Dik of Dun door Nelly Dunnemans.Het is uit het leven gegrepen.

 

                                 Udonthanicityweblog.nl

                         Daar kan men niet omheen.!!!!!!!

Een advies ingekomen van een lezer : Nelly Dunnemans Eindhoven.

Afvallen. Meer dan de helft van de westerse bevolking is ermee bezig. En we zijn bereid om ons hiervoor in de gekste bochten te wringen. Daar speelt de commercie handig op in met de meest extreme diëten. In het begin lijken deze hun werk te doen, maar op de lange termijn werken ze niet.

Met een beetje pech zit je net zo snel weer op je oude gewicht. In welke leugens jij beter niet kunt trappen, lees je hier.

 Ik doe een crashdieet, dan val ik snel afDat klopt. Tijdelijk. Als je gaat van ‘alles eten wat je lekker vindt’ (zeg: 2.500 – 3.000 kcal per dag) naar ‘alleen shakes drinken’ of ‘geen koolhydraten eten’ (zeg: 1.200 – 1.500 kcal per dag) vliegen de kilo’s er de eerste week inderdaad vanaf. Dit is echter voornamelijk vocht.

De eerste week zal je een hongergevoel hebben, de tweede week voel je dit al minder en de derde week heb je er geen erg meer in. Hoe dat komt? Je lichaam gaat als het ware in ‘spaarstand’ staan. Het denkt: ik krijg te weinig energie binnen, dus wat ik binnen krijg moet ik minder verbranden en meer opslaan.

Het resultaat? Na de eerste twee weken stagneert je gewicht of je valt nog maar een heel klein beetje af. En ga je weer ‘normaal’ eten (ca. 2.000 kcal voor vrouwen),  dan weet je lichaam niet wat het overkomt. Het is gewend om weinig binnen te krijgen, waardoor het de grotere hoeveelheid niet meer aankan. Dit resulteert in dat je net zo snel weer op je oude gewicht zit als dat je het kwijt bent geraakt.

Natuurlijk: het is een teleurstelling. Maar snelle oplossingen werken niet. Wij kennen niemand die hiermee blijvend op gezond gewicht is gebleven. Crashdiëten zijn ongezond en vaak ook nog eens duur. Kies liever voor een langzamere maar gestage aanpak. Dit leidt op de lange termijn tot meer een blijvend resultaat.

Ik eet geen koolhydraten meer, dan val ik af

En weer: dat klopt, tijdelijk. Eigenlijk hetzelfde verhaal als hiervoor. De eerste week denkt je lichaam: wat overkomt mij nu? En het gaat aan het werk. Daarna mist je lichaam echter bepaalde voedingsstoffen en gaat een groot gedeelte van wat het binnenkrijgt opslaan als vet.

Koolhydraten zijn namelijk heel belangrijk voor je energievoorziening. De kans is groot dat je, naast dat je minder snel afvalt, je ook futlozer gaat voelen, omdat je lichaam een belangrijke energiebron mist.

Daarom luidt het advies ook: koolhydraten voor het sporten, eiwitten na het sporten.

Het belang van koolhydratenKoolhydraten worden altijd gezien als iets wat je absoluut moet vermijden als je wilt afvallen, maar niets is minder waar! Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat koolhydraten je juist helpen met blijvend afvallen en dus op gewicht te blijven. Waarom? Voornamelijk omdat je lichaam koolhydraten als zetmelen langzamer verbrandt.

Nu is er wel verschil tussen langzame en snelle koolhydraten:

Langzame koolhydraten: voedzame producten, zoals volkoren pasta, volkoren brood en groenten.

Snelle koolhydraten: eigenlijk alles waar veel suiker in zit. Een paar voorbeelden hiervan waarvan je het misschien niet meteen verwacht: cruesli, (ontbijt)koek en frisdrank.

Tip: kijk eens op een verpakking naar het gedeelte ‘koolhydraten – waarvan suikers’. Bestaat meer dan de helft van de koolhydraten uit suikers? Dan kun je het beter laten staan.

     Ik eet te weinig, daarom val ik niet af

Als je langere tijd te weinig eet, zie ook punt 1 van de leugens over afvallen, gaat je lichaam in een soort ‘spaarstand’ staan. Omdat je continu minder energie binnenkrijgt dan je verbruikt, gaat je lichaam voeding die je wél binnenkrijgt opslaan als vet ofwel ‘reserve’.

Hierdoor blijft je gewicht op een gegeven moment stabiel of kom je zelfs aan als je zomaar eens wat meer eet.

Het kan ook zijn dat je niet helemaal eerlijk voor jezelf bent. Eet je echt wel zo weinig als je denkt? Of stop je misschien veel dingen niet bewust genoeg in je mond? Dan kun je alsnog een hongergevoel hebben, omdat je niet goed registreert dat je iets hebt gegeten. Schrijf maar eens op wat je eet of drinkt op een dag. Dit kan verheldering geven.

     Als ik maar veel sport, val ik wel af

Met alleen sporten kom je er niet. Natuurlijk val je af als je eetpatroon hetzelfde blijft, maar je sporten aan je schema toevoegt. Maar dit is niet blijvend.

Je lichaam gaat namelijk wennen aan de nieuwe inspanningen en heeft op termijn minder energie nodig voor dezelfde workout. Daarom is het belangrijk variatie aan te brengen in je workout en jezelf te blijven uitdagen.

Daarnaast wordt zo’n 70% van je lichaamsgewicht bepaald door je voeding. Sporten helpt je zeker bij afvallen, strakker én fitter worden en het verhogen van je vetverbranding. Voeding blijft echter een essentieel onderdeel van hoe je in je vel zit. Letterlijk en figuurlijk.

Leugens over afvallen, ze zijn er voldoende. Maar, je vertelt ze vooral tegen jezelf. Laat deze vier stellingen varen en je merkt dat je veel betere beslissingen zal nemen. Wil jij beginnen met een eerste goede beslissing? Geef je dan op voor onze thuistrainingen en maak direct een gezonde, vliegende start!

 

Wil je in beweging komen,

maar weet je niet goed waar te beginnen?

Met eenvoudige vragen helpen we je op weg en ontvang je de antwoorden rechtstreeks in je mailbox.

En dat is nog niet alles! Als extraatje krijg je van ons de uitdagende Buikspieren Challenge cadeau, waarmee je in 28 dagen naar een fitter en soepeler lichaam kunt werken.

En alsof dat nog niet genoeg is, ontvang je ook tips, een eetschema en een weekplanner met gezonde recepten. Waar wacht je nog op?

Begin aan jouw eerste stap naar een gezonde leefstijl!

Gelezen 771 keer.

Reageren per email ?

Udonthanicityweblog@gmail.com

With a bit of bad luck, you can get back to your old weight just as quickly. You can read here which lies you shouldn’t fall for.

 I do a crash diet, then I lose weight quickly. That’s right. Temporary. If you go from ‘eating everything you like’ (say: 2,500 – 3,000 kcal per day) to ‘only drinking shakes’ or ‘not eating carbohydrates’ (say: 1,200 – 1,500 kcal per day), the kilos will start to fly off first. indeed deviated from it. However, this is mainly moisture.

The first week you will feel hungry, the second week you will feel it less and the third week you will no longer notice it. How does that happen? Your body goes into ‘save mode’, as it were. It thinks: I don’t get enough energy, so what I get I have to burn less and store more.

The result? After the first two weeks, your weight stagnates or you only lose a very small amount of weight. And if you start eating ‘normally’ again (approx. 2,000 kcal for women), your body won’t know what hit it. It is used to ingesting little, so it can no longer handle the larger amount. This results in you regaining your old weight just as quickly as you lost it.

Of course: it’s a disappointment. But quick fixes don’t work. We don’t know anyone who has permanently maintained a healthy weight with this. Crash diets are unhealthy  and often expensive. Instead, take a slower but steady approach. This leads to more of a lasting result in the long run.

I don’t eat carbohydrates anymore, then I lose weight

And again: that’s right, temporarily. Basically the same story as before. During the first week your body thinks: what is happening to me now? And it goes to work. Afterwards, however, your body lacks  certain nutrients  and starts to store a large part of what it ingests as fat.

Carbohydrates  are very important for your energy supply. There is a good chance that, in addition to losing weight less quickly, you will also feel more lethargic because your body is missing an important source of energy.

That is why the advice is: carbohydrates before exercise, proteins after exercise.

The importance of carbohydrates Carbohydrates are always seen as something you should absolutely avoid if you want to lose weight, but nothing could be further from the truth! Various studies have shown that carbohydrates actually help you los

  Udonthanicityweblog@gmail.com

Kind van 8 jaar werd verhongerd en door grootmoeder uit huis werd gezet. Uit het leven een greep

 

          U D O N T H A N I C I T Y W E B L O G .N L

        D A A R  K A N  M E N  N I E T  O M H E E N  !!!!!!

Uit onze dagelijkse rubriek kinderen misbruik en vermissing in Thailand 

Deel 56 door intendant Lowy

Een schokkend incident deed zich voor in Bangkok toen een 8-jarig kind werd gered en onmiddellijk in een kindertehuis werd geplaatst na harde behandeling door zijn grootmoeder. Het kind werd naar verluidt gedwongen om te verhongeren en werd uiteindelijk het huis uitgezet. De autoriteiten onthulden ook dat de 10-jarige zus van de jongen nog steeds bij de grootmoeder woont, wier lot onzeker blijft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zaak kwam aan het licht toen Chalida Palamart, ook bekend als Ton Or van de Pen Nueng Foundation, samen met functionarissen van het Departement voor Kinderen en Jeugd een woning in Soi Nuanchan 9 bezocht. Ze waren daar om een 8-jarig kind te onderzoeken en te helpen wiens situatie was op Facebook geplaatst.

De post beschrijft de benarde situatie van het kind; Omdat de vader gevangen zat, woonde het kind bij een grootmoeder die niet bereid was zorg te verlenen. Het kind werd naar verluidt geslagen, kreeg geen eten en werd uiteindelijk gedwongen te vluchten en op straat te gaan leven.

Chalida slaagde er, vergezeld van functionarissen van het Ministerie van Sociale Ontwikkeling en Menselijke Veiligheid, in om het kind te lokaliseren in een huis aan de overkant van de drijvende brug in Soi Prasert Manukitch 34. Vandaag heeft Chalida het kind overgedragen aan functionarissen van het Ministerie van Sociale Ontwikkeling en Menselijke Veiligheid. Beveiliging. Vervolgens gingen ze naar het politiebureau van Kok Kham.

Bij aankomst leek het kind bang en onthulde dat de grootmoeder hem het huis uit had geschopt en geslagen, wat leidde tot zijn huidige dakloze toestand.

Als onmiddellijke maatregel besloot het ministerie van Sociale Ontwikkeling en Menselijke Veiligheid het kind naar het politiebureau van Khok Kram te brengen om de gebeurtenissen van die dag te registreren en vervolgens naar het Bangkok Children and Family Home voor zorg en bescherming. Het kind werd beschreven als intelligent en verdiende een kans op vervolgonderwijs.

Ondertussen werd ontdekt dat zijn 10-jarige zusje nog steeds bij de grootmoeder woont. Het Ministerie van Sociale Ontwikkeling en Menselijke Veiligheid zal de noodzakelijke actie coördineren en ondernemen met betrekking tot deze situatie, meldde KhaoSod.

Gelezen 1023 keer.

Bangkok child rescue: 8-year-old escapes brutal treatment

shocking incident unfolded in Bangkok as an 8 year old child was rescued and immediately placed in a children’s home following harsh treatment by his grandmother. The child was reportedly forced to starve and eventually driven out of the house. The authorities also revealed the boy’s 10 year old sister is still living with the grandmother, whose fate remains uncertain.

The case unravelled when Chalida Palamart, also known as Ton Or from the Pen Nueng Foundation, along with officials from the Department of Children and Youth, visited a residence in Soi Nuanchan 9. They were there to investigate and assist an 8 year old child whose situation had been posted on Facebook.

The post detailed the child’s plight; with a father imprisoned, the child lived with a grandmother who was unwilling to provide care. The child was allegedly beaten, denied food, and eventually forced to flee and live on the streets.

Chalida, accompanied by officials from the Ministry of Social Development and Human Security, managed to locate the child at a house across the floating bridge in Soi Prasert Manukitch 34. Today, Chalida handed the child over to officials from the Ministry of Social Development and Human Security. They then proceeded to Kok Kham police station.

Upon arrival, the child appeared frightened and revealed that the grandmother had kicked him out of the house and beaten him, leading to his current homeless state.

As an immediate measure, the Ministry of Social Development and Human Security decided to take the child to the Khok Kram Police Station to register the day’s events and then to the Bangkok Children and Family Home for care and protection. The child was described as intelligent and deserving of a chance at further education.

Meanwhile, it was discovered that his10 year old sister still lives with the grandmother. The Ministry of Social Development and Human Security will coordinate and take necessary action regarding this situation, reported KhaoSod.

Udonthanicityweblog@gmail.com

 

 

 

Poh Teck Tung advances Children’s Day

                UDONTHANICITYWEBLOG.NL

             DAAR KAN MEN NIET OMHEEN.!!!!!!!!!

 


Wij zijn met ruim 5000 vaste lezers/volgers/fans de beste weblog in Thailand wereldwijd.

 

Deel 55 van onze dagelijkse rubriek kindermisbruik en vermissing Thailand,

Door INTENDANT Lowy

Poh Teck Tung advances Children’s Day

The Poh Teck Tung Foundation has donated 900,000 sets of stationary worth 23.4 million baht to schools in Bangkok metropolitan area, to be granted to students during the Children’s Day activities this Saturday (January 13).

In Thailand, Children’s Day is observed each second Saturday of January.

Foundation chairman Wichian Techapaiboon recently presented the stationary sets which comprise notebooks, pencils, rulers, and coin banks to school representatives who attended the foundation headquarters in Bangkok’s Pom Prap Sattru Phai district.

 

Poh Teck Tung advances Children’s Day

 

On Thursday (January 11), Poh Teck Tung’s executives will also meet with the Deputy Prime Minister and Interior Minister Anutin Charnvirakul to present stationary sets to be granted to children participating in the Children’s Day activity at Government House.

Poh Teck Tung advances Children’s Day

 

Wichian said the foundation has for 65 years been sponsoring gifts and stationary to children during Children’s Day activities. The chairman highlighted the importance of children in shaping the country’s future, while urging children to respect their parents and teachers, and to focus on their study to ensure their best future.

 

Poh Teck Tung advances Children’s Day

 

Wichian also encouraged the children to adhere to this year’s Children’s Day motto, given by Prime Minister and Finance Minister Srettha Thavisin: “Have a broader perspective. Think constructively. Respect differences. Join forces in building democracy.”

Gelezen 1234  Keer!!!!!!!

Reactie kunt u insturen aan :     Udonthanicityweblog@gmail.com

Thai eten een delicatessen voor de Westerlingen.Het is uit het leven gegrepen. door Intendant Lowy

                                         Udonthanicityweblog.nl

                               Daar kan men niet omheen!!!!!!!!!

            Een bijdrage van onze horeca deskundige INTENDANT  Lowy./

 

Thaise mensen houden ervan om hun eten te kruiden en de dingen naar hun eigen smaak op smaak te brengen, en het is een gebruikelijke zaak in Thailand (maar dit geldt niet als u dineert bij fine dining of luxe restaurants).
De tafel van lokale restaurants, vooral noodle winkels, biedt over het algemeen een aantal specerijen, de meeste zijn suiker, gedroogde chili vlokken, vissaus en witte azijn (soms met chilipepers).
Hierdoor kunt u het eten aanpassen aan uw individuele smaakvoorkeur, maar vergeet niet het eten te proeven voordat u de specerijen toevoegt.

Thaise pindasausThaise Saté Pinda Saus.

Dipsauzen

Vissaus met verse pepers, of Phrik Nam Pla, is de meest populaire specerij die bij het eten wordt geserveerd. Als u uw gerecht te flauw vindt, voeg dan een paar druppels pittige vissaus toe aan het gerecht.
Sommige restaurants serveren meer dan één dipsaus bij visgerechten, dim sum of gegrild vlees. U kunt ze allemaal proeven en de smaak kiezen die u lekker vindt of die bij het eten past. Het is aan u om er slechts een van te eten, allemaal of gewoon over te slaan.
De manier waarop Thai een dipsaus gebruiken is door een paar druppels over het eten of vlees te doen. Of als het wordt geserveerd in een individuele kom, kunt u het vlees direct in de dipsaus dopen.

Thaise specerijenIn Thailand worden maaltijden meestal genuttigd met verse groenten ernaast.

Bijgroenten

Veel van de Thaise keuken, zoals noedels, curry’s, salade of pittige dipsaus, wordt meestal geserveerd met een bijgerecht vol verse of ingemaakte groenten.
U kunt ze bij dat gerecht eten of het laten zoals het is. Als het wordt geserveerd met noedels, kunt u ze gewoon bovenop het eten toevoegen.

De groenten die bij een saladeschotel worden geserveerd, worden gebruikt om de pikantheid af te koelen, dus u kunt ze apart eten of na een hap pikant eten. Pittige chilidips, of Nam Phrik, eet je door de groente op je bord te nemen, er wat dipsaus overheen te doen en het op te eten.

Hoe eet je enkele beroemde gerechten

 

Thaise receptenGuay Teow (noedelsoep) is misschien wel een van de populairste Thaise gerechten en is bijna overal te vinden.

Guay Teow (Noedelsoep)

Noedelsoep wordt over het algemeen geserveerd in een individuele kom. De Thais beginnen gewoonlijk met het proeven en op smaak brengen van de noedels door er chilivlokken, suiker, vissaus of azijn aan toe te voegen.
Bij het eten van noedelsoep gebruiken de Thais eetstokjes en een soeplepel. De eetstokjes worden in de andere hand vastgehouden, en de lepel in de andere. Pak een kleine hoeveelheid noedels en trek ze uit de soep, eet dan direct van de eetstokjes of leg ze in de lepel voor het eten.

U kunt een kleine hoeveelheid noedels, vlees, groenten en bouillon in de lepel doen, een goede manier om alles te mengen voor een perfecte hap en een goede techniek om te eten als het eten nog te heet is en om te voorkomen dat er soepspatten op uw kleren komen.

Som Tam papaya saladeSom Tam Thai, salade van groene papaja op Thaise wijze.

Som Tam

Som Tam wordt meestal koud geserveerd, en je kunt de salade op zichzelf eten. De lokale bevolking eet de papayasalade echter graag met kleefrijst, en andere vleesgerechten zoals Larb, Nam Tok, Treurende Tijger (verschillende soorten pittige vleessalades), of gegrilde kip.
Som Tam wordt geserveerd met andere bijgerechten zoals verse kool of lange groene bonen. Het wordt aanbevolen om Som Tam te eten met kleefrijst, groenten, of niet-pittige gerechten om uw mond af te koelen.

Pad Thai noedelsPad Thai is een roerbak noedelgerecht dat elke beginnende kok kan maken!

Pad Thai

Pad Thai wordt meestal geserveerd met allerlei verse groenten, zoals taugé, kool, bieslook, samen met gemalen geroosterde pinda’s, gedroogde chilivlokken en een partje limoen.
Thaise mensen beginnen gewoonlijk met het toevoegen van limoen, gedroogde chili en geroosterde pinda’s aan de noedels en brengen het dan op smaak met vissaus en suiker naar eigen smaak. Vervolgens voegen ze wat groenten toe aan de noedels en mengen ze goed.
Je kunt Pad Thai met stokjes eten, maar Thaise mensen gebruiken meestal een lepel en vork.

Gelezen 1021 keer.

Udonthanicityweblog@gmail.com

 

                           UDONTHANICITYWEBLOG.NL

                         Daar kan men niet omheen.!!!!!!!

 

5000 fans/volgers

ZE KUNNEN NIET MEER OM ONS HEEN.

Wat is mijn  naam/nickname op Udonthaniweblog?

Lowy  alias  lowy  Cremers senior .

  Intendant  Lowy   viaFacebook.

Wat is jouw rol op Udonthanicityweblog.nl?

Ik ben het blog 15 jaar geleden gestart en schrijf nu vooral artikelen  ‘redactie’ en af en toe onder de naam ‘Lowy Cremers REDACTIE
Wat is je leeftijd?
83 jaar

In welke plaats heb je het langst gewoond?

Eindhoven.
Ik ben in Eindhoven binnenstad  opgegroeid, in de H geeststraat. . Ik kom uit een eenvoudig gezin. Pa was Fabrieksarbeider  en ma, huisvrouw. Ik had drie oudere zussen en een oudere broer.
Ik begon met werken op 12 jarige leeftijd (verkocht bloemen langs de deur)

Ging met 15 jaar  naar de wilde vaart en kwam in 1955 voor het eerst in Thailand Bangkok  aan.
Wat is je beroep?

Ik was na mijn vaartijd Gediplomeerd Hotel Cafe restaurant houder bezat 3 cafe,s.

Ook 18  jaar  gewerkt bij een internationaal Couriers bedrijf Fedex  uit USA  online  gewerkt. Ben ook altijd een handelsman geweest en nog.

Wat zijn/waren je hobby’s in Nederland?

Honden opvoeden kon ik makkelijk,maar mensen  daar had ik dikwijls moeite mee omdat die slecht kunnen luisteren.

Mijn hond de Filla Brasilero was en is de gevaarlijkste hond heb ik afgericht hij woog ruim 55 kg.

Als oprichter en top africhter van honden in Eindhoven les gegeven in honden africhten de club bestaat nog steeds  heeft ruim 200 leden is gevestigd aan de jacob van Campenweg  te eindhoven onder de naam Hondenclu Oud Woensel door mij opgericht in 1978.

.
Verder zat  ik op Judo les bij Hein Essink in Eindhoven.

Ik ben nog nooit in mijn leven ergens bang voor geweest  wel dikwijls  erg blij.

Ben gek op dieren en vooral op honden. Zelf heb ik ook Bouviers gehad zat er mee in de politiehondensport en bewaking.  De laatste was   een  Mechelse herder. Fantastische beesten die ik nog iedere dag mis.  Gehoorzaamheidstrainingen voor honden (en hun baasjes) gegeven .en in het landelijk bestuur gezeten voor de afdeling die over honden gaat.

Sport kijken word ik ook blij van: voetbal, kijk alle wedstrijden  .PSV fan.
Maar eigenlijk heb ik zoveel liefhebberijen dat de lijst te lang zou worden. Nou, nog even kort dan:films kijken, ik kijk elke dag minimaal 5 films heb alle zenders tot mijn beschikking.

Wat is jouw binding met Thailand?
Na mijn eerste bezoek aan het land was ik direct verkocht.

Die meiden die in Bangkok op de kade  stonden   in  1955 te roepen dat ze die kleine zeeman wel even wilden verwennen dat was geweldig toch ik was amper 15 jaar.Ik begreep niets van wat ik daar allemaal zag. Op Udonthani blog  kan ik die verbazing delen met anderen en kreeg zo, wat meer inzicht Natuurlijk viel ik ook voor een Thaise schone.

Ik was na 2 weken met haar gehuwd  en het gaat prima.We respecteren elkaar en  maakten goede afspraken.

Nu bezit ze 2 huizen en is erg gelukkig met mij .En we kochten een kleine auto nieuw.Ja, wij zijn nu ongeveer 15 jaar  gehuwd, . De relatie liep van af het begin gesmeerd.Omdat wij duidelijke afspraken  hebben gemaakt.

Ik heb bijna alle   landen van de wereld gezien,en woonde 14 maanden in Newzeeland.

En was altijd een fan van Zuid-Amerika vooral toen ik  op de Holland/Zuidamerika lijn voer van de firma Nieveld Goudriaan uit Rotterdam.

Daar  heb ik mij  van Pantryboy  tot Kapiteinsbediende  opgewerkt.

. Tot dan nooit eerder in Azië geweest. 1955  voor het eerst naar Thailand . Dat was een onvergetelijke reis voor mij.. Inmiddels ben ik de tel kwijt. Als het land je pakt dan laat het je niet meer los. Thailandkoorts noemen ze dat.Wij zeelui noemden die hoeren geen hoeren maar nette naaimeisjes in die tijd.

Doe je de redactie in je eentje?

Het meeste wel ,heb enkele vaste vrienden die me soms raad geven o.a. Hugo Pannekoek  schrijft soms voor mij een verhaal.

Maar de meeste  artikelen schrijf ik zelf soms met een knipoog.

Ze weigeren je daar als je een hoofd letter vergeet of als je k….t met dt schrijft.

Die man vertoonde echt  haantjesgedrag. En  sommigen redacteuren konden  niet goed met deze man   omgaan. . 

Maar omdat het verhaal niet paste  in dat blog werd het gewoon geweigerd door  de redactie van Thailandblog.

 

De lezers van Thailand blog houden mij op de hoogte wat voor onzin ze daar publiceren.

Veel mensen balen als er opThailandblog 22 reacties staan van mensen die onderling kibbelen welk ei  lekkerder is die van een witte of bruine kip.

Of het verhaal dat de eigenaar van Thailandblog  schreef dat hij in zijn ballen was geknepen door een hoer.Dat schreef de man op zijn eigenblog.

Bijvoorbeeld alleen maar  of op  een blog waaruit blijkt dat men niet voor de lezers schrijft maar vooral voor zichzelf, zo van: “kijk mij eens!”.

Zelf ben ik meer voor het sociale karakter van een blog gewoon overal schijt aan hebben  recht voor zijn raap dingen zeggen en benoemen .

elkaar helpen door hard te schreeuwen dat een site 170.000 lezers per maand trekt  is de grootste leugen van heel internet. . Dat slaat ook meer aan gezien het aantal bezoekers en reacties die wij hebben.
Er zullen op Thailandblog toch ook wel ontevreden lezers zijn?

Ja dat merken wij van Udonthaniblog steeds meer. Mensen die ons  van Udonthaniblog dan benaderen of wij er aandacht aan willen schenken want  mensen worden daar geweigerd om dat ze een comma of hoofdletter te veel hebben gebruikt.

Wij plaatsen dan die mensen onder fake naam op onze weblog.

Schrijf of reageer je ook wel eens op andere websites over Thailand ?

Ja maar Thailandblog was vroeger bang voor concurentie van ons,ze  plaatsten zelfs een oproep om niet naar andere blogs te  kijken.

 

En ja je zal niet de laatste zijn die door  een Thaise is beetgenomen.i

Maar ja sommige leren het nooit.

Ja  van die jank verhalen over een hoer die een Thailandblog beheerder bij zijn ballen pakte omdat hij de genuttige lady drinks niet wilde betalen daar genoten wij van Udonthaniblog echt van.

Nu weten we ook de ware  reden waarom  de vrouw van die Khun Peter  er bijna een streep onder zette destijds.

Wat mis je nog op Udonthaniweblog?

Van uit Nederland  een artikel schrijven  lijkt er soms op dat deze  mensen de hele dag niks anders te doen hebben  dan te reageren op allerlei onzin artikelen die men ze voorspiegeld op Thailandblog.

De werkelijkheid is echter anders.

Mijn advies is en blijft geniet van het leven,want soms duurt het maar even

En men is altijd langer dood dan dat men leefde.

Een bijdrage van Hugo Pannekoek.vriend van Lowy Cremers

 

Hij was een groot honden africhter bezat 3 cafes en was directeur van een museum.
Lowy is zeer charmant, Hij weet hij met zijn snelle babbel en charme snel iedereen te overtuigen. Hij projecteert een dermate standvastige en imposante persoonlijkheid naar zijn omgeving, dat iedereen erdoor overweldigd is. Gecharmeerd door zijn charisma willen mensen hem maar snel al te graag van dienst zijn.

.
Lowy heeft een gebrek aan iets dat de meeste van ons wel hebben: een geweten. Zijn geheime wapen is dat hij geen geweten heeft en dus kan zeggen en doen wat hij wil, zonder zich ooit schuldig te voelen. Lowy heeft het vermogen om goed van kwaad te onderscheiden. Hij mist alleen de capaciteit om zich er iets van aan te trekken.
Hij zei me eens Ik heb overal scheit aan!

 

 Hij is op veel vlakken erg verdienstelijk. Hij sponsorde 2 weeshuizen en een gehandicapten huis in Thailand.

 

Hij zoekt zijn vrienden echter altijd zelf uit! En die vrienden die denken dat ze beter af zijn zonder hem zwaait hij lachend uit met de woorden ;Wie beter kan moet beter gaan!!

Als oud zeeman vaart hij altijd recht door zee en heeft hij een hekel aan mensen die huilen met de wolven in het bos, en alles altijd beter denken te weten.

Gelezen 878 keer

  Udonthanicityweblog@gmail.com

Noedelsoep de soep waar ook de farangs gek op zijn. Door intendant Lowy.Het is uit het leven gegrepen.

 

 

 

                                             Udonthanicityweblog.nl

                                 DAAR KAN MEN NIET OMHEEN.!!!!!!

Reeds 15 jaar zijn wij met ruim 5000 vaste lezers/volgers/fans de beste Udonthaniblog. wereldwijd.

Wij registreren niets en u mag zelfs anoniem of fake reageren als een andere weblog u weigerd etc.

Wij steken voor niemand de kop in het zand.

De inhoud van uw artikel is voor ons belangrijker dan het aantal reacties.Wij zijn gevestigd in Udonthani  Thailand  en de weblog wordt bestierd door intendant Lowy en zijn medewerkers.

Voor mensen die tegen ons zijn hebben we de slogang over meningsuiting etc  voor u als beloning een spreuk gratis beschikbaar.

 

Intendant Lowy

Gelezen 1301 keer.

Udonthanicityweblog@gmail.com

 

 

Ben jij één van de mensen die ‘gezond eten’ toch weer een prioriteit wil maken dit jaar? Laat je dan hier op het goede adres zijn! Ook voor mij is het nieuwe jaar weer een goede reminder om elke dag bewust na te denken over mijn eetpatroon en -gewoontes. Deze noedelsoep past in ieder geval zeker in mijn gezonde levensstijl, dus ik ga er vanuit in die van jou ook!

THAISE NOEDELSOEP – MAAK JOUW VARIANT

Oosters eten smaakt me altijd enorm. Deze noedelsoep heeft veel Oosterse smaken, maar het gemak van een echt Kokerellen recept. Ideaal, toch?! Ik maakte dit recept zonder vis of vlees (Mr. Kokerellen eet het niet), maar ik ben er zeker van dat een stukje kip, rund of zelfs een stukje zalm hier heerlijk in zou smaken. Bak je vlees dan eerst even aan in de pan, schep het er terug uit en ga dan door met het recept. Voeg het vlees terug toe samen met de noedels om het te laten doorwarmen.

Wat de groentes betreft voor deze Thaise noedelsoep, kan je helemaal je eigen keuzes maken. Ik hou het op extra gemakkelijk; ik gebruik namelijk voor deze soep altijd een zak kant-en-klare wokgroentes. Hierin zit kool, paprika, rode ui en een gezonde dosis fijngesneden rode peper. De perfecte smaken combinatie voor deze soep.

Wil je deze soep liever glutenvrij maken? Vervang de klassieke eiernoedels dan door sobanoedels (op basis van boekweit) of door rijstnoedels. Beide zullen heerlijk zijn van smaak zonder de nodige buikpijn. 😉

 

                    Udonthanicityweblog@gmail.com

Eén portie insecten graag!Een delicatesse voor de Thaise mensen door Henk Spinne mans.

 

 

 

                                 Eén portie insecten graag!

 

 

Insecten

                UDONTHANICITYWEBLOG.NL

               DAAR KAN MEN NIET OMHEEN.!!!!!!

Een bijdrage van Henk Spinnemans uit Udonthani

De onbetwiste nummer één is natuurlijk het bizarre voedsel die ze in Thailand eten. Van rauwe bloedsoep met fijngestampte kevers tot aan krokante, gefrituurde kikkerhuid.

Maar bij  insectenstalletjes weet iedereen zich wel te herinneren die in Thailand is geweest. En laten we vooral de stokjes zwarte schorpioen niet vergeten.

Uhm.. heb je het al geprobeerd.

Ook op de avondmarkt in Udonthani kunt u heerlijke insecten eten.Goedkoop en gezond zegt men.

Gelezen 138 keer.

Udonthanicityweblog@gmail.com

Thaise salade met kort gegrilde plakjes rundsvlees en een zalige limoen-korianderdressing, rijst Intendant

 

 

                            Udonthanicityweblog.nl

                  Daar kan men niet omheen.!!!!!!!!

         Geplaatst door Intendant Lowy.

Deze originele Thaise salade met kort gegrilde plakjes rundsvlees en een zalige limoen-korianderdressing, rijst, komkommer en kerstomaatjes moet je geproefd hebben!

INGREDIËNTEN

 • 1

  50 g jasmijnrijst

 • 250 g kerstomaten

 • ½ komkommer

 • 10 g koriander

 • 1 rode chilipeper

 • 1 limoen

 • 2 el sojasaus

 • 200 g rundersteak

 • 100 g sojascheuten

 • 1 el arachideolie

 • 1 kl suiker
 • peper

 • zout

Gelezen 561 keer.

Thai salad with briefly grilled slices of beef and a delicious lime-cilantro dressing, rice Intendant

 

   

                            Udonthanicityweblog.nl

                  There is no way around that.!!!!!!!!

         Posted by Intendant Lowy.

You must try this original Thai salad with briefly grilled slices of beef and a delicious lime-coriander dressing, rice, cucumber and cherry tomatoes!

INGREDIENTS

 • 1

  50 g jasmine rice

 • 250 g cherry tomatoes

 • ½ cucumber

 • 10 g coriander

 • 1 red chili pepper

 • 1 lime

 • 2 tbsp soy sauce

 • 200 g beef steak

 • 100 g soybean sprouts

 • 1 tbsp peanut oil

 • 1 tsp sugar
 • pepper

 • salty

Udonthanicityweblog@gmail.com

 

                     

                        Udonthanicityweblog.

           DAAR KAN MEN NIET OMHEEN.!!!

Met ruim 5000 vaste lezers./volgers./fans zijn wij niet de grootste maar wel de beste weblog wereldwijd,

Een bijdrage uit onze dagelijkse rubriek Kinder misbruik en vermissing in Thailand door : Intendant Lowy

 

Deel 55

pregnant woman in the Isaan province of Nakhon Ratchasima filed a complaint against her husband for physically abusing her and kidnapping their four year old daughter after she discovered his secret affair.

The 24 year old pregnant woman named Jah sought help from the Nakhon Ratchasima Provincial Social Development and Human Security, and authorities accompanied her to the Huay Talang Police Station to report the incident yesterday, January

 

Jah informed the police that she had married her 42 year old husband, Sanong Tathaisong, several years ago and they have two children together. Their eldest daughter is four years old, and Jah is currently five months pregnant. Jah later discovered that Sanong had been unfaithful and brought his lover to their home while she was away.

Unable to accept this, Jah requested a divorce but her husband refused. Consequently, she moved out of their home and went to live with her mother. Jah recounted that Sanong visited her residence on January 6 and allegedly beat her up before snatching their daughter and severing all communication with Jah.

Hospitalised due to injuries sustained during the incident, Jah, upon her discharge, sought assistance from Social Development and Human Security. She intended to file a complaint against both her husband and his mistress.

Husband’s remorse

Police managed to locate Sanong and the girl today, January 12, and accompanied them to the police station to meet Jah. Channel 3 reported that Sanong cried during the interview with the media and admitted to his guilt.

Sanong told the media that he physically abused Jah because he was angry. He insisted that the injuries were not serious and he had never meant to hurt Jah but could not control himself.

Sanong admitted that he was having an affair with another woman who was his colleague and accused Jah of cheating on him, saying that Jah had been sneaking around to talk to her ex-husband.

Sanong said that he and Jah could not get back together and that he would agree to divorce her. The only thing he wanted was to see his daughter every week for at least two days.

The mother of Sanong’s lover, Somjai, told Amarin TV that she had just found out her daughter was a mistress. She thought they were friends because her daughter also had a husband and a five year old daughter. When she found out, she warned her daughter to end the relationship but she would not listen to her mother.

The details of the lawsuit against the mistress were not made public but Sanong faces two charges for his actions including:

Section 295 of the Criminal Law: causing bodily or mental harm to another person. The charge results in imprisonment of up to two years, a fine of up to 40,000 baht, or both.

Section 358 of the Criminal Law: damaging property of another person. The charge results in imprisonment of up to three years, a fine of up to 60,000 baht, or both.

Gelezen 444 keer

Udonthanicityweblog@gmail.com

Dag van het kind door intendant Lowy cremers./Het is uit het leven een greep.!!

 

 

                              Internationale Dag van de Rechten van het Kind

                                     Udonthanicityweblog.nl

                             Daar kan men niet omheen.!!!!!

Wij zijn met ruim 5000 vaste lezers.volgers.fans niet de grootste maar wel de beste Udonthani weblog werelwijd,

Dag van het Kind.

Een bijdrage uit onze dagelijkse rubriek  kinderen misbruik en vermissing in Thailand,door Intendant  Lowy

Deel 54

Datum: 
Land / gebied: Thailand

 

Internationale Dag van de Rechten van het Kind

Datum: 
Land / gebied: Verenigde Naties

Universele Kinderdag. Elk jaar wordt op 20 november de ‘Internationale Dag van de Rechten van het Kind’ (Universal Children’s Day) gevierd. Op deze dag zijn er allerlei activiteiten om te herinneren dat kinderen speciale rechten hebben.

UNICEF en de Verenigde Naties hebben hiervoor op 20 november 1989 een verdrag aangenomen. Hierin zijn de basisrechten van alle kinderen ter wereld vastgelegd.

De belangrijkste rechten van het kind zijn:

 • Het recht op onderwijs

 • Het recht op eigen geloof en cultuur

 • Het recht op een naam en een nationaliteit

 • Het recht op een eigen mening

 • Het recht op een veilig en gezond leven

 • Het recht op bescherming tegen kinderarbeid

 • Het recht op bescherming tegen mishandeling en geweld

 • Het recht op bescherming bij een oorlog

 • Het recht op spelen

 • Het recht om op te groeien bij familie

 • Het recht op veilig drinkwater

 • Het recht op goede gezondheidszorg

 • Het recht op zorg bij een handicap

 • Alle rechten gelden voor alle kinderen over de hele wereld

Het verdrag van de Universele Verklaring van de Rechten van het Kind werd op 20 november 1989 aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Inmiddels is het verdrag door 191 van de 193 landen op de wereld ondertekend. De landen verplichten zich hiermee tot het beschermen van de rechten van kinderen in hun land. Ze moeten kinderen ook de kans geven om mee te denken en te praten over dingen die voor hen van belang zijn.

Ieder land moet elke vijf jaar rapport uitbrengen aan een speciale commissie in Genève. UNICEF heeft een belangrijke taak bij het toezicht op de naleving van het verdrag.

ThailandKinderdag. De ‘Dag van de Kinderen’ (Wan Dek / วันเด็กแห่งชาติ / Children’s Day) valt in Thailand jaarlijks op de tweede zaterdag van januari. In 2024 is dat op zaterdag 13 januari. Kinderen kunnen op deze dag vaak gratis naar allerlei activiteiten, pretparken en dierentuinen.

Regeringsgebouwen worden opengesteld voor bezichtiging en de koning spreekt enkele kinderen toe. Ook mogen kinderen in het ‘Government House’ op de stoel van de premier zitten. Het is niet alleen maar lol hebben: kinderen krijgen van de hoogste leraar in Thailand een les in moraliteit. Het leger opent ook haar deuren: bij de Koninklijke Luchtmacht kunnen kinderen een kijkje nemen in de cockpit van een straaljager en in Bangkok staan speciaal ingevlogen tanks en ander materieel waarop geklommen kan worden.

 

 

De metro en de Skytrain zijn tijdens ‘Wan Dek’ gratis voor kinderen onder de veertien jaar en onder de 1 meter 40. De Nederlandse ambassade houdt vaak haar eigen kinder- en familiefeestje (The Family Fun Day) met allerlei activiteiten en kraampjes.

De Verenigde Naties hebben 20 november ingesteld als Universele Kinderdag (Universal Children’s Day). De lidstaten van de VN worden aangemoedigd een eigen ‘Dag van het Kind’ te organiseren. Op de tweede zaterdag van januari zet Thailand kinderen en hun rechten centraal tijdens ‘Wan Dek’.

“Kinderen zijn de toekomst van een natie. Als de kinderen intelligent zijn, dan zal het land voorspoed kennen.” (Thais gezegde)

Een feestdag in Thailand.

In a thought-provoking revelation just ahead of Thailand’s National Children’s Day tomorrow, January 13, experts warn that the nation faces a dire threat of a lost generation.

Despite the usual festivities, academics point to a pressing need for immediate action to secure the well-being, protection, and education of Thai children.

Since 1956, National Children’s Day in Thailand has been a celebration of joy and optimism, filled with fun activities and inspiring speeches about the importance of children in shaping the country’s future. However, as this year’s celebration approaches, a grim reality emerges, casting a shadow over the festivities.

 

“The current environment is damaging children.”

Almost half of Thai families, he reveals, are grappling with issues like poverty, debt, domestic violence, and other conflicts, leaving many children without the nurturing environment crucial for their growth.

Serious deficiencies in the education system compound the problem, with a lack of emphasis on democratic values, creativity, critical thinking, and innovation. Shockingly, reports of teachers verbally and physically abusing students persist, despite the Education Ministry banning physical punishment in 2003.

Surapong Kongchantuk, president of Social Action for Children and Women, condemns the violent disciplinary methods as a serious blight on Thai education. He shares disturbing incidents, including a teacher hitting an 11 year old student 70 times for failing to complete homework and another hitting a toddler with a metal plate.

More action needed

Despite the upcoming Children’s Day festivities and the government’s planned distribution of over 100,000 gifts, concerns linger. Professor Sompong stresses that achieving the set goals of Study Well & Be Happy and Let’s Hold Hands and Move Ahead Together requires more than mere rhetoric.

Wassana Kaonoparat, head of the Centre for the Protection of Children’s Rights Foundation, calls on the government to uphold its commitments to the United Nations Convention on Child Rights. She emphasises the need for child protection to end the generational cycle of violence against children in society, reported Thai PBS World.

In addition to physical violence, Wassana highlights the dark side of digital technology, calling for measures to combat cyberbullying, victimisation, and abuse via social media. A recent survey shows that most Thai children have simple dreams and ambitions, with education, good health for family members, and understanding teachers topping the list.

However, Wassana emphasises that these dreams can only come true if local administrative bodies, guided by clear guidelines from the Interior Ministry, play an active role in child development. Without significant changes, she warns, Thailand risks not generating quality citizens, despite occasional dedicated days for children’s activities.

 

Gelezen 1021 keer.

   Udonthanicityweblog@gmail.com