politie en dat de zaak aan een advocaat was overgedragen, maar dat er al meer dan tien maanden geen ontwikkeling was.

Cat onthulde aan het publiek dat een 33-jarige Thaise man, later geïdentificeerd als Thanakorn Srikattanaprom, Khaimuk in mei vorig jaar in zijn huis zou hebben verkracht.

Khaimuk verklaarde dat ze een week lang een online gesprek met Thanakorn voerde en hem bij hem thuis ontmoette. Thanakorn vroeg haar om seks met hem te hebben en ze was bang om te weigeren uit angst dat hij haar pijn zou doen.

Cat zei dat Khaimuk de zaak onder haar aandacht had gebracht, dus ging ze naar Thanakorn om het op te lossen. Thanakorn vertelde haar dat hij een autoriteit was van het provinciale Jeugd- en Vrouwenwelzijnscentrum en dat deze zaak zijn carrière zou kunnen beïnvloeden.

Cat zei dat ze medelijden met hem had en stemde ermee in een compensatie van 70.000 baht van Thanakorn te accepteren. Cat voegde eraan toe dat ze hem ook dwong een document te ondertekenen waarin ze beloofde nooit meer iets met Khaimuk te maken te hebben.

Geen autoriteit, maar chauffeur

Thanakorn brak zijn belofte en kwam in juni naar Cats huis terwijl ze weg was. Thanakorn heeft Khaimuk opnieuw seksueel misbruikt, dit keer in het bijzijn van Khaimuks broer of zus, die nog maar twee jaar oud was.

Cat zei dat ze Thanakorn geen tweede kans zou geven en deed aangifte van de aanranding bij de politie. Thanakorn daagde Cat uit juridische stappen te ondernemen en zei dat zijn familielid een advocaat was, zodat hij gemakkelijk aan de aanklacht kon ontsnappen.

Cat voegde eraan toe dat de woorden van Thanakorn waar leken te zijn, omdat de zaak nergens heen is gegaan sinds deze werd voorgelegd aan het bureau van de procureur-generaal.

De directeur van het Udon Thani Provincial Social Development and Human Security Office (M-Society), Pranom Uttarak, stapte naar voren om de zaak op te helderen, omdat de verkrachter werkte bij het Servicecentrum voor Gehandicapten, dat M-Society leidt.

Niettemin was de beweerde autoriteit van Thanakorn ongegrond; hij diende als chauffeur bij het Servicecentrum voor Gehandicapten.

Pranom verzekerde Cat en haar dochter dat hij een uitgebreid onderzoek naar de zaak zou ondernemen en ervoor zou zorgen dat ze een passende compensatie zouden ontvangen. Er is geen rapport verstrekt over de vertraging in de zaak of enige mogelijke betrokkenheid van Thanakorns familielid bij de juridische procedure van de procureur-generaal.

A chauffeur of the Service Centre for Disabled People in the Isaan province of Udon Thani posed as a youth welfare officer to lure a 13 year old girl into a rape. He even sexually assaulted the girl in front of her two year old sibling.

The victim’s mother, 31 year old Cat, urged Thai news agencies to help seek justice for her 13 year old daughter, Khaimuk. Cat stated that she filed a complaint with the police, and the case was handed to an attorney but there has been no development for more than 10 months.

Cat revealed to the public that a 33 year old Thai man, later identified as Thanakorn Srikattanaprom, allegedly raped Khaimuk at his home in May of last year.

 

 

Khaimuk stated that she engaged in an online conversation with Thanakorn for a week and met him at his home. Thanakorn asked her to have sex with him and she was afraid to refuse for fear he would hurt her.

Cat said Khaimuk brought the matter to her attention, so she went to see Thanakorn to sort it out. Thanakorn told her that he was an authority from the provincial Youth and Women’s Welfare Centre and that this case could affect his career.

Cat said she felt sorry for him and agreed to accept 70,000 baht compensation from Thanakorn. Cat added that she also forced him to sign a document promising never to have anything to do with Khaimuk again.

Not authority, but chauffeur

Thanakorn broke his promise and came to Cat’s house in June while she was away. Thanakorn sexually assaulted Khaimuk again, this time in front of Khaimuk’s sibling, aged only two years old.

Cat said she would not give Thanakorn a second chance and reported the sexual assault to the police. Thanakorn dared Cat to take legal action, saying that his relative was an attorney, so he could easily escape the charges.

email ons en blijf ons volgen

Udonthanicityweblog@gmail.com

 

 

 

 

Cat added that Thanakorn’s words seemed to be true because the case has not gone anywhere since it was submitted to the Office of the Attorney General.

The director of the Udon Thani Provincial Social Development and Human Security Office (M-Society), Pranom Uttarak, stepped forward to clarify the case because the rapist worked at the Service Centre for Disabled People, which M-Society runs.

Nevertheless, Thanakorn’s claimed authority was unfounded, he served as a chauffeur at the Service Centre for Disabled People.

Pranom reassured Cat and her daughter that he would undertake a comprehensive investigation into the matter and ensure they received appropriate compensation. No report has been provided regarding the delay in the case or any potential involvement of Thanakorn’s relative in the Attorney General’s legal proceedings.

Udonthanicityweblog@gmail.com